https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zadnja

TENDER ZA OPISMENJAVANJE NAPREDNJAKA

Srpska napredna stranka, koju zastupa Vođa Aleksandar Vučić, donela je 1. aprila 2016. godine

ODLUKU

o raspisivanju tendera za nabavku diploma srednjih i viših škola i diplome fakulteta i doktorata za funkcionere Stranke.

U cilju opismenjavanja funkcionera Srpske napredne stranke, a po odluci Vođe, kupuju se diplome srednjih stručnih škola za članove koji su zbog ometenosti u razvoju prekinuli školovanje. Kao ponuđači za prodaju 350 diploma srednjih škola mogu konkurisati Radničku univerziteti i Narodni univerziteti. Kao kompenzacija za izdate diplome, ustanove će biti oslobođene plaćanja poreza i komunalnih taksi.

Za opismenjavanje direktora javnih i komunalnih preduzeća, po ovlašćenju Vođe, Srpska napredna stranka kupuje 250 diploma viših, visokih škola i fakulteta. Ponuđač mora vlasniku diplome omogućiti da do diplome dođe u roku od jedne godine, od dana upisa. Prednost imaju fakulteti u okviru večernjih i prepisnih univerziteta iz Beograda, Novog Sada i Novog Pazara. Plaćanje po izdavanju diplome, najviše do 1.000 evra.

Za narodne poslanike, ministre, pomoćnike ministara, državne sekretare i ambasadore iz redova SNS-a po ovlašćenju Vođe Srpska napredna stranka raspisuje tender za kupovinu 75 doktorskih disertacija. Prednost imaju večernji univerziteti.

Kandidati za dobijanje diploma fakulteta i doktorata moraju prethodno da se konsultuju sa ranijim nosiocima ovih univerzitetskih zvanja. Diplomci će dobiti instrukcije od predsednika Republike Tomislava Nikolića na koji način da nauče kako se zove fakultet na kojem su diplomirali, njegovu lokaciju, da znaju da dođu do fakulteta, da nauče imena dekana, i najmanje deset profesora. Kandidati za doktorske disertacije obavezno se moraju konsultovati sa Jorgovankom Tabaković, koja će objasniti kako da nauče naziv svoje doktorske disertacije, koliko ima strana, naziv fakulteta i imena članova ispitne komisije. Oni kandidati koji po skraćenom postupku žele i diplomu fakulteta i doktorsko naučno zvanje, obavezno moraju da se konsultuju sa Nebojšom Stefanovićem, od koga mogu naučiti kako se fakultet upisuje na trećoj godini studija, a završava za deset meseci, a zvanje doktora nauka stiče za dve godine.

Troškove dobijanja diploma snosi SNS, a Vođa određuje kandidate koji će ih dobiti.

Prijave na tender se podnose usmeno Vođi.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane