https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Kriminal

Rezultat povratka Mirka Petrovića u "Dunav osiguranje": nestalo dvadeset miliona evra!

Ko će osigurati "Dunav"?

Jedan od visokopozicioniranih službenika Dunav osiguranja, potaknut Tabloidovim istraživanjima pljački u državnim preduzećima, istraživao je razloge povratka Mirka Petrovića, bivšeg generalnog direktora ove kompanije, na njegovu staru funkciju. Na osnovu činjenica koje su predočene Tabloidovom novinaru, lako je zaključiti da je Aleksandar Vučić imenovao Mirka Petrovića za generalnog direktora „Dunav osiguranja", da bi prikrio multimilionske pljačke sprovedene pod nadzorom Demokratske stranke, ali i zbog prikrivanja povezanosti bugarske firme "Fadata LTD" i Demokratske stranke koju je zastupao Dragan Šutanovac kao i svih drugih poslova koje je ova firma radila i u drugim državnim institucijama.

Vuk Stanić

Novi-stari direktor Dunav osiguranja, Mirko Petrović, njegovi saradnici i sledbenici sklopili su poslove od kojih će ova velika državna kompanija uknjižiti 20 miliona evra promašenih investicija, odnosno gubitaka (20.000.000 evra), piše u poverljivim dokumentima ovog preduzeća. Većina od prethodno navedenih štetnih poslova je sklopljena u vremenu od 2004. do 2009. godine, kada je ovu kompaniju zvanično "uspešno" vodio, takođe Mirko Petrović.

Istina, Petrović je sa mesta direktora Dunava smenjen jer je bio kadar Demokratske stranke Srbije, blizak sa Vojislavom Koštunicom, a 2009. godine, više nije bilo popularno biti blizak Vojislavu Koštunici.

Sa druge strane, Petrović je u svom mandatu sklopio jedan od najglupljih poslova u istoriji srpskih osuguravajućih delatnosti, sa bugarskom firmom "Fadata LTD". Naime, Petrović je "Fadati" uplatio osam miliona evra, za softver iz oblasti životnih osiguranja, ali taj softver nikada nije doživeo svoju primenu. Ugovorom je prihvaćeno i da bugarska kompanija neće snositi nikakvu odgovornost od trenutka kada isporuči softver.

Uprava kriminalističke policije za grad Beograd je povodom ugovora sa ovom bugarskom kompanjom uputila Petroviću dopis, da se izjasni da li je Dunav osiguranje oštećeno, dok je Izvršni odbor kompanije Dunav na čelu sa Milenkom Jezdimirović nedvosmisleno konstatovao da je ugovor nepovoljan i štetan.

Izvršni odbor je o svemu sačinio i predlog koji je upućen Upravnom odboru, ali je štetu gotovo ne moguću umanjiti jer bi raskid ugovora imao za posledicu aktiviranje bankarskih garancija koje je Dunav dao kao obezbeđenje. Detaljnom analizom ugovora utvrđeno je da su nepovoljnosti u tome što uopšte nisu predviđeni uslovi za raskid.

Ugovorom je bilo predviđeno da bugarska firma proda usluge i softver koji treba da postanu sastavni deo poslovanja kompanije, ali prethodno nije izvedena provera sistema pa se ne zna ni da li će isti u praksi funkcionisati. Čak i ukoliko bi se ispostavilo da sistem ne funkcioniše, ugovorom je predviđeno da "Fadata" za to neće snositi posledice.

-Vrlo male su garancije da će projekat ikada zaživeti u celosti, piše u internim dokumentima kompanije Dunav. Istovremeno, čitajući detaljno sve tačke ugovora, pravna služba Dunava je radnicima MUP-a saopštila da je jedini način da se ovaj štetni ugovor u ovom trenutku raskine pokretanje spora pred arbitražnim sudom u Londonu.

Na žalost, pozicija u koju je Dunav upao kada je Mirko Petrović potpisao ovaj ugovor je takva da bi raskid sa putem arbitraže koštao pet miliona evra, bez troškova spora koje bi opet snosio onaj ko ovo pitanje pred sudom pokreće. Ukoliko bi se sa ovom bugarskom firmom razišli na takav način, ona ne bi bila u obavezi da isporuči ni softver niti da transferiše neophodna znanja za upravljanje sa istim.

Razmatrajući kako da umanje štetu, u Dunavu su ovaj zadatak poverili Predragu Negovanu, članu izvršnog odbora nadležnom za informatička rešenja. Zajedno sa doktorom Milenkom Jezdimirović on je konstatovao da su softverska rešenja i celokupna ponuda toliko loši, da bi u slučaju njene implementacije Dunav morao da investira dodatnih tri miliona evra, u reprogramiranje! Samo reprogramiranjem, sistem bi mogao da se napravi kompatibilnim za korišćenje u oblasti životnih osiguranja u kompaniji Dunav. Od ova dva nesrećna rešenja prihvaćeno je drugo.

Daljim uvidom u dokumentaciju, može se zaključiti da Upravni odbor na čelu sa Sinišom Nikolićem i tadašnji menadžment na čelu sa Mirkom Petrovićem, snose odgovornost u vezi zaključivanja i realizacije ugovornih odnosa između kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o i Fadate a.d. Sofija (Ugovora o kupovini licence od Fadate, zaključenja Ugovora o implementaciji INSIS-a za životno i neživotno osiguranje i početka rada na implementaciji projekta koji u mnogim segmentima prema saznanjima dobijenim od izvora ni do danas nije zaživeo - od stotinu naručenih proizvoda za neživotno osiguranje u upotrebi je 22, za 78 se ne zna ni kada ni da li će uopšte zaživeti, piše jednoj od u službenih beležaka MUP-a.

Kada bi postojala pravna država ova i druga saznanja policije i tužilaštva trebala bi uskoro za rezultat da imaju hapšenja odgovornih u Dunavu. "Hapšenja u Dunavu" su već i najavljena preko jednog nedeljnika bliskog predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, ali je tom prilikom prećutano ime Mirka Petrovića. Mnogi u Dunavu priželjkuju da baš Petrović bude uhapšen, ali kako se stvari odvijaju istraga se politički skreće u pravcu bivšeg direktora Marka Ćulibrka.

U internim dokumentima "Dunav osiguranja", za koja se pretpostavlja da služe za umanjenjen lične odgovornosti Mirka Petrovića, odnosno upućuju na deljenje odgovornosti aktuelnog direktora sa Marka Ćulibrka sa Milenkom Jezdimirović, doslovno piše: "...S obzirom da se implementacija vršila i u vreme mandata Upravnog odbora na čelu sa Markom Ćulibrkom i menadžmenta - Izvršnog odbora na čelu sa Milenkom Jezdimirović, potrebno je da se utvrdi pojedinačna odgovornost lica koja su bila zadužena za realizaciju ugovora u periodu 2008-2014. godina, a u vezi sa tim potrebno je utvrditi zbog čega nisu ispoštovani rokovi predviđeni osnovnim ugovorom, zbog čega je privremeno prekinuta saradnja sa Fadatom, zbog čega organi upravljanja Upravni odbor-Nadzorni odbor nisu blagovremeno obaveštavani o ovom problemu od strane Izvršnog odbora i Nadzornog odbora projekta...".

U okviru šire policijske istrage u vezi "Dunav osiguranja" razmatrano je i zašto se sa pisanjem Aneksa jedan, čekalo čak devet meseci, ali i zašto su Narodna banka, odnosno Odeljenje za kontrolu osiguranja i Agencija za osiguranje depozita toliko dugo ćutali. Koje je radnje i mere je preduzeo Nadzorni odbor projekta i svi članovi odbora i učesnici projekta na realizaciji i implementaciji projekta (imajući u vidu da su isti u radnom odnosu u Kompaniji da su sa sa istima zaključeni Aneksi osnovnog ugovora o radu po kome su imali definisane obaveze i uvećana primanja za navedeni rad)?

Koliko je loš bugarski softver koji je u ime Dunava kupio Mirko Petrović, govore i naknadne stručne analize koje govore da su kod tog "proizvoda" utvrđene brojne nepravilnosti prilikom implementacije i korišćenja projekata Fadate iz oblasti osiguranja. Na jedan od upita upućenih na adrese kvalifikovanih inostranih firmi, a u vezi sa kvalitetom kupljenog softvera, Dunav je dobio odgovor da su u pitanju "veoma loša softverska rešenja".

Na kraju je u jednom od dokumenta koji je izrađen u Dunavu, konstatovano da sad preostaje samo da se u poslovnim knjigama uknjiži gubitak od dvadeset miliona evra, koji je napravio Mirko Petrović.

Sa druge strane, svestan da je policiji dostavljena sva dokumentacija o poslovanju sa Fadadom, Mirko Petrović je, od dana imenovanja na funkciju generalnog direktora do danas povukao poteze koji za cilj imaju preventivno zastrašivanje svih zaposlenih koji imaju hrabrosti da urade analizu štete njegovih poslovnih poteza. Prve aktivnosti Mirka Petrovića nakon imenovanja u avgustu 2014. godine, bile su smene kadrova u finansijskoj, pravnoj, i službi imovine i nabavke, kao i u službi interne revizije. Svima koji su upoznati sa situacijom u Dunavu jasno je da se zastrašivanje zaposlenih, sprovodi kako bi se prikrile sve njegove mahinacije, zloupotrebe i prikrivanja.

Da li je, konačno, kao krajnji rezultat, neophodno izvršiti ispravku u poslovnim knjigama kompanije Dunav u iznosu više miliona evra, na ime ne realizovanog investicionog projekta, koji će u zbiru svih poslovnih promašaja preći iznos od 20 miliona evra?

Da li je zbog toga Mirko Petrović i imenovan za generalnog direktora „Dunav osiguranja" da bi prikrio navedene nepravilnosti imajući u vidu povezanost Fadate i Demokratske stranke i Dragana Šutanovca (videti u APR datum osnivanja i članove!) kao i sve druge poslove Fadate u drugim državnim institucijama?

A 1

Pojelo se i popilo: gubici Dunava četiri milijarde dinara

Bahatosti direktora Dunava nema kraja. Plata generalnog direktora "Dunav osiguranja" Marka Ćulibrka iznosi 670.000 dinara! On nije jedini zaposleni u Dunavu koji ima tako velika primanja!

Plate nisu jedini izvori finansija zaposlenima u Dunavu jer, prema podacima iz Agencije za privredne registre, čak 15 članova prima posebne naknade, a za te namene utrošeno je više od pet i po miliona dinara. Na osnovu informacija o rezultatu poslovanju za prvih šest meseci ove godine, rukovodstvo je potrošilo oko 48 miliona dinara na poklone i ručkove! Kada je Mirko Petrović imenovan na mesto generalnog direktora odmah je počeo sa demagogijom štednje. Izašao je u javnost sa pričom kako je sebi skresao platu na pola onoga što je primao Ćulibrk.

-Ja sada imam platu 340.000 dinara, dok je Ćulibrkova bila 670.000 dinara, izjavio je Petrović, da bi se kasnije ispostavilo da on pored plate, kao predsednik Nadzornog odbora filijale u Banjaluci ima dodatnih 1.000 evra, plus za funkciju u Dunav banci dodatnih 100.000 dinara. Petrović poseduje i takozvane biznis karticu u Komercijalnoj banci bez limita sa kojom može da troši koliko hoće i kad hoće.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane