Natrag

Tabloid istražuje

Ekskluzivno: ko su sto najvecih poreskih dužnika (pravnih lica) u Srbiji, na dan 30.09. 2014. godine, koja državi duguju 327 miliona evra?

Porez više nema ko da plati

Poreska uprava Srbije, koja nas godišnje košta 92 miliona evra, objavila je spiskove najvecih dužnika poreza državi Srbiji. Institut za ekonomsko pravne ekspertize iz Beograda pripremio je listu dužnika po oblastima. Medu njima posebno isticemo: 24 dužnika privatnika kupca društvenih preduzeca sa 48 miliona evra duga; 39 vlasnika privatnih preduzeca sa dugom od 79 miliona evra; 25 ostalih poreskih dužnika su privatna preduzeca, koja duguju 33,3 miliona evra ; 5 dužnika iz oblasti namenske industrije sa dugom od 115 miliona evra; 10 preduzeca Koncerna Farmakom Miroslava Bogicevica duguje 22 miliona evra;11 fudbalskih i drugih sportskih klubova duguje više od 13 miliona evra; 8 putarskih preduzeca duguje 7,6 miliona evra; 12 javnih komunalnih preduzeca duguje 11,5 miliona evra; 10 ostalih, medu kojima i Ambasada SAD i Sindikat OJT duguje 25 miliona evra; 165 advokata duguje poreza državi Srbiji 10 miliona evra.

Miodrag K. Skulic

Uvidom u godišnje bilanse preduzeca, poreskih dužnika, jasno se pokazuju iskazani ogromni gubici, cesto iznad kapitala, ogromne obaveze, a uvidom u blokirane racune kod NBS i pregledom spiskova Poreske uprave stice se uvid da neko primenjuje selektivnu politiku naplate državnih dadžbina. Uvidom u nalaze revizora i Napomene uz godišnje obracune, ne može se steci utisak o težini finansijske situacije u kojoj je nalaze bivša društvena preduzeca prodata na aukcijama i tenderima, niti ekonomski položaj privatnih vlasnika, posebno onih koji su bili osnova razvoja srpske privrede.

Naše ukazivanje na ovaj ogromni problem ima za cilj da vladajuce partije ozbiljno shvate težinu sadašnje situacije i donesu odgovarajuce mere za „lecenje" posrnule srpske privrede društvenog, državnog, javnog i privatnog sektora. I ovom prilikom se ukazuje da Komisija za sprecavanje pranja novca pri Narodnoj banci Srbije, nije ništa uradila da istraži podatke Svetske banke, prema kojima je od 2001. Godine iz Srbije neosnovano izbacena 51 milijarda dolara. Uvereni smo da bi ta kontrola doprinela razjašnjenju slucajeva u kojima su pojedini tajkuni ostali bez dinara sopstvenog kapitala. Ta slika je veoma teška. Od 159 društvenih preduzeca u restruktuiranju i 104 njihova zavisna društva koja zapošljavaju više od 53.000 radnika i imaju ukupne obaveze 5,6 milijardi evra, poreski dug za njih 224 je dostigao 69 miliona evra, ili više od 12 odsto.

Medu istaknutim dužnicima je i Luka Beograd AD iz Beograda, sa poreskim dugom od 958.423.191 dinara. U vlasništvu je Worldin S.A. 93,65, i na tim akcijama ima zalogu prvog reda. U konsolidovanom bilansu sopstvenim sredstvima pokriva 23,7 odsto angažovane poslovne imovine. Zapošljava 218 radnika. Nema blokadu racuna. Luka je izašla iz stecaja nakon usvajanja Plana reorganizacije.

Simex, doo iz Subotice, sa poreskim dugom od 919.914.139 dinara. Simex Bottled, doo iz Subotice, sa poreskim dugom od 80.091.238 dinara. Simex, je u vlasništvu 33,61 odsto Vinoprodukta iz Coke i brojnih javnih preduzeca, kao i same Poreske uprave. U konsolidovanom bilansu sopstvenim kapitalom pokriva samo tri odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava.

Tu je i Lola Livnica, doo iz Beograda, sa poreskim dugom od 899.586.434 dinara. U vlasništvu je Milorada Kesica 99,92 odsto. Ima blokiran tekuci racun 568 miliona dinara neprekidno 979 dana.

Lola Livnica nema ni dinar sopstvenog kapitala vec ima gubitak veci od kapitala. Ukupne obaveze su 923 miliona dinara, a knjigovodstveno iskazana vrednost ukupne poslovne imovine je samo 258 miliona dinara.

Takode, i Žito Dunav, doo iz Zemuna, sa poreskim dugom od 467.219.688 dinara. U vlasništvu je Perice Berišica sa sto odsto udela. Sopstvenim sredstvima društvo pokriva, cak, 57,24 odsto ukupne knjigovodstveno iskazane vrednosti poslovne imovine, a obaveze iznose 2,4 milijarde dinara. Nema blokadu tekuceg racuna.

HK Komgrap, Stan, doo iz Beograda, sa poreskim dugom od 280.681.059 dinara, Komgrap Inženjering iz Beograda, sa poreskim dugom od 94.802.747 dinara. Holding je kupio Integral Inženjering iz Banja Luke, pa je kao vlasnik nadredenog društva, postao i sto odsto vlasnik ova dva privredna društva koja su znacajni poreski obveznici. Komgrap Stan ima blokiran tekuci racun 242 miliona dinara 1.097 dana, neprekidno, a Komgrap Inženjering ima blokadu racuna 18 miliona dinara 702 dana, neprekidno. U Komgrap-Stanu ima 203 zaposlena, a u Inženjeringu samo jedno lice. I jedno i drugo privredno društvo ostali su bez dinara sopstvenog kapitala, pa su obaveze znatno vece od vrednosti ukupne imovine.

Radijator, AD iz Zrenjanina, sa poreskim dugom od 206.371.629 dinara.

U vlasništvu je 47,48 odsto Ljevaonice Produkt, šest bankarskih kastodi racuna 20,87% i 1182 mala akcionara. Sopstvenim sredstvima ovo akcionarsko društvo pokriva 41,60 odsto vrednosti ukupne imovine. Tekuci racun društva je u blokadi246 dana za iznos od 229 miliona dinara.

Dužan je i Projmetal, AD iz Beograda, sa poreskim dugom od 182.293.034 dinara. Vlasnik ovog hotelskog preduzeca je Adria Kapital, doo sa 82,12 odsto i 275 malih akcionara. Sopstvenim sredstvima društvo pokriva 26,63 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Tekuci racun društva je u blokadi 362 miliona dinara 535 dana, neprekidno.

Na spisku je i HUTP Royal, doo, Beograd, sa poreskim dugom od 180.193.446 dinara. Vlasnik ovog hotelskog preduzeca je Risto Gojkovic. Sopstvenim sredstvima društvo pokriva 30,28 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Tekuci racun društva je u blokadi 418 miliona dinara 555 dana, neprekidno. Takode i HUTP Balkan, AD, Beograd, sa poreskim dugom od177.714.704 dinara. Sopstvenim sredstvima društvo pokriva 15,58 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine, u konsolidovanom bilansu. Tekuci racun društva je u blokadi 801 miliona dinara 710 dana, neprekidno.

Dužnik je i Beograd Film, AD, Beograd, sa poreskim dugom od 172.415.553 dinara. Vlasnik preduzeca bio je Dinkicev savetnik Nikola Đivanovic, koji je 14 bioskopskih lokacija kupio za 9,2 miliona evra, a posle minimalnog renoviranja bioskopa Jadran, taj bioskop i još pet drugih prodao za 19,7 miliona evra. Posle sudskih sporova firma je zapala u teškoce, a kao vlasnik u Registru hartija od vrednosti i dalje se vodi Lignt Bluetrading Limited iz Bahama. Beograd film nema zaposlenih a u poslednje dve godine ne ostvaruje ni dinar prihoda.

Na spisku dužnika je i Žitostig, AD, Požarevac, sa poreskim dugom od 163.338.196 dinara. U vlasništvu je Nicco Agrar-a 22,87 % Žitostig Investa 18,09 i Dorcol Inženjeringa 5,40 odsto, što se vezuje za Marka Nicovica, dok je 29,95 odsto vlasnik Akcijski fond Srbije. Žitostig nema sopstveni kapital, jer su obaveze 495 miliona dinara, a celokupna vrednost poslovne imovine 350 miliona dinara. Racun je do 22.10.2014. godine bio u neprekidnoj blokadi 877 dana, a sada nije blokiran.

Takode i Jugoalat - JAL, AD iz Novog Sada, sa poreskim dugom od162.744.209 dinara. Akcionar ovog društva je S.A.D.A., doo sa 62,95 odsto, a osnivac tog vlasnika sa sto odsto kapitala je Biljana Jakovljevic sa ulogom od 38.922,25 dinara uplacenog 25. jula 2008. godine.

Jugoalat - JAL ima sopstveni kapital manje od dva osto, pa su obaveze društva na kraju prošle godine dostigle 436 miliona dinara. U društvu ima samo tri zaposlena.

Dužna je i Zastava Auto delovi, doo iz Knica, sa poreskim dugom od 162.216.251 dinara. Vlasništvo u ovom društvu nakon povlašenja kupca u privatizaciji iz vlasništva, preneto je samom preduzecu 97,19 odsto, dok 2,81 odsto pripada Fondu za razvoj. U društvu ima 58 zaposlenih i na prihodu od 8,3 miliona dinara iskazanom u 2013. godini prikazan je gubitak u poslovanju te godine od 84 miliona dinara. Zastava Auto delovi nema ni dinar sopstvenog kapitala, ukupne obaveze iznose 522 miliona dinara, a knjigovodstveno iskazana vrednost poslovne imovine samo 72 miliona dinara. Racun društva je u blokadi 85 miliona dinara neprekidno 422 dana.

Mitrosrem, AD iz Sremske Mitrovice, takode ima poreski dug od 151.069.042 dinara. U vlasništvu je 70 odsto DTM Relations, doo iz Beograda, koje društvo je zbog sporne privatizacije obrisano iz Registra APR 20.07.2012. godine, ali se i dalje sa tim ucešcem vodi kao vlasnik Mitrosem, AD, a 15,44 odsto Akcijskog fonda. Društvo ima blokiran racun 506 miliona dinara neprekidno dude od 891 dan.

U blokadi 380 dana, neprekidno!

Medu najvecim dužnicima je i AHA Mura-Prvi maj, AD iz Pirota, sa poreskim dugom od146.715.198 dinara. Nakon raskida ugovora o privatizaciji sa Kompanijom Nicovic, Prvi maj iz Pirota je dospeo u vlasništvo slovenacke firme Mura, koja je ove godine otišla u stecaj. Prvi maj, AD iz Pirota zapošljavao je 1.164 radnika i u 2013. godini na prihodu od 801 milion dinara iskazao gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 256 miliona dinara. U blokadi je 181 milion duže od 34 dana.

Institut Kirilo Savic iz Beograda, sa poreskim dugom od 140.047.311 dinara. Institut je u vlasništvu 124 mala akcionara. Sa 148 zaposlenih u prošloj godini ostvareno je 186 miliona dinara prihoda i iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 117 miliona dinara. Tekuci racun Instituta je u blokadi 224 miliona dinara neprekidno duže od 577 dana.

CER, AD iz Cacka je sa poreskim dugom od 125.768.192 dinara. CER, AD u 2013. godini imao je samo 32 zaposlena i nije ostvario nikakav prihod, a u toj godini iskazao je gubitak u poslovanju u iznosu od 84 miliona dinara. Društvo je ostalo bez sopstvenog kapitala, pa su obaveze dostigle 609 miliona dinara, a ukupna knjigovodstvena vrednost celokupne imovine iznosi samo 312 miliona dinara. Racun društva je u blokadi 150 miliona dinara 979 dana neprekidno.

Stocar doo iz Cacka je sa poreskim dugom od 122.734.646 dinara, a vlasnik društva je Željko Vucurevic. Stocar je u 2013. godini imao samo tri zaposlena i na prihodu od 5,8 miliona dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 2,5 miliona dinara. Racun društva je u blokadi 1,58 miliona dinara 380 dana, neprekidno!

MIN Tehnoproces, doo iz Subotice je sa poreskim dugom od 119.476.101 dinara. MIN Tehnoproces je posle privatizacije promenio sedište iz Niša u Suboticu, delatnost društva je proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera. Vlasnik MIN Tehnoprocesa je Euro GAS, doo iz Subotice. Društvo ima 39 zaposlenih i u prošloj godini na 34 miliona dinara prihoda iskazan je gubitak u poslovanju 9,1 milion dinara. Sopstvenim sredstvima društvo pokriva 25,57 odsto ukupnih sredstava, a obaveze su 197 miliona dinara. U blokadi je društvo u zadnje dve godine bilo samo 39 dana.

Takode, tu je i Stoteks, AD iz Novog Sada, sa poreskim dugom od116.327.816 dinara. U vlasništvu je 64,26 odsto firme Cord, doo i 1161 malog akcionara. Stoteks zapošljava sedam radnika i na ostvarenom prihodu u prošloj godini od 52,6 miliona dinara iskazao je neto dobit u iznosu od 52 miliona dinara. Društvo raspolaže sopstvenim kapitalom koji pokriva 51 odsto ukupno angažovane poslovne imovine. Kako u poslednje tri godine nama blokadu racuna, nejasno je kao ima poreski dug od 116 miliona dinara.

Agroseme AD iz Subotice, sa poreskim dugom od 106.953.770 dinara, registrovana je na delatnost gajenja žita. Sa 84 zaposlena u konsolidovanom bilansu u prošloj godini ostvaren je prihod od 142 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 132 miliona dinara. Društvo nema sopstveni kapital, jer ga je izgubilo usled iskazivanja gubitaka u poslovanju, pa na pocetku ove godine ima ukupne obaveze 432 miliona dinara. Racun društva je u blokadi 234 miliona dinara 1.097 dana, neprekidno. Ministarstvo finansija je 04.02. ove godine izložilo javnoj prodaji pokretne stvari radi naplate poreza ovog poreskog dužnika.

Panon Crvenka AD iz Subotice, sa poreskim dugom od104.461.853 dinara je fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pica, sirceta i kvasca.

Panon Crvenka, sa sedištem u Subotici ima dva zaposlena. Sopstvenim sredstvima pokriva, cak, 68,03 odsto ukupne vrednosti poslovnih sredstava, a ima obaveze 209 miliona dinara. Blokada racuna u 2014 godini bila je 136 dana.

Poreski dužnici preduzeca u privatnom vlasništvu

Kako se po prvi put u Tabloidu pojavljuje ovih 39 privatnih preduzeca sa ukupnim poreskim dugom od 79 miliona evra pripremljena je posebna analiza imovine, kapitala, obaveza, prihoda, iskazanih gubitaka i blokade tekucih racuna, prezentira u narednom broju Tabloida, obzirom da oni potresaju temelje države i vrše udar na budžetski sistem i opštu likvidnost srpske privrede.

Ostali poreski dužnici, privatna preduzeca

Beohemija i njena zavisna društva ukupno duguju za poreze više od 561 milion dinara, ili 4,7 miliona evra

Beohemija, doo Beograd 413.239.585

Beohemija-Inhem, doo Zrenjanin 81.695.289

Dahlia, doo Zemun 66.463.056

Poslovni sistem Beohemija ostao je bez dinara sopstvenog kapitala, a maticno i cetiri zavisna društva imaju ukupne obaveze 214 miliona evra. Đuro Obradovic, povratnik iz Kanade, pored Poljoprivrednog dobra uz Dobanovaca i PIK-a Pešter iz Sjenice, kupac je još šest preduzeca, samo za ova dva poljoprivredna preduzeca ima poreske obaveze 670 miliona dinara, ili 5,6 miliona evra.

BD Agro, AD Dobanovci 537.729.545

PIK Pešter, AD Sjenica 132.466.182

Poslovni sistem BD Agro Buducnost, Dobanovci, u vlasništvu Đure Obradovica, povratnika iz Kanade, kupca bivših društvenih preduzeca: Crvenog Signala iz Beograda, Ineksa iz Nove Varoši, Beotransa Autotransport iz Beograda, Tehnike - Birotehnike, Uvac Gazele i Obnove, firme za reciklažu, ostao je bez znacajnog sopstvenog kapitala, pa pored dugovanja Poreskoj upravi ima i blokirane racune 820 miliona dinara za BD Agro, Dobanovci i 172 miliona dinara za PIK Pešter. Borovica Transport i Transport-Put ukupno duguje za poreze više od 172 miliona dinara, ili 1,45 miliona evra...

Borovica-Transport doo Ruma 95.875.224

Borovica-Transport-put Ruma 76.570.884

Samo ova dva privredna društva imaju blokadu tekucih racuna 1,69 milijardi dinara Borovica - Transport, 800 dana, neprekidno i Borovica - Transport put 1,2 milijarde dinara, 843 dana neprekidno.

PINK International Company ukupno duguje za poreze više od 412 miliona dinara, ili 3,5 miliona evra

PINK Int. Company doo Beograd 412.495.811

Ukupno dugovanje 15 medusobno povezanih društava Željka Mitrovica iznosi 147 miliona evra, a raspolaže samo sa 14,57 odsto sopstvenog kapitala. Dugovanje ove medijske kompanije vece je za 30 miliona evra od dugovanja Javnog servisa RTS. Kada široke narodne mase i mladi bez zaposlenja, te penzioneri kojima se umanjuju plate za punjenje praznog budžeta, na brojnim televizijskim ekranima ove kompanije, vide glamur ko u Holivudu, a da Kompanija PINK duguje državi po osnovu poreskog duga 412 miliona dinara, pitaju se ko toleriše ove novokomponovane JUL-ovce u redovima NAPRED-njaka? Zekstra grupa ukupno duguje za poreze više od 745 miliona dinara, ili 6,2 miliona evra.

Zekstra Grupa Zemun 327.603.099

Veterinaarski zavod iz Zemun 180.629.483

Novitet, AD Novi Sad 35.910.951

Dunavka AD Veliko Gradište 201.319.302

Svega dinara 745.462.835

Zekstra grupa doo, Zemun, u vlasništvu je Dragana Đurica (99,24%), sa cetiri zavisna društva ima ukupne obaveze od 92 miliona evra i ostala je bez dinara sopstvenog kapitala. U ovom nazovimo poslovnom sistemu posluju tri kupljena društvena preduzeca: Veterinarski zavod, AD, Zemun i Novitet, AD, Novi Sad, Fabrika ulja Dunavka, doo, Veliko Gradište, kao i jedno društvo u Banja Luci. Izdavacko preduzece Nolit, AD u vlasništvu je Veterinarskog zavoda, AD, Zemun sa 69,32 odsto. Maticno društvo Zekstra grupa ima blokirani tekuci racun 1,8 milijardi dinara, duže od 754 dana, neprekidno, Novitet, AD, 38 miliona dinara, duže od 570 dana, neprekidno, dok je Veterinarski zavod bio u blokadi 637 dana neprekidno do 08.04.2014. godine, a Dunavka 224 dana neprekidno do 04.06.2014. godine.

Inter-kop, Šabac duguje za poreze 313 miliona dinara, ili 2,6 miliona evra (312.812.191)

Interkop, doo, Šabac, u vlasništvu je Radeta Nikolica, sa cetiri zavisna društva ima ukupne obaveze 116 miliona evra, nakon duže blokade tekuceg racuna, Interkop je „progurao" u Privrednom sudu u Valjevu, pripremljen plan reorganizacije.

Ovo nadredeno privredno društvo bilo je u stecaju i imalo blokiran tekuci racun neprekidno 653 dana, a dana 29.05.2014. godine nakon usvajanja Programa reorganizacije, racun preduzeca je deblokiran. Medutim, od cetiri zavisna društva, tri i danas imaju blokirane tekuce racune za iznos od 250 miliona dinara. Na kraju 2013. godine konsolidovan bilans nadredenog i cetiri zavisna društva sa 227 zaposlenih imao je kumulirane gubitke u poslovanju u iznosu od 6,9 milijardi dinara, od cega, cak, 5,3 milijarde dinara gubitak iznad visine kapitala. U toj godini ostvaren je ukupan prihod od samo 836 miliona dinara, uz iskazan gubitak u poslovanju te godine od 783 miliona dinara, ili 93,7 odsto ukupnog prihoda te godine. Društvo je i u prethodnoj godini na prihodu od 4,6 milijardi dinara, iskazalo gubitak u visini vecoj od šest milijardi dinara, kada je imalo 881 zaposlenog.

GP Gemax duguje za poreze 308 miliona dinara, ili 2,5 miliona evra (308.256.875 dinara). Ovaj poslovni sistem imao je blokadu tekuceg racuna 413 dana, sa prekidima.

Caricin Grad, AD, duguje za poreze 232 miliona dinara, ili dva miliona evra

Caricin Grad, AD Lebane 199.269.639

Caricin grad-Beton doo Beograd 32.532.717

Caricin Grad ima blokadu tekuceg racuna 211 miliona dinara 1.097 dana, neprekidno, a Caricin Grad - Beton 28 miliona dinara 114 dana, neprekidno.

Monus, fabrika cigareta u Indiji, za porez duguje 160 miliona dinara,

Ili 1,3 miliona evra

Monus, doo Zemun 160.567.550

Monus, doo je u 2014. godini bio u blokadi 18 dana.

Simicev Invest-Import, ukupno duguje za poreze 105 miliona dinara, ili 900 hiljada evra (Invest - Import, AD Beograd 105.731.058). Sa devet privrednih društava medusobno povezanih sistem je u vlasništvu Slobodana Simica i ima ukupne obaveze 41 milion evra, a sopstvenim sredstvima pokriva samo 22,44 odsto ukupno angažovane vrednosti poslovne imovine. Invest-Import je u 2014. godini bio u blokadi 142 dana, a u 2012. godini 350 dana.

Interkomerc, AD, nakon odobrenja unapred pripremljenog plana reorganizacije ima u dva zavisna društva poreski dug od skoro sto miliona dinara ili više od 800 hiljada evra.

Koteks, doo Surcin 74.555.147

Megalit - Šumnik AD Raška 24.200.297

U neprekidnoj blokadi 922 dana!

Interkomerc, AD je u vlasništvu malih akcionara. Ukupne obaveze ovog sistema su 225 miliona evra. U osam medusobno povezanih pravnih lica sopstvenim kapitalom pokriva samo 19,08 odsto ukupne vrednosti angažovanih poslovnih sredstava. Nakon duže blokade tekuceg racuna i usvajanja Programa reorganizacije maticnog društva, uspelo je deblokiranje racuna Koteks, doo posle 270 dana blokade, a Megalit - Šumnika iz Raške posle 211 dana.

Vulin-komerc, doo iz Rume u vlasništvu je Dragana Vulina, sa dva zavisna društva ima ukupne obaveze 25 miliona evra (Vulin - comerc, doo Ruma 57.584.806).

Vlasnik Vulin-komerca je Dragan Vulin. U sastavu ovog nadredenog društva posluju i dva zavisna društva. U 2013. godini bilo je 64 zaposlena, a ostvareni prihod u toj godini bio je samo 236 miliona dinara, ali je zato iskazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od, cak, milijardu i 107 miliona dinara, ili 4,2 puta veci od prihoda. Vulin-komerc je usled iskazivanja gubitka i u ranijim godinama izgubila ceo sopstveni kapital u iznosu od 621 milion dinara, i pored toga iskazan je gubitak veci od kapitala za još milijardu i 250 miliona dinara. Usled takvih rezultata poslovanja Vulin-komerc, doo ostao je samo sa 1,6 milijardi dinara poslovne imovine, dok su ukupne obaveze dostigle, cak, dve milijarde i 881 milion dinara, ili 25 miliona evra. Tekuci racun Vulin-komerca blokiran je 833 miliona dinara duže od 665 dana, neprekidno.

Elektrometal, AD, ima poreski dug 38,9 miliona dinara (Elektrometal, AD Beograd 38.975.215). Elektrometal, AD je povezan sa ITH, doo, Beograd i sa njim povezanim društvima (Agragold, Nautica, Svetski crep, sve iz Beograda, Vlajkoviceva 12, u sedištu Elektrometala). Ova društva su dovela Industriju crepa Toza Markovic iz Kikinde i FAD, AD iz Gornjeg Milanovca u stecaj. IHT ima blokadu tekuceg racuna 1,9 milijardi dinara neprekidno 566 dana, Agragold je blokiran 893 miliona dinara, 246 dana, Nautica je u blokadi 773 miliona dinara 922 dana, neprekidno a Svetski crep, doo, je u blokadi 566 dana neprekidno za iznos od 591 milion dinara.

Elektrometal, AD, Vlajkoviceva 12, je u vlasništvu IHT 24,83%, Medunarodne distribucije šecera, doo 20,28%, Nautica, doo 10,48% i Žitoprodukta, doo 8,79 odsto, ili zajedno 64,34 odsto. Tekuci racun je u neprekidnoj blokadi 966 dana za 651 milion dinara.

Preduzece Toza Markovic iz Kikinde, u stecaju, je u vlasništvu 24,29% IHT, doo, Žitoprodukta, doo 14,47%, Svetskog crepa, doo 9,10%, Aberdeen Select International 8,77%, East Capital Balkan Fund 4,96% i Nautica, doo 1,67 odsto, što sve cini 63,26 odsto. Stecajni postupak otvoren je po zahtevu Erste Bank, AD, Novi Sad , jer su neizmirene obaveze bile vece od 5,5 milijardi dinara.

FAD, AD, u stecaju, je u vlasništvu 24,97% ITH, 15,97% Nautice, doo, Žitoprodukt, doo, Zemun 9,49% i Medunarodne distribucije šecera, doo 9,43%, što sve cini 59,96 odsto. Blokada tekucegt racuna ovog akcionarskog društva u stecaju, bila je 1,5 milijardi dinara, neprekidno duže od 199 dana. Vino-Župa, AD ima poreski dug 33 miliona dinara (Vino Župa, AD iz Aleksandrovca 33.083.760). Tekuci racun ovog vinskog proizvodaca blokiran je 235 dana neprekidno za iznos 1,5 milijardi dinara.

Žitko, AD iz Backe Topole posluje u sistemu Verano-Motors u vlasništvu Radomira Živanica (Žitko, AD iz Backe Topole 23.320.502). Verano Motors je generalni zastupnik francuske firme „Pežo", za Srbiju i Crnu Goru i kupac je Preduzeca robnih kuca „Beograd", za 360 miliona evra, kada je pocetna cena za 30 robnih kuca, distributivni centar i upravnu zgradu sa oko 240.000 m2 bila 140 miliona evra. Medutim, danas je Verano Motors, doo vlasnik sistema Robnih kuca samo 17,16 odsto, dok je vlasnik 82,94 odsto holandska firma.

U okviru Verano Motors društva, kupljena kao ranija društvena preduzeca (EI Autoservis, AD iz Niša, Autoremont, doo, Beograd, Žitko, AD, Backa Topola, kao i po jedno društvo u Banja Luci i Podgorici. Hotel Zira, posluje u sastavu Verano Motors.

Hladnjaca Apatin posluje u sistemu IMT, vlasnika Toplice Spasojevica i duguje 51.066.440 dinara. Blokada tekuceg racuna ove Hladnjace u Apatinu je 271 miliona dinara, 326 dana, neprekidno.

Poreski dugovi namenske industrije

Namenska industrija u devet privredih društava zapošljava 8.385 zaposlenih ušla je u poreske dugove 1115 miliona evra.

Ova preduzeca su u vlasništvu Republike Srbije, Fonda za razvoj, tri banke u stecaju i pojedinih gradova na cijoj su teritoriji locirana. Pored pet poreskih dužnika u grupaciji proizvodnje oružja i municije su i: Prva Iskra - Namenska, Zorka - Namenska,AD,Šabac, koja vec duži period ima samo jednog zaposlenog, Prvi partizan i Jugoimport - SDPR.

U blokadi imaju tekuce racune sledeca ova preduzeca: Holding Korporacija Krušik, AD, Valjevo 1,46 milijardi dinara neprekidno 1.078 dana, PTT-Namenska, AD, Trstenik 13,3 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana, Korporacija Sloboda, Cacak, 94,3 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana, Milan Blagojevic-Namenska, 19,9 miliona dinara, neprekidno 1.097 dana. U izvoznom kompleksu tzv Jugoimport SDPR, ima 362 zaposlena i u njihovim šest povezanih društava još 284 zaposlena.

Farmakom M.B. Šabac, u vlasništvu biznismena Miroslava Bogicevica duguje 2,6 milijardi dinara državi po osnovu poreza i doprinosa, ili 22 miliona evra.

Farmakom ukupno duguje 480 miliona evra, a raspolaže samo sa 15,97odsto sopstvenim kapitalom. Medutim, ako se iz kapitala iskljuci fingirano povecanje kapitala u Rudniku Suva Ruda u Raškoj, gde vec nekoliko godina ne obavlja delatnost, niti se primaju radnici, vec tamo 11 nocnih cuvara onezbeduje objekte i opremu, a to fingirano uvecanje iznosi 80 iliona evra, u kom slucaju, ako se to iskljuci Koncern ostaje bez dinara sopstvenog kapitala. Samo u Rudniku i Topionici Zajaca iz Loznice u prošloj godini na ukupnom prihodu od 1,4 milijarde dinara, iskazan je gubitak u poslovanju te godine od 2,35 milijardi dinara. Usled toga što Koncern Farmakom nema ni dinara sopstvenog kapitala, pri dugu od 480 miliona evra, blokada racuna dostigla je 138 miliona evra, ukljucivo u to i blokadu 9,2 milijarde dinara samog Koncerna, pre 14. septembra o. g. kada je u Koncernu Privredni sud u Valjevu uveo stecaj. Nije smela Poreska uprava tolerisati Miroslava Bogicevica vec nekoliko godina, a tek sad, kad je krah uzeo punu meru, poslati 20 inspektora da cešljaju poslovne knjige ovog nazovimo šabackog biznismena. Još pre dve godine kada je Bogicevic uzeo u samo tri meseca 53 miliona evra od Privredne banke, AD, Beograd i tim odlivom je odveo tu banku u stecaj, Poreskoj upravi trebalo je biti jasno, da u poslovanju tih deset Bogicevicevih firmi nešto veliko nije u redu. Evo prikaza Bogicevicevih poreskih dugova po firmama:

Poreski dugovi 11 fudbalskih i drugih sportskih klubova, dostigli više od 13 miliona evra

FK Crvena zvezda u 2013. godini, sa 162 zaposlena ima najvece poreske dugove, dok iza nje sledi FK Smederevo, pa FK Partizan i FK Hajduk iz Kule...

U narednom pregledu donosimo knjigovodstvenu vrednost ukupne imovine i obaveza na dan 31. decembra 2013. godine i stanje blokade tekuceg racuna na dan 29.10.2014. godine, iz kog pregleda se jasno vidi da su za trecinu vece obaveze od knjigovodstveno iskazane vrednosti imovine. Kod FK Partizan obaveze su nešto manje od ukupne vrednosti imovine, a kod FK Crvena Zvezda obaveze su vece od vrednosti imovine za 36 odsto. Kod manjih klubova blokada racuna je znatno vece od knjigovodstveno iskazanih ukupnih obaveza, što govori o netacnosti knjigovodstvene evidencije tih klubova.

Prikazani rezultati govore o teškom finansijskom stanju ovih vodecih sportskih društava, a ništa bolja situacija nije ni kod fudbalskih i drugih sportskih društava u Srbiji. Obaveze ovih 12 sportskih klubova su vece od knjigovodstveno iskazane vrednosti ukupne imovine (stalne i obrtne) za 22 miliona evra. FK Crvena Zvezda ima obaveze vece od prihoda iz prethodne cele godine 5,2 puta, što ukazuje da bi se ovaj klub razdužio potrebno mu je da u narednih pet godina nema nikakve tekuce rashode, niti da isplacuje plate zaposlenima, a njih je 162. Kod FK Partizan taj odnos je manje od deset meseci ukupnog prihoda.Ali, i jedan i drugi klub imaju blokirane tekuce racune.

Osam putarskih preduzeca, imaju poreski dug 7,6 miliona evra

Dvanaest javnih komunalnih preduzeca. imaju poreski dug 11,5 miliona evra

Za cudenje je da ova javna komunalna preduzeca imaju u tom iznosu nagomilane poreske dugove, pogotovu JP Lazarevac, koje se nalazi u opštini sa najvecim primanjima zaposlenih, a i dva komunalna preduzeca u opštini Grocka.

Medu onima koji duguju porez je i Ambasada SAD u Beogradu!

Medu velikim poreskim dužnicima nalaze se i Ambasada SAD i Sindikat Višeg javnog tužilaštva. Oni duguju 3.000.118.157 dinara, ili 25 miliona evra! To što nam duguje Ambasada Sjedinjenih Americkih država je dobro, sigurni smo da ce oni u zakonskom roku izmiriti dugovanje, jer SAD kupuju ispod cene, pa i lokaciju kod Dvora na Dedinju, ali nam nije jasno po kom osnovu duguje Sindikalna organizacija Višeg javnog tužilaštva, pa smo posebnim zahtevom tražili razjašnjenje od Centrale Poreske uprave. Tolerisanje Auto Moto Saveza, Radiotelevizije Srbije i Kompanije Novosti sa njenom Štamparijom Borba je nedopustivo. Dugovanje Intesa banke, ili nije dospelo ili je u sporu. To što se vodi ovoliko dugovanje Kompanije Borba, koja ne posluje sedam godina, je nebriga Poreske uprave, ili im je trebalo pleniti zgradu, ukoliko je njihova, ili brisati potraživanje.

Cak 165 advokata duguje državi poreza u iznosu od 10 miliona evra. 165 advokata imaju poreski dug veci od pet miliona dinara, što iznosi ukupno

1.171.117.972 dinara, ili skoro 10 miliona evra, dok brojni advokati imaju poreski dug prema državi manji od pet miliona dinara, ili više od 42 hiljade evra, pojedinacno, a to je vrednost jednosobnog stana u Beogradu, ili trosobnog stana u brojnim gradovima širom Srbije.

Poreski dužnici društvena preduzeca duguju državi 690 miliona evra

Društvena preduzeca koja su bila u restruktuiranju još su zašticena od prinudne naplate, sudske plenidbe i privatnog izvršitelja, po spisku Poreske uprave njih je 227 za dugovanja vecim od 20 miliona dinara. Najveci pojedinacni dužnik je Zastava automobili, AD, Kragujevac sa dugovanjem od 5,6 milijardi dinara, dok sa ostalim preduzecima iz grupacije Zastava dugovanje dostiže deset milijardi dinara, ili 87 miliona evra, dok cela ova grupacija duguje više od 690 miliona evra. Nejasno kako je Goša Solko, doo za zapošljavanje invalida, iskljuceno sa tog spiska, pa pod rednim brojem 088, ima poreski dug 109.772.030 dinara.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane