https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

OSAM DJELA ZA GODINU DANA

– Bilans izdanja 2014. Akademika Burovića –

Osam djela za godinu dana! Drugi ih ne objavljuju ni za osam godina! Akademik, prof. dr Kaplan Burović ih je objavio i 10 za godinu dana, proteklih godina. Sada je sigurno počela da mu oteža i starost. Prešao je 80-tu godinu! A sa starošću se odražavaju i prebrodjene patnje: 33 godine monstruoznog zatvora !

Naučili smo već da nam svake godine Akademik stavlja u ruke najmanje 4-5 novih djela, publicistička, umjetnička i naučna, prije svega na našem, srpskom jeziku, ali i na stane jezike. Ove nam godine stavi 8 (osan) djela. Evo njihovi naslovi sa kratkim bibliogtrafskim podacima:

1.- SKADAR,- istorija grada, Izdavačka kuća VIKTORIJA, Niš-Srbija, 2014. Predgovor knjizi je napisao Ilija Vučjaković. Sem istorije Skadra, tu su i mnoge druge studije u vezi sa Skadrom i Skadranima, srpskom nacionalnom manjinom u Albaniji, posebno sa srpsko-crnogorskim društvom MORAČA-ROZAFA tog grada.

U APPENDIX-u Suad Sulejmanagić objavljuje dopis AKADEMIK BUROVIĆ I ALBANCI, dok sponsor ovog izdanja Miroslav Djordjević, iz Niša, objavljuje kratku biografiju Akademika.

U aprilu mjesecu, ovom djelu je izvršena promocija u niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“, gdje je Akademik bio učenik u godinama 1949-1951. Isti dan promocija ovog djela je učinjena i u Niškoj Narodnoj Biblioteci, gdje je uvodnu riječ održao Radivoje Djurin Mančić, redovni profesor, doktor nauka i akademik Srpskog učenog društva, koji je, izmedju ostalog, rekao: „Objavljivanjem ovog Burovićevog rada nauka dobija značajno delo kojim se otvaraju putevi mira i harmoničnog razvoja centralnog Balkana... Akademik Burović utire put procesu uzdizanja Skadra do nivoa svetske multietničke prestonice ovozemaljske civilizacije“.

Na obe promocije je bio prisutan i autor, koji je zato stigao iz Ženeve - Švajcarske. Srpsko učeno društvo iz Niša, ovom prilikom, dodjelilo je Akademiku Buroviću medalju PEČAT NIŠA iz III vijeka.

Poslije knjige KO SU ALBANCI?, koja je objavljena prije godinu dana u Jagodini od IK GAMBIT, ovo je druga knjiga, kojom akademik, prof. dr Kaplan Burović probija srpsku titoističku medijsku blokadu od punih 60' godina.

2.- ETIMOLOŠKE STUDIJE,- Ulcinj 2014. Izd. kuća BALKAN. Predgovor knjizi je napisao Ivan Lovrenčić. Od 1984. ovo djelo je cirkulisalo po ćelijama zatvora u Burelju-Albanija, gdje je i napisano. Pošto je izašao Akademik iz zatvora, i pored monstruoznih sabotiranja i medijske blokade Titoista i Enverovaca, sve je ove studije, na broju 37, objavio po raznim listovima, revijama i časopisima, posebno preko interneta, ne samo na srpskom, već i na strane jezike. Među njima posebnim značajem se ističu etimologije: Bojana, Dardanija, Ilirsko poluostrvo, Kastriot, Kosovo, Skadar, Srbin, Svač, Ulcinj, Vladimir i druge, kojima obara albanske falsifikate u vezi etimologija ovih glasova.

U APPENDIX-u književnik Radovan Milić objavljuje dopis GLAS RAZUMA I PAMETI, u kojemu ističe poseban značaj djela Akademika Burovića. Ovdje se objavljuje i faksimil pisma kojim Matica Srpska, iz Novog Sada, izvještava Akademika Burovića da je primljen za redovnog člana. Na poleđini knjige akademik dr Zoran Lakić piše: „Nauka je uvijek i svuda na udaru politike, naročito njeni vjerni tumači i protagonisti. Što je ugledniji naučnik, to je pritisak na njega veći i nemilosrdniji. Tako je akademik Kaplan Burović, umjesto daljih naučnih istraživanja u arhivama i naučnim imstitucijama i bibliotekama, dospio do hladnih zidova zatvora...“

3.- SVETI RATNIK,- zbornik studija i članaka, Ulcinj 2014, Iz. kuća BALKAN. Ovo se djelo posvećuje Ćazimu, bratu od strica Akademika, prvoborac Narodno-oslobodilačkog rata jugoslovenskih naroda, kojega su albanski fašisti streljali 1944.godine kod mosta na Bojani, a čije ime danas nosi jedna od najglavnih ulica Ulcinja. Na čitavoj trećoj strani se objavljuje i njegova fotografija. Predgovor knjizi je napisao Lovro Lovrenac.

Kao i u svim drugim do sada objavljenim zbornicima Akademika i u ovom imamo nekoliko recenzija na knjige, dvije studije iz istorije, tri kritička osvrta, dva eseja, tri marginalije, 7 mikrologija, zatim memoari, članci, diskusije, komenti, pisma, mesaži, intervjui.

U APPENDIX-u Akademik preštampava nekoliko svojih dopisa iz njegovih spaljenih knjiga u Tirani godine 2009. Zatim tu objavljuju svoje radove Savo Zmajević, Suad Sulejmanagić i akademik dr Zoran Lakić.

Preštampavaju se i dopisi medija o Akademiku, kao onaj sa ruskog sajta OBEDINENNAJA SERBSKA DIASPORA EVRAZII, zatim UNIVERSAL LEXIKONA, pa PINJOLLI (na engleskom jeziku), BIBLIOTEKA ŽENEVE (na francuskom jeziku) i SAJT FBREPORTER, preko kojega dva Srbina predlažu da se Akademiku Buroviću podigne spomenik za života, na centru Slavije, u Beogradu, a za njegovu herojsku borbu i odbranu stvari srpskog naroda i Srbije, uz vrhunsko lično i porodično samopožrtvovanje.

Na poledjini knjige objavljuje se faksimil dokumenta, kojim srpski narod, pošto je 2012.godine proglasio Akademika Burovića za Srpskog viteza i dodjelio mu zlatnu krunu, godine 2013.ga proglašava i za Svetog ratnika.

4.- O DISIDENCIJI,- eseji, Ulcinj 2014., Izd. kuća BALKAN. Predgovor knjizi je napisao Lovro Lovrenac. U ovoj knjizi su sakupljena 39 eseja, svi prethodno objavljeni po raznim medijima. Od njih, za poseban značaj, izdvajamo eseje: O DISIDENCIJI (koji je dao i naslov knjizi), RAŠKA ILI SANDŽAK, NAROD-NACIONALNA MANJINA I EMIGRACIJA, KOSOVO JE NEUPOREDIVO, NACIONALNA MANJINA ILI DIJASPORA, O DRŽAVOTVORSTVU i druga. Svi su oni tako aktuelni da aktuelnijih eseja do danas nemamo. Njima Akademik stavlja nas na znanje da su Albanci falsifikovali istoriju svog naroda, a sa druge strane demaskira tragične zločine, koje su učini Titoisti jugoslovenskim narodima uopšte i posebno srpskom narodu.

Do danas su o disidenciji mnogi govorili i pisali, ali je samo Akademik Burović rekao istinu. Zato ovaj esej nema značaj samo za nas Srbe, već za cio svijet. Trebalo bi ga što prije prevesti i objaviti na sve svijetske jezike.

Na zadnjoj korici, srpski albanolog Aleksandar Antić piše: „Eseji su prava teritorija Burovićeve retorike, na kojoj on i danas demaskira duhove Hodžinog vremena, koji su u profesorovom poimanju i dalje prisutni u svetu, upravo ne kao duhovi, no ljudi od krvi i mesa“.

Isto tako na zadnjoj korici i ambasador SRJ u Ženevi dr Vladimir Pavičević izjavljuje: „Da sam znao ko je Kaplan Burović, uhapsio bih albanskog ambasadora u Beogradu i rekao Enveru Hodži: „Pusti mi Kaplana, da ti pustim ambasadora !““

5.- E VËRTETA NDRIT SI DIELLI (ISTINA SIJA KAO SUNCE) - zbornik studija i članaka na albanskom jeziku, Ulcinj 2014., Izd. kuća BALKAN..Kao moto ove knjige su riječi Akademika Burovića: „Protiv šovinizma i rasizma drugih naroda mogu da govore samo oni koji su prethodno dali žive dokaze u borbi protiv šovinizma i rasizma svog naroda“.

Umjesto prologa Akademik navodi jedan fragment iz djela Srpskog viteza Radovana Milića SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA – akademik Burović disident Br. 1, Slovenske Konjice, 2011.

Kao i u zbornicima na srpskom jeziku i ovde imamo nekolio recenzija za albanska izdanja, 2 studije iz istorije, 2 eseja, 9 marginalija, 9 mikrologija, zatim članci, diskusije, demaskiranja, reportaže, portreti, komenti, pisma, mesaži, pošta, in memoriam.

U APPENDIX-u se objavljuju dopisi Ivana Lovrijenčića i Albanaca Esat Miftari, Ardian Ndreca, Idriz Zećiraj.

U ovom djelu se preštampavaju i izjave pojedinih ličnosti o Akademiku, koje su objavljene preko medija, među koje ističemo izjavu egleskog istoričara književnosti dr Robert Elsije, koji je više puta pisao najpozitivnije o Akademiku Buroviću, ističujući ga kao književnika iznad svih drugih albanskih književnika.

U poglavlju DOKUMENTA, donose se dopisi o Akademiku Buroviću objavljeni u ACADEMIC DICTIONAREIS AND ENCYCLOPEIAS (na engleskom jeziku), zatim iz švajcaskog LEXIKON-a (na francuskom jeziku), pa iz LEXIKON FREENET.de (na njemačkom jeziku).

Na zadnjoj korici se objavljuje u originalu na francuski jezik i u pevodu na albanski članak iz fancuskog lista L'HUMANITE, kojim se svijet stavlja na znanje da je književnik Burović pušten iz albanskog zatvora, ali se ova vijest propraća lažima o njemu, po čemu se jasno vidi da su taj članak napisali njegovi albanski neprijatelji, lično tadanji presjednikm Albanije i šef „komunističke“ Partije rada Albanije Ramiz Alija, koji je manipulisao imenom ove svjetski poznate ličnosti, ne samo kao književnik, već i kao naučnik, pa i kao društveno-politička ličnost sui generis, a da bi tako „dokazao“ svijetu da su u Albaniji počeli sa demokratizacijom i da prema tokme u Albaniji ne treba ponoviti ono što se desilo u Rumuniji, gdje su fizički likvidirali ne samo Čaušeškog, već i njegovu ženu, pa i sina od 10 godina.

6.- BUMERANG TITOISTA,- zbirka članaka i studija Ivana Lovrenčića, Ulcinj 2014., Izd. kuća BALKAN. Ovo je djelo spremljeno za štampu i sponsorizirano od Akademika Burovića.

Ne verovatno, ali je istina: Akademik Burović, ne samo da onom švajcarskom sirotinjom hrani sebe i porodicu, ne samo što tom sirotinjom objavljuje svoja djela, već eto – on i sponsoriše djela drugih. A ovo nije prvo. Do sada je sponsorizirao preko 30 djela mladih autora.

7.- OČI SIMONIDE OPTUŽUJU,-etno-sociološka studija, Beograd 2014., Izd.kuća BALKAN. Ova je studija napisana u zatvor Burelji 1982. Cirkulisala je ilegalno po zatvorskim ćelijama od ruke do ruke. Po izlasku iz zatvora, autor je pripremio za štampu i u reviji YLBERI, God. VI, Br. 7, Ženeva 1998, objavio Uvod na albanski jezik. Čim je ovo saznala albanska mafija, blokirala mu je studiju u kompjuteru, a zatim mu je uništila čitav diskodur sa svim ostalim rukopisima. Uvod studije je objavljen i na srpskom jeziku u srpske elektronske novine ISTINA God. II, Br. 60, Beč 17.IV. 2006. U cjelini ova se studija objavljuje po prvi put sada, 2014. godine, u Beogradu. Predgovor studiji je napisao Lovro Lovrenac.

Ovom studijom Akademik Burović demaskira albanskog akademika, prof. dr Marka Krasnići, kao falsifikatora istorije, koji – svojim falsifikatima – indoktrinira i huška svoj albanski narod i cio svijet protiv Srbije i srpskog naroda, petendirajući da oči na freski „Simonida“, u manastiru „Gračanica“, Kosovo, nisu iškopali oni, Albanci, već sami Srbi, da bi zatim optužili Albance za to, a tobože vredjajući ovako njihovo nacionalno dostojanstvo.

Recimo da je sve to istina, iako Akademik Burović dokazuje da nije istina. A 2009.godine, sred Tirane, ko je spalio ovom Akademiku ništa manje već četiri izdanja, u prostorijama štamparije, na njegove oči, u momentu kad je pošao da ih uzme, pošto je njihovo štampanje unapred platio?! Da mu ih nisu spalili Srbi?! Ili to spaljivanje nije zločin, očigledni kulturocid, divljaštvo bez presedana?! Ili su igdje na svijetu spalili, na oči autora, čitav tiaž 4 izdanja odjednom?! Divljaštvo Albanaca, ne samo kroz vjekove, već i dan-danas je aktuelno, pa i očigledno. Pročitajte samo na str. 167 ove knjige šta je javni tužilac Albanije izjavio prije koji dan Tribunalu UMNIK-a u vezi ubijanja Srba i prodaje njihovih organa !

U APPENDIX-u Vlah Albanije Vandjuš Simaku objavljuje dopis JEDAN GLAS IZ ALBANSKE PUSTINJE, kojim optužuje aktuelne albanske vlasti za kradju ikona i drugih vrednosti po vlaškim crkvama i manastirima u Albaniji. Zatim se preštampavaju dopisi Sava Dautovića i Dragoljuba Janojlića u vezi sa iskopanim očima „Simonide“ i pesmom Milana Rakića „Simonida“.

8.- TITOISTIČKI SUDSKI POCES,- dokumenta, propraćena komentarima autora, Beograd 2014. Predgovor knizi je napisao Ilija Vučjaković.

Ove godine dozvoljeno je Akademiku Buroviću da fotokopira sva dokumenta, koja sadrži njegov dosije u Državnoj arhivi Republike Makedonije, koje je godinama tražio, pismeno i usmeno, putujući za to iz Ženeve (Švajcarske) do Tetova i Skoplja u Makedoniju, više puta, a noseći na sebe 80 godina mukotrpnog života i paklenih stradanja po jugoslovenskim i albanskim kazamatima, gdje su mu slomili kosti, pa ga i odrali na živo u doslovnom smislu ove riječi.

I eto – sva ta dokumenta on faksimilno objavljuje, da ih vidi i pročita cio svijet.

Radi se o dokumentima u vezi njegovog hapšenja, istrage, sudjenja i kažnjavanja, navodno za neprijateljsku propagandu, pošto su ga oblili u krvi, lično šef UDB-e puk. Djoko Mitrevski, koga će kasnije jugo-vlasti uhapsiti kao bugarskog špijuna.

Akademik nam nedvosmisljeno dokazuje da su sva ta dokumenta falsifikovana. Drugu su presudu Okružnog suda u Tetovo dali njemu, u zatvorskoj ćeliji, i sasvim drugu su metnuli u njegov dosije. Isto tako drugu su presudu Vrhovnog suda dali njemu i sasvim drugu su metnuli u dosije. Sva ostala dokumenta su uništena, da se ne bi saznala istina o insceniranom sudskom procesu protiv njega. I optužnica Javnog tužioštva, i njegova žalba Vrhovnom sudu, zapisnici sa predsudskog isljedjivanja, kao i zapisnici sudskog isljedjivanja, izjave svjedoka i sav drugi sudski materijal.

Kako prije hapšenja, tako i nakon hapšenja, pa sve do dana današnjeg, Akademik Burović je ne samo svojim perom, djelima od posebnog značaja za sve jugoslovenske narode, već i svojom krvlju, svojim životom i životom svoje djece, jasno dokazao da je sasvim nevin osuđen, mučen, teroriziran, masakriran fizički, duševno i porodično, jer je od UDB-e, i tamo – u emogtraciji, proganjan kao nijedan drugi politički emigrant. I proganja se!

A da je nevino uhapšen dokazuje javna izjava jugoslovenskog ambasadora u Ženevi dr Vladimira Pavičevića i – posebno – dokumenat sa str. 125: članska karta Jugoslovenske komunističke partije !

Iako je dokumentirana puna nevinost akademika, prof. dr Kaplana Burovića, iako su mu i aktuelne demokratske albanske vlasti priznale sa svoje strane njegovu punu nevinost, eks-jugosloveske vlasti, makedonske, srpske i crnogorske, nastavljaju da ga drže po svojim crnim listama i bezdušno ga proganjaju svime i svačime. Samo što ga ponovo ne hapse, jer znaju da sada imaju posla sa jednom ličnošću koga poznaje, poštuje i cijeni cio svijet, preko svega i njegov srpski narod, koji mu je dodjelio zlatnu srpsku krunu, proglasio ga za Srpskog viteza, pa i za Svetog ratnika. A ovih dana stigla mu je iz Moskve od kozačkog atamana, puk.Vojislava Vidakovića i Plaketa Sveslovenska nit, koju nam Akademik objavljuje upravo na zadnjoj korici ove knjige, kao memento svim zločincima eks-Jugoslavije i svijeta, koji imaju prst u zločine učinjene, kako njemu, tako i bilo kome drugo..

Kako naglasismo, izuzev knjige SKADAR, koju je štampala ćirilicom Izdavačka kuća VIKTORIJA iz Niša, sva su mu ostala izdanja objavljena latinicom od IK BALKAN, naravno uz naplatu od Akademika Burovića, koji zato otkida zalogaje hljeba od svojih usta i od usta svoje djece.

Izdanjima ove godine lista njegovih objavljenih djela dostigla je broj 132. Dr Pavle Brajović, presjednik kulturno-umjetničkog društva MORAČA-ROZAFA iz Skadra, kaže: „Akademik Burović brže piše, negoli što to mi stižemo da pročitamo !“ Njegovi neprijatelji pretendiraju da mu knjige piše Srpska akademija nauka i umjetnosti, a da ih on samo potpisuje.

Kako se zna, Akademik Burović razdaje svoje knjige na poklon. Ko hoće, može da mu se obrati na emajl adresu: kaplan_bu@hotmail.com ili na tel. 00381 62 854 23 46.

Aleksandar STANISLAVLJEVIĆ

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane