https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

RG Minel kotlogradnja: preduzeće ni na nebu ni na zemlji

Propast režirala vlast

Pismo radnika RG Minel kotlogradnja, koji su u protestu više od mesec dana, a koje je upućeno Magazinu Tabloid, osvetljava dubinu propadanja ove nekada renomirane firme. Cilj je bio da Minelova imovina padne u ruke Vojina Lazarevića, Vučićevog tajkuna

......

Iako je protest zaposlenih ušao u petu nedelju, pomaka nema. Rukovodstvo ima samo jedan predlog. To je da se " normalizuje rad fabrike", a nakon toga da Generalni direktor da nalog da se izvrši isplata u visini od 18400 rsd i da se obračuni zarada za period jul-decembar 2015. godine polože kod " javnog beležnika" na period od mesec dana. Na pitanje zaposlenih sa kog računa će izvršiti isplatu, obzirom da su svi računi u blokadi, generalni direktor Ivan Nedeljković je izjavio da je novac sklonjen na siguran račun. Ta izjava Generalnog direktora Ivana Nedeljkovića dovodi zaposlene u sumnju da on ovom vrstom malverzacija obmanjuje državu i sve poverioce prema kojima ima dugovanja.

U periodu od početka obustave rada, zaposleni su se u više navrata obraćali nadležnim državnim institucijama i po ko zna koji put bili odbijeni za bilo koji vid pomoći.

Iako se Generalni direktor Ivan Nedeljković poziva na zakon i kršenje zakona od strane zaposlenih, nudio je "isplatu na ruke" što je potencijalno kršenje zakona sa njegove strane. Samo neizdavanje obračuna zarada i neisplaćivanje zarada, kao i neuplaćivanje poreza i doprinosa je zloupotreba ovlašćenog lica.Postavlja se pitanje da li je zaposlenima stalo više do države, nego njoj samoj. Proverom u PIO fondu zaposleni su dobili odgovor da je poslednja uplaćena godina 2012. Što znači da je država saglasna sa ovakvom politikom poslovanja iako je država jedan od najvećih poverilaca RGMK. Naime, RGMK je od Aprila 2015. u UPPR u ( unapred pripremljeni plan reorganizacije) sa ciljem da se sa grejs periodom od godinu ili dve dana naknadno omogući da fabrika reši problem nagomilanih dugova iz prethodnog perioda.Ni ovo nije urodilo plodom.Račun fabrike je u blokadi i ako to ostavlja opciju poveriocima da svoja potraživanja naplaćuju putem zaplene pokretne imovine, eventualno pokretanjem stečaja. Generalni direktor nagoveštava zaposlenima i opciju "Reprograma novonastalih i već reprogramiranih dugova" sa ciljem zavaravanja svih poverilaca, uključujući i zaposlene.

Obzirom da je prvi kvartal tekuće poslovne godine već istekao bez i jednog novog ugovorenog posla, sve najave generalnog direktora su besmislene. Krajem kvartala, jun 2016 dospeva V klasa poverilaca na naplatu. Visina rate je 396 miliona dinara , što sa tekućim obavezama i zaostalim platama zaposlenih iznosi približno 500 miliona dinara.

Dobru volju za saradnju Generalni direktor pokazuje naročito oko doručka, kada zaposlene kojima nije uplatio topli obrok i prevoz koji im po zakonu sleduje, ostavi da protestuju gladnih stomaka, a on sa svojim saradnicima odlazi na "opuštajući" doručak u restoran sa pogledom na Dunav. Svaki odgovorni vlasnik firme, koji vodi računa o svojoj imovini bi smenio Generalnog direktora sa kompletnim menadžmentom, pa se nameće pitanje da li je vlasnicima uopšte stalo da firma i dalje postoji ili je ovo još jedna lađa iz flote Vojina Lazarevića koju će on sam potopiti.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane