https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

EPS

Kako EPS od građana mesečno opljačka tri i po miliona evra, samo na ime pokrića poštanskih troškova i "izrade računa"

Kad država zine na sirotinju

Uprkos jasnim sudskim presudama po kojima isključenje struje potrošačima koji imaju neka dugovanja, a posebno onima za koje nije utvrđeno da bilo šta duguju, nije dozvoljeno, EPS nastavlja sa ovom praksom demonstrirajući bahatost i da je izvan zakona.

Igor Milanović

Elektrovojvodina, koja posluje u okviru Elektroprivrede Srbije, ne samo da nema razumevanje za potrošače, već ne prihvata ni sudske presude. Potpuno se otrgla od svake kontrole.

Radivoje Miličić iz Višnjićeva kod Šida već nekoliko godina živi bez struje iako ima pravosnažnu sudsku presudu po kojoj je Elektrovojvodina dužna da mu omogući nesmetano napajanje električnom energijom. Direktor izvršne funkcije za tehnički sistem Elektrovojvodine Nikola Novaković dopisom broj 1.50.1.-6676 od 8. avgusta 2014. na osnovu pritužbe Miličića obavestio je kabinet generalnog direktora EPS-a, šefa protokola Dušicu Babić, da je potrošaču struja isključena 23. maja 2011. godine usled navodnih dugovanja. Prema Novakovićevom mišljenju „obustava podrazumeva prestanak isporuke električne energije, pri čemu je kupac i dalje korisnik distributivnog sistema, odnosno objekat Radivoja Miličića nije u potpunosti isključen sa distributivnog sistema"?! Šta ovo tačno znači, nikada neće biti jasno - ili je Miličić isključen ili nije.

Problem u svemu ovome je što je Elektroprivreda vodila nekoliko sudskih sporova protiv Miličića i do sada ni jedan nije dobila. Jedino postoji jedno rešenje iz novembra 2009. po kome Miličić navodno duguje 61.721,69 dinara. Koliko je Miličić kasnijim uvidom u sudske spise utvrdio, pomenuto sudsko rešenje nema potpis sudije, a o svemu je Miličić obavešten tek pet godina kasnije, odnosno avgusta 2014. godine. Zahtev za donošenje izvršnog rešenja podneo je svojevremeno direktor ogranka Elektrovojvodine u Sremskoj Mitrovici Đorđe Faor koji za tako nešto nije ovlašćen.

Krajem avgusta Osnovni sud u Šidu u postupku koji je vodila sudija Anka Trbić, donosi rešenje po kome obustavlja dalju prinudnu naplatu navodnog potraživanja zaplenom dela penzije Radivoja Miličića i to upravo zato što pomenuto rešenje iz 2009. nije pravosnažno, pa samim tim ni izvršno. Struja, međutim, nesrećnom Miličiću ni posle ovoga nije uključena.

U obrazloženju presude od 17. decembra 2013. broj P-910/13, kojom je odbijena tužba Elektrovojvodine protiv Miličića po osnovu jednog drugog navodnog duga, sudija Jela Mijatović iz Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, sudska jedinica u Šidu, navodi na strani 4: „Neprihvatljivo je životno da tuženi kao potrošač od strane tužioca bude isključen sa mreže, i pod uslovom da nije plaćao svoja mesečna dugovanja, što u ovom postupku tužilac nije dokazao, posebno je nedopustivo da od maja 2011. godine tuženi je onemogućen da koristi električnu energiju što dodatno ugrožava njegovo zdravlje, kao i zdravlje njegove porodice...Sud je mišljenja da je preko potrebno i preporučuje tužiocu da u najkraćem roku priključi tuženog..."

Za razliku od direktora Novakovića iz Elektrovojvodine, sud je u ovom slučaju nepobitno utvrdio da Miličić jeste isključen sa mreže i da mu je protivzakonito uskraćeno korišćenje električne energije. Elektrovojvodina, međutim, ne postupa po preporuci suda i Miličića ni do dana današnjeg nije ponovo priključila na mrežu.

Elektrovojvodina je pravosnažno izgubila jedan drugi spor protiv Miličića. Radi se o presudi Osnovnog suda u Novom Sadu broj P - 10466/2012 od 20. februara 2013. godine. Sudija u ovom postupku u kome je Elektrovojvodina bila tužilac, Vukica Kužić, u obrazloženju presude na strani 3 navodi: „Bilo kakvi stalni fiksni troškovi nisu predviđeni Uredbom o uslovima isporuke električne energije i tarifnim sistemom za obračun električne energije."

Upravo navedeni fiksni troškovi omogućuju Elektroprivredi Srbije da višestruko uvećava račune za struju i tako dodatno pljačka stanovnike i privredu Srbije. „Tabloid" je već pisao o tome kako EPS, uprkos sudskoj praksi i nedvosmisleno jasnim presudama, dodatno povećava fiksne troškove time što u avgustu 2013. uvodi nešto što se na računima dostavljenim potrošačima naziva „Trošak javnog snabdevača", a koji po brojilu mesečno iznosi 121,29 dinara.

Prema internom aktu EPS-a „Metodologija za određivanje cena električne energije za javno snabdevanje" ova suma se uzima od svakog mernog mesta bez obzira ima li utrošene električne energije ili ne i to na ime pokrića troškova obračuna, izrade računa, pokrića poštanskih troškova i slično. Pošto u Srbiji ima oko 3,5 miliona mernih mesta, to znači da EPS samo na ovaj način mesečno protivzakonito uzima tri i po miliona evra!

Bez obzira na sve, Miličić je još uvek bez struje, jer Elektrovojvodina smatra da, iako je izgubila sporove, odnosno uprkos tome što ne postoji ni jedno pravosnažno rešenje o postojanju nekog duga Miličića, nije u obavezi da ovog potrošača ponovo uključi na mrežu. Po mišljenju navodnih pravnika u ovom javnom preduzeću, kako je rečeno nesrećnom čoveku koji u 21. veku već tri godine živi u mraku, sud nije izričito obavezao Elektroprivredu da ovo učini. Tako monopolista odlučuje kome će, a kome neće da isporučuje električnu energiju.

A 1.

Masovno hapšenje građana u Nišu

U Nišu su počeli da privode građane koji insistiraju da i EPS poštuje zakon. Pošto se brojila nalaze u ormariću koji je u sklopu privatnog poseda, početkom avgusta meseca, stanari jedne zgrade u Nišu odbili su da dozvole ulaz radnicima Elektrodistribucije i policije bez sudskog naloga. Prisutni policajac je pozvao dežurnog tužioca koji mu je rekao da građani nisu počinili nikakvo krivično delo, jer zakon zaista predviđa da policija na privatni posed može nasilno da uđe samo u malom broju slučajeva, a nijedan od zakonom predviđenih uslova u pomenutom slučaju nije ispunjen.

Stanari su posle toga mirno razgovarali sa pripadnicima patrole, kada je preko radio veze stiglo naređenje dežurnog u stanici policije da se na teren upute interventne jedinice. Ko je i zašto obavestio policijsku stanicu da stanari pružaju nasilni otpor nije poznato, ali samo nekoliko minuta kasnije, uprkos tome što je prisutna patrola obavestila nadređene kako nema nikakvih problema, stigle su četiri interventne jedinice i nasilno mirne stanare uvele u službena kola u kojima su držani nekoliko sati, sve dok radnici Elektrodistribucije nisu obili ormariće i isključili jednog stanara sa električne mreže. Posle toga su građani pušteni bez ikakvog objašnjenja zašto su uopšte bili zadržavani.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane