https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

PROGRAM

Branko Dragaš

U prošlom broju sam objasnio da sve rodoljubive snage u Srbiji moraju da se udruže u JEDNU LISTU da bismo srušili poludelog Vučića. To je naša istorijska obaveza i nema mesta sujeti nadobudnih pojedinaca.Ukoliko se napravi jedinstvena lista i bude velika izlaznost, preko sedamdeset odsto, mislim da rodoljubiva lista, predvođena moralnim i iskusnim pojedincima, može da osvoji preko 30 odsto glasova i tako bude najjača politička snaga u državi. Prošle godine sam, predlažući prvi da krenemo da se udružujemo, predložio osnove novog programa.

Okupljamo se oko programskih načela i udružujemo na zajedničkoj političkoj platformi. Ponavljam predloge Političke i Ekonomske strategije za udruživanje u jedinstvenu listu.

Politička platforma sadrži sledeće predloge : 1; Srbija - nezavisna i suverena država, 2; Država -pravna , moderna,efikasna i socijalno uređena, 3; Kosovo i Metohija - Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova , poništava se Briselski sporazum i prekidaju pregovori sa Prištinom. Umesto EU, problem Kosova se rešava u UN. Srbija će ulagati sredstva u privredu srpskih opština i enklava na Kosmetu; 4; NATO - Srbija nikada neće ući u NATO i evroatlanske integracije, 5; E U - Obustavljaju se dalji pregovori o ulasku u EU i priprema u roku od godinu dana Referendum o ulasku u EU, 6; Evroazijska unija - Organizuje se u roku od godinu dana referendum o ulasku u EAU, 7; Narodna skupština - Smanjuje se broj poslanika na 72 i uvodi Senat od 24 senatora, 8; Izborni sistem -Korenite promene političkog i izbornog sistema, 9; Predsednik republike - Bira se neposrednim izborima na period od dve godine,10; Podela vlasti - Vlast se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, 11; Decentralizacija - Srbija se decentralizuje na način da lokalnoj samoupravi ostaje 75% izvornih prihoda dok preostalih 25% prihoda se prebacuje na Republiku, 12; Vojvodina - Autonomija Vojvodine je istorijska tekovina.

Decentralizacija Vojvodine na način da 75% prihoda ostaje lokalnoj samoupravi, 20% se prebacuje Republici i 5% pokrajinskoj vlasti, 13; Vojska - Uvodi se obavezno služenje vojnog roka za mladiće i devojke u trajanju od šest meseci. Uvodi se Teritorijalna Odbrana, kojom se može pod oružje staviti milion teritorijalaca, 14;Formiranje Fonda za nerazvijene opštine - podrška ubrzanom razvoju nerazvijenih opština, 15; Raška / Sandžak/ - Otvaranje posebnog Republičkog fonda za razvoj privrede i zapošljavanja Sandžaka 16; Preševska dolina - Otvaranje posebnog Republičkog fonda za razvoj privrede i zapošljavanje Preševske doline, 17; Obrazovanje - Besplatno obrazovanje i reforma obrazovanja, 18; Zdravstvo - Besplatna zdravstvena zaštita za sve građane Srbije, 19; Socijalna politika - Socijalna zaštita siromašnih, obezbeđivanje i smeštaj beskućnika, prosjaka i iskorenjivanje gladi u Srbiji, kao i lica sa posebnim potrebama, 20; Kultura - Afirmacija sistema vrednosti i povećavanje izdvajanje sredstava za kulturu na 2% BDP, 21; Informisanje - Svi mediji su slobodni sa jasnom i poznatom vlasničkom strukturom : državno, privatno i mešovito vlasništvo, 22; Fizička kultura - Korenita promena odnosa prema fizičkoj kulturi i jačanje mentalnog zdravlja nacije.

Ekonomski program sadrži sledeće predloge : 1. Novi koncept - Napuštanje nametnutog neoliberalnog koncepta i primena koncepta oslanjanja na sopstvene nacionalne resurse; 2. Ekonomski ciljevi - Efikasna privreda, povećanje proizvodnje, rast izvoza i supstitucija uvoza, potpuna zaposlenost i racionalno upravljanje resursima, 3; Ekonomska politika - Razvojna umesto stabilizacione politike sa preduzećem kao središtem razvoja; 4; Poreska politika - Smanjivanje svih poreza, naknada, doprinosa i nameta na privredu i građane, uvođenje ekstra poreza na kič, šund i luksuz, 5; Privredni rast - Novom ekonomskom politikom obezbediti dvocifrene stope privrednog rasta, uz zapošljavanje svih nacionalnih resursa, 6; Narodna banka - Nova kreditno-monetarna politika u interesu pokretanje proizvodnje, smanjivanje referentne kamatne stope i svih kamata,7;Valutna klauzula - Ukida se valutna klauzula za sve ugovore građana i vrši se novi obračun kreditnih obaveza građana prema bankama, 8;.Razvojna i Investiciona banka - Osnivanje dve državne banke, Instituta za razvoj i Direkcije za praćenje platnog prometa i kontrolu, 9 ; Finansijska zona - Otvara se finansijska zona za transfere stranih banaka i korporacija sa porezom od 1% od izvršenog prometa, 10. Budžet - Smanjivanje svih budžetskih rashoda i dovođenje budžetskog deficita na nula, plan Ušteda u svim državni organima i smanjivanje rashoda, 11. Zaduživanje - Zabrana daljeg zaduživanja države, 12; Reprogram dugova - Dogovor sa poveriocima o reprogramu dugova,14; Zakoni - Ukidanje svih zakona, uredbi, propisa i akata koji su u suprotnosti sa efikasnim radom državne uprave i slobodne tržišne ekonomije i donošenje novih liberalnih zakona, 15; Zakon o poreklu kapitala - za sve javne ličnosti od 1990-2015 i Zakon o konfiskaciji imovine koja je nastala na privilegijama i monopolskom položaju u periodu 1990-2015, 16. Zakon o lustraciji - Za sve političare na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou koji su se bavili politikom od 1990-2015, 17. Zakon o reviziji privatizacije - Zakon o reviziji stečaja, Zakon o reviziji dokapitalizacije , Zakon o reviziji restrukturiranja i Zakon o zaštiti interesa manjinskih akcionara, 18; Privatizacija - Zabrana privatizacije Telekom, EPS, RTB Bor, PKB, Komercijalne banke i svih preduzeća koji rade na nacionalnim resursima, 10; Zemljište - Zabrana prodaje zemljišta i drugih strateških resursa strancima, 20; Selo - Nova agrarna politika, podsticajna sredstva za poljoprivredne proizvođače i organizovani otkup i izvoz brendiranih proizvoda, 21; Pronalazaštvo - finansiranje domaće pameti i primena u proizvodnji,22;

Državna uprava - Kompjuterizacija državne uprave i prekvalifikacija viška zaposlenih za rad u privredi, 23; AGENCIJE - Ukidanje većine Agencija i prekvalifikacija viška zaposlenih za rad u privredi, 24; Javna preduzeća - Mešovita preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, ulazak privatnog kapitala građana i preduzeća i prekvalifikacija viška zaposlenih na rad u privredi, uvođenje platnih razreda u službe, 25; Prekvalifikacija - Višak zaposlenih u državi i javnim preduzećima će biti prekvalifikovano u državnom programu za prekvalifikaciju zaposlenih, 26; Nezaposleni - Razvojnom, investicionom i kreditno-monetarnom politikom države iskoreniće se nezaposlenost i ostvariti cilj da 3,5 miliona ljudi radi, obuka nezaposlenih; 27 Penzioneri - Vraćanje penzija i rast penzija prema stopi privrednog razvoja, uključivanje penzionera kao savetnika u privredni preporod; 28; Mladi - Obuka mladih ljudi u državnom programu za sticanje novih znanja i veština za poslovanje na tržištima u vremenu kriza i recesije, 29; Invalidi - Zaštitne mere za 700.000 invalida i uključivanje invalida u programe privrednog preporoda države, 30; Socijalna politika - Zaštita svih građana koji ne mogu da rade, iskorenjivanje prosjačenja, gladi i beskućništva i socijalni programi za siromašne, uključivanje siromašnih u privredni razvoj Srbije, 31; Vlada nacionalnog spasa - premijer, dva potpredsednika i 9 ministara.

Da li je ovaj Politički i Ekonomski program dobar za Srbiju? Mislim da jeste i da nijedna stranka nema bolji nacionalni program. Potrebno je da se svi rodoljubi okupe na jednom mestu i analiziraju, tačku po tačku, programa. Neka ispravljaju, dodaju, precrtaju i neka se , na kraju, dogovore. To što dogovore mora da potpišu i da javnosti pokažu.

Tako će javnost da preti kako se izvršava program i ko je vera a ko je nevera. Koalicioni dogovor rodoljubivih snaga mora da ide pod jednim imenom. Na zajedničkom sastanku će se odrediti to jedno ime. Predlažem da idemo sa jednim imenom i da se svi utopimo u to ime, jer samo tako možemo ubedljivo da pobedimo Demagoga. Kada se ovo sve dogovori u jednom danu i potpiše, onda dolazimo na najtežu deonicu koalicionog dogovora. Imamo program i ime izborne liste, potrebno nam je da pronađemo KO će biti nosilac te rodoljubive liste , ko su ljudi koji će sačinjavati Vladu nacionalnog spasa i ko će biti naši poslanici.

Sve su ovo teška pitanja, jer su politički apetiti ogromni. Većina koja se danas angažuje u politici žele da naplate svoje angažovanje i da ga dobro unovče. Taj motiv političkog delovanja nas vodi u novi politički poraz. To nije demokratska reforma koja nama treba. Oni koji su lepili plakate i koji su bili redovni na partijskim sastancima hoće da vode državu, mada su nestručni i nemaju nikakva iskustva u upravljaju složenim sistemima. Ako izbor naših predstavnika bude pogrešan, onda je naš program osuđen na propast,mada se nije ni primenio. Koalicija rodoljubivih snaga ne sme da bude organizovana kao propali DOS, kada su se stranke koalicije otimale za podelu plena.

Nama je potrebno udruživanje u jedinstven rodoljubivi savez u kome će se poštovati princip znanja, iskustva i morala. Najbolji ljudi treba da nas predstavljaju. Ljudi koji imaju radne biografije i koji su se dokazali u svojim strukama. Bez radne reference niko neće moći da bude naš predstavnik u državnim institucijama. Tako će rodoljubive snage, prvi put u modernoj srpskoj politici, pokazati u praksi da se razlikuju od klasičnih politikanata prevaranata, koji nastoje samo da se dokopaju vlasti i koji odmah, kada sednu na državne funkcije, zaborave svoja predizborna obećanja, zloupotrebljavaju svoj izbor i vode politiku, umesto u interesu zajednice, isključivo u svom pohlepnom i sebičnom interesu.

Principi pokazivanja reference i opšte konkurencije kandidata, omogućiće rodoljubivom bloku da dobiju veliko poverenje od razočaranih birača koji, mora se to priznati, danas ne znaju za koga da glasaju. Između političkog ološa koga gledamo od 1990. godine do danas , koji je pokazao svoju nesposobnost, koji nam se opet nameće svojim lažima i obmanama, građani traže jednu novu političku alternativu koju će krasiti poštenje, otvorenost, iskrenost, znanje i veliki rad. Mislim da je pravi trenutak da podržimo najbolje među nama, jer samo tako možemo da pridobijemo poverenje apatičnih građana.

Nije toliko važno, kako neki stalno ističu, ko će biti na čelu rodoljubive liste, mnogo je važnije da se stvori jedan pobednički tim koji će, negujući dobru atmosferu u timu i pokazujući novu političku kulturu, da naprave veliki i temeljni istorijski zaokret. Srbija to danas traži od nas. Gospodo drugovi, ostavite vaše lične kalkulacije i proračune. Vreme nam curi. Potrebno je što pre da se organizujemo i nastupimo, ukoliko imamo nameru da spasimo Srbiju daljeg propadanja.

Danas je sve na političkoj sceni jasno.Nema nepoznanica. Nije Demagog toliko jak, smučio se i Bogu i narodu, koliko je nova politička alternativa totalitarizmu nesposobna. Šta više čekate? Zašto se ne organizujete?

Zbog velikog broja pitanja u vezi udruživanja rodoljubivih snaga u jednu izbornu listu, dužan sam svima koji prate moje pisanje i moj rad da kažem - ako se ne bude stvorila jedinstvena lista rodoljuba, nisam zainteresovan da podržim bilo koju političku opciju.

Jedna lista za pobedu! Udruženi rodoljubi! To Srbija danas traži od nas! Oslobodite se sujete.Počnite da se organizujete. Nema puno vremena da izbora.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane