https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli kriminal

Poznati plagijator dr Dragan Milić postao docent na Medicinskom fakultetu u Nišu

Prepisni docent i njegovi mentori

Pismo profesora Medicinskog fakulteta u Nišu pokazuje da su kadrovi SNS-a pljačkaši, falisfikatori, i da se ispomažu da i kao nekompetentni i nestručni rukovode čak i medicinskim fakultetima

......

Grupa nastavnika i saradnika sa Medicinskog fakulteta u Nišu već je ranije pisala, a portal Telepromter.rs objavio tekst "Pronađen plagijator među profesorima na Medicinskom fakultetu u Nišu" u vezi sa dr Draganom Milićem, poznatom plagijatorom i prevarantom. Njegove mahinacije su sastavni deo njegovog karaktera i njegove ličnosti, i gde on nešto radi, tu sigurno nisu čista posla.

Kao što je Magazin Tabloid još mnogo ranije pisao, doc. dr Dragan Milić- kreator je i mozak svih mahinacija i kriminalnih radnji u Kliničkom centru u Nišu. Poznat je kao falsifikator, a plagirao je veći broj naučnih radova i doktorsku disertaciju. Član je svih partija počev od DS preko SPS a sada i SNS. Kao stručnjak je neodgovoran i zbog takvog rada pokrenute su privatne krivične prijave rodbine umrlih pacijenata. Nosilac je svih poslova i tendera oko izgradnje i nabavke opreme za kardiohirurgiju u Nišu gde ima mnogo kriminalnih radnji. Kao predsednika Upravnog odbora psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici, kolektiv te zdravstvene ustanove mu je podneo prijavu zbog materijalnih mahinacija. Proveo je dve godine na subspecijalizaciju iz kardiohirurgije a nikada nije položio ispit i naravno ne radi kardiohirugiju, ali je zato u timu za lečenje multiple skleroze kao "Vanstandardne usluge u zdravstvu".

Sve navedeno u Magazinu Tabloid je istina i mi koji sa njim radimo to najbolje znamo.

Interesantna je činjenica ko je potpisao referat o izboru dr Dragana Milića u zvanje docent na predmetu Hirurgija - vaskularna hirurgija.

Posle raspisanog konkursa za izbor u zvanje docent za užu naučnu oblast Hirurgija-vaskularna hirugija, Izborno veće Medicinskog fakulteta (na zahtev dekana Prof. dr Stevana Ilića), je predlagalo komisije za pisanje izveštaja, (ukupno pet) ali nijedna od njih nije htela da napiše referat o izboru dr Dragana Milića u zvanje docenta.

Naravno, u tim komisijama su bili uvaženi profesori vaskulame hirurgije kao prof. Davidović iz KC Srbije, akademik prof. Radak iz KBC Dedinje, prof. Zoranović sa VMA Beograd, prof. Jovanović KC Niš... Na kraju Senat Univerziteta u Nišu na predlog kandidata dr Dragana Milića formirao je komisiju (jedinstveni slučaj da Senat Univerziteta, samo bez predloga fakulteta formira komisiju za pisanje referata - otvoreno pitanje za rektora prof. Dragana Antića) ali u komisiji nema nijednog nastavnika vaskularne hirurgije.

Komisija u sastavu: prof. dr Nebojša Đorđević, opšti hirurg sa Medicinskog fakulteta u Nišu, prof. dr Mile Vraneš, kardiohirurg sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i prof. dr Miloš Velinović, kardiohirurg sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Interesantno, jedan opšti hirurg i dva kardiohirurga potpisuju referat dr Draganu Miliću za izbor u zvanje docent na vaskularnoj hirurgiji, a nijedan nastavnik vaskularne hirurgije iz Srbije nije hteo da potpiše takav referat. Ništa ovde nije slučajno. Prof. Nebojša Đorđević je ucenjen, morao je da potpiše takav referat, ali zato su mu ćerku (pravnik po obrazovanju) primili na Medicinski fakultet.

Kao predsednik komisije i opštihirurg profesor Nebojša Đorđević potpisao je pozitivan referat dr Miliću za izbor u zvanje docenta na vaskularnoj hirurgiji i pored činjenice da je znao da je verifikovan plagijator i da ni jedan vaskularni hirurg u Srbiji nije hteo da potpiše takav referat.

Kardiohirurzi iz Beograda su potpisali takav referat jer im je dr Dragan Milić obezbedio da dolaze u Niš i da operišu kardiohirurške bolesnike, i za taj rad su primali pozamašne honorare.

Nelogično, ali istinito, dva kardiohirurga potpisuju pozitivni referat za izbor dr Dragana Milića u zvanje docent i pored činjenice da su znali da je dr Dragan Milić verifikovan plagijator i da su njihove kolege vaskularni hirurzi iz Beograda odbili da potpišu takav referat. Moralna i akademska sramota profesora kardiohirurgije iz Beograda.

Naravno, dr Milić ima političku moć, jer iza njega stoje gradonačelnik Niša prof Zoran Perišić, član predsedništva SNS-a i Bratislav Gašić, ministar odbrane i potpredsednik SNS-a.

Burazerska politika i trgovina položajem se nastavlja. Dekan prof. Stevan Ilić i prof Nebojša Đorđević su mimo Statuta fakulteta i svih protokola pomogli dr Draganu Miliću da postane docent, a onda je doc. Dragan Milić vodio žestoku kampanju za izbor supruge prof. Đordevića za dekana fakulteta. I prof. Dobrila Stanković-Đorđević postaje dekan. Tako se krug zatvara: ja tebi, ti meni, ja tvojoj deci i tvojim prijateljima, ti mojoj deci i mojim prijateljima itd. Nikad kraja.

Grupa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta u Nišu

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane