Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Policija

Sindikat srpske policije povodom nabavke opreme za policiju

Da ne zna levica, šta uzme desnica

(Objavljujemo pismo Sindikata srpske policije povodom nabavke opreme i odeće za policiju, koja je nekvalitetna i skoro neupotrebljiva. Ko se omastio ovim nabavkama?)

......

Tragom informacija koje su nam pristigle sa terena o lošem kvalitetu službenih cipela koje su dobijene u poslednjoj, dugo očekivanoj raspodeli, odnosno tragom pritužbi kolega koji su uočili da pojedini primerci obuće propuštaju vodu ili da su na nekima, posle kratkotrajne upotrebe, već počeli da se odlepljuju đonovi, Sindikat srpske policije je krenuo u svojevrsnu potragu za informacijama koje bi mogle da ukažu na eventualne sistemske ili druge propuste u nabavci obuće za zaposlene u Ministarstvu.

Pri tome smo se koristili javno dostupnim informacijama (sajt MUP R Srbije, APR-internet, E-kapija) informacijama dobijenim od kolega sa terena, a od Ministarstva unutrašnjih poslova smo, u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja, tražili da nam se dostave relevantna dokumenta i podaci u vezi sa nabavkom obuće firme na čiji kvalitet smo dobili pritužbe.

U cilju objektivnog informisanja uspostavili smo pisanu i usmenu komunikaciju sa jednom firmom koja se, prema raspoloživim izvorima, navodi kao kontrolor kvaliteta obuće na koju se pritužbe odnose, a pokušali smo i da uspostavimo kontakt sa firmom koja se javlja kao nabavljač te obuće.

Na osnovu informacija sa terena, zaposlenima u Ministarstvu je deljena obuća čiji su dobavljači (proizvođači):

„Gepard'' d.o.o. Novi Sad, sa kojim je, nakon sprovedenog tendera iz 2014. godine, Ministarstvo 15.07.2014. godine sklopilo ugovor o kupovini 14.500 pari borbenih patika, vrednost ugovorenog posla 45.959.000,00 bez PDV.

„Krunik''d.o.o. Beograd, sa kojim je posle sprovedenog tendera koji je raspisan 04.10.2013. godine sa rokom za dostavu ponude 20.11.2013. godine, Ministarstvo dana 18.11.2014. godine sklopilo dva odvojena ugovora po partijama: partija 1: 6000 pari terenskih čizama, vrednost ugovorenog posla 34.500.000,00 dinara bez PDV-a, partija 2: 6000 pari borbenih patika (poluduboke), vrednost ugovorenog posla 26.760.000,00 dinara bez PDV-a.

Fabrika obuće „Sandra-Corpico" Požarevac, nismo došli do podataka o njenom učešću na tenderu Ministarstva, kao ni o količini i vrsti obuće, niti o vrednosti ugovorenog posla. Praćeni su tenderi raspisani počev od 12.09.2013. godine u 10, 00 časova.

• Takođe smo došli do podataka koje nismo dodatno proveravali da je pojedinim zaposlenim deljena obuća bez ikakvih deklaracija iz kojih bi se moglo videti ko je proizvođač (dobavljač), kao i ko je vršio kontrolu kvaliteta, čak i bez bilo kakvih podataka i natpisa na ambalaži (kutijama)

Ustanovili smo da Fabrika „Krunik'' d.o.o. iz Beograda ima samo 1 (jednog) zaposlenog (podaci iz APR-a za 2013.g.), a da na deklaracijama koje su dobijane uz obuću koja je od njih nabavljana nije navedeno ko je vršio kontrolu kvaliteta, kao ni za koje vremenske uslove je obuća namenjena..

U cilju provere da li je i u kojoj meri ispoštovana procedura kontrole materijala i proizvoda, obratili smo se zvaničnim pismom g. Ljubomiru Petroviću, direktoru i vlasniku firme „Alpha Control'' d.o.o Novi Sad, koja je na deklaracijama obuće „Gepard'' d.o.o Novi Sad navedena kao kontrolor kvaliteta.

G. Petrović nas je obavestio da njegova firma u toku 2014/15 godine nije vršila kontrolu kvaliteta obuće ni po nalogu „Geparda" ni po nalogu MUP R Srbije, a s tim u vezi direktor Petrović se izjasnio i u pisanoj formi. U vezi sa predmetnom javnom nabavkom, G. Petrović je dodao i da mu nije jasno šta je bio predmet javne nabavke - borbena patika ili duboka muška cipela (nije ni nama!).

Na našu primedbu da u deklaraciji uz obuću „Geparda" stoji da je „Alpha Control d.o.o." Novi Sad vršio kontrolu za artikal čija je šifra ili oznaka - 322, naziv: duboka muška cipela, broj partije CD-018, g. Petrović je eksplicitno izjavio da je ime njegove firme zloupotrebljeno i falsifikovano na pomenutoj deklaraciji, da je tokom 2011. godine za potrebe „Geparda" vršio kontrolu artikla čija je šifra ili oznaka - 322, naziv - duboka cipela, partija CD-018, ali se u tom slučaju radilo o robi široke potrošnje namenjenoj za suvo vreme i za kišu i da to nema nikakve veze sa nabavkom zaštitne obuće za MUP R Srbije.

U prilog tome je dodao da od januara 2014. godine „Alpha Control d.o.o" Novi Sad, zbog visokih finansijskih troškova, nije produžila licencu za kontrolu materijala za izradu obuće i gotovog proizvoda, već da se bave samo kontrolom proizvoda iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Poštujući pravilo da se čuje i druga strana, a u cilju objektivnog informisanja, dana 15.01.2015. godine obratili smo se dvema zvaničnim aktima i direktoru firme „Gepard d.o.o" g. Miroslavu Tanackoviću, ali nismo dobili nikakav povratni akt, niti nam se iko iz firme na bilo koji način obratio. Između ostalog, pokušali smo da dođemo do saznanja o tome da li je i ko i u kojoj fazi vršio kontrolu materijala za izradu i gotovog proizvoda, zašto je u deklaraciji navedeno da je obuća samo za suvo vreme iako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno da obuća mora biti za suve i mokre vremenske uslove, kao i da li je predviđeno da se obuća može i na koji način reklamirati zbog uočenih nedostataka i eventualno zameniti za novi proizvod.

Takođe smo pokušali da ustanovimo da li se vlaga u unutrašnjosti obuće javlja kao posledica velike propustljivosti vode ili nedovoljnog izvlačenja vani vlage koja se stvara znojenjem nogu, kao i tačan metod za određivanje vodonepropustljivosti obuće, jer isti nije precizno naveden u tenderskoj dokumentaciji, kao što je to bio slučaj u nekim drugim javnim nabavkama.

U skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja SSP se preko svog ovlašćenog predstavnika obratio 19.01.2015. godine Ministarstvu zahtevom za dostavljanjem pisanih informacija u vezi sa nabavkom obuće preko firme „Gepard d.o.o." Novi Sad, sa posebnim akcentom na; izveštajima o izvršenoj organo-leptičkoj kontroli materijala i pomoćnog materijala; Izveštaj o međufaznoj kontroli; Izveštaj kontrole kvaliteta na osnovu dokumentacije; Kompletan predmet sa pripadajućim dokumentima iz kojeg se može videti koja je firma ili koje su firme odabrane, koje su zadovoljile uslove iz tenderske dokumentacije i izabrane za nabavku obuće iz postupka PB/14;

Izveštaj o kontroli izvršene od strane MUP prilikom prijema borbenih patika; MUP-ov izveštaj o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu borbenih patika; Dokumentaciju (kompletan predmet) o odabiru referentne laboratorije za kontrolu kvaliteta borbene patike;

Uvid u označeni plombirani uzorak borbenih patika sa izveštajem akreditovane laboratorije o kvalitetu osnovnog materijala i gotovog proizvoda; Kompletnu konkursnu dokumentaciju za postupak PB/15.

Naravno, u skladu sa prethodnim iskustvima, očekivali smo odgovor kojim će Biro za informacije od javnog značaja pokušati da izbegne obavezu dostavljanja traženih dokumenata, ali način na koji je to učinjeno zaista nas je iznenadio.

Da li je u pitanju neprofesionalizam ili puki diletantizam autora teksta, u svakom slučaju, do nas je stigao odgovor Dragana Popovića, ovlašćenog lica u Birou za informacije od javnog značaja MUP-a Republike Srbije, kojim nas obaveštava da su ugovori sprovedeni u javnom postupku nabavke UNIFORME sprovedeni kroz potpuno transparentni postupak, odnosno otvoreni postupak javne nabavke, kao i da je kompletna tenderska dokumentacija dostupna na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca - MUP-a Srbije.

Dakle, Popovićev odgovor se odnosi na uniforme, a ne na obuću (borbene patike) što je bio predmet našeg zahteva. Ni pomena o gore postavljenim konkretnim zahtevima. Mogao nam je D. Popović poslati i odgovor u vezi sa javnom nabavkom sena za policijske konje, sasvim je svejedno. Očito je da je D. Popović samo prekopirao deo teksta iz odgovora na naš prethodni zahtev koji se odnosio na nabavku uniforme, kada nam, takođe, nije dostavio tražena dokumenta. Podsećamo vas da je Dragan Popović isti onaj koji je sudski, prekršajno, kažnjavan zbog svesnog odbijanja dostavljanja traženih informacija SSP-u po osnovu zahteva o dostupnosti informacija od javnog značaja.

S obzirom da nam navedeni podaci nisu dostavljeni, nije nemoguće da je naručilac, odnosno MUP R Srbije, izbegao da nam isti dostavi zato što nije izvršio međufaznu kontrolu izrade, organoleptičku kontrolu predmetnih dobara, kao i da nije, prema sopstvenoj proceni, izuzeo uzorak materijala ili gotovog proizvoda za ispitivanje u akreditovanoj laboratoriji prema zadatim tehničkim karakteristikama. Ovo je posebno čudno u situaciji kada je ugovorom predviđeno da svi troškovi kontrole osnovnog i pomoćnog materijala kao i gotovog proizvoda padaju na teret isporučioca, koji je, dodatno, obavezan da nadležnom organu MUP-a za kontrolu kvaliteta, bez nadoknade, obezbedi uslove potrebne za kontrolu kvaliteta predmetnog ugovora, uključujući prostor, traženu dokumentaciju, usluge administrativnog osoblja, telefonske veze i materijalno obezbeđenje radnog prostora.

U skladu sa čl. 15 obrasca Ugovora o javnim nabavkama svako odstupanje od kvaliteta i kvantiteta Ministarstvo reklamira dobavljaču u roku od osam dana od dana prijema. Dobavljač je obavezan da u roku od osam dana od dana prijema reklamacije dostavi svoj pismeni odgovor i u slučaju osnovanosti u najkraćem roku izvrši svoje obaveze po primljenim reklamacijama.

Da li to znači da, ukoliko se posle dve sedmice ili mesec dana uoče nedostaci na obući, koji ukazuju na bitno odstupanje od ugovorenog kvaliteta, da se obuća ne može reklamirati?

Ako je u na strani 21/34 tenderske dokumentacije u Prilogu 5.- Obrasca ponude navedeno da garancija za proizvod treba da bude 24 meseca, zašto zaposlenima nije rečeno da obuću koja im se, na primer, odlepila, mogu reklamirati i dobiti novu?

Zanemarujući (ne)kvalitet materijala za izradu i gotovog proizvoda borbenih patika, i to u ovom slučaju samo onih nabavljenih od firme „Gepard d.o.o" Novi Sad, jer se drugim slučajevima nismo bavili, prikupljena saznanja ukazuju na ozbiljne, svesne propuste u radu nadležnog organa MUP-a za kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu, kao i drugih nadležnih organizacionih jedinica MUP-a.

Ako svemu ovome dodamo i veoma neobičnu okolnost da je na osnovu raspisanog tendera MUP sklopio višemilionski ugovor o nabavci čarapa za zaposlene u Ministarstvu sa firmom „Naturfruits d.o.o" iz Arilja, čija je pretežna delatnost trgovina na veliko voćem i povrćem, kao i da je samim uslovima iz tenderske dokumentacije diskriminisan veliki broj koleginica, jer za njih nisu nabavljene odgovarajuće veličine, odnosno, podeljene su im čarape velikih brojeva koje su za njih, dakle, neupotrebljive i predstavljaju „bačen novac" poreskih obveznika, teško je odupreti se utisku da sistem javnih nabavki u Ministarstvu nije dovoljno transparentan i da kao takav predstavlja povoljan teren za razvoj koruptivnosti čime se nanosi ozbiljna materijalna i moralna šteta zaposlenima u ministarstvu, a istovremeno se dovodi u pitanje opremljenost policijskih službenika za izvršenje zadataka.

S obzirom da smo o nekim sumnjama u vezi sa postupcima iz javnih nabavki već izveštavali na razne načine i da je to izazvalo pažnju javnosti, pa je čak i zloupotrebljeno u verbalnim okršajima u Skupštini između opozicije i predstavnika stranaka na vlasti, „preteći" na taj način da ugrozi „popularnost" čuvenih „četki i metli", dužni smo da napomenemo da iza naših nastojanja da utvrdimo činjenice vezane za moguće nepravilnosti u tim nabavkama nema nikakve političke pozadine.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane