Natrag

Tabloid je pozvan

Slučaj direktora Javnog preduzeća "Koridori Srbije", Dmitra Đurovića

Kraćim putem do stanova i miliona

U pismu koje je grupa radnika Javnog preduzeća Koridori Srbije nedavno uputila predsedniku Vlade Srbije, Aleksandru Vučiću, potpisnici mu se obraćaju kao "poslednjoj instanci" u koju veruju. Zbog njihove tragične naivnosti i vere u pogrešnog čoveka da će on to rešiti, ali i zbog činjenica iznetih u pismu i prava javnosti da zna šta se dešava sa budžetskim novcem, redakcija Magazina Tabloid objavljuje ovo njihovo obraćanje u celosti.

......

Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije, Dmitar Đurović, krajnje neprofesionalno obavlja funkciju i kao takav nanosi štetu i nesagledive posledice, Koridorima, Republici Srbiji i svim građanima Srbije. Iako bi mogli da navedemo stotinu "grešaka" u ovom dopisu ćemo se osvrnuti na samo neke od njih...

Slučaj Alpina - poravnanje: odbio je da se izvrši poravnanje za jedan od ugovora na visinu od 2,5 miliona evra, prošle godine, a onda se ove godine poravnao za 110. 000 evra, iako mu je ukazivano da je to štetno za Koridore.

Odbio da plati sudske takse do 31.08.2015 u visini od 50. 000 evra iako je imao pare na računu. Na taj način je Republika Srbija izgubila mogućnost da naplati 72 miliona evra po osnovu duga od Alpine.

Sredstva od naplaćenih garancija stoje na računu kod poslovnih banaka i ta sredstva se prikazuju kao sopstveni prihodi iako to nisu i kao takva bi trebala biti uplaćena u budžet Srbije. Kamate se troše bez evidencije Ministarstva finansija, koje nema uvid u njih.

Do ove godine su se ta sredstva oročavala isključivo kod Marfin banke po mnogo nižim kamatama nego što su tržišne. Povlašćeni status izvođača, pogotovo Aktora. Njima je su na pojedinim deonicama uplaćivani dupli avansi iako to nije trebalo jer je stepen realizacije bio značajno ispod ugovorenih!

Aktoru su u više navrata plaćani višemilionski iznosi u evrima, kroz odštetne zahteve koji su potpuno neopravdani. Te "situacije" su odbijene da se oslobode od plaćanja PDV od strane Poreske uprave iako je na njih stalno vršen pritisak. (Službene beleške postoje u PU, kao i sva dokumentacija vezano za ove zahteve).

Ti iznosi na situacijama po kojima nisu izvedeni radovi, a traži se oslobođanje od PDV-a Poreska Uprava je odbila da overi. Zatim su te situacije plaćane, i jos uvek se plaćaju kao odštetni zahtevi, jer kao takvi ne podležu oslobađanju od plaćanja PDV. Iznosi plaćeni Aktoru su u visini više desetina miliona evra.

Konstantno se vrši nabavka sitnog inventara, alata, bušilica itd. To se nikad ne zavodi u knjigovodstvene kartice i nikad nije na stanju u godišnjem popisu. Dovoljno je ukrstiti fakture sa knjigovodstvenom karticom i godišnjim popisom pa videti o kakvim sumama se radi.

Isto se dešava i sa dvadesetak automobila u vlasnišvu Koridora Srbije, koji se ne vode u knjigovodstvu, ne nalaze se u godišnjem popisu i niko ne zna gde se ti automobile nalaze i ko raspolaže njima.

Materijal koji se koristi prilikom izgradnje puteva a fakturiše od strane izvođača je višestruko uvećan. Na primer: u mrežama kod asfatiranja, Aktor fakturiše 1,20 evra po kvadratnom metru iako je realna cena oko 0,80 centi. Razlika 0,40 a u jedan kilometar autoputa (dve trake) ugrađuje se 8. 000 kvadrata, odnosno 16. 000 kvadrata za oba smera, lako je doći do računice da je država oštećena za više desetina miliona evra u tom jednom artiklu.

Tako je i sa svim ostalim materijalom. Vrlo je lako doći do pravih cifara, u kom iznosu je oštećena Republika Srbija i građani koji taj novac moraju da vraćaju kroz razna zaduženja.

Pitamo se kome sve te pare odlaze i kako to da je gospodin Đurović odjednom postao vlasnik tolikih stanova na Novom Beogradu i Dedinju gde stanuje njegova devojka Biljana Pantović (isto zaposlena u Koridorima Srbije), kao i zgrade na Vračaru, a pre dolaska na funkciju, su obe njegove firme bile nesolventne.

Naime, Đurović doslovno vlada Koridorima kao njegovim privatnim vlasništvom: njegov pomoćnik Kostić poseduje najmanje dva automobila Koridora (jednim ga vozi službeni vozač a drugi koristi njegova supruga za letovanja i slično). Slično je i sa njegovim pomoćnikom Bekrićem.

Đurović u "Koridorima" isključivo zapošljava, rodbinu, prijatelje i kumove. Tako na primer, finansijski direktor "Koridora" je ujedno i njegov knjigovođa u njegovim privatnim firmama. Malo se radi u KS a malo kod Dmitra u privatnoj firmi i sve to u radno vreme i na račun Koridora Srbije.

Iako potpuno nestručni, njegovi poslušnici ostaju u KS dok se drugi teraju i zastrašuju da bi otišli iz firme. Mnogim dobavljačima se plaća višestruko uvećana tržišna cena i tako nanosi šteta KS i budžetu RS.

podeli ovaj članak:

Natrag