Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Kriminalnim ugovorom Vlade Srbije sa italijanskim Fiatom, građani opljačkani za više od pola milijarde evra

Nama dugovi, njima profit

Ugovorom sa italijanskim Fiatom, Republika Srbija, pored uloga od 101,5 miliona evra i ulaganja u investicije od 170 miliona evra, sa brojnim drugim podsticajima, iz republičkog budžeta nadoknađuje i sve doprinose i poreze na zarade. Na taj način, građani Srbije, mada najsiromašniji u Evropi, plaćaju danas više od pola milijarde evra za proizvodnju Fiatovih automobila u Kragujevcu, bez preciznih obaveza druge strane. Od 12 marta ove godine, društvo je promenilo naziv u FCA Srbija. Ali i najava premijera Vučića da će puštanjem u rad druge peći Železare Smederevo ukupan BDP biti povećan za jedan odsto, lišena je svakog osnova. To ne može da izgovor niko ko ima zdravu pamet, i minimum ekonomskog znanja

Miodrag K. Skulić

Fiat automobili Srbija D.O.O. upisano je u Registar Agencije za privredne registre 14. 10. 2008. godine, kao privredno društvo u vlasništvu italijanske firme (66,67%) i Republike Srbije (33,33%) sa ukupnim kapitalom od 304,5 miliona evra, od čega Republika Srbija je uložila 101,5 milion evra. Ugovor i brojna prateća dokumenta sastavili se Mlađen Dinkić, u ime Vlade Srbije i italijanski automobilski magnat, Serđo Markione, u ime Fiat-a. Od 500 miliona evra kredita za izgradnju nove fabrike u Kragujevcu, uzetog od Evropske investicione banke, Republika Srbija je tom prilikom dala garanciju za 169,5 miliona evra. Pored toga, Republika Srbija je ugovorila i brojna druga državna davanja koja nijedna druga ozbiljna država ne bi dala u ovakvim okolnostima.

Naime, državna davanja odnose se na podsticaje odobrene Društvu u skladu sa Dopunjenim i izmenjenim ugovorom o zajedničkom investicionom ulaganju zaključenom 23. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije, Fiat Group S.p.A. Italija i Društva, i Protokola o zatvaranju od 29. decembra te godine, nakon čega je Društvo otpočelo operativnu fazu.

Društvo u skladu sa Ugovorom i Podsticajnim planom ima pravo na različite podsticajne mere i izuzeća od plaćanja poreza, pored deset hiljada evra za svakog zaposlenog, što iznosi više od 35 miliona evra, i sledeće podsticaje, a to su: nadoknadu doprinosa koji se plaćaju za sve zaposlene iz bruto zarada i na teret poslodavca (penzijsko, zdravstveno I doprinos za nezaposlene, kao i porez na zarade) za deset godina; oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u trajanju od deset godina, računato od prve fiskalne godine u kojoj je ostvarena dobit; poresko oslobađanje po osnovu lokalnih zakona (porez na nekretnine za sprovođenje urbanističkog plana, porez na prikazivanje zaštitnog znaka itd); subvencije za investicije; uštede na kreditu odobrenom od strane vlasnika udela; pomoć za obuku; izuzeće od plaćanja poreza na lična primanja; podsticajne subvencije odobrene po principu „staro za novo"; smanjenje cena energije i druge ugovorene podsticaje i davanja...

Prema tački 13.1. Ugovora, Republika Srbija će obezbediti dobijanje statusa slobodne carinske zone na teritoriji lokacije, tako da zajedničko privredno preduzeće i dobavljači, kao korisnici te carinske zone, u tom svojstvu budu oslobođeni carinskih dadžbina na uvoz delova, komponenti, sirovina i opreme za poslovanje zajedničkog privrednog društva ili njegovih dobavljača. U skladu sa Ugovorom i Planom restruktuiranja imovine, koji poslovi će biti preduzeti od Društva, Republika će nadoknaditi Društvu 75 miliona evra.

Odložni prihodi iz godišnjeg obračuna za 2013. godinu u iznosu od 4.056.899.000 dinara odnose se na iznos od 50 miliona evra bespovratnog gotovinskog davanja primljenog od Vlade Republike Srbije, u skladu sa ugovorom. U skladu sa Podsticajnim planom iz Ugovora, Vlada Republike Srbije je nadoknadila iznos od sedam miliona evra troškova od strane Društva u korist dobavljača za razvoj unutrašnje infrastrukture u Super-parku u okviru pogona Društva u kragujevačkom naselju Grošnica. Društvu pripada i po hiljadu evra na ime obuke svakog zaposlenog.

Društvo je započelo izgradnju nove fabrike u julu 2011. godine. Izgradnja fabrike je finansirana kreditom. Kredit Evropske investicione banke (EIB-a) je 500 miliona evra. Vlada Republike Srbije dala je garanciju po tranšama, a CID tog kredita za iznos od 169,6 miliona evra godišnje iz republičkog budžeta, po tom osnovu, vraća glavnicu u iznosu od 31,25 miliona evra.

U Ugovoru potpisanom 29. septembra 2008. godine, na strani 1, stoji da je Fiat lider u automobilskoj industriji i proizvodnji putničkih automobila i da je odlučio da investira u Republici Srbiji u instaliranje nove proizvodne lokacije (pogona). Dakle, Fiat ovu investiciju smatra kao svoj pogon, koji i nije ništa drugo već njegova linija za montažu i izvoz u tranzitu preko Srbije, bar tako proizlazi iz teksta ugovora o zajedničkom ulaganju i koristi samo jedne strane.

"Niste od nas ništa ni tražili!"

Koliko je Republika Srbija neodgovorna prema svojim građanima, a posebno prema nama stručnjacima za oblast ekonomije i prava, govori i činjenica da do danas nije dat celovit tekst ugovora, pa se u tačkama 9.2, 24, 25.1. i 33.2. umesto unošenja ugovornih klauzula navode reči "redakcija teksta" na pet mesta, mada je tekst ugovora skinut sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srbije. Zbog toga se i ne može utvrditi ukupan iznos podsticaja koji je trebao biti naveden u tački 33.2. ugovora, jer umesto tog iznosa u neto sadašnjoj vrednosti stoji: "redakcija teksta", u neto sadašnjoj vrednosti.

Na strani pet, preambule ugovora, jasno stoji da "Podsticaj" znači svaki podsticaj koji odobri RS zajedničkom privrednom društvu pod uslovima definisanim u ovom ugovoru ili u skladu sa merodavnim pravom, kako je precizirano u Planu podsticaja. A Plan podsticaja znači detaljni spisak Podsticaja, koji ne dat uz ovoj Ugovor, kao Prilog 3, koji Republika Srbija treba da obezbedi zajedničkom privrednom društvu, kao spisak koji identifikuje sve vrste Podsticaja. Došli smo dotle da smo i mi stručnjaci, kao i mediji, štampani i elektronski, upućeni od sopstvene vlade da po posebnim postupcima, skupljamo vrste i iznose podsticaja, samo zato da bi smo utvrdili da je Mlađan Dinkić dao sve, čak i ono što niko nije tražio! Jer, ako bi pitali gospodina Serđa Markionea, gde su obaveze, uvereni smo da bi odgovorio: "niste od nas ništa ni tražili!"

Dakle, dete je rođeno retardirano, što su roditelji i pre rođenja znali, pa su prihvatili da vraćaju uzeti kredit, pored brojnih subvencija i donacija, mlađeg roditelja, jer je nedonošče nesposobno za samostalnu egzistenciju. Roditelj iz inostranstva snalazi se sa u svetu nepoznatim nivoom subvencija i donacija, koje predstavljaju čin nelojalne konkurencije i u samoj Evropskoj uniji. Postavlja se pitanje da li će Fiat korporacija za tajne klauzule sadržane u ovom ugovoru ostati od Evropske unije nekažnjena. To su pogodnosti i davanja koje je Fiat ugovorio sa Vladom Republike Srbije, uz predviđenu zaposlenost po tački 214. od 2.432 radnika. Ovim ugovorom predviđeno je da se obustavi proizvodnja Zastavinih automobile.

Prema tački 44.1. Ugovora u period koji počinje na desetu godišnjicu i završava se na petnaestu godišnjicu zajedničko privredno društvo će imati pravo, ali ne i obavezu da kupi od Republike Srbije davanjem pismenog obaveštenja, ceo udeo (i to ne manje od celog udela) Republike Srbije u zajedničkom privrednom društvu. Ali, nadalje se kaže: "...ukoliko zajedničko privredno društvo odluči da iskoristi svoje pravo Republika Srbija će imati neopozivu i bezuslovnu obavezu da zajedničkom privrednom društvu proda u roku od deset poslovnih dana svoj ceo udeo. U slučaju spora po ovom ugovoru svi sporovi biće rešeni u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodne privredne komore od strane tri imenovana arbitra, uz postupak pred Arbitražom u Parizu...".

Prihodi, rashodi i rezultat ostvaren u poslovanju 2013. godine

U 2013. godini ostvaren je ukupan prihod od prodaje proizvoda 165,7 milijardi dinara, od čega izvozom 162,1 milijardu dinara, ili 97,8 odsto, dok je prodaja automobile na domaćem tržištu bila 3,6 milijardi dinara, ili 2,2 odsto. Ostali prihodi ostvareni od prodaje robe i usluga su iznosili 2,3 milijarde dinara, tako da je ukupan prihod od prodaje proizvoda, robe i usluga ostvaren u toj godini iznosio 168 milijardi dinara.

Prihodi ostvareni po osnovu državnih davanja iznosili su u toj godini 3,3 milijarde dinara

Troškovi direktnog materijala u 2013. godini iznosili su 141,8 milijardi dinara, ili od ukupnog prihoda ostvarenog prodajom automobila 86 odsto. Ugovorom Vlade Republike Srbije i Fiata nije predviđena nikakva obaveza ugradnje delova i komponenti sa domaćeg tržišta, pa, čak, ni autoguma iz Pirota, niti drugih delova. U pogledu formiranja cena uvoznih delova i komponenti mi kao partner, nemamo ugovorom predviđen nikakav udeo. Ovako niska razlika u ceni od 14 odsto, odnosno ukupno 23 milijarde dinara, od čega polovina odlazi na rashode amortizacije, dok drugi pretežni deo odlazi na neto zarade zaposlenih koji rade na montaži i druge režijske troškove. Na obimu proizvodnje od 117 hiljada automobile u 2013. godini ostvarena je neto dobit od samo 1,1 milijardu dinara, ili 0,60 odsto od ukupnog prihoda.

Kako je do 2012. godine iskazan kumulirani gubitak u poslovanju u iznosu od 8,8 milijardi dinara, na prihodu od 37 milijardi dinara, proizlazi da sa tako niskim neto dobitkom ostvarenim u 2013 i 2014. godini, do kraja ugovorenog perioda nema izgleda da se taj gubitak niveliše. Da nisu ugovorene subvencije i državni podsticaji privredno društvo Fiat automobile bi poslovalo sa stalnim gubicima.

Prihodi, rashodi i rezultat ostvaren u 2014. godini

U 2014. godini ostvaren je ukupan prihod od prodaje vozila 149,9 milijardi dinara, što je niže nego u prethodnoj godini za 9,5 odsto. Od toga je na inostranom tržištu realizovano 99 odsto, a samo jedan odsto na domaćem tržištu. Prihodi od subvencija I podsticaja u toj godini bili su 2,8 milijardi dinara, ili više od 23 miliona evra.

Ako se uzme u obzir da je na kraju godine iskazana neto dobit od 2,46 milijardi dinara ili 1,57 odsto ukupnog prihoda, jasno je da nema subvencija i drugih državnih podsticaja Republike Srbije, da bi ovo privredno društvo poslovalo sa gubitkom! Samo za troškove delova i komponenti za montažu u Kragujevcu inostranim zavisnim i povezanim dobavljačima Fiata plaćeno je 124,5 milijarde dinara, ili 83 odsto prihoda od prodaje automobile, a za amortizaciju je preostalo 8,6 odsto, dok je za bruto zarade ukalkulisano 3,3 milijarde dinara ili 2,2 odsto tog prihoda. Mesečni iznos usmeren u zarade iznosi 280 miliona dinara, ili 2,3 miliona evra. Dakle, za zarade je godišnje ukalkulisano 27,6 miliona evra, a za subvencije i državne podsticaje u toj godini dat je skoro isti iznos.

Ukupna vrednost stalne imovine ovog zajedničkog privrednog društva na dan 31.decembra 2014. godine iskazana je 102,5 milijardi dinara, a vrednost obrtne imovine, koja obuhvata zalihe, potraživanja i gotovinu samo 22,1 milijardu dinara. Prema tome, ukupna vrednost poslovne imovine iznosila je 124,6 milijardi dinara, ili milijardu i 35 miliona evra. Sopstvenim sredstvima koja potiču iz uplaćenog i unetog kapitala Republike Srbije i uplaćenog kapitala Fiat-a, iznosi 23,8 milijardi dinara, sa kojim iznosom se pokriva samo 19,15 odsto ukupno angažovanih obrtnih sredstava, dok se tuđIm sredstvima finansira 80,85 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. Dugoročnim kreditom Evropske investicione banke od 33,5 milijardi dinara pokriva se 26,84 odsto ukupnih poslovnih sredstava, dok ostali pretežan deo finansiraju dobavljači povezana i zavisna lica Fiat-a sa 12, 5 milijardi dinara, što čini oko 10 odsto, kratkoročni krediti iz inostranstva 8,7 milijardi dinara i druge obaveze.

Kapacitet novoizgrađene fabrike koristi se sa jednom trećinom

Kapacitet novoizgrađene fabrike je 300 hiljada automobila godišnje, mada je u 2013. godini proizvedeno 117 hiljada automobila, a u 2014. godini manje deset odsto. Ugovor o zajedničkom ulaganju ističe 31. decembra 2018. godine. Tim ugovorom predviđen je rok trajanja ugovora od deset godina, a istim ugovorom je utvrđen vremenski rok, a ne obaveza proizvodnje 1,5 do dva miliona automobile ukupno! Tvrdimo da će se do kraja 2018. godine proizvesti nešto oko 500 hiljada automobila i da će ovo zajedničko pravno lice ostaviti italijanskom partneru i Republici Srbiji dugove, jer iz tekućeg priliva neće moći da vrati kredit od 500 miliona evra Evropskoj investicionoj banci.

Podsticaji su utvrđeni fiksno, a obim proizvodnje prepušten je u celosti drugoj strani. Drugoj strani prepušteno je i utvrđivanje uvoznih cena delova i komponenti, te i utvrđivanje i prodajnih cena automobile i visine datih rabata povezanim i zavisnim ino društvima Fiat-a, preko kojih isključiv ide prodaja u inostranstvu. Iz tih razloga ostvaruje se razlika u ceni samo 14 odsto. Drugoj strani prepušteno je i utvrđivanje cena uvezene opreme u iznosu većem od 750 miliona evra.

Gubici iskazani u poslovanju ranijih godina

U 2012. godini ukupan prihod bio je samo 37 milijardi dinara, prethodne godine 7,2 a u 2010. godini 10,2 milijarde dinara. U te tri godine iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 5,9 milijardi dinara, ili oko 49 miliona evra, dok je neto dobitak iskazan u poslovanju ove dve godine 4,3 milijarde dinara, ili oko 36 miliona evra. Sa puno slobode može se tvrditi da će ukupno poslovanje u 2015. do 2018. godine biti negativno.

Dosada je bilo imenovano pet predsednika Nadzornog odbora

U Nadzornom odboru društva predviđeno je da pet članova imenuje italijanski partner, a dva Vlada Republike Srbije. Česte promene naših predstavnika u Nadzornom odboru potvrđuju da u poslovanju ovog društva ima većih unutrašnjih problema. Do sada je bilo pet predsednika Nadzornog odbora: Aleksandar Ljubić, Jurij Bajec, Siniša Mali, Danilo Cicmil, a od 7. jula og Milan Petrović.

A 1. Vučićevih jedan posto

Vlada ne zna šta je jedan odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) koji se očekuje od puštanja u pogon druge visoke peći Železare Smederevo.

Predsednik Vlade Aleksandar Vučić izneo je da će puštanje u rad druge peći u Železari Smederevo doprineti rastu bruto društvenog proizvoda Srbije za jedan odsto. To je bazirao na očekivanom bruto prihodu od 400 miliona evra koji će se dobiti prodajom čelika od puštanja u rad druge peći.

Prema metodologiji bruto društveni proizvod ne čini bruto vrednost, pogotovu ne vrednost utrošene rude i koksa, te energenti, što čine 90 odsto kalkulacije Železare. BDP čini dodata vrednost, a ona u slučaju Železare često je negativna, jer su ulošci za četvrtinu veći od prinosa dobijenog prodajom gotovog proizvoda. U slučaju Železare radi se još o dve bitne činjenice. Prva je: da je cena čelika pala od 580 evra po toni na 480 evra. Druga je: da je peć koja je do sada radila mora u remont i verovatno neće se na njoj proizvoditi uz paralelni remont, obzirom da se tako znatno povećavaju troškovi, a i sa ovim obimom proizvodnje se ionako ostvaruje gubitak i ima teškoća u plasmanu po zadovoljavajućoj ceni.

A 2. "Redakcija" teksta

Koliko je Republika Srbija neodgovorna prema svojim građanima, a posebno prema nama stručnjacima za oblast ekonomije i prava, govori i činjenica da do danas nije dat celovit tekst ugovora, pa se u tačkama 9.2, 24, 25.1. i 33.2. umesto unošenja ugovornih klauzula navode reči "redakcija teksta" na pet mesta, mada je tekst ugovora skinut sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srbije. Zbog toga se i ne može utvrditi ukupan iznos podsticaja koji je trebao biti naveden u tački 33.2. ugovora, jer umesto tog iznosa u neto sadašnjoj vrednosti stoji: "redakcija teksta", u neto sadašnjoj vrednosti.

Glosa

Aleksandar Vučić ili nema pojma o ekonomskim kategorijama, ili ga savetnici lažu, podnoseći mu izveštaje, a sva je prilika da on nas svesno laže i zamajava pričama o tome ''da ga je sramota da kaže koliko nam dobro ide''. U slučaju Železare, novi gubici nadoknadiće se, opet, iz budžeta Srbije

Glosa

Fiat smatra fabriku u Kragujevcu kao svoj pogon, koji i nije ništa drugo već njegova linija za montažu i izvoz u tranzitu preko Srbije. Tako proizlazi iz teksta ugovora o zajedničkom ulaganju i koristi samo jedne strane

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane