https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Dežurna

Bahatost o trošku građana Srbije: koliko troše srpski državni funkcioneri na svojim besmislenim "misijama" u inostranstvu

Novac na službenom putu

Ministri bacaju milione na službena putovanja! Da je biti državni funkcioner u Srbiji velika privilegija, to već odavno svi znaju. Da su im plate velike i da se pored osnovice na nju dodaju i brojni bonusi, i to je poznato. Da vrhovnici arče novac poreskih obveznika i debelo prekoračuju budžetske limite, zna se. Ali o jednom se sve više polemiše u javnosti, a sve manje zna. Koliko novca je dato na službena putovanja protekle godine, kao i koje su destinacije u pitanju?

Milica Jeremić

Ivan Ercegovčević

Tragom sve češćih napisa da su u pitanju basnoslovne sume, redakcija magazina „Tabloid" odlučila je da uputi zvanične dopise svim ministarstvima sa zahtevom za pristup ovim informacijama u skladu sa članom 16, stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Prvo je na naš dopis od 18. marta 2015. godine reagovalo Ministarstvo privrede od kojeg smo dobili sledeći odgovor: „...Za službena putovanja u 2014. godini Ministarstvo privrede je ukupno potrošilo 9.252.924,00 dinara, i to na službena putovanja u zemlji 1.815.911,96 dinara, a na službena putovanja u inostranstvu 7.437.012,04 dinara. Tokom 2014. godine najviše se putovalo u Belgiju - Brisel (preko 50% svih putovanja u inostranstvo), zatim u Italiju, Austriju, Veliku Britaniju, Nemačku, Sloveniju, Hrvatsku, Rusiju, Španiju, SAD, Republiku Srpsku, Crnu Goru, Makedoniju, Azerbejdžan, Grčku, Luksemburg i Japan. Napominjemo da navedeni podaci uključuju i resor turizma koji je do 25. aprila 2014. godine pripadao Ministarstvu privrede.

Osim toga, za određeni broj službenih putovanja u inostranstvo sve troškove je snosio organizator (oko 26% ukupnih putovanja u inostranstvo). Takođe napominjemo da Odeljenje za finansijske poslove Ministarstva privrede ne raspolaže podacima o službenim putovanjima ministra, jer njemu službena putovanja, kao članu Vlade, odobrava i finansira Vlada." - Dakle, troškovi ministra ne ulaze u troškove njegovog resora?!

Sledeće ministarstvo kojem smo se obratili bilo je Ministarstvo pravde čiji odgovor prenosimo u celosti: „Za službena putovanja u zemlji u 2014. godini potrošeno je 987.068,83 dinara.

Za službena putovanja u inostranstvo potrošeno je 7.724.626, 82 dinara. U našoj knjigovodstvenoj evidenciji, u okviru sledećih putovanja u inostranstvo, obuhvaćene su ekstradicije, koje nisu klasična putovanja. Zemlje u koje se putovalo u 2014. godini su: Rusija (Sankt Petersburg), Belgija (Brisel), Austrija (Beč), Crna Gora (Podgorica, Budva, Nemačka (Berlin), Poljska (Varšava), Francuska (Pariz, Strazbur), Italija (Venecija), Španija (Malaga), Bosna i Hercegovina (Banja Luka, Sarajevo), Velika Britanija (London), Holandija (Mastriht, Hag), Hrvatska (Zagreb), Albanija (Tirana)."

Ministarstvo prosvete tokom protekle godine ukupno je na dnevnice i putne troškove u zemlji izdvojilo 7.279.673,80 dinara, a u inostranstvu 10.314.122,04 dinara, a zaposleni u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najviše su putovali u Kraljevinu Belgiju, Hrvatsku i Italiju, dok je ministar dr Srđan Verbić službeno putovao dva puta u Belgiju, jednom u Albaniju i Švajcarsku i jednom u Hrvatsku.

Ministarstvo rudarstva i energetike na službena putovanja zaposlenih i postavljenih lica izdvojilo je, citiramo, 1.477.904,15 dinara na službena putovanja u zemlji, a 5.236.985,50 dinara na službena putovanja u inostranstvo, što obuhvata i sredstva budžeta i sredstva donacija. „Službena putovanja u zemlji obuhvataju najvećim delom troškove dnevnica i ostale troškove putovanja u zemlji republičkih inspektora iz resora rudarstva i energetike.

Službena putovanja u inostranstvo obuhvataju najvećim delom, više od 50%, prisustvo zaposlenih sastancima Energetske zajednice u Beču i sednicama Pregovaračkih skrininga za državne službenike Republike Srbije u Briselu."

Državni službenici Ministarstva finansija i ministar službeno su boravili u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Italiji, Kazahstanu, Kini, Luksemburgu, Mađarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Nemačkoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Rusiji, SAD, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Velikoj Britaniji, Finskoj, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Švajcarskoj, a za realizaciju pomenutih putovanja utrošeno je 18.423.740,44 dinara.

Iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u periodu od 26.04.2014. godine do 31.12.2014. godine ukupno je izdvojeno 24.085.159,75 dinara za putovanja u zemlji i inostranstvu (najviše u zemlje regiona, ali i u Austriju, Belgiju, Grčku, Dansku, Portugal, Japan, Tajland, Keniju i Letoniju).

Nedavno je najoštriju kritiku od premijera Aleksandra Vučića povodom odsustva sa sednica Vlade zbog službenih putovanja dobio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Tim povodom, uputili smo zahtev za detaljnim troškovima putovanja nadležnog ministra. Odgovor Ministarstva dat je tabelarno i ovde ga prikazujemo u celini, a ukupni troškovi tokom 2014. godine iznose 35.934.288,50 dinara. Odgovori ostalih ministarstava do zaključenja ovog broja nije stigao, ali i bez njih ukupna cifra je frapantna. Naime, troškovi službenih putovanja samo gore navedenih sedam resora za osam meseci postojanja Vlade u ovom sastavu u 2014. godini premašuju cifru od 122.000.000 dinara, odnosno preko milion evra! Koji su rezultati tih putovanja? Koje svite sa sobom i zašto vode nadležni ministri? Odgovor od čijih para putuju je, nažalost, odavno jasan...

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane