Natrag

Tragom vesti

U Srbiji svaki poslodavac može da promeni naziv preduzeca i da tako svojim radnicima izbriše minuli rad

Obracun države sa minulim radom

Vlast sopstvene zakone tumaci proizvoljno, onako kako joj u datom trenutku odgovara. Pljacka naroda se nastavlja tako što se radnicima briše pravo na dodatak za minuli rad tako što je dovoljno da se promeni naziv preduzeca u kome rade.

Mersiha Hadžic

Namera Vlade da smanji plate državnim službenicima kroz umanjivanje minulog rada za period proveden kod drugog poslodavca, u Upravi za trezor, koja posluje u okviru Ministarstva finansija Srbije, pretvorila se u tragikomediju. Radnicima bivše SDK u Upravi za Trezor (ima ih preko 600), priznat je samo minuli rad od 1. januara 1996. godine, odnosno od datuma promene naziva dotadašnjeg Zavoda za obracun i placanje (ZOP). Ne treba zaboraviti da je prethodno guverner NBJ Dragoslav Avramovic pocetkom 1994. tadašnji naziv Službe društvenog knjigovodstva (SDK) promenio u Službu platnog prometa (SPP). Tako starim radnicima nije priznat staž ostvaren u periodu pre 2003. godine. SDK-SPP-ZOP je više puta menjala ime, ali ne i status - to je uvek bila ista služba, državni organ koji nije menjao svoju osnovnu namenu, a to su obavljanje platnog prometa i kontrola novcanih tokova u zemlji.

Velikom broju ljudi koji su se zaposlili tokom osamdesetih godina prošlog veka, odnosno u periodu pre 1. januara 1996. nije priznat minuli rad, upravo zbog promene naziva službe u kojoj su radili. S obzirom da se uglavnom radi o ljudima koji sada imaju oko 30 godina staža, ovo umanjenje od, u proseku, skoro 10 godina prilicno ce se osetiti kroz ionako male plate (male u odnosu na plate u NBS, Poreskoj upravi, Upravi carina...).

Osim toga, ovakav nacin obracuna minulog rada imace za posledicu da se ogromnom broju ljudi plata umanji po dva osnova: i kroz umanjeni minuli rad i kroz desetoprocentno umanjenje odobreno nedavno u Skupštini.

Istovremeno, u drugim državnim organima u koje su radnici bivšeg ZOP-a bili rasporedeni posle njegovog rasformiranja pocetkom 2003. godine (NBS, Poreska uprava, Centralni registar hartija od vrednosti...) priznaje se sve vreme provedeno u SDK-SPP-ZOP-u.

Ispostavilo se da je Odluku o ovakvom umanjenju radnog staža doneo pomocnik direktora za ljudske i materijalne resurse Saša Celic (011 - 3202495) i to u saradnji sa direktorkom Sektora za finansiranje i racunovodstvo Svetlanom Adamovic (011 - 3202-483) i direktorkom Sektora za obradu licnih primanja Dragicom Jovanovic (011 - 3202473) na osnovu proizvoljnog tumacenja jednog mišljenja Administrativne komisije Vlade o tome koji zaposleni se mogu smatrati državnim službenicima. Prica se da je svoj doprinos ovoj, po svemu sudeci pogrešnoj odluci, dala i interni revizor Gordana Vukadinovic. Ova odluka o minulom radu doneta je još krajem septembra, posle cega je Celic odmah otišao na godišnji odmor. Što je sigurno, sigurno je.

Kako se prica u Centrali, za ovu odluku niko, pre svega direktorka Uprave Svetlana Ljubicic (011 - 3202282), nije dao saglasnost, niti je ovo cetvoro (svi su, inace, kadrovi G17, a posle zadnjih izbora su prešli u SNS) tražilo mišljenje nadležnih strucnih službi u Centrali. Ne postoji ni bilo kakva zvanicna odluka neke druge republicke institucije da se ovako postupi.

U centrali Trezora se prica i da dve pomenute direktorke imaju jako malo staža u SDK-SPP pre 1. januara 1996. (Jovanoviceva je u SDK došla 1993, a Adamoviceva od 1994.-1995.), tako da njih mnogo ne pogada ova odluka. Ostalo dvoje (revizorka je došla u Trezor 2009. iz neke privatne firme, a direktor za ljudske i materijalne resurse je u Trezor stigao tek 2010. iz Službe za zapošljavanje u Loznici). Ovo troje pomocnika direktora spadaju u kategoriju "postavljena lica", što znaci da se na njih ni ne odnosi Zakon o državnim službenicima.

Umesto da Ministarstvo finansija preciznim uputstvom jednoobrazno uredi sve oko staža bivših radnika SDK-SPP-ZOP (koji su zaposleni u samom Ministarstvu ili u nekoj od Uprava u okviru njega), direktorima tih Uprava (Poreska, Trezor,...) je ostavljeno da sami protumace zakljucke Administrativne komisije Vlade ko se sve smatra državnim službenikom i da donesu odluku kako da se postupi po pitanju minulog rada ovih ljudi. Ovakvim tumacenjem svaki poslodavac može da promeni naziv preduzeca i da tako svojim radnicima izbriše minuli rad.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane