https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Razaranje

Kako je kapitalna obnova Golubačkog grada prerasla u kapitalnu svinjariju

Stručni nadzor nad amaterskom pljačkom

Kako je Ornament inženjering podneo ponudu manju za pola miliona eura od projektovane vrednosti radova, ko je i kako samovoljno promenio dinamiku radova a ko je nakon mesec dana ustanovio da nema dovoljno novca? Kako su se krale pare preko izvođenja nepotrebnih radova, kada su koji radovi trebali da budu gotovi a šta je uopšte do sada urađeno, ko je gradio šuplje zidove i ko se borio da do radova ne dođe? Odgovore na ova i brojna druga pitanja, pronašao je Stanislav Živkov, Tabloidov istraživač

Stanislav Živkov

Dok se ubrzano približava projektom predviđeni rok za završetak svih radova na obnovi Golubačke tvrđave i vrapcima na grani je jasno da od završetka radova nema ni nagoveštaja. U čitavom skandalu, zna se samo to da su radovi jedva uopšte počeli. A, i to što je urađeno, urađeno je naopako.

Podsetimo da je na žalost rekonstrukcija tvrđave u Golupcu poverena ozloglašenoj firmi "Ornament - investinženjering", koja je na konkursu koji je organizovala Austrijska razvojna agencija (ADA) posao dobila putem tendera, a glavna preporuka joj je bila damping cena u odnosu na druge izvođače, čak 500.000 evra manje od one koju je projektant predvideo.

Projektant je predvideo da će obnova same tvrđave koštati 2. 200.000, a Ornament da će isti posao završiti za 1.700.000 evra, odnosno za četvrtinu manje od projektantske vrednosti! Stručna javnost je bila iznenađena kako je moguće da se izvedu radovi za pola miliona evra manje, nego što je proračunato. Doduše, i ovo iznenađenje se vrlo brzo pokazalo u svom najgorem mogućem svetlu! Iako je još pri potpisivanju ugovora Ornament potpisao i klauzule da je potpuno upoznat sa projektom i da mu je sve jasno i da prihvata da radi po tom projektu već nakon mesec i po dana pokazalo se da isti taj potpis više ne važi.

Štaviše, iako je osim klauzula o poznavanju projekta i uslova izvođenja, Ornament potpisao i klauzulu o dinamici radova, koja je deo ponude i ugovora i na osnovu koje je dobio posao, pokazalo se da i to ne važi. Prema ugovorenoj dinamici, Ornament je morao da krene od najviše kule, a zatim i svih ostali gornjih kula, zidova i drugih objekata.

Prevara konopcem i vitlom

Na samom početku je izvođač to odbio i prekršio ugovor - počeo je da radi na asfaltnom putu, jer mu je tu blizu mešalica, a nije imao ni tehničku opremljenost da dođe do gornjeg dela tvrđave. Naravno, u ugovoru ima i klauzula koja kaže da ukoliko se prekrši dinamika za više od 15 dana, to je razlog za raskidanje ugovora. Investitor toleriše izvođaču kršenje dinamike i sada, gotovo pred kraj rada, donekle je uređena samo jedna jedina kula od ukupno devet iako su sklepane skele razvučene po većem delu tvrđave verovatno kao scenografska dekoracija i to iz prostog razloga jer nema ni radnika u broju predviđenom pri sklapanju ugovora.

Naime, radovi se ne izvode jer na gradilištu ima 5-6 radnika koji ne mogu da završe ni započeti zid na zemlji, a kamoli da urade neku kulu. Takođe, nema odgovornog izvođača - arhitekte sa licencom za rad na spomeniku kulture, pa niko ni ne može da čita konzervatorski projekat.

Na gradilištu nema nikakve dizalice, krana ili bilo kakve opreme za rad, osim onog plastičnog kanala za šut na jednoj kuli, nema odgovarajućeg materijala propisanog projektom - nema kreča za krečni malter, kao ni propisanih aditiva, kako bi se sakrio očigledan lopovluk...

Hobotnica od stručnog nadzora i izvođača preduzeća Tvrđava Golubački grad i Austrijske razvojne agencije, odnosno uigrana ekipa u sastavu Bates-Safege-Ornament-Intellinea, odnosno Šajatović-Tmušić Petrović&Petrović i Jošić složno, poput raštimovane pogrebne muzike svi redom su krenuli da brane sirotog izvođača radova na tvrđavi prebacujući pritom odgovornost za kašnjenje na projektanta i saobraćaj zaboravljajući pri tome da je reč o izvođaču koji daje damping cenu samo da uđe u posao, stručnom nadzoru koji podržava izvođača a ne projektanta, te investitoru (koji to ustvari nije, jer pare nisu njegove) koji štiti izvođača.

Naravno, ovako uigranoj ekipi jako je smetao redovan konzervatorski nadzor koji kontroliše izvođenje projekta-kvalitet i kvantitet, proverava postojeće stanje zidina, na osnovu uvida na licu mesta nalaže uklanjanje delova rastrešenog zida, određuje način zidanja novog zida a svi detalji se redom po pozicijama određuju nakon postavljanja skele. O tome da je sve unapred bilo dobro isplanirano najbolje govori činjenica da je isti taj stručni nadzor jedva mesec i po dana od početka radova mrtav hladan izjavio da para nema dovoljno i da će ih u najboljem slučaju biti za svega pet od devet kula pri čemu nikome nije bilo jasno o kakvoj se to računici radi pošto je izvođač, odnosno Ornament invest inženjering, već svojom kapitalnom ponudom omogućio kapitalnu „uštedu" od 500.000 evra pa ako je za kompletne radove na tvrđavi bilo dovoljno 1,7 miliona evra, sigurno bi po tome ostalo kao rezerva upravo tih „ušteđenih" pola miliona evra za ne daj bože.

Međutim, naprasno je pun iznos od 2,2 miliona eura (odnosno 1,7 milion po Ornamentovoj ponudi + pola miliona rezerve) naprasno postao dovoljan samo za približno 60 % radova pa ako je 2,2 miliona eura 60% onda bi po toj logici kompletni radovi na tvrđavi trebali da približno koštaju oko 3,7 miliona eura kojih nema!!!

Naravno, o ovome su svi mudro ćutali osim projektanata koji su stalno upozoravali na sve moguće mućke, muljaže, fušeraj i lopovluk na gradilištu a o kakvom i kolikom obimu muljaža i pljačke se zapravo radi najbolje govori mali izbor raznoraznih naknadno izmišljenih nepostojećih I nepotrebnih radova koje smo na brzaka uspeli da odaberemo sa popisa dugačkog 16 strana koji je stručni nadzor odnosno preduzeće Safež sa potpisom direktora mu Željka Tmušića dana 25. juna 2015. godine uputio Austrijskoj razvojnoj agenciji, konkretno izvesnom Srđanu Radoviću pa je tamo recimo u sklopu pozicije pripremnih radova površina predviđena za nastrešnice i radne platforme koje po ovom troškovniku koštaju sitnicu od 250 E/m2 su uvećane za 100 m2, pri čemu ove nastrešnice dobrim delom uopšte nisu ni napravljene a kamoli 100 m2;

Rezultat: ukupna cena pripremnih radova se popela sa 43.200 na 68.200 E; Privremeni radovi su bili idealna šansa za dodatni lopovluk pošto je po poziciji 05-01 Skela uvećana sa projektovanih 3000 m2 na 10000 m2, a urađen krov samo na jednoj kuli?!? Rezultat: ukupna cena privremenih radova uvećana sa 37.500 na 107.500 evra!

Posebno je zanimljiva pozicija br 05-02 koja se odnosi na angažovanja kranova i dizalica na gradilištu tvrđave a po ceni od 30 evra na dan, što je potpuno nerealno i to iz razloga jer čitavo vreme na gradilištu nema ni krana ni dizalice već se sve podiže konopcem i vitlom što znači da nisu ni imali nameru da rade sa kranom! Time se jasno potvrđuje kako je od samog početka planirana pljačka.

Troškovnik narastao za 205 odsto!

Kada se pogleda šta je sve nacifrano kao naknadno neophodno za obnovu kule 4, čovek ne zna da li da se smeje ili da plače pošto je tamo recimo dodato 1.500 radnih sati čišćenja zelenila sa vrha kule 4 koja po ovome ima pola hektara površine a za šta je predviđen rad svega 5 radnika ali u trajanju 39 dana? O tome koliko je sve ovo providno najbolje pokazuje detalj iz ponude Ornament Inženjeringa po kojoj su za sve pripremne radove na kuli 4 predvideli ukupno 7,5 dana za sve predviđeno ali pošto niko ne kontroliše broj radnika, mogu da kažu šta hoće. Takođe su veoma interesantne i pozicije 05-01a.

Obijanje spojnica i 05-01b Dersovanje spojnica su potpuno izmišljene samo kako bi se povećala cena i sakrila pronevera preko naknadnih količina radova u pozicijama 05-03 i 05-04 gde je pozicija 05-03: zidanje udvostručeno a pozicija 05-04 je učetvorostručena samo da bi se izvukle pare, a pošto je izmišljena pozicija dersovanja kriju se tragovi povećanja količina, jer bez rušenja ne može da se provere količine.

Sve u svemu, naknadnim radovima troškovnik za radove na kuli 4 je sa prvobitnih 38.955 evra narastao na 79.581 evra, odnosno 205 posto! Ni na kuli 5 Ornamentu nije bilo dosta pa su se tamo setili da na poziciji 06-01 Uklanjanje zelenila sa vrha kule nakarikaju 13 puta veću količinu radova što naravno niko nikada nije kontrolisao.

Naravno, opet su fantomske pozicije 06-03 (Obijanje spojnica i 06-04 Dersovanje) uvećane za 50% bez ikakve potrebe. Rezultat je podjednako impresivan Radovi na kuli 5 su uvećani sa 53.878 evra na 67.422 evra. Obijanje spojnica i dersovanje su izgleda na čitavoj golubačkoj tvrđavi bili veoma stimulativni za krađu pa je tako na kuli 9 za pozicije 10-04a Obijanje spojnica i 10-04b Dersovanje naprasno izmišljeno po 450 m2 nepotrebnih spojnica, a to je cela kula spolja i iznutra! REZULTAT: Radovi na kuli 9 su uvećani sa 17.958 evra na 27.678 evra. Pošto osim kula Golubačku tvrđavu čine i bedemi , i oni su se pokazali kao zlatna koka za krađu pa je tako za bedem između kula 3 i 4, opet preko pozicije 19-02 Zidanje lica zida pripremljena kapitalna krađa. Naime u projektu je predviđen rad od ukupno 42 m3, geodetskim snimanjem je proverena i potvrđena količina od 42 m3, a stručni nadzor je naknadno sam dodao još 200 m2!

REZULTAT: Radovi na Bedemu 3-4 nisu izvedeni, a već su unapred uvećani sa 26.861 evra na 58.861 evra. Više nego duplo! Krade se na svim bedemima: na bedemu između kula 4 i 5 opet se javljaju izmišljeni i nepotrebni radovi na pozicijama 20-02a (Obijanje spojnica i 20-02b Dersovanje), gde se praktično ceo zid nepotrebno obija radi izvlačenja para!

REZULTAT: Radovi na kuli 9 su uvećani sa 17.958 evra na 27.678 evra. Što se tiče bedema između kula 8 i 9 lopovi su sami sebi skočili u usta i to opet sa izmišljenim pozicijama 25-04 (Obijanje spojnica, 25-05 Dersovanje i 25-06 Preziđivanje) što je sve naknadno izmišljeno radi izvlačenja para a koliko je sve ovo zapravo mizerno i stupidno pokazuje činjenica da su tu radovi već završeni obnovom zubaca što nije nikakva prepreka da se iznos radova na Bedemu 8-9 uveća sa 10.624 evra na 19.264 evra. Skoro duplo. Dakle, samo na ovim objektima koji su uz put i na kojima rade ili planiraju da rade, uspeli su da umesto predviđenih 24.6934 evra, izvuku 45.6184 evra.

Tabela je sastavljena 25. juna 2015, tako da je do sada verovatno još negde naduvana sa količinama. U dopisu piše da ju je sastavio Stručni nadzor, koji mora samo da kontroliše da li se radi po projektu, a ne da sam menja projekat - to je nezakonito! Naime prema Pravilniku i vođenju stručnog nadzora ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015) jasno su određeni zadaci stručnog nadzora pa je tako članom 2 stav 1 određeno da stručni nadzor, pored ostalog, vrši kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, odnosno prema projektu za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za rekonstrukciju i projektu za izvođenje, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata, proverava projektovani kvalitet ugrađenog materijala, kvalitet i dinamiku izvedenih radova, a sve uz saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta. Posebno je zanimljiv član 7 pravilnika gde je određeno da, ako nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora utvrdi da izvođač radova odstupa od izdate građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju, projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, predviđenog kvaliteta materijala i opreme koja se ugrađuje u objekat, ili odstupa od drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje, bez odlaganja o tome obaveštava investitora i izvođača radova.

Ukupan bilans pljačke, skoro 3 miliona evra

Naravno, u slučaju obnove Golubačke tvrđave kompletan nadzor izvodi se protivzakonito, odnosno u suprotnosti sa ovim pravilnikom pa je tako tzv stručni nadzor, bez konsultovanja sa projektantom, na svoju ruku promenio redosled i dinamiku izvođenja radova, promenio projektom predviđene materijale za ugradnju da bi mu na kraju smetao i projektantski i konzervatorski nadzor koji su hitno oterani sa radilišta kako bi sve ovo preuzeo takozvani stručni nadzor koji je dalje nastavio po svome! A, o tome na šta to zapravo liči najbolje govore sledeće činjenice: po ugovorenoj dinamici, Ornament je morao da krene od najviše kule, a zatim i svih ostali gornjih kula, zidova i drugih objekata.

Na samom početku je izvođač to odbio i prekršio ugovor - počeo je da radi na asfaltnom putu, jer mu je tu blizu mešalica, a nema ni tehničku opremljenost da dođe do gornjeg dela tvrđave. Naravno, u ugovoru ima i klauzula koja kaže da ukoliko se prekrši dinamika za više od 15 dana, to je razlog za raskidanje ugovora. Na žalost, radovi na tvrđavi Golubac ne kasne. Oni se jednostavno ne izvode. Investitor toleriše izvođaču kršenje dinamike i nikom ništa, osim što na tvrđavi i nije gotovo apsolutno ništa o čemu najbolje govori projektom predviđena dinamika koju je prihvatio Ornament a promenio upravo stručni nadzor odnosno Safež odnosno Predrag Jošić!

A prema ugovorenoj dinamici do sada je trebalo da bude urađeno sledeće: Kula 1 trebala je da bude gotova krajem 2014. godine, još nije ni početa! Bedemi između nje i kula 2 i 3 trebali su da budu gotovi još novembra 2014. a nisu do danas! Kula 2 trebala je da bude gotova krajem prošle godine, nije do danas, baš kao i zid ka kuli 4. Kula 3 i bedem ka kuli 4 trebali su da bude gotovi februara 2015. godine nisu do danas!

Kula 4 trebala je da bude gotova jula prošle godine, kula 5 decembra prošle godine kao i bedem između njih a ništa do danas nije dovršeno!!! Kompleks Palate na Dunavu trebao je da bude gotov krajem prošlog meseca a do danas nije ni započet! Kula 6 kao I bedem ka kuli 3 trebali su da budu gotovi septembra prošle godine a nisu do danas.

Kula 7 I bedem ka kuli 6 trebali su da budu gotovi novembra prošle godine a nisu do danas! Jedino što još nije stiglo da zakasni je kula 8 koja bi trebala da bude gotova do kraja aprila ove godine ali zato kula 9 doživotno kasni iako je trebala da bude gotova još jula prošle godine!!!! Naravno od početka je bilo savim jasno da sa damping cenama ne može da se radi, ako se radi po projektu i po dinamici. O čemu najbolje govori činjenica da apsolutno ništa od svega nije urađeno, a investitor i stručni nadzor ne vide u tome nikakav problem. Prošlo je 90% roka, a vreme teče a pored ostalog na radilištu je koordinacija ravna nuli a pitanje je dana kada će zbog nepostojanja objedinjene saobraćajne signalizacije neko nastradati pod točkovima šlepera i automobila koji prolaze kroz gradilište!

Naime, Ornament je takođe potpisao i da poznaje i prihvata sve uslove pod kojima se izvode radovi, uključujući i saobraćaj kroz tvrđavu pri čemu je projektom bilo predviđeno da se priobalni deo tvrđave obnavlja nakon izmeštanja saobraćaja kroz novoprobijeni tunel. Sada, kad je prošao skoro ceo rok, izvođač pominje da projekat ne valja i da zato kasni, a Iskra („profesorka" Maksimović), kao potpisnik ugovora i investitor, abolira izvođača pod izgovorom intenzivnog saobraćaja? Izgleda da nije ni postojala namera da se tvrđava radi i uradi, jer je Stručni nadzor, doo Safege, koji ima ugovor sa doo Tvrđava Golubački grad i Austrijskom razvojnom agencijom, najavio posle mesec dana rada, na sastanku sa investitorom i izvođačima, da za tvrđavu nema dovoljno para i da „eventualno može da se uradi pet od devet kula". Na tu izjavu je izvođač dobio krila i počeo da traži razloge zašto ne može da radi i šta mu sve smeta - krečni malter, vetar, hladnoća, projekat, konzervatorski nadzor...Iako je u projektu naglašeno da se sav posao radi pod kontrolom konzervatorskog nadzora i kvalifikovanog izvođača, na gradilištu nema konzervatorskog nadzora, a nema ni licenciranog arhitekte.

Strugali su fasadu kule uz palatu čeličnim četkama, da je „očiste" i oštetili originalne krečne spojnice i rimske spomenike od peščara. Samo je slučaj, odnosno projektant Marija Jovin, spasla zupce na palati, jer je naišla u trenutku kad su šljakeri hteli da ih sruše, jer su im se učinili trošni. Takav način rada takođe predstavlja drastično kršenje projekta. Izvođač za zidanje koristi cement, koji nije dozvoljen projektom, a zabranjuje ga i UNESC-o.

Nisu pomogli ni nalozi projektanta, ni konzervatorskog nadzora, izvođač radi sa malterom sa cementom na srednjovekovnom objektu bez ikakvih konsekvenci. U betonske serklaže se ne dodaje pucolan, predviđen projektom, a kamen i pesak se ne peru. Sve ovo predstavlja menjanje i kršenje konzervatorskog projekta. Oni koji bi morali da nateraju izvođača da poštuje projekat, to jednostavno ignorišu. To zna i Stručni nadzor i Investitor i to tolerišu.

Arhitekta i arheolog su se suviše mešali u svoj posao i predstavnici preduzeća Tvrđava i Agencije su dolazili nekoliko puta i vršili pritisak na Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Pretili su prestankom finansiranja i obaveštavanjem premijera.

Rukovodstvo Zavoda je otišlo u Golubac, kod investitora i izvođača radova i dogovorilo smenu sopstvenog nadzora. Posle smene konzervatorskog nadzora, sada nema više nikoga ko kontroliše šta rade radnici, a odgovornog izvođača nikad nema na gradilištu. „...Njegovo prisustvo na samom gradilištu uslovljeno je obimom radova" - ima opravdanje g. Klaus Kaper.

Kaper se dalje proslavio izjavom da "u slučaju da se ukaže potreba biće pokrenuta procedura za produženje roka" pri čemu ostaje krajnje nejasno kako Kaperu ni najmanje nije bitno što je na gradilištu 5-10 radnika, a po ugovoru treba da ih ima 70-80, što nije urađeno gotovo ništa, iako je do isteka roka ostalo jedva 3 meseca, pare su straćene a pored svega ovoga, Kaper sada govori o produžetku roka za izvođača koji ne poštuje dinamiku?!

Doduše postoji jedna jedina stvar koja nije bila predviđena projektom koji je prošao tri revizije i dobio najviše ocene, a ta jedna jedina stvar je najordinarniji lopovluk kapitalnih razmera , učinjen još pre 30 godina prilikom poslednjih konzervatorskih radova 1985. godine.kada je na Palati ozidano oko 130 m3 zida sa dva lica u cementnom malteru.

Ozidan je i zid između kule uz palatu i ulazne kule od oko 60 m3. Međutim pokazalo se da su svi ovi zidovi zapravo šuplji pri čemu je od zida debljine 3 metra unutrašnja, 2 metra prazno, jer je u cementnom malteru zidan samo vidljivi deo, dok je unutrašnjost ispunjena šutom, zemljom i sitnim kamenom! Tada je uredno naplaćen iznos u današnjoj vrednosti 22.000 evra a prema ugovorenim cenama stvarna vrednost izvedenih radova iznosi svega 4400 eura, pa se postavlja pitanje gde je završilo preostalih 17.600 evra?

Cifra je zaista fascinantna: sa zakonskim zateznim kamatama vrednost pljačke iznosi 2.886.835,06 evra, na šta treba dodati i ostale troškove ovog štetočinstva, recimo, troškove rušenja oko 200 m3 zidova koje su Gordana Simić i Dragoljub Todorović zidali od 1984. do 1987. godine.

Ako je cena rušenja 50 evra po kubiku, samo rušenje će koštati još 11.000 evra a ponovno zidanje još 22.000 evra, dakle ukupna vrednost ovog kriminala , bez zateznih kamata za period pre 1. januara 1995. godine iznosi gotovo 3 miliona evra, odnosno prava sitnica! Postavlja se stoga pitanje- gde je bio i šta je radio nadzor za vreme radova osamdesetih godina kao i ko je tada primio izvršene radove? Tokom radova konzervatorski nadzor je vršila Gordana Simić, na terenu je bio Dragoljub Todorović a to objašnjava činjenicu da su poslednjih godina i Simićka i Todorović po svaku cenu pokušavali da spreče nastavak radova u Golubačkom gradu plašeći se neminovnog otkrivanja njihovog lopovluka.Tako je, recimo, Todorović u proteklih šest godina od kako se poteglo pitanje obnove Golubačkog grada, sasvim nepozvan odlazio kod predsednika golubačke opštine i tamo ubeđivao gradonačelnika da nipošto ne sme da se usvoji detaljna regulacija, izmišljajući pri tome razne budalaštine i izbegavajući bilo kakav dolazak na sastanak sa projektantima. A sada je upravo isti taj Todorović imenovan u komisiju za nadzor i ometanje rada Republičkog zavoda na Golupcu, pošto je sa Simićkom i ostalima debelo umešan u čitavo golubačko štetočinstvo! Ipak među golubačkim lopovima zavladala je velika panika što potvđuje stalno ćutanje za medije glavnih protagonista kao I pretnje novinarima koji žele da se bave ovom temom.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane