https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Su(lu)dovanje

Davno izgubljena čast srpskih sudija i državnih tužilaca, i njihova zlodela (77)

Koliko kumova i kuma rasprodaje pravdu?

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? O tome piše urednik Magazina Tabloid Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji

Milan Glamočanin

U ponovljenom suđenju jednom od optuženih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, kome je suđeno u odsustvu, a sud je dužan da održi novo suđenje, saslušani su svedoci očevici, koji su potvrdili da su istog dana, ne znajući o kome je reč, pozvali hitnu pomoć i slučaj prijavili policiji, a istog dana dali su izjave o kritičnom događaju inspektorima za krvne delikte Policijske uprave Beograda.

Tri očevica su istog dana, ne poznajući se međusobno, logično objašnjavajući svoje prisustvo skoku navijača Brisa Tatona, potvrdili ono što su svi znali, ali je veće sudije Višeg suda u Beogradu Mirjane Ilić, optuženim navijačima izreklo početkom 2011. godine ukupno 240 godina zatvora! Svi optužni su još u zatvoru, počev od 17. septembra 2009. godine! Bris Taton je, da podsetimo, od posledica skoka sa trotoara niz stepenište na Obilićevom Vencu umro 29. septembra, nakon bespotrebne operacije.

Apelacioni sud je smanjio osuđenima kazne za 120 godina!

Naknadno se ispostavilo da troje svedoka očevidaca, koji su istog dana saslušani kao lica koja su pozvala hitnu pomoć i policiju, svojim svedočenjem isključuju mogućnost da je Taton bačen sa trotoara. Njihove izjave su po nalogu tužioca sklonjene iz predmeta. Tadašnji predsednik Boris Tadić i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručili su, dok je Taton bio još živ, da će svi navijači dobiti maksimalnu kaznu! Nakon toga lekari su se potrudili da Bris Taton umre, jer samo njegova smrt je mogla opravdati maksimalne kazne za 14 navijača.

I bi tako.

Suđenje je pratila medijska satanizacija optuženih navijača! Direktno je učestvovao u tom činu i tadašnji francuski ambasador, a Tadić je od tadašnjeg predsednika Sarkozija tražio da ga primi, za slikanje, u znak zahvalnosti što je na doživotni zatvor oterao 14 navijača!

Kada su se svedoci javili, i nakon mukotrpnog nastojanja da se pronađu njihove izjave u policiji i pozivi upućeni hitnoj pomoći i policiji, podnet je zahtev za ponavljanje postupka.

Onda na scenu stupa vođa pederske mafije u pravosuđu Alksandar Stepanović, predsednik Višeg suda u Beogradu, koji sa svojim sabratom Duškom Milenkovićem, predsednikom Apelacionog suda, taj zahtev odbija kao neosnovan!

Podsetimo, nijedan svedok nije potvrdio da je video da navijači FK Partizan bacaju Tatona sa trotoara, osim nalaza veštaka balističara iz Policijske uprave Beograda. Ali, kad predsednik kaže, njegova se ne poriče.

I pored troje očevidaca, koji su slučaj prijavili hitnoj pomoći i policiji, istog dana, izloženi su progonu, a verovatno će i novo sudsko veće konstatovati da su optuženi krivi da su ubili onog koga nisu ubili!. Nema pravde u Srbiji!

Sve sudije koje su osudile, prvo na 240, a potom na 120 godina zatvora navijače Partizana - unapređene su. Mirjana Ilić je predsednik veća u odeljenju za organizovani kriminal ovog suda, Jasmina Vasović je sudija Apelacionog suda u Beogradu! Sudija Ilićeva je i disciplinski tužilac Visokog saveta sudstva!

Otimanje imovine, dece, stanova i kuća, slanje na višedecenijsku robiju nevinih građana, dopunski su prihodi srpskih sudija, trgovaca pravdom.

U sledećem broju opisaćemo tok krivičnih postupaka u kojima su Živojin Mihajilović iz Negotina i Rešad Hamzić iz Novog Pazara, osuđeni zbog ubistava koja nisu počinili, bolje reći, policiju, tužilaštvo i sud istina nije zanimala. Imali su u rukama žrtve.

Gospodin Mihajilović je osuđen u Višem sudu u Negotinu na kaznu od 40 godina, a Rešad Hamzić u petogodišnjem sudskom postupku je pravnosnažnom presudom, nakon što je delegiran sud u Čačku da mu sudi u ponovljenom postupku, osuđen na 13 godina zatvora.

Sudije mogu to nekažnjeno da rade, jer je disciplinski tužilac Mirjana Ilić (propalica i pijanica, koju posle šenlučenja, telohranitelji nose ko borca na lafetu) uvek na njihovoj strani.

Advokat Milorad Konstantinović iz Beograda podneo je prošlog meseca Višem javnom tužilaštvu u Nišu krivičnu prijavu protiv Slavice Folić, sudije Osnovnog suda u Nišu, zato što je kao postupajući sudija, u predmetu izvršenja izvršnog poverioca Mihajlović Ljubiše iz sela Držanovac, protiv izvršnog dužnika STANDARD AD Beograd, koji se vodi pred Osnovnim sudom u Nišu pod Posl.br. I. 524/13, ''u stanju uračunjivosti, svesna svoga dela i da je to delo zabranjeno, a pri tom htela njegovo izvršenje, dana 29.03.2013. godine izvršila uviđaj i procenu pogrešnog lokala, a što proizilazi iz opisa navedenog u zapisniku o uviđaju, i to lokala postojećeg na Bulevaru Medijana 1, zgrada br 1, broj posebnog dela 4, na kp.br. 7356, a u zapisniku o uviđaju se navodi da je isti izvršen nad lokalom postojećem na Bulevaru Medijana 3, zgrada br. 1, broj posebnog dela 4, a koji je u vlasništvu trećeg lica, ovde oštećenog Gorana Stojkovića,u nameri da kupcu Denić Bobanu, na javnoj prodaji održanoj 24.10.2013. godine, na kojoj je kao prijavljeni ponuđač učestvovao samo kupac Denić Boban, pribavi imovinsku korist u iznosu od 1.867.207, 50 dinara, na taj način što je vršenjem uviđaja na pogrešnom lokalu, čija je vrednost procenjena na 2.859.208,00 dinara, konstatovano da je isti prazan, čime je onemogućeno da se treće lice usprotivi izvršenju, ističući svoje pravo vlasništva nad istim, jer uviđaj nije vršen nad lokalom koji je bio predmet izvršenja, da bi nakon što je oštećeni saznao da je njegov lokal prodat na javnoj prodaji i nakon ulaganja zahteva za otklanjanje nepravilnosti i prigovora oštećenog kao trećeg lica, postupajući sudija, ovde prijavljena Slavica Folić, prigovor odbila kao neblagovremen, a nepravilnost otklonila na taj način što je svesna svoga dela i zabranjenosti istog, u stanju uračunljivosti, donela nezakonito rešenje I.br. 524/13 od 29.01.2015. godine kojim je utvrdila da je kupac Denić Boban uveden u pogrešan lokal i naložila da se uvede u lokal koji je predmet izvršenja, iako nad istim niti je izvršen uviđaj niti je taj lokal bio predmet procene, i na taj način prekršila zakon, imajući u vidu da bez utvrđene vrednosti isti ne može biti prodat na javnoj prodaji, a sve u nameri da kupcu Denić Bobanu pribavi protivpravnu imovinsku korist u napred navedenom iznosu, čime je izvršila - krivično delo Kršenje zakona od strane sudije iz čl. 360 st. 3 KZ."

Više tužilaštvo u Nišu je odbacilo krivičnu prijavu konstatujući da je reč o očiglednom ''propustu u radu'', a ne o umišljajnoj nameri! Mada se umišljaj može ceniti samo od strane sudskog veća, a ne od strane tužilaštva.

Zamislite sudiju u Nemačkoj koji proda tuđi lokal! Istina, to je nemoguće, ali kada bi se desilo, odmah bi bio uhapšen i udaljen iz pravosuđa, doživotno.

Ali, najbolje sudije gube posao u Srbiji, ako se zamere vlastima.

U dnevnom listu Blic, pojavljuje se 8. maja pretprošle godine, nakon što je Sreten Jocić oslobođen od optužbe za organizovanje ubistva Pukanića i Nika Franića, tekst pod naslovom ''Jocić bez kazne zbog bolesti sudije''.

Tim povodom je, da podsetimo čitaoce, i predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković izvestio predsednika Visokog saveta sudstva, koji je i predsednik Vrhovnog kasacionog suda, o hronološkom stanju u spisima predmeta, a kooridnator suda za medije je demantovao navode iz Blica.

Ipak, pomenuti Milenković, pod pritiskom Aleksandra Stepanovića, vođe sudske mafije u Srbiji, podnosi Disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva, predlog za razrešenje od sudijske funkcije sudije Slavke Mihajilović, ''zbog teškog prekršaja - neopravdano odugovlačenje postupka".

Predlog odmah prihvata zamenik disciplinskog tužioca Borivoj Pap, inače sudija Višeg suda u Novom Sadu, podnoseći 24. juna prošle godine VSS zahtev za razrešenjem sudije Mihajilović.

Disciplinska komisija Visokog saveta sudstva, sastavljena od sudija: Milevke Milenković, predsednika komisije i Biserke Živanović i Žive Novaković, donela je 17. aprila ove godine rešenje kojim je usvojen predlog za vođenjem disciplinskog postupka disciplinskog tužioca VSS protiv sudije Slavke Mihajlović, kojim je oglasila sudiju odgovornom što je ''u periodu od 4. oktobra 2013. do 18. februara 2014. godine postupajući kao sudija Apelacionog suda u Beogradu, neopravdano odugovlačila postupak, u kome je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja...".

U obrazloženju se navodi "...da je komisija izvršila uvid u tekst objavljen u listu Blic, u izveštaj predsednika Apelacionog suda u Beogradu..'' i da, za razliku od disciplinskog tužioca Borivoja Papa, smatra da je sudija Mihajilović počinila blaži oblik disciplinskog prekršaja.

Disciplinska komisija navodi impresivne rezultate sudije Mihajilović, ističući da je u 2014. godini rešila broj predmeta za 272 odsto više od godišnje norme, da je samo tri predmeta u kojima je bila izvestilac ukinuto, dok ostale sudije imaju i po 6 ukinutih presuda!

Pred disciplinskom komisijom saslušana je predsednik ovog veća sudija Olivera Anđelković i drugi član veća Gordana Petković.

Sudije iz disciplinske komisije su, kao nesporno utvrdile da je Jocićev predmet stigao u sud 4. oktobra 2013. godine, da ga je sudija dobila tek 7. oktobra, da je predmet prosledila, kako to zakon nalaže, Apelacionom javnom tužilaštvu, koje je predmet vratilo 16. oktobra. a da je sudija otišla na bolovanje 24. oktobra, na kojem je bila do 22. decembra, zbog teže bolesti (rak kože), i da je po povratku sa bolovanja odmah zakazala sednicu veća za 15. januar, jer predsednica veća do 13. januara ne dolazi u sud, zbog zimskog odmora, ali da advokatu nije mogao biti uručena poziv, i pored svih preduzetih mera od strane sudije Mihajlović, i da je veće, 15. januara, jednoglasno odložilo sednicu za 23. januar, kada ni tada nije bilo moguće na zakonit način obezbediti prisustvo branioca Jocića, te je i ova sednica odložena, nakon tri dana je nastupila apsolutna zastarelost.

Disciplinska komisija je prihvatila iskaz sudije Gordane Petković, člana veća, da je sudija Mihajlović, pre odlaska na bolovanje, bila u užasnom zdravstvenom stanju, i da je o Jocićevom predmetu razgovarala sa njom i sa predsednicom veća Oliverom Anđelković , ukazujući na mogućnost zastarevanja postupka i najavljujući da će morati otići na lečenje, iako se toga pomenuta Olivera Anđelković nije mogla setiti.

Disciplinska komisija je utvrdila da je pred istim većem doneta presuda zbog zastarelosti u predmetu Kž 68927/13 od 27. decembra 2013. godine, da je predmet u sud primljen 23. decembra, a apsolutna zastarelost je nastupila 22. decembra!

Dakle, predmet je već zastareo i pre dolaska u sud! Naravno, niko od sudija nije odgovarao zbog zastarelosti ovog predmeta, ali je teško bolesna sudija Mihajilović izložena progonu, jer je to tražio Blic!

Magazin Tabloid je objavio da je zastarela presuda pred Apelacionom sudu u Beogradu, u predmetu takozvane ''stečajne mafije'', i da su optuženi, koji su prvostepenom presudom osuđeni na preko 20 godina zatvora, oslobođeni usled nastupanja zastarelosti za krivično gonjenje.. U sudskom veću koje nije za 9 meseci rešilo ovaj predmet, učestvovao je i sudija Duško Milenković. Niko nije pokrenuo postupak za razrešenje članova ovog veća, kao ni u još 4.000 zastarelih predmeta u srpskim sudovima!

Na kraju, Disciplinska komisija je kaznila sudiju Slavku Mihajilović novčanom kaznom od 50 odsto od mesečne plate, za period od godinu dana, i zabranom napredovanja u službi od dve godine.

''...Kada smo doneli odluku, loše smo se osećali, i bilo nas je sramota'' - kazao je za Magazin Tabloid jedan član Komisije, čije ime čuvamo, zbog tajnosti postupka. Ipak, laknulo nam je što smo odoleli pritisku, i nismo predložili njeno razrešenje, jer je više nego jasno da njene krivice nema.

Ali, zamenik disciplinskog tužioca Borivoje Pap je, po nalogu tužioca Mirjane Ilić, podneo žalbu na ovo rešenje Disciplinske komisije. Visoki savet sudstva je uvažio žalbu Borivoja Papa, i odlučio je 22. septembra ove godine da pokrene postupak za razrešenje sudije Slavke Mihajilović, uz obrazloženje da je o ovom slučaju pisao Blic. Ej, pisao je Blic!

Na sednici Visokog saveta sudstva održanoj 9. decembra, prošle godine, umro je poznati advokat Jovan Pavlović, koji je zastupao sudiju Slavku Mihajilović, usred završen reči, od besa i stida pred članovima Visokog saveta sudstva koji su ga posmatrali kao da brani Adolfa Hitlera.

Suđenje sudiji Mihajilović nastavljeno je 12. januara ove godine u Visokom savetu sudstva, i usled neslaganja, glasali su ponovo 13. januara. Odluku o razrešenju doneta je većinom glasova, a uručili su je sudiji Mihajilović 8. marta ove godine, kao poklon za Dan žena. Pederska mafija je uvek surova prema ženama i nejakim. A sudija Mihajilović je ostala bez posla, pred penzijom je i boluje od teške bolesti, sa lošom prognozom

Protiv ove odluke sudija je podnela ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije. Da li će je živa dočekati? Možete sami zaključiti!

U prošlom broj smo najavili da će 19. aprila pred sud biti izveden Žarko Grujić, koji se u pritvoru našao zbog navodnog ''ugrožavanja sigurnosti'' sudije Višeg suda u Beogradu Zorana Šešića! Šešić je, da podsetimo, 19. februara istukao Žarka Grujića, uveren da on može da ga napadne. Sve bi na tome i ostalo, da sudija nije odlučio da demonstrira moć. Pozvao je u pomoć vođu pravosudno pederske mafije Aleksandra Stepanovića, višeg tužioca Natašu Krivokapić Čitaković, i mašinerija je počela da melje Grujića u mašini za mlevenje mesa. U toj prljavoj igri svoje ime založili su sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu Dejan Garić, sudije Višeg suda Suzana Petričić i Vera Sofrenović, i zamenica tužioca Ljiljana Devrnja.

Nakon višečasovnog ispitivanja Grujića i Šešića, sudija Dejan Stefanović je ukinuo Grujiću pritvor, što je izazvalo šok kod zamenice tužioca, jer nije očekivala da će se i sudija Šešić priključiti zahtevu odbrane da nesrećnog Žarka pusti na slobodu. Izvinjavamo se sudiji Dejanu Stefanoviću, zbog teških reči koje smo uputili na njegov rad, jer je na pretresu objasnio da nije mogao da pošalje Grujića na preglede, jer nije bio u posedu sudskih spisa. Verujemo da će ovaj pristojan čovek doneti zakonitu presudu u ovom sudskom postupku. Ali, šta je sa hiljadama drugih građana iza kojih ne stanu moćne redakcije i javnost, i koje ne brani Jukom?

A 1. Sram vas bilo - Zabranjuje se...

Pred sudijom Majom Čogurić održano je 28. aprila u Višem sudu u Beogradu ročište po tužbi Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, direktora Elektromreže Srbije, potpredsednika Privredne komore Srbije i člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke, kojom od Magazina Tabloid, urednika Milovana Brkića i novinara Predraga Popovića ''zbog povrede njegove časti i ugleda'' traži novčanu naknadu od 500.000 dinara!

Sudija Maja Čogurić je kuma predsednika suda Aleksandra Stepanovića. Na raspravi je donosila rešenje kojim je zabranjivala pitanja upućena Nikoli Petroviću. Urednika Milovana Brkića je prekidala, opominjala i novčano kažnjavala. Unizno se obraća Petroviću i njegovoj advokatici. Kada je Milovan Brkić istakao da je pristrasna, uzbuđeno je prosiktala - "Sram vas bilo, sram vas bilo, sram vas bilo". Kaznila je, po treći put Brkića sa 50 hiljada dinara, odbijajući da unese u zapisnik svoje upadice.

U elektronskom izdanju uz ovaj tekst objavljujemo i Zapisnik sa ovog suđenja, kao dokaz besprizornosti bande Aleksandra Stepanovića.

Tekstove o Nikoli Petroviću objavićemo u narednim brojevima.

Zapisnik o glavnoj raspravi

1-PZ- 6r. 323/14

Sastavljen dana 28.4.2016. godine pred Višim sudom u Beogradu.

Predsednik veća-sudija Maja Čogurić

Tužilac: PETROVIĆNIKOLA

Članovi veća-sudije porotnici:

Tuženi: TABLOID PRES I DR

Predmet spora: naknada štete

Zapisničar Stefanović Cvijeta

Započeto u 12.05 časova Rasprava je javna

Predsednik veća otvara glavnu raspravu, objavljuje predmet raspravljanja i utvrđuje da su na raspravu došli:

Za tužioca: lično, sa pun. adv. Aleksandrom Luković po pun. u spisima

Za tuženog: za prvotuženog zak.zastupnik Milovan Brkić ujedno drugotuženi, trećetuženi Predrag Popović lično.

Kao javnost prisutni: Mirović Dario, Malić Aleksandra, Pupović Miljan, Nenadić Radovan i Božić Biljana.

Od ostalih pozvanih lica došli:

Od ostalih pozvanih lica nisu došli:

Sud donosi

Rešenje

da se ročište održi.

Pun.tužioca u svemu kod tužbe tužbenog zahteva i dosadašnjih navoda, predlaže da se nastavi sa izvođenjem dokaza saslušanjem tužioca.

Zak.zastupnik prvotuženog i ujedno drugotuženi osporava tužbu i tužbeni zahtev u celosti. Saglasan da se nastavi sa izvođenjem dokaza saslušanjem tužioca, te da se potom sasluša trećetuženi, kao i da se izvedu ostali dokazi koje su stranke predložile.

Trećetuženi izjavljuje da je 27.4.2016. godine podneo zahtev za izuzeće sudije, pa kako o izuzeću nije odlučeno da nema mesta održavanju ročišta, budući da osnovano sumnja u nepristrasnost sudije.

Predočava se trećetuženom da je rešenjem zamenika predsednika suda 7 Su. br. 39/16-127 od 28.4.2016. godine odbijen zahtev Predraga Popovića za izuzeće sudije kao neosnovan.

Trećetuženi osporava tužbu i tužbeni zahtev u celosti, ostaje u svemu pri dosadašnjim navodima iz podnesaka i rečima sa ročišta. Saglasan sa predlogom pun.tužioca.

Sud donosi

REŠENjE

Da se nastavi sa izvođenjem dokaza saslušanjem tužioca Petrović Nikole i da se sasluša trećetuženi Predrag Popović u svojstvu parnične stranke određeno raspravnim rešenjem od 5.11.2015. godine.

Saslušanje stranaka

TUŽILAC PETROVIĆ NIKOLA sa generalijama kao na zapisniku od 4.2.2016. godine, upozoren na dužnost kazivanja istine izjavi:

U svemu ostajem pri izjavi koju sam dao 4.2.2016. godine i nemam ništa novo da dodam.

Na pitanje trećetuženog da li je tužilac vršio pritisak na Dragana J. Vučićevića da objavi tekst dana 17.1.2014. godine u Informeru pod naslovom "Napadaju me mafijaški mediji", sa izjavama tužioa da ga napadaju mafijaški mediji, tužilac izjavi nisam vršio pritisak na imenovanog, a ne znam da li je objavljen tekst pod naslovom "Napadaju me mafijaški mediji".

Na pitanje trećetuženog da li se tužilac pismom obratio uredniku Informera Vučićeviću,

Pun.tužioca se protivi pitanju smatra da nije u vezi sa predmetom spora.

Drugotuženi izjavljuje : Spor je rešen

Na pitanje suda drugotuženi izjavljuje Predragu Popoviću sam rekao da je ovaj spor rešen.

Sud donosi

REŠENjE

Opominje se drugotuženi Milovan Brkić da se uzdržava od uvredljivih izjava kojima vređa dostojanstvno suda, pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Sud donosi

REŠENjE

Zabranjuje se pitanje.

Na pitanje trećetuženog da li je tužilac pročitao tekst objavljen u Informeru pod naslovom "Nikola Petrović napadaju me mafijaški mediji" koji sadrži izjavu Žunić Željka,

Pun.tužioca se protivi pitanju iz razloga što pitanje nije u vezi sa predmetom spora.

Sud donosi

REŠENjE

Zabranjuje se pitanje.

Na pitanje trećetuženog šta je uvredljivo u konstataciji autora teksta da Srbija danas liči na srednjovekovni azijski kalifat i da li tužilac zna šta znači kalifat.

Pun.tužioca se protivi pitanju iz razloga što je isto pitanje trećetuženi postavljao na prethodnom ročištu.

Sud donosi

REŠENjE

Zabranjuje se pitanje.

Na pitanje trećetuženog gde je u tekstu navedeno da je tužilac primerak pohlepe i nesreće sa naglašenom ambicijom da se promoviše u svemoćnog tajkuna, tužilac izjavi pretpostavljam da je to sadržano u tekstu.

Na pitanje trećetuženog gde se u spornom tekstu navodi da je tužilac kokainski zavisnik i čest gost javnih kuća, tužilac izjavi napred navedeno je sadržano u tekstu.

Na pitanje trećetuženog šta je uvredljivo i neistinito u citatu koji se navodi u tekstu da je tužilac l>ubitel> skupih satova, jeftinih devojaka, koji uživa u vinu, mirisu tompusa i kreiranju intriga, tužilac izjavi za mene je uvredljivo da sam ljubitel. jeftinih devojaka i da uživam i kreiranju intriga.

Na pitanje trećetuženog da li su fotografije koje ilustruju predmetni tekst orginalne,

pun.tužioca se protivi pitanju, jer je isto pitanje trećetuženi postavljao na prethodnom ročištu, a fotografije nisu predmet spora.

Trećetuženi predlaže da se tužilac izjasni da li su fotografije koje ilustruju tekst originalne

Sud donosi

REŠ ENjE

Zabranjuje se pitanje.

Na pitanje trećetuženog kako su predmetne fotografije koje ilustruju tekst dospele u javnost.

Pun.tužioca se protivi pitanju, fotografije nisu predmet spora.

Sud donosi

REŠENjE

Zabranjuje se pitanje.

Upozorava se trećetuženi da tužiocu može da postavl>a pitanje koja su u vezi sa predmetom spora, traženom sudskom zaštitom u vezi sa objavljivanjem neistinitih informacija sadržanih u tekstu koji je objavljen 9.10.2014. godine u Magazinu Tabloid.

Na pitanje trećetuženog da li tužilac zna šta znači termin javna ličnost.

Pun.tužioca se protivi pitanju.

Trećetuženi predlaže da se tužilac izjasni s obzirom da se u tužbi navodi da tužilac nije javna ličnost, da li je javna ličnost, tužilac izjavi ja smatram da nisam javna ličnost.Na pitanje trećetuženog da li je tužilac izabrano, postavljeno i imenovano lice na javnu funkciju, tužilac izjavi ja sam direkgor javnog preduzeća.

Na pitanje trećetuženog da li je u toku spor protiv tužioca zbog toga što je nezakonito izabran na mesto diretora Elektromreže Srbije,

Pun.tužioca se protivi pitanju jer nije u vezi sa predmetnom spora. Predlaže da sud opomene drugotuženog da ne dobacuje trećetuženom.

Tužilac izjavi drugotuženi je rekao trećetuženom Pitaj je da li ih skupo plaća i mislio je na devojke.

Drugotuženi izjavi s obzirom da je tužilac izjavio da smatra uvredljivim navod teksta da je ljubitelj jeftinih devojaka predložio sam trećetuženom da pita tužioca da li ih skupo plaća.

Trećetuženi predlaže da se tužilac izjasni o skupim i jeftinim devojkama.

Sud donosi

REŠ ENjE

Zabranjuje se pitanje.

Na pitanje trećetuženog da li je osim navoda u tekstu da je tužilac na nezakonit način izabran na mesto direktora Elektromreže Srbije, da li je još neko osporavao tužiočevo imenovanje.

Pun.tužioca se protivi pitanju ističe da je pitanje sugestivno i nije u vezi sa predmetom spora.

Sud donosi

REŠENjE

Zabranjuje se pitanje, jer nije u vezi sa predmetom spora.

Na pitanje trećetuženog da li je Pokret dosta je bilo podneo krivičnu prijavu protiv Vlade RS, zbog nezakonitog imenovanja tužioca.

Sud donosi

REŠ ENjE

Zabranjuje se pitanje nije u vezi sa predmetom spora.

Na pitanje trećetuženog šta je uvredljivo i netačno u navodu autora da radovi tužiočeve supruge uglednog beogradskog psihologa na temu stabilnost moderne porodice uveseljavaju Kaju i druge nestašne lepotice sa splavova i ispod svadbarskih šatora, tužilac izjavi neistina je da moja supruga ima radove na temu stabilnost moderne porodice, nikada na tu temu nije pisala, a ostali navodi koji se tiču nestašnih lepotaca, svadbarskih šatora i slično smatram uvrČdljivim.

Trećetuženi nema pitanja za tužioca.

Drugotuženi moli sud da odobri kraću pauzu kako bi se osvežio i popio lek.

Pun.tužioca i trećetuženi saglasni.

Sud donosi

REŠ ENjE

Određuje se pauza u trajanju od 5 minuta.

Zabranjuje se pitanje nije u vezi sa predmetom spora.

Sud donosi

REŠENjE

Postupak se nastavlja.

SASLUŠANjE STRANKE

TREĆETUŽENI POPOVIĆ PREDRAG rođen 23.1.1967. godine u Osjeku, od oca Dragića Popovića, sa prebivalištem po obrazovanju profesor književnosti, po zanimanju novinar, nije u srodstvu sa tužiocem, u zavadi, upozoren na dužnost kazivanja istine izjavi:

Ja sam autor teksta koji je objavljen u magazinu Tabloid istine i zablude dana 9.10.2014. godine, pod naslovom "Vučićeva beba", sa nadnaslovom "Zašto je Nikola Petrović direktor Elektromreže Srbije postao ključna tačka oslonca novom srpskom tiraninu". Sve informacija u spornom tekstu su istinite i tačne, a većinu tih inforamcija o kojima sam pisao saznao sam u periodu od sredine 2006. godine do sredine 2010. godine kada sam sarađivao sa Aleksandrom Vučićem i tužiocem Nikolom Petrovićem. Ja sam bio glavni urednik dnevnih novina Pravda čiji suvlasnik je bio Nikola Petrović i zbog prirode posla bio sam upućen u saradnju sa tužiocem i nezvaničnim vlasnikom novina Aleksandrom Vučićem, pa sam većinu inforamcija o kojima sam pisao u spornom tekstu saznao od tužioca i Aleksandra Vučića. Stoga sam bio iznenađen kada sam primio tužbu, jer je i tužiocu poznato da sam napisao istinite inforamacije. Pre nego što sam napisao sporni tekst upuito sam mejl na adresu Elektromreže Srbije u kome su bila sadržana pitanja koje se tiču imenovanja tužioca i tražio sam uvid u rešenje Vlade Srbije kojim je tužilac postavljen na mesto direkgora EMS, ali mom zahtevu nije udovoljeno. Nisam smatrao za potrebnim

Opominje se drugotuženi Milovan Brkić da ne prekida sudiju u izlganju i stranku čije je saslušanje u toku, pod pretnjom novačnog kažnjavanja.

Nisam smatrao za potrebnim da pozivam tužioca radi provere informacija koje su mi poznate i koje sam saznao od njega, a informacije koje se tiču njegovog imenovanja mi nisu poznate pa sam uputio mejl i pokušao da ih proverim. Napominjem da do danas nisam dobio odgovor od Elektromreže Srbije. Smatram da sam postupao s dužnom novinarskom pažnjom i nisam imao nameru niti je takvu nameru imala redakcija da tužiocu prouzrokujem psihički bol koji je on odmerio na iznos od 500.000 dinara. Moja namera je bila da informišem čitaoce Magazina Tabloid o najuticajnijem čoveku na političkoj sceni Srbije. Ja nisam autor naslova, nadnaslova i najave na naslovnoj strani, već je redakcija Tabloida odredila opremu teksta. To je sve što imam da izjavim.

Na pitanje pun.tužioca da li je trećetuženi pre objavljianja informacija da je tužilac vladar iz senke i da svi tragovi laž, prevara i kriminala režima Aleksanda Vučića vuku prema Nikoli Petroviću, proverio njenu istinitost i poreklo

Drugotuženi se protivi pitanju jer smatra da je u pitanju vrednosni sud autora, koji ne podleže sankcionisanju i predstavlja pravo na posedovanje sopstvenog mišljenja.

Sud donosi

REŠ ENjE

Zabranjuje se pitanje reč je o vrednosnom sudu autora teksta.

Na pitanje pun.tužioca da li je trećetuženi pre objavljianja informacije da je tužilac kokainski zavisnik i čest gost javnih kuća proverio informacije koje je objavio njihove poreklo i istinitost, trećetuženi izjavi navedeno ne postoji utekstu.

Nakon što je pun.tužioca predočio trećetuženom da je uz jednu od fotografija navedeno da je tužilac "čest gost javnih kuća", uz drugu fotografiju "Kad kokain udari u glavu", kao i uokvireni tekst pod naslovom "Šatorski zabavljač", trećetuženi izjavi napred navedeno nije sadržano u tekstu već je napisano na fotografijama.

Na pitanje pun.tužioca na koji način je trećetuženi proverio informaciju sadržanu u spornom tekstu da je tužilac suvlasnik privatne kompanije koja se između ostalog bavi trgovinom električne energije, trećetuženi izjavi tužilac je 50 puta pomenuo preda mnom svoje poslove vezane za trgovinu električnom energijom i hvalio se dobijenim kreditom za svoje poslove. Po mom saznanju bio je suvlasnik Eko energo, pitanje u vezi sa tim uputio sam mejlom Elektromreži Srbije. Nema ništa sporno po mom mišljenju u tekstu koji sam napisao, a koji se tiče poslovanja tužioca sa Lazarevićem i Hamovićem s obzirom da imenovani se bave trgovinom struje, a to je posao koji je istovetan poslu koji je obavljala kompanija tužioca. Po mom mišljenju uvreda bi bila za Vuka Hamovića da posluje sa tužiocem iz ove perspektive.

Na pitanje pun. tužioca da li je trećetuženi u APR-u proverio istinitost informacije da je tužilac suvlasnik privatne kompanije, neposredno pre objavljivanja teksta, trećetuženi izjavi proveru sam izvršio sredinom 2012. godine kada je tužilac postavljen na mesto direktora EMS.

Na pitanje pun.tužioca da li može sudu i protivnoj strani da predoči mejl Elektromreži.

Drugotuženi izjavi napravićemo. Vi sudija prisluškujete moju komunikaciju sa trećetuženim. Vidim da ste srećni, Vi pokušavate da vodite samnom psihološko propagandni rat.

Sud donosi

R E Š E NjE

Kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara drugotuženi Milovan Brkić zbog nepoštavanja suda.

Milovan Brkić za ovim izjavljuje sve ćemo objaviti gospođo sudija.

Trećetuženi izjavi da kao što sam već rekao priložiću mejl koji sam upuitio Elektromreži Srbije,

Na pitanje pun.tužioca da li je pre objavljivanja informacije koja glasi "Neuspešno pokušao da zabrani rad štamparije Grafo produkt " i ukine Tabloid proverio istinitost i poreklo informacije.

Drugotuženi izjavi mene si pitao.

Upozorava se drugotuženi da ne prekida izlaganje stranke ne viče u sudnici.

Dugotuženi izjavi vi ste u sprezi, rekli ste da ćete nam j.... mater, zato što Vam je majka umrla čitajući Tablid.

Sud donosi

Rešenje

Kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara drugotuženi Milovan Brkić.

Trećetuženi izjavi proverio sam kod tužiočevog prijatelja Dragana J. Vučićevića, sa kojim sam do 2003. godine radio u dnevnom listu Nacional, s tim što sam ja obavljao posao glavnog urednika, a on mi je bio zamenik. Dragan Vučićević mi je potvrio da tužilac vrši žestok pritisak da objavi pismo tužioca. On mi je po mom mišljenju dobronamerno skrenu pažnju da tužilac želi da ugasi magazin Tabloid, a na moje pitanje kako bi to mogao da uradi rekao mi je da je tužilac već angažovan u vršenju pritiska na štampariju Grafo produkt i distributere. Tužilac proganja medije i to mi je rekao njegov blizak prijatelj Dragan Vučićević, pa ja nisam imao nijedan razlog da ne verujem u tačnost tih infomracija. Te infomracije su se pokazele kao tačne jer je Tablid br.15 jedan od poslednjih koji je štampan u štampariji Grafo produkt i sprečena je njegova distribucija.

Na pitanje pun.tužioca kada je trećetuženom Dragan Vučićević kazao ono što je trećetuženi naveo u svom iskazu, trećetuženi izjavi videli smo se nekoliko dana pre pisanja i objavljivanja teksta.

Na pitanje pun.tužioca na koji način je trećetuženi proverio informaciju koju je objavio a to je da je tužilac pokušao da kadrira u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Drugotuženi se protivi pitanju smatra da je u pitanju lični stav autora i da izneti stav nije uvredljiv, a pri tome je autor kazao da je pokušao da kadrira a ne da je kadrirao.

Sud donosi

R E Š E NjE

Dozvolja se odgovor na pitanje.

Trećetuženi izjavi proverio sam informacije o kojima sam pisao, ali ne želim da otkrijem izvor informacija koje se tiču pokušaja tužioca da kadrira u MUP-u. Ove informacije su objavljivane i od strane drugih opoziconih medija, Vojislava Šešelja koji je objasnio kako funkcionišu pojedini predstavnici ove vlasti Nikola Petrović i Aleksandar đorđević. Moj utisak je kako je navedeno u spornom tekstu da Petrović upravlja državom, smatram da je moćniciji od premijera Vučića i kompletne srpske napredne stranke.

Na pitanje pun.tužioca da objasni na koji način je došao do saznanja o radovima supruge tužioca vezano za temu stabilnost moderne porodice, trećetuženi izjavi na vrlo jedostavan način sam došao do toga tako što me je tužilac zamolio da napravim intervju sa njegovom suprugom Majom, iako ja nisam lično pravio intervju, obavio sam sa njom razgovor i u šali sam od nje tražio da priča kao psiholog na temu stabilnost moderne porodice, smatram da u tome nema ništa uvredljivo u tome. Tužilac je

tražio od mene da objavim intrvju sa pevačicom Kajom Ostojić s tim da ne objavim intervjue jedan pored drugog.

Na pitanje pun.tužioca da trećetuženi prezentuje rad pod nazivom Stabilnost moderne porodice, trećetuženi izjavi pitanje je besmisleno, nisam upoznat sa radom tužiočeve supruge, već sam u šali razgovarao sa njom o toj temi,

Na pitanje pun.tužioca da li je proverio da li rad na navedenu temu postoji, trećetuženi izjavi ja sam poverovao tužiocu da je njegova supruga ugledni psiholog a nisam istraživao njene stručne radove.

Pun.tužioca nema pitanja za trećetuženog.

Na pitanje drugotuženog da li je trećetuženi komunicirao sa tužiocem za vreme dok je bio glavni urednik dnevnih novina Pravda, trećetuženi izjavi u prvo vreme smo bili u svakodnevnom kontaktu i to je potrajalo do maja - juna 2008. godine, kada je tužilac zahtevao da u interesu njegovog prijatelja Stanka Subotića Caneta vodim medijsku kampanju koja bi zaštitila interese imenovanog, a nakon toga smo imali prekid u kontaktu.

Radi proteka vremena

Sud donosi

R E Š E NjE

Ročište se odlaže i naredno zakazuje

21. juni 2016. godine u 14.00 časova

što je prisutnim strankama saopšteno umesto poziva uz upozorenje na posledice izostanka.

Trećetuženi upozoren da će na narednom ročištu biti nastavljeno njegovo saslušanje u svojstvu stranaka i opomenut na posledice izostanka.

Opominje se pun. tužioca i trećetuženi da za naredno ročište dostave dokaz o uplati taksi na kopiju zapisnika u iznosu od po 100 dinara.

Drugotuženi izjavljuje da odbija da potpiše zapisnik.

Pozvati drugotuženog, ujedno zak.zastupnika prvotuženog. dovršeno u 14.20 časova

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane