Natrag

Propadanje

Gde vodeći srpski tajkuni, mešetari i finansijski prestupnici, drže novac koji neoporezovano iznose iz Srbije

Našli zavetrinu u poreskim rajevima

Srpski poslovni klub „Privrednik", kao registrovani pravni subjekt, u 2014. godini je imao poslovni prihod 17,7 miliona dinara, ili nešto manje od 147.000 evra. Smešna suma za prebogatu družinu koja je od "Privrednika" napravila svojevrsno elitističko udruženje sa ciljem međusobne zaštite interesa i kapitala. Tabloidov ekonomski analitičar Miodrag K. Skulić je u prethodnom broju detaljno opisao „uspešno" poslovanje devet članova ovog kluba, velikih privrednika - "domaćina", čiji poslovni sistemi se nalaze na rubu propasti. U ovom broju prikazuje poslovanje članova ovog kluba u poreskim rajevima širom sveta

Miodrag K. Skulić

Skoro da nema člana Srpskog poslovnog kluba „Privrednik", a da njegovo privredno društvo, jedno ili više njih, nije osnovano sa neke ostrvske zemlje, najviše njih sa Kipra, ili sa Devičanskih Ostrva.

Na taj način, sve što uvoze od svojih firmi, srpski tajkuni bez ikakve kontrole uvoznih cena, i na druge brojne načine, izbacuju novac iz Srbije u inostranstvo, i tako obezbeđuju ogromne prihode bez ikakvog oporezivanja. Ali, da bi im ova kriminalna akcija do kraja uspela, uvek je potrebna i saradnja sa političkim partijama, posebno onom vladajućom, da bi lakše zaobišli poresku kontrolu. Uzgred, treba reći i to da devizna inspekcija u Srbiji već više godina uopšte i ne postoji!

U prethodnom broju Tabloida, prikazali smo katastrofalno stanje u poslovanju članova kluba, kao vlasnika privrednih društava, među kojima Danka Đunića, Željka Žunića i Dragana Đurića.

Grupacija ITM Group doo, ima pored Hladnjače u Apatinu, još tri privredna društva u Srbiji i po jedno privredno društvo u Skoplju, Banja Luci i Podgorici. Osnivač IMT Group je firma Dagenam Trade Limited sa Kipra. Tajkun i ugledni član kluba "Privrednik", Toplica Spasojević, tačnije njegovo privredno društvo Industrokomerc doo, vlasnik je 78,97 odsto akcija Industrije precizne mehanike Beograd, a osnivač tog Industrokomerc-a je kiparska firma Depromo Holding Lmited.

Industrija precizne mehanike prodata je na aukciji 19. 12. 2007. godine, kada je 68,91 odsto društvenog kapitala u ovoj firmi prodato za 459, 6 miliona dinara, znato ispod procenjene vrednosti. Tada je bilo 666 zaposlenih, dok je taj broj zaposlenih krajem 2013. godine sveden na 394, da bi krajem prošle godine pao na 320 radnika. Cilj kupca akcija ovog ranijeg društvenog preduzeća nije bio da se održi ova proizvodnja uz dodatnu obaveznu investiciju od još 301 milion dinara, već da se na velikom građevinskom zemljištu, nakon uništenja proizvodnih pogona, izgradi trgovački centar.

Hladnjača Apatin koja posluje u grupaciji Toplice Spasojevića neprekidno ima blokiran tekući račun 704 dana za iznos od 283 miliona dinara.

Jedan od vodeći "bosova" takozvane strujne mafije, mešetar na tržištu električne energije, Vojin Lazarević, vlasnik je Rudnap grupe, nastale na temeljima poznatog istoimenog društvenog spoljnotrgovinskog preduzeća koje je 29.12.2003. godine kupljeno na aukciji.

U ime kupca ugovor je potpisao Vladimir Lakić, prezentujući pasoš državljanina Crne Gore izdat u Danilovgradu. Tada je kupljeno 70 odsto društvenog kapitala za 131 milion dinara, ili 1.915.594 evra, uz plaćanje u šest mesečnih rata. Danas je vlasnik sto odsto ove grupacije Altaria Resorch Limited sa Kipra.

U međuvremenu ista grupacija kupila je i društvenu firmu Minel Kotlogradnja, koja danas nema nijednog zaposlenog i nalazi se u stečaju. Stečaj je bio prirodni nastanak kupovine ovog giganta elektroindustrije jake struje, jer je još ranije umesto za proizvodnju registrovan za delatnost razrade građevinskih projekata. Nakon blokade tekućeg računa po zahtevu Banke Intesa, Minel Kotlogradnja je otišla u stečaj, a tada je bila blokirana 2,66 milijardi dinara.

Rudnap grupacija je u 2013. godini imala 421 zaposlenog, da bi u narednoj godini broj zaposlenih bio smanjen na 307, a na kraju 2014. godine ostalo je samo 135 zaposlenih.

U tom smeru su se kretali i iskazani gubici: u 2012. godini na prihodu od milijardu dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine od 788 miliona dinara, da bi u sledećoj godini na prihodu od 8,98 milijardi dinara bio iskazan gubitak u poslovanju od 633 miliona dinara i u 2014. godini na prihodu 5,9 milijardi dinara iskazan je gubitak više od dve milijarde dinara.

To je sve uticalo da ova grupacija imovinu u knjigovodstvu iskazanu od 13,9 milijardi dinara, ili 116 miliona evra pokriva sopstvenim sredstvima samo sa 4,54 odsto, dok su obaveze grupacije narasle na 111 miliona evra. Važno je istaći i to da Rudnap Group ima blokiran tekući račun 2,8 milijardi dinara, neprekidno 261 dan.

Raj za izbegavanja poreza

Jedan od "doajena" tajkunskog kapitala u Srbiji, Zoran Drakulić, vlasnik je Point Group INT doo, čiji je osnivač kiparska firma Velkond Limited, još 28. juna 1991. godine, pa se može smatrati rodonačalnikom ostrvskih poreskih rajeva. U 2014. godini, u ovom privrednom društvu bilo je samo šest zaposlenih, koji sa ostvarili ukupan prihod od 39,1 milion dinara, uz iskazivanje neto dobiti u poslovanju te godine u iznosu od 10,5 miliona dinara. Sopstvenim kapitalom od 1,9 miliona evra ovo privredno društvo pokriva 52,37 odsto ukupno angažovane vrednosti poslovne imovine.

Treba reći i to da je Zoran Drakulić slovio kao većinski vlasnik Valjaonice bakra u Sevojnu, kada je 70 društvenog kapitala 20.11.2003. godine kupio na tenderu. Tada je Valjaonica zapošljavala 2.066 radnika. Danas je vlasnik 80,87 odsto akcija Valjaonice bakra kiparska firma East Point Metals LTD.

Ta kiparska firma ima istoimeno registrovano svoje privredno društvo u Beogradu koje ima šest zaposlenih, sa iskazanim gubitkom iznad visine kapitala 14,75 miliona dinara.

Zoran Drakulić je bio kupac privrednog društva Novkabel, Novi Sad, koje je u svom sastavu imalo sedam fabrika, i to: Fabriku gumiranih kablova, Fabriku Plast kablova, Fabriku Telekomunikacija, Fabriku metalnih užadi, Fabriku mikrokablova, Fabriku metalnih provodnika i Fabriku Javor u Kisaču.

Sve to je kupljeno za 101.514 evra, uz obavezu investuiranja 11,375 miliona evra. Potpisnik ugovora o kupovini u ime East Point sa Kipra je naš građanin Svetozar Petrović. Tada je Novkabel imao 518 zaposlenih.

U 2014. godini Novkabel ima 558 zaposlenih i na ukupnom prihodu ostvarenom u toj godini u iznosu od 3,5 milijardi dinara, iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 700 miliona dinara. Usled kumuliranja gubitaka, iskazan je gubitak koji je „pojeo" ceo kapital od 6,2 milijarde dinara. Obaveze su veće od vrednosti ukupne imovine za 1,34 milijarde dinara. Danas je vlasnik Novkabela sa 98,35 odsto Agencija za privatizaciju.

Zoran Drakulić, odnosno njegove kiparske firme, bile su vlasnici mlinsko-pekarskog lanca, koji je obuhvatao: Pekarsku industriju „Klas", Beograd, Beogradsku pekarsku industriju", Pekarsko preduzeće „Izvor", AD, Paraćin i Žitopek, AD, Niš. Danas od te grupacije pod rukovodstvom Zorana Drakulića nema više ništa.

Pare na računima, od Švajcarske do Luksemburga

Još jedan ugledni član Srpskog poslovnog kluba "Privrednik", tajkun Miodrag Kostić, ima u vlasništvu dve grupacije: MK Group, čiji je osnivač Agri Holding AG iz Švajcarske, sa 87,12 odsto udela. Ali, valja naglasiti da Miodrag Kostić ima 12,88 odsto udela u toj grupaciji. U sastavu ove grupacije je 20 privrednih društava registrovanih u Srbiji. U drugoj grupaciji MK Group doo iz Beograda, koja je u vlasništvu 86,94 odsto holandske firme Wheat Corn Holding B.V., dok je 11,46 odsto u vlasništvu švajcarske firme Agri Holding, AG i samo 1,60 odsto u vlasništvu Miodraga Kostića. U ovoj grupaciji je 32 privredna društva registrovana u Srbiji i četiri društva registrovana u inostranstvu.

Pored ove dve grupacije, veliki manipulator Miodrag Kostić je već čuvene šećerane koje je kupio za po tri evra, ustupio (razume se, uz visoku naknadu), pa se danas poslovanje tih šećerana odvija preko privrednog društva Sunako doo iz Beograda, koja je osnovana 03.06.2005. godine. Vlasnici tog privrednog društva su: 81,36 odsto Nordagri N.V. iz Holandije, a 18,64 odsto ostalo je u vlasništvu Kastićeve MK Group. Danas te šećerane imaju 469 zaposlenih.

Miškovićeva kompanija, Delta Holding je u 2014. godini ostvarila ukupne poslovne prihode u iznosu od 420 miliona evra, uz iskazivanje neto dobiti od 1,48 odsto prihoda, što čini 6,3 miliona evra. Ova grupacija na kraju prošle godine imala je ukupno 980 miliona evra vrednosti angažovane poslovne imovine, koja je pokrivena sopstvenim kapitalom 60,07 odsto, dok su obaveze smanjene na 390 miliona evra.

Mišković jeste vlasnik Delta Holdinga, ali su vlasnici kompanije i kiparske firme sa udelom od 71,72 odsto Hemslade Trading Limited i 28,28 odsto Phenium Holdings Limited. U okviru ove grupacije u Srbiji je registrovano 46 privrednih društava i 23 privredna društva u inostranstvu.

Pored toga, kupovinom Jugohemije, Beograd nastala je 2005. godine i posebna grupacija Delta Star doo iz Beograda, čiji je sto odsto vlasnik kiparska firma Avenel Trading Limited.

Tajkun i mešetar Milan Beko i Ivana Veselinović, takođe su članovi Srpskog poslovnog kluba "Privrednik". Beko, kao poznati biznismen, a Ivana kao predsednik u privrednom društvu Luka AD Beograd. Vlasnik 93,65 odsto akcija ove grupacije, koju uglavnom čine tri Jugohemijina društva je Worldfin S.A. iz Luksemburga.

Zavrnuli domovinu, uvećali imovinu

Milan Beko je, kao što je poznato, umešan i u kupovinu Kompanije Novosti AD, koje su u vlasništvu Republike Srbije (29,51%), Fonda PIO (7,15%), Trimax Investments GmbH (24,99%), Ardos Holding GmbH (24,90%) i Karamat Holding S LTD (12,55%).

Takođe, ne treba zaboravitio da je Milan Beko bio akter otimanja akcija akcionarskog društva C Market, zajedno sa Miroslavom Miškovićem, s tim što je neposredno nakon kupovine, polovine akcija kojim su otkupljene akcije ovog društva, prodao Miškoviću, iako je ugovorom zaključenom po nalogu Vlade bila preuzeta obaveza da se te akcije neće prodavati u naredne dve godine.

Luka Beograd je bila u stečajnom postupku, koji je pokrenuo sam većinski vlasnik Milan Beko, ali je ovih dana izašla iz stečaja, pa je Milan Beko, postao zakonski zastupnik Luke Beograd.

U Akcionarskom društvu Rapid, Beograd dva su većinska vlasnika i to: Erma Investment doo, čiji je osnivač kiparska firma Vintolio Investments sa udelom 54,22 odsto i Salair Investments Limited sa 28,71 odsto udela.

Ivana Veselinović je 15 godina provela u kompaniji Delta M, a od 2008. godine je predsednik u AD Luka Beograd.

Ranko Sočanac i Nebojša Šaponjić, kao članovi Kluba, vlasnici su Nelt Co doo iz Beograda, koju je registrovala kiparska firma Nergelia Trading Limited. U ovoj grupaciji nalaze se kupljena bivša društvena preduzeća: Metalservis AD iz Beograda, Neoplanta AD iz Novog Sada, Javno skladište Subotica, Dunav film Beograd, kao dva i tri firme u inostranstvu: Mozambik Limited Maputo, Nelt Zambia Lmited Lusaki i Nelt-T-Angola LDA.

Grupacija u vlasništvu Sočanac-Šaponjić je jedna od retkih koja iskazuje pozitivne rezultate u poslovanju. Tako je u 2014. godini u konsolidovanom bilansu iskazan ukupan prihod u iznosu od 37,17 milijardi dinara, uz iskazivanje neto dobiti u toj godinu u iznosu od 1,22 milijarde dinara.

U pogledu stepena pokrivenosti ukupne vrednosti poslovne imovine sopstvenim sredstvima ova grupacija je jedna među prvima, jer sa 61,02 odsto sopstvenog kapitala pokriva ukupnu vrednost poslovne imovine od 209 miliona evra.

Ratko Zatezalo i Zoran Obradović, kao članovi Kluba "Privrednik", vlasnici su Petrolbart doo, društva registrovanog 02.04.1993. godine za trgovinu gorivima. Sada imaju 36 zaposlenih i u 2014. godini ostvarili su ukupne poslovne prihode u iznosu od 15,7 milijardi dinara, uz iskazanu neto dobit u toj godini u iznosu od 82 miliona dinara. Sopstvenim kapitalom sa15,36 odsto pokrivaju ukupno angažovanu poslovnu imovinu, dok su obaveze ovog privrednog društva dostigle više od 19 miliona evra.

Branislav Grujić je suvlasnik je PSP Farman Holdings koji u Srbiji pored Kompanije Jugodrvo, koja je praktično prestala sa radom, ima registrovanu kompaniju PFB Invest doo iz Beograda, čiji je osnivač firma Tradim LLC iz SAD, koja nema nijednog zaposlenog, ne ostvaruje nikakav ukupan prihod, iskazuje gubitak u poslovanju, ali je holding društvo za 14 zavisnih preduzeća u Grujićevom vlasništvu. U 2014. godini u konsolidovanom bilansu PFB Invest, iako nema nikakav direktan prihod, kumulativno je iskazala prihod tih zavisnih društava u iznosu od 925 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 63 miliona dinara. Sopstvenim kapitalom u konsolidovanom bilansu 2014. godine ova Grujićeva grupacija pokriva 14,73 odsto ukupne vrednosti angažovanih poslovnih sredstava.

Branislav Grujić posluje i u Rusiji. Na udaru je ruskih poreskih službi, jer dovodi radnike iz Srbije, koje ne plaća, pljačka i otima im zaradu.

A 1.

"Elita" bez pokrića:

članovi Kluba "Privrednik"

1/ Miroljub Aleksić

2/ Miroslav Ateljević

3/ Miodrag Babić

4/ Milija Babović

5/ Milan Beko

6/ Dobroslav Bojović

7/ Vladimir Čupić

8/ Zoran Drakulić

9/ Danko Đunić

10/ Dragan Đurić

11/ Branislav Grujić

12/ Veselin Jevrosimović

13/ Andrej Jovanović

14/ Miodrag Kostić

15/ Vpojin Lazarević

16/ Mića Mićić

17/ Vasilije Mićić

18/ Željko Mitrović

19/ Miroslav Mišković

20/ Raško Moskovljević

21/ Gojko Muhadinović

22/ Zoran Obradović

23/ Slobodan Petrović

24/ Prof. Dr Nada Popović-Perišić

25/ Dragijana Radonjić-Petrović

26/ Obrad Sikimić

27/ Ranko Sočanac

28/ Toplica Spasojević

29/ Ivan Stanković

30/ Nikola Stanković

31/ Dr Branislav Stojaković

32/ Rade Svilar

33/ Nebojša Šaponjić

34/ Nebojša Šaranović

35/ Ivana Veselinović

36/ Dragoljub Vukadinović

37/ Ratko Zatezalo

38/ Željko Žunić

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane