https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Dežurna

Kako je Komercijalna banka finansirala propala preduzeća i došla u poteškoće

I Komercijalna nekomercijalna

Za 42 propala preduzeća, komintenta Komercijalne banke, gubici su narasli na 266 miliona evra, na kraju 2014. godine, a umesto iskazivanja gubitka u toj godini Banka je do tog iznosa rezervisala, iz dobiti ranijih godina, 140 miliona evra, uz prećutnu saglasnost guvernerke Narodne banke Srbije, da bi izbegla poslovanje sa ogromnim gubicima...Ovako se krčmio novac u državnoj banci, potpomognut željom za bonusom predstavnika Evropske banke i jednog fonda. Posle sloma Agrobanke, Nove Agrobanke, Razvojne banke Vojvodine, Privredne banke i Univerzal banke, a i tihe likvidacije Srpske banke, na red je došla i Komercijalna banka AD, ali pitanje da li će odgovarati najodgovorniji - Ivica Smolić i Dragan Santovac. Ako se pita guvernerka, njihov partner sigurno neće. Ako se pita Aleksandar Vučić, opet neće, ali ako se pita srpska javnost, javni tužilac biće prinuđen da uskoro podnetu krivičnu prijavu uzme u razmatranje. Ekonsomski ekspeert Tabloida Miodrag K. Skulić opisuje kako su, i u kom iznosu, preduzeća ''sa preporukom'' pelješila ovu, jedinu preostalu državnu banku. Umesto u zatvor, dosadašnji prvi čovek se povukao, ostavljajući na svom mestu kuma, da prikrije tragove uništavanja

Miodrag K. Skulić

Komercijalna banka AD je 26. maja ostala bez svog zakonskog zastupnika. Toga dana Agencija za privredne registre brisala je Ivicu Smolića, (JMBG: 0308969810055), predsednika Izvršnog odbora Banke iz Registra, pa je mesto zakonskog zastupnika ostalo upražnjeno, do daljnjeg, a on je brisan i kao član Izvršnog odbora, dok, tom prilikom, nije došlo ni do popune upražnjenog mesta člana Izvršnog od bora. Funkciju zamenika zakonskog zastupnika sada obavlja njegov kum Dragan Santovac (JMBG: 2509960850014).

Do smene je došlo usled ocene organa Banke da su u poslovanju nastali ogromni poremećaji. Banka nije mogla da u godišnjem izveštaju za 2014. godinu rezerviše iz tekućeg prihoda 140 miliona evra za rezerve procenjenih gubitaka, usled datih kredita problematičnim komitentima, njih 42, pa je Ivica Smolić, uz pomoć svog kuma, pronašao solomonsko rešenje da za njih 30, izvrši rezerve 140 miliona evra iz dobiti ranijih godina, što u bankama nije uobičajena praksa dobrog iskazivanja rezultata tekuće godine, jer se na ovaj način vrši korekcija rezultata ranijih godina.

Ukupna neraspoređena dobit te 2014. i ranijih godina na dan 31. decembra 14. godine iznosila je 6,6 milijardi dinara, od čega iz te godine 4,6 milijardi dinara. Dakle, rezerviše se za pokriće procenjenih gubitka iz dobiti 16,9 milijardi dinara, a na kraju te godine ima samo 6,6 milijardi neraspoređene dobiti. Komercijalna banka je praktično ovom računovodstvenom mahinacijom, koju toleriše guvernerka Narodne banke Srbije, zamaglila da ima gubitak na kraju 2014. godine od, čak, 10,3 milijarde dinara.

Kabinet predsednika Vlade Srbije je upoznat sa stavom guvernerke Narodne banke Srbije da je ta Banka poštena, a na pitanje gde su o tome dokazi, u Kabinetu su se lomili mobilni telefoni. A kada je Jorgovanka Tabaković u pitanju, još se ne zna kada će se razjasniti „budvanski slučaj" i s tim u vezi „krađa lekova usred noći" iz guvernerkine tašne, ''da bi je ostavili bez lekova za srce i time ubili''.

Kako je moguće da Komercijalna banka u 2014. godini iskaže neto dobit u poslovanju te godine u iznosu od 4,8 milijardi dinara, na prihodu 15,7 milijardi dinara, a da za rezervacije potencijalnih gubitaka 42 problematična komintenta iz tekućeg prihoda ne izvrši punu rezervaciju, već u tabelarnom prikazu iskazuje rezervaciju iz dobiti16,9 milijardi dinara, a ima neraspoređenu dobit iz te i ranijih godina od samo 6,6 milijardi dinara. Međunarodni računovodstveni standardi uveren sam nisu dozvolili da se na taj način prikriva pravi rezultat tekuće godine, jer kad bi to bilo moguće, banke bi na taj način ispravljale bilanse ranijih godina i prikrivale iskazivanje punih gubitaka tekuće godine, na teret anticipiranja neraspoređene dobiti budućih nekoliko godina. Uveren sam da „mačka ne može da pojede vola, u jednom obroku".

Tri najveća akcionara Komercijalne banke, sa 74,67 odsto su; Republika Srbija sa 40,84%; EBRD iz Londona sa 23,90 % i ICF 9,93 % . Oni upravljaju bankom, sa punopravnim odlučivanjem o svim pitanjima. Poznato je da dva inostrana partnera insistiraju na iskazivanju dobiti, da bi učestvovali kod svojih upravljačkih poslodavaca sa pravom na bonus. Na drugoj strani, takođe je poznato, da Komercijalna banka AD, ima obavezu prema EBRD-u da njegovu vrednost akcija stalno održava u evrima, da EBARD ne bi otpisivao po Međunarodnim standardima svoju fer vrednost akcija u ovoj srpskoj banci. Takvoj politici Komercijalne banke došao je kraj, jer i EBARD i IFC i Republika Srbija mora srpskoj javnosti da polože konačne račune. Glavni finansijer Republike Srbije, u kupovini državnih obveznica i zapisa Republike Srbije, je Komercijalna banka. Tako na kraju 2013. godine u tim hartijama od vrednosti Banka je od države potraživala 55,1 milijardu dinara, i sa tih skoro pola milijarde evra duga, država, kao većinski akcionar, prisiljava Komercijalnu banku, da kupuje njene obveznice i zapise, a da samim tim sužava kreditiranje privrede i građana, odnosno svodi ga na najmanji nivo, jer pretežan potencijal Komercijalne banke potiče iz devizne štednje građana.

Ko su 42 komitenta sa najvećim iznosom problematičnog potraživanja Banke od 32.156.744.737 dinara, ili 265.849.840 evra?

Pojedinačno o svakom dužniku

Koncern Farmakom M.B., u stečaju, Šabac, Koncern Farmakom, Mlekara, AD, Šabac, Koncern Farmakom - Fka akumulatora, Sombor svi u stečaju, ukupno dugovanje 5.063.506.561 dinar

Tabloid je u protekle tri godine u više navrata pisao o krahu ovog Koncerna u vlasništvu Miroslava Bogićevića iz Šapca. Koncern duguje ukupno 455 miliona evra, a ima hipotekarno opterećenu imovinu koja se može unovčiti samo za 60 do 80 miliona evra.

Verano - Motors iz Beograda sa dugom od 2.785.964.856 dinara.

U vlasništvu je Radomira Živanića, sa 17 zaposlenih, dužnik je Komercijalnoj banci 2,78 milijardi dinara. Ima gubitak iznad kapitala 1,57 milijardi dinara, a kumulirane gubitke 3,5 milijarde dinara. Na prihodu u 2013. godini od samo 557 miliona dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 500,9 miliona dinara. Tekući račun ovog privrednog društva blokiran je sa 2,04 milijarde dinara 1.096 dana neprekidno.

IMK 14. Oktobar AD iz Kruševca, sa dugom od 2.693.569.228 dinara

Ovo akcionarsko društvo do nedavno je bilo u procesu restruktuiranja. Ima 1.492 zaposlena. U 2013. godini ima iskazan gubitak iznad vrednosti kapitala 3,1 milijardu dinara, a sa tim su kumulirani gubici dostigli ukupno 10,4 milijarde dinara. Na ukupnom prihodu u toj godini od samo 265 hiljada dinara iskazan je gubitak u toj godini u iznosu od 2,18 milijardi dinara. Preduzeće danas ima blokiran račun za 168,7 miliona dinara, jer je tek pre nekoliko dana počela blokada bivših preduzeća u restruktuiranju koja su tom merom imala zaštitu od prinudne naplate.

Trayal AD Korporacija iz Kruševca, sa dugom od 2.125.290.570 dinara

Preostali kapital ovog ranije zaštićenog akcionarskog društva iznosio 1. januara 2014. godine 573 miliona dinara. Sa 1.687 zaposlenih korporacija je u 2013. godini iskazala poslovni prihod u iznosu od dve milijarde dinara, uz gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 741 milion dinara. Kumulirani gubici ovog akcionarskog društva dostigli su 7,14 milijardi dinara.

Fond za razvoj Srbije sa dugom od 2.049.053.469 dinara

Obaveze Komercijalne banke po datim garancijama Fondu za razvoj Republike Srbije iznose više od 18 miliona evra.

Beohemija doo iz Beograda

Beohemija - Inhem doo sa ukupnim dugom od 1.710.579.716 dinara, ima iskazan gubitak iznad kapitala 8,18 milijardi dinara. Sa 498 zaposlenih u 2013. godini ostvarila je prihod u iznosu od 17,5 milijardi dinara, uz prikazan gubitak u toj godini u iznosu od 10,9 milijardi dinara. Kumulirani gubici do kraja 2013. godine dostigli su iznos od 10,9 milijardi dinara.

Luka Beograd AD, sa dugom od 1.585.737.887 dinara

Prihodi su u 2013. godini spali su na 966 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od, čak, 771 milion dinara. Sa 211 zaposlenih Luka još nije izašla iz teškog ekonomsko-finansijskog stanja.

Jugobanka AD u stečaju, sa dugom od 1.461.057.844 dinara

Jugobanka AD u stečaju je od 2003. godine, i Komercijalna banka očekuje da iz stečajne mase naplati neki procenat svog potraživanja.

Politika AD Beograd je sa dugom od 1.340.999.276 dinara

Politika AD sa 329 zaposlenih u 2013. godini na prihodu od 1,05 milijardi dinara iskazala je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 663 miliona dinara. Kumulirani gubici do kraja te godine dostigli su iznos od 2,77 milijardi dinara.

Interkomerc AD iz Beograda, sa dugom od 1.154.829.796 dinara.

Ovo matično društvo Interkomerca uspelo je da poverioce ubedi u usvajanje njegovog plana reorganizacije. Prihodi koje je društvo ostvarilo u 2013. godini su 27 milijardi dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od 2,76 milijardi dinara.

Inter-kop doo iz Šaba, sa dugom od 924.969.234 dinara

Tri godine Inter-kop doo iz Šapca kuburi da ubedi poverioce kojima duguje 124 miliona evra da mu prihvate Plan reorganizacije, i odlože otplatu duga banke na 10 godina, a poverioci na osam godina.Gubitak iznad kapitala na kraju 2013. godine iznosio je 5,4 milijarde dinara, a kumulirani gubici do kraja te godine 6,8 milijardi dinara. U 2013. godini na prihodu od samo 594 miliona dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 756 miliona dinara. Ovo privredno društvo u neprekidnoj blokadi bilo je 653 dana, do 29.05.2014. godine. Plan reorganizacije uvek ospori jedan od poverilaca i nikako da dočeka izvršnu klauzulu.

Žitko AD iz Bačke Topole, sa dugom od 887.333.824 dinara

Ovo akcionarsko društvo sa 112 zaposlenih u 2013. godini iskazalo je prihod od samo 238 miliona dinara, uz prikazan gubitak u toj godini u iznosu od 361 milion dinara. Kumulirani gubici dostigli su 792 miliona dinara.

BMG doo iz Beograd, u stečaju sa dugom od 858.571.949 dinara

Društvo danas nema zaposlenih, sa dugom prema Komercijalnoj banci, AD od 858 miliona dinara, ovo mašinsko grafičko preduzeće ima gubitak iznad kapitala 942 miliona dinara, nema prihoda i ima kumulirane gubitke do kraja 2013. godine u iznosu od milijardu dinara.

M.G.F. Promo doo iz Niša, sa dugom od 641.260.288 dinara

Ovo privredno društvo ima samo tri zaposlena, a Komercijalnoj banci duguje 641 milion dinara. Gubitak iznad kapitala je 404 miliona dinara, a na prihodu u 2013 godini od samo 6.221 hiljadu dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 178 miliona dinara. Osnovni kapital ovog privrednog društva je samo 349 hiljada dinara, pa se postavlja pitanje ko je društvu bez kapitala dao kredit u iznosu od 641 milion dinara, sa kamatom, pogotovu što je danas tekući račun ovog društva blokiran 972 miliona dinara, neprekidno 1096 dana.

Familija Market DOO iz Beograda, sa dugom od 632.030.715 dinara

Familija Market, doo, Beograd ima samo jednog zaposlenog, a kapital koji je upisan je samo 42 hiljade dinara, u vlasništvu Investmenta sa Maršalskih ostrva. Postavlja se pitanje čija je ovo familija, možda najbolje to zna Ivica Smolić. Prihod u 2013. godini bio je samo 48.779 hiljada dinara. Račun preduzeća je u blokadi 424 miliona dinara, neprekidno 998 dana.

FSH Komponenta doo iz Ćuprije, u stečaju, sa dugom od 601.998.180 dinara

Na prometu u 2013. godini od 1,3 milijarde dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine 45,9 miliona dinara. Ova fabrika stočne hrane ima 89 zaposlenih.

Hleb AD iz Novog Sada, sa dugom od 591.171.324 dinara

Na prihodu od 524 miliona dinara ostvarenom u 2013. godini iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 7,2 miliona dinara.

Pakom doo iz Niša, u stečaju, sa dugom od 544.226.855 dinara

Pakom je proizvođač računara i periferne opreme, a nema nijednog zaposlenog. Gubici iznad kapitala na kraju 2.013. godine dostigli su iznos od 423 miliona dinara. Kapital osnivača je samo 33.774 dinara. Na prihodu u toj godini od 5.389 hiljada dinara, iskazan je gubitak 2.375 hiljada dinara. Vlasnici su Dejan i Srđan Pavlović, po 50 odsto.

Minel Transformatori AD iz Ripanja, sa dugom od 468.250.060 dinara

Gubitak iznad kapitala ovog akcionarskog društva je 975 miliona dinara, a knjigovodstveno iskazana vrednost ukupne poslovne imovine samo 920 miliona dinara. Sa 230 zaposlenih u 2013. godini iskazan je ukupan prihod u iznosu od 89,5 miliona dinara uz prikazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 248 miliona dinara. Kumulirani gubici ovog akcionarskog društva dostigli su 563 miliona dinara. Tekući račun društva, nakon izlaska iz zaštite prinudne naplate, blokiran je 1,27 miulijardi dinara.

Podrum Palić AD - Palić u stečaju, sa dugom od 416.068.264 dinara

Gubici iznad kapitala ovog društva u stečaju su 765 miliona dinara. Sa šest zaposlenih u 2013. godini na prihodu od 2.462 hiljade dinara, iskazan je gubitak u poslovanju u toj godini 126 miliona dinara. Kumulirani gubici do kraja 2013. godine dostigli su 772 miliona dinara, a vrednost ukupne imovine samo 374 miliona dinara.

Koopinvest AD iz Beograd, u stečaju, sa dugom od 350.684.279 dinara

Ovo privredno društvo nema zaposlenih, nema prihoda.

GP Rad AD iz Beograda, u stečaju, sa dugom od 350.684.279 dinara, nema zaposlenih, nema tekućih prihoda.

State of New York, sa dugom od 263.126.238 dinara. Ova inostrana firma duguje 263 miliona dinara.

Vektra M Beograd, sa dugom od 260.686.052 dinara

Vektra M, u vlasništvu Violete Josifove, brisana je iz Registra APR-a kao privredno društvo još 04.07.2011. godine, ali se u ovoj čuvenoj banci vodi još kao privredno društvo od koga Komercijalna banka AD, potražuje 260 miliona dinara, ili 2,2 miliona evra.

Dahlia doo iz Zemuna, sa dugom od 257.667.483 dinara. Na prihodu od dve milijarde dinara u 2013. godini, iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 861 milion dinara. Tekući račun društva bio je blokiran neprekidno 453 dana, do 20.01.2015. godine.

Veterinarski zavod AD iz Zemuna, sa dugom od 256.469.723 dinara. U 2013. godini na prihodu od 241 milion dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine od, čak, 615 miliona dinara. Tekući račun društva bio je u neprekidnoj blokadi 637 dana, do 08.04.2014. godine.

PPTU Euro-Kop-Company iz Raške u stečaju, sa dugom od 247.635.234 dinara. Vlasnik Dragan Đuričin. Društvo nema prihoda, nema zaposlenih, a društvo duguje Komercijalnoj banci 247 miliona dinara.

ATP Vojvodina AD iz Novog Sada, sa dugom od 247.074.369 dinara. Sa 12 zaposlenih ostvaren je u 2013. godini ukupan prihod od samo 16,7 miliona dinara, uz iskazani gubitak u toj godini u iznosu od 291 milion dinara. Kumulirani gubici dostigli su milijardu i 320 miliona dinara.

Wholemark doo iz Novog Sada, sa dugom od 229.674.281 dinara. Ovo privredno društvo u vlasništvu je Jovana Nedeljkovića, koji je društvo osnovao sa kapitalom od 45.720 dinara. U 2013. godini na prihodu od 170 miliona dinara, iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 390 miliona dinara. Sa tri zaposlena društvo je „zaklalo" Komercijalnu banku za skoro dva miliona evra. U blokadi je neprekidno 708 dana.

Atel doo iz Kovina, sa dugom od 223.460.517 dinara

Ovo privredno društvo bavi se gajenjem žita, i sa 125 zaposlenih u 2013. godini na ostvarenom prihodu od 890 miliona dinara, iskazalo je dobit u poslovanju te godine u iznosu od 4,2 miliona dinara. Račun ovog poljoprivrednog proizvođača blokiran je 317 miliona dinara, neprekidno 422 dana.

PKS-Letex-HLC AD iz Čačka, u stečaju, sa dugom od 216.721.000 dinara. Ovaj proizvođač ostalih osnovnih hemikalija sa četiri zaposlena, ima iskazan gubitak iznad vrednosti kapitala 255 miliona dinara, dok je ukupna vrednost imovine 643 miliona dinara. U 2013. godini na prihodu od samo 639 hiljada dinara iskazan je gubitak 3,9 miliona dinara. Kumulirani gubici dostigli su 743 miliona dinara.

Europa doo iz Beograd, sa dugom od 213.330.838 dinara. Europa doo je registrovana za specijalne radove u građevinarstvu, a u praksi je postala ekspert i za specijalne konstrukcije u bankarstvu, pa je „zaklala" Komercijalnu banku za 213 miliona dinara, ili dva miliona evra. Sa beznačajnim prihodom vlasnik Vladimir Đukić i Vesna Sudinac sa kapitalom od po 15.599,98 dinara i unetim od po 1.755,38 dinara od Komercijalne banke su zahvatili 213 miliona dinara.

KMS (Cyprus) Ltd, sa dugom od 209.085.012 dinara. Ova kiparska firma zahvatila je u Komercijalnoj banci iz svačije činije 209 miliona dinara, a da li će Ivica Smolić odgovarati, to niko ne zna.

Stevcanović Invest doo iz Kruševca u stečaju, sa dugom od 199.45.884 dinara. Vlasnik Radoš Stevanović registrovao je ovo privredno društvo za ostale specijalne građevinske radove, a izgleda da se više bavio bankarskim mahinacijama.

FAM AD iz Kruševca, sa dugom od 173.208.774 dinara. Na prihodu od 1,8 milijardi dinara u 2013. godini iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 725 miliona dinara.

Projektmontaža AD iz Beograda u stečaju, sa dugom od 161.307.959 dinara. Ovo privredno društvo ima iskazan gubitak iznad kapitala 1,7 milijardi dinara, na poslovnoj imovini koja po iskazanoj knjigovodstvenoj vrednosti iznosu 859 miliona dinara. Sa 290 zaposlenih u 2013. godini iskazan je poslovni prihod od 328 miliona dinara, sa gubitkom u poslovanju te godine od 1,5 milijardi dinara.

Grand D Inženjering doo iz Beograda, sa dugom od 153.469.695 dinara. Društvo je registrovano za proizvodnju bakra sa 34 zaposlena u 2013. godini, iskazan je poslovni prihod 3,2 milijarde dinara, uz prikazanu dobit od 1,7 miliona dinara. Blokada računa ovog privrednog društva je 169 miliona dinara 310 dana neprekidno.

Binačka Morava iz Vranja u stečaju, sa dugom od 152.668.657 dinara. Nema zaposlenih. Nema prihoda. Imovina razgrabljena.

HI Župa AD iz Kruševca, sa dugom od 150.858.359 dinara. Sa 235 zaposlenih ova hemijska industrija je doživela krah. Kumulirani gubici dostigli su 2,6 milijardi dinara. U 2013. iskazan je beznačajan prihod. Račun društva je u blokadi 514 miliona dinara, neprekidno od 12. 6. 2012. godine.

Drvopromet doo iz Leskovca, sa dugom od 149.349.498 dinara. Vlasnik Dobrivoje Kocić registrovao je ovo privredno društvo za rezanje i obradu drveta, ali se uzgred bavilo i pratećom delatnošću globljenjem banke. Sa 20 zaposlenih bez ikakvih prihoda ostao je dužan 149 miliona dinara Komercijalnoj banci.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane