https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Preko pune linije

Zašto nadležne državne institucije omogućavaju pojedinim kompanijama poseban status u Srbiji, kršeći na taj način sve tržišne propise?

Prodavci magle pod zaštitom Vlade

Vlada Republike Srbije u ovoj godini donosi veoma čudne odluke, koje su suprotne vladavini postojećeg zakonodavstva. To ćemo u ovom tekstu pokazati na tri primera: „Beograd na vodi", Železare Smederevo i PKB Korporacija. Naime, u prva dva slučaja, Vlada Srbije je stranim kompanijama dala neosnovano povoljniji položaj na tržištu. U slučaju PKB korporacije, postoje indicije da je na Grad Beograd preneto 4.500 hektara zemljišta, pa je to proglašeno kao gradsko građevinsko zemljište (nije teško pogoditi za čije interese). Za toliko je odmah umanjen fond poljoprivrednog zemljišta. Na sva tri primera, vidi se da vodeći ljudi vladajućeg režima, krše sve propise, samo da bi raznim "prijateljima" i "investitorima" stavili Srbiju pod noge, a sebi ogromne provizije na inostranim računima. Zbog svega toga, dok ne budu objavljeni ugovori o osnivanju Fiat automobila Srbija, JAT-a, Železare Smederevo i nekih drugih zajedničkih ulaganja se ne bude sabrala eventualna korist Republike Srbije od toga, ne može se govoriti o rentabilitetu tih ulaganja.

Miodrag K. Skulić

„Beograd na vodi", doo

Vlada Republike Srbije je Odlukom 05-broj 02-4889/2014-1 od 26. juna 2014. godine donela osnivački akt pod nazivom „Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Beograd na vodi", koji je 24.07.2014 upisala u Registar Agencije za privredne registre, osnivanjem d.o.o. "Beograd navodi", sa sedištem u Beogradu, Karađorđeva 48, kao privrednog društva, a ne javnog preduzeća. Ovo privredno društvo nosi matični broj 21033391 i upisano je u Registar APR-a sa upisanim kapitalom od 1.000.000 dinara, tako da je Republika Srbija 100% vlasnik ovog privrednog društva, čiji je zakonski zastupnik Aleksandar Trifunović, JMBG: 1509975790029. Pretežna delatnost društva je: 7112 - inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Prema članu 5.Odluke o osnivanju Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskih ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada Srbije, Beograd, Nemanjina 11. U članu 7.tog osnivačkog akta osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem (šifra 7022).

Prema članu 8 osnovni kapital Društva iznosi 1.000.000 dinara, sastoji se od novčanih uloga koje će obezbediti Osnivač u roku od dve godine od momenta registracije Društva. Dakle, Republika Srbija nije imala milion dinara da uplati Društvu, da bi ono bilo aktivno u svom radu. Ovim osnivačkim aktom predviđeno je da Društvu može pristupiti novi član. Osnivač sada čini Skupštinu društva, preko ovlašćenog predstavnika.

U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 34 od 14. aprila o. g. objavljen je Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi". Ovim zakonom oko 177 hektara zemljišta sa leve i desne obale Save, u centru Beograda biće eksproprisano za potrebe firme iz Arapskih Emirata, koja će na tom zemljištu (ne zna se ni kad ni kako) izgraditi stambeno-poslovne objekte, dok su neka predidejna rešenja za te objekte i infrastrukturu urađena bez javnog konkursa.

Dakle, umesto da se osnuje javno preduzeće koje će realizovati projektovanje i gradnju, Vlada osniva privredno društvo. Ali, u tom grmu leži i zec, jer će Vlada dozvoliti inostranom partner da on unese znatno veću sumu i da time postane vlasnik više od 2/3 kapitala društva, pa da na taj način stekne većinska upravljačka prava.

Po članu 16.stava 6. tog zakona, konačan obračun između investitora i Grada Beograda biće sačinjen po završetku izgradnje svih objekata. Investitoru se može priznati da je regulisao obavezu u pogledu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, prizna izmirenje ukupne obaveze na ime doprinosa za uređenje gradskog zemljišta izvedeni radovi na izgradnji objekata javne namene u javnoj svojini, koje realizuje investitor. Prema tome, Grad Beograd, verovatno neće dobiti ni dinara za primarnu i sekundarnu naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, jer će parkovi i drugi javni objekti tu izgrađeni, biti investitoru priznati kao da je platio naknadu za gradsko građevinsko zemljište.

Ako se zna da je u lošijim zonama naknada po m2 oko 360 evra, to ovog investitora (inostrano privatno lice), Vlada i Grad Beograd, oslobađa plaćanja te naknade, pa on na tržištu ima toliko veliki popust, koji mu daje neosnovano povoljni položaj na tržištu. Ako je građevinska cena po m2, oko 550 evra, kada nekog oslobodite 360 evra po metru kvadratnom, jasno je da je on izuzetno povlašćen!

Železara Smederevo

Vlada Republike Srbije je u Registar APR-a, kod Železare Smederevo, doo, 2. aprila o.g. upisala zabeležbu, sledeće sadržine: Upisuje se u Registar privrednih subjekata. Zaključak 05 broj 023-3360/2015 od 26.03.2015. godine kojim je:

1. Vlada saglasna da dugovi subjekta privatizacije koji su predmet otpisa po Zaključku Vlade 05 broj 023-1087/2015 od 31.01.2015. godine, uključujući i sporedna potraživanja, miruju do okončanja postupka privatizacije, kao i da poverioci navedeni u tačkama 1, 2 i 4 navedenog akta.

1. Ne vrše obračune kamata, zateznih kamata i obračune i naplatu provizija i drugih troškova po izdatim garancijama, sve počev od 01.02.2014. godine

2. Ne izdaju naloge za blokadu računa subjekta privatizacije odnosno sprovode postupak prinudne naplate svojih potraživanja.

3. Vlada je saglasna da se izvrši zamena sredstava obezbeđenja dugova obezbeđenjem u korist Fonda za razvoj Republike Srbije, a koji predstavljaju predmet otpisa po zaključku Vlade iz tačke 1. ovog zaključka brisanjem ručnih zaloga na pokretnim stvarima i hipoteka uspostavljenih na nepokretnostima subjekta privatizacije i uspostavljanjem zaloge na udelu Republike Srbije u subjektu privatizacije, u korist Fonda za razvoj Republike Srbije.

Preporučuje se nadležnim organima Fonda za razvoj Republike Srbije da preduzmu potrebne aktivnosti i donesu potrebne odluke u cilju stvaranja uslova za zamenu sredstava obezbeđenja iz stava 1. ove tačke.

Dakle, Vlada krči puteve da se Železari Smederevo, dodatno ostvare povoljniji uslovi, na teret drugih, da bi se u periodu upravljanja određene grupe inostranih lica, njih 24, stavili u povoljan tržišni položaj.

Novi upisani zakonski zastupnik Železare Smederevo, doo je Ivan Milošević, JMBG: 0811975760039, u svojstvu direktora društva. U ovom društvu vlasnik kapitala je sto odsto Republika Srbija, a kapital registrovan u APR-u je 54,1 milijardu dinara.

PKB Korporacija

PKB Korporacija poseduje 21.000 hektara zemljišta, i od skora je u sto odsto vlasništvu Grada Beograda, jer je tako upisano u Centralnom registru hartija od vrednosti, mada još u Registru Agencije za privredne registre stoji upisano da je preostali društveni kapital 186,6 miliona dinara. Postavlja se pitanje na osnovu koje odluke je Vlada Republike Srbije prenela vlasništvo ovog poljoprivrednog kombinata na Grad Beograd?

Postoje indicije da je PKB Korporacija prenela na Grad Beograd 4.500 hektara zemljišta, pa je to proglašeno kao gradsko građevinsko zemljište i automatski smanjen za toliko fond poljoprivrednog zemljišta.

Ako se na ovakav i druge slične načine prenosi imovina ogromne vrednosti, a to radi Vlada Republike Srbije, postavlja se razumno pitanje: da li su svi privredni subjekti ravnopravni u tržišnoj utakmici?

Ako se zna da je ministar Dinkić izdejstvovao odluku Vlade da Fiat u Kragujevcu ne plaća nikakve doprinose, tj.doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinose za socijalno osiguranje i doprinose za nezaposlene, kao nikakve druge poreze za deset godina od osnivanja zajedničke firme, 2008. godine, već da imao obavezu samo da isplaćuje neto zarade, kako je to Evropska unija dozvolila, a Republici Srbiji ne dozvoljava da premira pojedine poljoprivredne proizvode.To znači, kada su interesi evropskih proizvođača može i drugačije.

Sve dok se javno ne objave ugovori o osnivanju Fiat automobila Srbija, JAT-a, Železare Smederevo i nekih drugih zajedničkih ulaganja i dok ekonomisti ne izračunaju naše donacije i našu korist, ne može se govoriti o rentabilitetu tih ulaganja.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane