Natrag

Bezakonje

Zašto izbori u Vučićevoj Srbiji ne mogu biti regularni

RIK te tuži, RIK ti sudi

Uoči, i u toku predizborne kampanje, uveliko se govorilo o neregularnosti izbornog zakona i svih procedura u vezi sa tim. Jedno od najaktuelnijih pitanja na koje sigurno nećemo zadugo dobiti odgovor je prikupljanje potpisa podrške građana listama političkih stranaka koje izlaze na izbore. Apsurdi su brojni. Treba očekivati da vladajuća stranka, budući da očigledno nema dovoljnu podršku građana Srbije, otvori glasačka mesta na grobljima jer su im već ranije podršku davali davno preminuli građani Srbije! A, možda dobro dođu i oni listići zapakovani u džakovima od davno minulih izbora, konstatuje Tabloidov kolumnista Josip Bogić, penzionisani pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala

Josip Bogić

Za izlazak na izbore nisu propisana ista pravila za većinske i manjinske stranke. Prema zakonu o registraciji političkih stranaka da bi se stranka uopšte registrovala i počela svoju političku aktivnost, potrebno je najmanje 10.000 potpisa podrške punoletnih građana Srbije, a kada su u pitanju stranke nacionalnih manjina za njihovu registraciju je potrebno 1.000 potpisa građana Srbije. Međutim, kada se izlazi u izbornu trku tada su stranke nacionalnih manjina diskriminisane jer za izlazak na izbore i njima treba 10.000 potpisa kao i strankama koje nemaju status nacionalne manjine.

U praksi se, na žalost, pokazalo da većinske stranke uveliko krše proceduru prikupljanja potpisa, tako što imaju razrađen sistem pa umesto prikupljanja potpisa građana Srbije, gde bi svaki građanin morao da se pojavi na određenom mestu te da u prisustvu overivača da svoj potpis podrške, oni ucenjuju radnim mestima „svoje" overivače koji bez prisustva građana, koriste određene baze podataka, popunjavaju listiće podrške koje zatim overivači overavaju i upisuju u knjige.

Da je to tako govori činjenica da je vladajuća stranka prikupila preko 33.000 potpisa za rekordnih 5 sati, iste obradila i predala RIK-u.

U praksi je to nemoguće. Pre svega se postavlja logično pitanje, kada je ova stranka uopšte predala zahtev za izlazak overivača na teren, kada je zahtev odobren, kada su izbori raspisani noću? Kako je moguće da se potpisi podrške na primer u Vranju overe, obrade i dostave u Beogradu, kada je samo za dolazak do prestolnog grada potrebno više od tri sata normalne vožnje. Osim toga, kako je moguće da su potpise podrške na primer u Kruševcu, dali odavno preminuli ljudi, a da taj podatak nije bio sumnjiv?

Takvi listići su proglašeni nevažeći, a da niko od nadležnih nije slučaj prijavio policiji i tužilaštvu. Sličan, ako ne i isti način prikupljanja potpisa koristile su i druge „iskusne" političke stranke.

Ono što je simptomatično i zbog čega su ove iskusne stranke prikupljale ogroman broj potpisa građana Srbije je činjenica da su na popunjenim listićima bili građani koji nisu ni znali da su dali podršku. Kako su već bili upisani na nekoj od lista, svaki sledeći potpis koji bi se pojavio na nekoj drugoj listi proglašavan je nevažeći iako je građanin stvarno dao svoj potpis u legalnoj proceduri.

Stranka kojoj je takav građanin dao potpis nije mogla da izvrši poređenje oba potpisa sve dok se izborni proces ne završi kako bi ustanovila koji je potpis nevažeći. Ovakvim postupcima „iskusne" stranke u startu onemogućavaju normalan proces prikupljanja podrške nekoj novoj političkoj stranci jer se ne zna da li je neko od njenih pristalica „uveden" ili ne u neki spisak. Uostalom, vladajuće stranke, nemaju potrebu za tolikim brojem potpisa jer im je dovoljan samo jedan potpis više od 10.000 da bi lista bila validna!

Budući da je u pitanju opstanak na vlasti pod svaku cenu vladajućih stranaka one na razne načine onemogućavaju nove političke stranke u normalnom funkcionisanju. Tako se dešavalo da je najjača politička stranka, formirala „svoje" rezervne stranke za koje su njihovi aktivisti prikupljali potpise podrške. U ovakav sramni i kriminalni proces vladajuća stranka je uključila sve državne aparate od BIA-e, policije, tužilaštva, sudova. U čemu se ogleda ta pokvarenost?

Najpre u tome što vladajuća garnitura svoje političke protivnike"proglašava" potencijalnim opasnostima po bezbednost republike Srbije, kako bi pratila njihovu političku aktivnost, a sve „tobože" radi bezbednosti njenih građana.

Tako se dešavalo da su pojedini pripadnici tajne službe neovlašćeno „upadali" u prostorije državnih organa, uzimali podatke koje su kasnije koristili aktivisti vladajuće stranke za potpise podrške.

Karakteristično je to što su kod jedne stranke koja je legalno prikupljala potpise, nakon vraćanja knjige overivača u sud, kopirali potpise i podatke koristili za „svoje" rezervne stranke, kako bi legalni potpisi bili ustvari lažni, a tada se legalni proglašavaju za falsifikat. Kako je moguće da se potpisi stranke koja je uredno podnela zahtev sudu za izlazak overivača, uplatila određeni novčani iznos na račun suda, overivač izašao na teren, overio potpise, izdao o tome službenu belešku i overen potpis, a nakon toga RIK takav listić proglašava za falsifikat. RIK ni policija kao ni tužilaštvo nije taj organ koji može da tvrdi da li je nešto falsifikat ili ne. To može da utvrdi samo sud u sudskom postupku.

RIK može u postupku kontrole validnosti da posumnja u validnost potpisa i da sumnjivi potpis proglasi nevažećim, a nikako falsifikatom. Ukoliko bi se i desio slučaj da posumnja da se radi o eventualnom falsifikatu, tada se obaveštava tužilaštvo koje nalaže istragu da li su u pitanju falsifikati ili ne. RIK, telo vladajućih stranaka, nije objektivno telo, što smo videli po tome što proizvoljno tumači zakon o izboru narodnih poslanika i bez odluka državnih organa vrši političku diskriminaciju.

Videli smo kako su najpre zakonska rešenja o izboru Narodnih poslanika veoma loša, a da ne govorimo o samoj primeni zakona u praksi. RIK je najpre vršio diskriminaciju stranaka nacionalnih manjina tako što je proizvoljno i zlonamerno tumačio zakon. Kako je moguće da ministarstvo za Lokalnu samoupravu proglasi neku stranku za manjinsku, a onda RIK donese rešenje da ta stranka nije manjinska jer po njihovoj proceni o političkom delovanju „na terenu" ta stranka ne ispunjava uslov da na izbore izađe kao manjinska?

O tome isključivo pravo ima ministarstvo koje daje ili oduzima takav status a nikako RIK. Na svu sreću Upravni sud je doneo jedinu pravu i pravno moguću odluku da RIK nema takvo pravo. RIK je samo jedno ad hoc telo koje se stara o tehničkim a nikako suštinskim stvarima.

Sledeća zloupotreba RIK-a u političke svrhe je ta što je RIK isključivo odgovoran za listiće podrške koje su stranke predavale.

Kako je onda moguće da RIK najpre proglasi listu neke stranke uz određene korekcije da je prikupila potreban broj validnih potpisa, a nakon nekoliko dana utvrdi da postoje falsifikovani potpisi te iste stranke? Da li su uopšte članovi RIK-a kvalifikovani za takvo nešto?

Ukoliko bi se i posumnjalo u ispravnost listića podrške, procedura je takva da se određeni listić proverava u knjizi overa u određenom sudu, da li je građanin koji je upisan na listić unet u knjigu overa ili ne. Ako nije tada se obaveštava nadležno tužilaštvo, da je u pitanju potpis koji je sumnjiv odnosno nevažeći, a nikako se ne može tvrditi da je u pitanju falsifikat. Dalji postupak provere istinitosti je u nadležnosti državnih organa. RIK, ukoliko utvrdi neispravnost listića, nalaže političkoj stranci da otkloni taj problem tako što joj nalaže da u određenom roku dostavi potreban broj važećih listića kako bi lista bila validna.

Sledeće pitanje na koje sigurno nećemo dobiti pravi odgovor je kako je moguće da potpisi podrške jednoj od političkih stranaka budu overeni pečatom koji je van upotrebe više godina zbog oštećenosti, koji je bio u sefu suda, za koga je odgovoran predsednik suda, a sa istim su overeni potpisi podrške građana Srbije?

Da bi se ubuduće sprečilo ovakvo mešetarenje potrebno je uvesti drugačiji sistem overe potpisa tako što bi se uvelo elektronsko overavanje potpisa, gde bi svaki građanin imao mogućnost da iz svoga stana, da svoj potpis podrške ulaskom na sajt RIK-a, na kome bi se za svaku političku opciju vodila posebna baza podataka, dao svoj potpis i time bi se procedura završila. Ne bi postojala mogućnost duplog potpisa. Zatim bi se omogućilo raznim kategorijama lica, naročito invalidima i drugim licima da daju svoju podršku nekoj političkoj opciji. Nakon što bi se prikupio određeni broj potpisa podrške, 10.001, ne bi više postojala potreba za daljim potpisima. Nakon toga bi politička stranka izvršila uplatu takse za taj broj potpisa i time bi se sve završilo.

Dok se to ne desi važiće krilatica:"RIK te tuži, RIK ti sudi!"

Glosa

Tvrditi nakon nekoliko dana od proglašenja liste validnom da su u pitanju falsifikati je krajnje sumnjivo. To znači da ili neko iz RIK-a nije uradio posao kako treba tj. da je posao obavio nesavesno i da je u pitanju krivično delo nesavestan rad ili je neko uradio „zamenu" listića

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane