https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Povodom

Pobednik na izborima namešta ko ce da pobedi na tenderu

Pumpanje pljacke u Kolubari

Od kako je na vlast došao Aleksandar Vucic, preduzece Energotehnika Južna Backa redovno dobija tendere po svim organizacionim delovima Elektroprivrede Srbije. Ovo preduzece je pobedilo i na tenderu za ispumpavanje površinskog kopa "Tamnava Zapad", nakon poplava u maju ove godine. Da bi Energotehnika Južna Backa dobila ovaj posao, na ispumpavanje se cekalo više meseci. Iza ove kriminalne ujdurme stoji režim Aleksandra Vucica.

Insajder: E-7

Dana 21. avgusta 2014. godine, Elektroprivreda Srbije (EPS), objavila je Obaveštenje o zakljucenom ugovoru po javnoj nabavci za ispumpavanje površinskog kopa "Tamnava Zapad", sa grupom ponudaca u kojima su se našli Energotehnika Južna Backa d.o.o. Novi Sad, koga zastupa Dragoljub Zbiljic direktor, kao lider u grupi ponudaca koji cini još SC Ness Proiect Europe SRL, i Proiesti iz Rumunije, koga zastupa Aurel Diaconu.

Iako cena ispumpavanja po metru kubnom vode od 15,45 dinara nije bila najniža, što se vidi iz tenderske dokumentacije, ipak je EPS-ova komisija za javnu nabavku posao dodelila ovoj grupi ponudaca. Jedan od ponudaca na tenderu je podneo zahtev za zaštitu prava Republickoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, ali to nije odložilo potpisivanje ugovora sa izabranim ponudacem. Procenjena vrednost javne nabavke bila je 1.777.000.000,00 dinara (20,4 miliona americkih dolara) ali, umesto toga, EPS je uzeo kredit od Svetske banke za ovaj posao od 30 miliona americkih dolara, što je i objavio. Tako je postalo jasno da ce ceo posao ipak koštati više nego što je ugovorena vrednost nabavke.

Odmah se namece nekoliko pitanja: šta stoji iza ovakve odluke i kakva je to firma Energotehnika Južna Backa, cime se bavi, kako je 2005. godine izdvojena iz EPS, a 2010. privatizovana na aukcijskoj prodaji? Podsecanja radi, kupac je bio pravno lice, i to preduzece "Energija tehnika tehnologija" d.o.o. Novi Sad. Cudno je da je ukupan kapital firme "Energija tehnika tehnologija" d.o.o. Novi Sad svega 500 evra, a kupila je firmu koja vredi milione evra!

Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre, vlasnici "Energija tehnika tehnologija" d.o.o. Novi Sad su dva prava lica, tj: Maneks d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Novi Sad, koje ima u vlasništvu 70% kapitala (34.784,51 din.) i Promist d.o.o. proizvodno prometno preduzece Novi Sad, koje ima u vlasništvu 30% kapitala (14.907,64 din.). Vlasnik firme Maneks d.o.o. Novi Sad je Dragoljub Zbiljic sa 100% udelom u kapitalu koji iznosi 48.009.995,67 din. Dok je vlasnik firme Promist d.o.o. Novi Sad Nebojša Petric sa 100% udelom u kapitalu (302.630,84 din. u novcu i 88.902.304,21 din. u nepokretnostima). Dakle, firma Maneks ciji je vlasnik Dragoljub Zbiljic, koja se bavi prometom obojenih metala, sekundarnih sirovina, uglavnom bakra je ustvari vlasnik 70% firme Energotehnika Južna Backa, koja je dobila posao ispumpavanja vode sa "Tamnave Zapad".

Firma Promist d.o.o. sa svojim vlasnikom Nebojšom Petricem, koja se bavi uvozom i distribucijom dubriva, izgradnjom zgrada, a preuzela je 2013. godine, na period od tri godine i Fabriku ulja i biljnih masti "Vital" iz Vrbasa, je vlasnik preostalih 30% firme Energotehnika Južna Backa. Svi ovi podaci su dostupni javnosti na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Da li je primenjen Zakon o javnim nabavkama?

Firma Maneks i njen vlasnik Dragoljub Zbiljic su došli u pažnju javnosti 21.08.2009. kada je agencija Beta objavila vest, a prenele Vecernje Novosti pod naslovom "Maneks utajio 1,73 miliona evra poreza". U clanku se navodi:

"...Poreska uprava Srbije podnela je Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivicnu prijavu protiv D.Z. direktora preduzeca Maneks iz Novog Sada, zbog osnovane sumnje da je utajio porez i znacajno oštetio republicki budžet. Osnivac i direktor pomenutog preduzeca je brojnim radnjama u periodu od tri godine oštetio budžet Republike Srbije za iznos od 160.987.277 dinara (1,73 miliona evra), istice se u današnjem saopštenju za medije Ministarstva finansija. D.Z. je, kako se precizira, u nameri da izbegne placanje poreza, u periodu od 01.01.2006. do 31.12.2008. godine, na tzv. "crnom tržištu" izvršio nabavku robe u vrednosti 467.976.582 dinara, za koju je prikazao lažne racune sa iskazanim porezom na dodatnu vrednost (PDV), cime je izbegao placanje tog poreza u ukupnom iznosu od 71.383.258 dinara (oko 767.000 evra)...".

U istom periodu robu ukupne vrednosti 422.930.969 dinara (4,54 miliona evra), koju je legalno pribavio za potrebe preduzeca, prodao je na tzv."crnom tržištu", a da bi to prikrio u poslovnim knjigama preduzeca prikazao je, kako se navodi, lažne izlazne racune o navodnoj prodaji obojenih metala.

Ta roba je placana lažnom kompenzacijom, prikazujuci kao kupce i dobavljace ista preduzeca, cime je D.Z. ostvario prihod od kapitala a da nije obracunao i uplatio porez na dohodak gradana u ukupnom iznosu od 89.604.018 dinara (963.000 evra).

Istog dana, novinska agencija Tanjug izveštava, a prenosi Radio-televizija Vojvodine: "...Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu podneta je krivicna prijava protiv osnivaca i direktora preduzeca 'Maneks' iz Novog Sada D.Z. zbog osnovane sumnje da je utajom poreza oštetio budžet za oko 161 miliona dinara, saopštila je danas Poreska uprava...D.Z. je, da bi izbegao placanje poreza tokom 2006, 2007. i 2008. godine, na "crnom tržištu" nabavio robu vrednu oko 468 miliona dinara, a da bi to prikrio, koristio je lažne racune sa iskazanim porezom na dodatnu vrednost.

Na osnovu njih je u poslovnim knjigama lažno evidentirao nabavku otpadnog metala od raznih preduzeca sa pravom na odbitak prethodnog poreza i podneo PDV prijave sa lažnim podacima o prethodno ostvarenom prometu, cime je izbegao placanje PDV-a od 71,4 miliona dinara.

U istom periodu, robu vrednu 422,9 miliona dinara, koju je legalno pribavio za potrebe preduzeca, prodao je na "crnom tržištu", a da bi to prikrio u poslovnim knjigama preduzeca evidentirao je lažne izlazne racune o navodnoj prodaji obojenih metala. Ta roba je placana lažnom kompenzacijom, prikazujuci kao kupce i dobavljace ista preduzeca, i takvim raspolaganjem imovinom preduzeca ostvario je prihod od kapitala, a nije obracunao i uplatio porez od 89,6 miliona dinara."

Dakle, vlasnik 70% kapitala firme Energotehnika Južna Backa d.o.o. Novi Sad, koja je dobila tender za ispumpavanje površinskog kopa "Tamnava Zapad" a ujedno i direktor tog preduzeca su se bavili poreskim prevarama pre pet godina i to ni manje ni više nego preko firme koja je vlasnik Energotehnike Južna Backa. Prema podacima APR, Dragoljub Zbiljic daje ostavku na mesto direktora Maneks 5. maja, 2014. godine, gde dužnost direktora preuzima njegov brat, da bi 22.04.2014. Dragoljub Zbiljic bio upisan kao direktor u Energotehnika Južna Backa d.o.o. Novi Sad.

Užasavajuce zvuci cinjenica da u uslovima tendera za ispumpavanje Tamnave Zapad jasno stoji da vlasnici i direktori firme koje ucestvuju na tenderu ne smeju biti osumnjiceni, niti osudivani za privredni kriminal i dela protiv privrede, niti firma sme da je ucestvovala u delima protiv privrede i privrednom kriminalu. A šta je utaja poreza? Da li je to možda oblik privrednog kriminala? Sudeci po EPS - nije! Što je još i gore, firma koja je direktni vlasnik firme koja je pobedila na tenderu je vršila privredni kriminal, a direktor i vlasnik firme koja je pobedila na tenderu je uhvacen u privrednom kriminalu i procesuiran. Da li je ovo dosledno primenjivanje Zakona o javnim nabavkama?

Lako je kad imaš vlastodršca iza sebe

Pošto je firma Energotehnika Južna Backa dobila tender izvršeno je povecanje kapitala te firme 30.09.2014. u APR na 151.371.296,81 din. da bi mogla da ispuni uslove Svetske Banke koja ce kredit finansirati, da firma poseduje odredeni kapital i da barem nešto vredi i da za nešto može da odgovara. Medutim, posao koji je dobila vredi 30 miliona dolara, a vrednost Energotehnike Južna Backa je manja od dva miliona dolara. Ovo kao garanciju EPS-u da ce posao biti obavljen ne znaci mnogo, pogotovu kada se uzme u obzir da je 50% udela u društvu Energotehnika Južna Backa vec založeno Založnim rešenjem br.16782/2013 od 25.10.2013. tako stoji registrovano u APR. Znaci od kapitala vrednog 2 miliona dolara, garantuje samo polovina tog kapitala dakle 1 milion dolara, a i taj kapital je pod znakom sumnje s obzirom da kapital šeta izmedu pominjanih povezanih firmi.

Dok je Energotehnika Južna Backa navodno uvecala svoj kapital, dotle je vlasnik 30% kapitala Energotehnike Južna Backa a to je Promist smanjio svoj kapital. Dana 25. decembra 2012. godine, APR je registrovao smanjenje kapitala preduzeca Promist, koje je izvršeno prodajom nekretnina od 396.023.290,41 din. Od tog dana PROMIST vredi nešto preko 1 milion americkih dolara. Analizirajuci finansijske izveštaje firme PROMIST koji su javno dostupni na sajtu APR, uocili smo za tri godine unazad razne nepravilnosti koje se odnose na izbegavanje placanja PDV i nije nam jasno kako Poreska uprava Republike Srbije nije konstatovala isto što i mi? Javno ih pozivamo da izvrše kontrolu preduzeca Promist, Maneks, Energija tehnika tehnologija, Energotehnika Južna Backa, koja su pravno povezana izmedu kojih samo šeta kapital i idu interne fakture u cilju izbegavanja placanja PDV.

Imajuci u vidu sve cinjenice ovde iznete, jasno je da je rumunski partner u konzorcijumu koji je dobio tender da ispumpava vodu iz polavljenog kopa RB Kolubare, firma SC Ness Proiect Europe SRL, Proiesti potrebna u konzorcijumu kako bi joj Energotehnika Južna Backa internim fakturisanjem platila sav novac dobijen od ispumpavanja i tako bi se 30 miliona dolara iznelo iz Republike Srbije, ne plativši PDV, jer je rumunska firma poreski obveznik EU, a ona ce vec tamo prošetati pare kroz neke firme u poreskim rajevima i izbecice placanje poreza u EU. Neplacanje poreza je nešto što ovoj ekipi odavno dobro ide.

Otkako je na vlast došao Aleksandar Vucic, ciji rodeni brat Andrej Vucic je takode osumnjicen za ucestvovanje u poreskim prevarama, Energotehnika Južna Backa redovno dobija tendere po svim organizacionim delovima EPS. Na jedan ot tih nameštenih tendera u Elektrodistribuciji Beograd za javnu nabavku dobara "VN blokovi 10kV unutrašnja montaža" JN br. 1/09-13/17, žalio se ponudac Elektrošumadija iz Mladenovca. U svojoj žalbi Elektrošumadija Mladenovac navodi: da je ponuda ponudaca „Energotehnika Južna Backa" Novi Sad neispravna iz razloga što menica koju je dostavio nije original, vec neoverena kopija, da su menicu i menicno ovlašcenje umesto direktora koji je naveden na mestu potpisnika, potpisala lica koja nisu navedena (ovlašcena) od strane direktora, kao i da model ugovora nije potpisao direktor Grbušic, a naveden je na mestu potpisnika...".

Republicka komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je naravno utvrdila da "U konkretnom slucaju, po oceni Republicke komisije, podnosilac zahteva je neosnovano osporio ispravnost ponude ponudaca Energotehnika Južna Backa Novi Sad...". Vrlo je lako kad imaš vlast na svojoj strani da sve nepravilnosti ispraviš pošto se dese i prikažeš kako si, eto, bio od pocetka u pravu.

GLOSA

Pored osnovne delatnosti koja je u slucaju Energotehnike Južna Backa: izgradnja i održavanje energetskih objekata i izgradnja elektricnih i telekomunikacionih vodova, dana 10.01.2014. dodata je i trgovina strujom u delatnost preduzeca. Jasno je da se pojavio još jedan ozbiljan igrac na strujnom tržištu. Ako uzmemo u obzir jake poslovne veze firme Promist sa Victoria Group, koja je vlasništvo EBRD, jasno je kuda ce nas sve to odvesti.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane