Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zaječar

Kako organi gonjenja "rešavaju" malverzacije, koje više nisu slučajnost, nego karakterna osobina vlasti u ovom gradu

"Pop đaku, đak crkvenjaku"

Za krivičnu prijavu oko zloupotrebe rent a car Mercedesa, policija kaže da je prosleđena Višem tužilaštvu, a Tužilaštvo da je predmet još u policiji. Oko sijaset malverzacija vođena "žustra istraga" koja je na kraju ispala samo - ćorak.

Vuksan Cerović

Brojna gunđanja građana da organi gonjenja neće, ili ne smeju da procesuiraju zaječarske moćnike, potpisnik ovih redova proverio je na način koji ne ostavlja sumnju da su građani u pravu. Još 31. marta ove godine, potpisnik ovih redova podneo je Višem tužilaštvu u Zaječaru krivičnu prijavu protiv protiv Saše Mirkovića, predsednika Skupštine grada Zaječara, Velimira Ognjenovića, gradonačelnika Zaječara i Gordane Ognjanović, načelnika Gradske uprave grada Zaječara, zbog sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja i prekoračenja ovlašćenja, sa namerom da Saši Mirkoviću pribave protivpravnu imovinsku korist neutvrđenog obima.

U prijavi je doslovno navedeno: "...Rešenjem načelnika Gradske uprave grada Zaječara br. 114/47, od 20. 6. 2014. godine, Saši Mirkoviću je odobreno korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe na neograničeno vreme i on taj automobil koji je prijavio kao svoj koristi i danas. Rešenje je potpisao pok. Tomislav Pavlović, sekretar Skupštine grada Zaječara. Radi se o automobilu marke "Mercedes Benc", tip C 350, registarskih tablica BG 808 WĆ, koji je vlasništvo MBG LIZING DOO, Omladinskih brigada 68 Beograd, a korisnik vozila je ORBITA RENTA KAR DOO, Bulevar Mihajila Pupina br. 181 Beograd...".

Donosilac rešenja o odobravanju sopstvenog vozila u službene svrhe, pozvao se na član 11. Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službeniga i nameštenika, ("Sl. glasnik RS" br. 98/2007.): "... ako zbog hitnosti, odnosno potreba službenog posla, državni službenik ili nameštenik ne može koristiti ni prevoz u javnom saobraćaju ni službeno vozilo, on po pismenom odobrenju ovlašćenog lica u kome su navedeni razlozi hitnosti, odnosno potrebe službenog posla može koristiti sopstveni automobil."

Podnosilac je prijavom izneo sumnju da je Uredba prekršena na štetu budžeta grada Zaječara. Tim pre što u članu pomenutog rešenja piše da troškove goriva za upotrebu sopstvenog vozila snosi Gradska uprava, zašta će koristiti karticu za gorivo Eko Serbia AD, koja nosi registarski broj BG 808 WĆ.

"...Postoji osnovana sumnja da je Saša Mirković Renta kar vozilo neistinito prijavio kao sopstveno i da mu je na osnovu toga izdato rešenje. Tomislav Pavlović je preminuo još pre nekoliko meseci i on ni za šta ne može biti odgovoran, ali mogu da budu odgovorni Saša Mirković, Velimir Ognjenović, koji nije stavio van snage nesumnjivo nezakonito rešenje i Gordana Ognjanović, koja nije inicirala poništavanje takvog rešenja, iako u Gradskoj upravi postoji Pravilnik o upotrebi službenih vozila, koji se odnosi na sva izabrana, imenovana i postavljena lica. Prema nezvaničnim saznanjima ovo vozilo se ne tretira po proceduri po kojoj se tretiraju ostala službena vozila grada i Gradske uprave, pogotovu kada je u pitanju izdavanje punih naloga, likvidiranje računa, kontrola utroška goriva i kontrola pređene kilometraže u službene svrhe" - piše u krivičnoj prijavi.

Prijava je 06. 04. 2015 prosleđena Policijskoj upravi u Zaječaru, radi provere navoda. Provera je, prema dokumentu dobijenom 15. 9. 2015. godine od PU Zaječar, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, potrajala tri meseca kada je izveštaj 03/35/1 broj PU 231-93/15 dostavljen Višem tužilaštvu 10. 07.2015. godine "na uvid, odluku i mišljenje".Sedam dana kasnije, opet na osnovu pomenutog Zakona, od Višeg tužilaštva stiglo je obaveštenje u kome doslovno piše: "Nakon prijema Vaše krivične prijave, na zapisnik ovog tužilaštva od 31. 03. 2015. godine. podnete protiv Saše Mirkovića i dr.., u vez u vezi korišćenja rent-a-kar vozila kao privatnog vozila u službene svrhe, ovo tužilaštvo je od Policijske uprave u Zaječaru zatražilo prikupljanje potrebnih obaveštenja. Prikupljanje potrebnih obaveštenja je i dalje u toku." Dakle, po onoj narodnoj: "Pop đaku - đak crkvenjaku". Ili, neko laže od serdara!

Sve informacije neophodne da se ova malverzacija rasvetli mogle su, po slobodnoj proceni, da se pribave za nedelju dana. Podnosilac prijave je podneo kopiju dokumenta dobijenog od PU Zaječar, da se radi o ren - a - car vozilu i kopiju Rešenja kojim je odobreno da se takvo vozlo koristi kao privatno vozilo u službene svrhe, a podatak da Saša Mirković "nema" privatni automobil može se naći na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Samo 200 metara od zgrade PU Zaječar, u Gradskoj upravi se moglo proveriti koliko je to vozilo potrošilo goriva i koliko je građane Zaječara to koštalo. Ti podaci, a potpisnik ovih redova je došao do dokumenata koji ih sadrže, zaista su zanimljivi.

U junu 2014. godine, kada je rent - a - car mercedes počeo da glumi privatno vozilo za službene svrhe, kupljeno je 7,8 litara za 1.200,42; u julu 512,83 litra za 79.454,56; avgustu 362,08 litara za 54.401,26; septembru 516,1 litara za 80190,18; oktobru 579,21 litara za 90.120,02; novembru 441,51 litar za 68.225,93 i decembar 2014. godine 641,58 litara za 96.446,59 dinara. Ukupno, za šest meseci 3.062,09 litara, u vrednosti 472.048,01 dinara. Bez konkurencije najgori predsednik Skupštine grada Zaječara do sada, brzo je zaboravio obećanje dato na njegovoj BEST TV, 29. jula 2013. godine, da će zavesti red u korišćenju službenih automobila. E baš ga je zaveo i nastavlja da ga zavodi, jer veozilo i dalje koristi ali, prema nezvaničnim saznanjima, troškove od početka 2015. godine ne pravda.

Mirkovićeva Timočka televizija i radio AD, od njegovog dolaska u Zaječar pa do današnjeg dana, nije ništa drugo nego rupa kroz koju novac iz gradsjog budžeta curi u gazdin džep i to na razne načine. Najpre kroz nezakonito umanjenje zakupa. Na sednici koja je održana 29. jula 2013. godine, kada je menadžer hohštapler izabran za predsednika Skupštine grada, Vesna Bujić, novoizabrani gradski pravobranilac, dobila je zadatak da sporazumno reši potraživanja između grada i Timočke televizije, a to je u prevodu značilo da se dug te medijske kuće prema gradu reprogramira. To je, naravno, odmah sprovedeno u delo a javnost do danas nije obaveštena na koji način. Verovatno na štetu grada. Istog tog dana, Privremeno veće koje je rukovodilo Zaječarom od maja meseca 2013. godine i u kome su sedela samo tri od pet imenovanih članova (Saša Mirković, Jovica Trajković i Gordana Ognjanović) donelo je Zaključak o da se raspiše oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara u Ulici Ljube Nešića 38, površine 1170 kvadrata uz dva preduslova - da ponuđač ima više od 45 zaposlenih i da ima regionalnu frekvenciju za emitovanje tv i radio programa. Oglas sa takvim uslovima i sa početnom cenom od 182,00 dinara po kvadratu, objavljen je u "Službenom listu grada Zaječara" broj 27. od 31. jula 2013. godine. Ugovor, u kome je cena zakupa "dostigla" 214.110,00 dinara mesečno, što je otprilike za polovinu manje nego da je postupljeno po važećem Pravilniku o davanju u zakup poslovnog prostora i, naravno, uz zanemarivanje uslova da zakupac ne sme da ima neizmiren dug prema gradu Zaječaru zaključen je 22. 8. 2013. godine, dan nakon što je Velimir Ognjenović, dotadašnji direktor zakupca izabran za gradonačelnika Zaječara. Pošto je bilo jasno da u celoj toj raboti ima mnogo mutljavine (Mirković je istovremeno bio neimenovani šef Privremenog veća i predsednik Skupštine grada kada se sve ovo dešavalo), 18. oktobra 2013. godine donet je novi Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora grada Zaječara, u koji je ugrađena odredba da se početna cena za zakup lokala, čija je površina veća od 200 kvadrata, u startu smanjuje za 50 odsto. Tako je muljavina formalno pokrivena. Šta je Mirkovićev nesumnjivi uticaj na ovu muljavinu doneo gradu Zaječaru, najbolje je pokazao popis na kraju 2014. godine, u kome piše da Timočka televizija za zakup duguje 14.871.901,82 dinara, ili kiriju za 69 meseci!?

Drugi način izvlačenja para iz budžeta preko Timočke televizije su po zlu poznati ugovori o "poslovno tehničkoj saradnji", koji se bez rizika da čovek ogreši dušu mogu nazvati reketaškim ugovorima. O tim ugovorima je u "Tabloidu" već opširno pisano, vođena je neka "istraga" , koja je na kraju zalutala u nekoj magli. Verovatno po principu: "Pop đaku - đak crkvenjaku". Ne bi bilo loše da se ta istraga obnovi i da se pride utvrdi kako je, bez konkursa, iz Bužetskog fonda za zaštitu životne sredine Timočka televizija dobila 17 miliona dinara. Taj iznos je gotovo ravan dugu škola čiji su računi u blokadi duže od godinu dana.

Prema nekim saznanjima vođena je istraga i oko nabavke bez tendera novogodišnjih paketića za decu krajem 2013. godine. Prema jednoj otpremnici, sa koje su pažljivo uklonjeni svi podaci o naručiocu, piše da je vrednost paketića 8.400,00 dinara sa PDV. Nabavljeno je oko 1600 paketića u vrednosti od skoro 14 miliona dinara. Paketiće je isporučila OFY Company iz Beograda, pa verovatno nije bilo teško razbistriti pomenutu muljavinu. Nije bilo teško razbistriti ni muljavine oko uređenja starog gradskog groblja, a ima ih napretek. Počev od nezakonitog potpisivanja ugovora, do neverovatnog rasta obima poslova i naravno cene čiji se kraj uopšte ne vidi. Postoji čak sumnja da se u taj posao ušlo zarad obezbeđivanja izvesnog broja grobnih mesta, od koji su neka ilegalno u prometu. Ne bi bilo loše pozabaviti se i pitanjem koliko je radnika u Gradskoj upravi nezakonito zasnovalo radni odnos i kako je Jovica Trajković, zamenik predsednika Skupštine grada Zaječara zasnovao radni odnos, kada ni jednim jedinim propisom nije predviđeno da zamenik može biti u radnom odnosu.

Malverzacija u koje je po pravilu alfa i omega Saša Mirković, predsednik Skupštine grada Zaječara, jer on je jedina i neprikosnovena vlast sa sasvim očiglednom podrškom vrha SNS ima još mnogo. Zato nije nikakvo čudo što Zaječar ubrzano postaje palanka iz koje ljudi beže glavom bez obzira.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane