Natrag

Tabloid je pozvan

Loznica: koliko je duboka ''fioka'' sa krivičnim prijavama protiv poverenika SNS?

Diktatura na neodređeno vreme

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, nekadašnji član URS-a, a sad poverenik Srpske napredne stranke, zajedno sa svojim vernim saradnicima, doslovno hara ovim gradom ogrezlim u korupciji i nelegalnim poslovima. Ogorčeni zbog ovakvog stanja, šire o tome u pismu upućenom Magazinu Tabloid, piše grupa zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Redakcija pismo objavljuje bez skraćenja

Mersiha Hadžić

Direktor JP ''Vodovod i kanalizacija '' iz Loznice, u periodu od 2008. do juna 2012. godine bio je Slobodan Todorović, kadar DS-a. U julu mesecu 2012.godine kada je trebalo imenovati novog direktora ovog preduzeća, niko nije hteo da preuzme odgovornost i stane na njegovo čelo. Jedino je hrabrosti, znanja, radnog iskustva, energije i volje imao Jovan Malović, diplomirani mašinski inženjer, ali...

Na dan imenovanja, 4. jula 2012. godine, ovo preduzeće je dugovalo preko 260. miliona dinara, bilo je i u finansijskoj blokadi zbog duga za utrošenu el.energiju od preko 60. miliona dinara, za vodovodni i kanalizacioni materijal od preko 8. miliona dinara, za stanove solidarnosti preko pet i po miliona dinara, a na dan razrešenja, na tekućem računu Malović je ostavio obezbeđenih 75 miliona dinara, sve račune prema dobavljačima izmirene i nagradu od 120. 000 evra koju je zahvaljujući ostvarenim rezultatima ostvarilo ovo preduzeće u okviru KFW programa, ali sadašnji to pokušavaju neosnovano pripisati sebi.

U periodu pre 2012. godine sve velike investicije, tj. radove, čak i one u okviru KFW programa, dobijalo je lozničko preduzeće putem javnih nabavki ''Ingrad'' (vlasnik Zoran Tripković). Ovo preduzeće nije bilo samo izvođač radova u JP ''Vodovod i kanalizacija'' , već i u gradskoj upravi, JP ''Grad'', školama...

Radove zbog kojih je JP ''Vodovod i kanalizacija'' podnelo tužbu za naknadu štete Privrednom sudu u Valjevu izvodilo je preduzeće ''Ingrad''. Radovi koji nisu izvedeni i oprema koja nije isporučena ni do današnjeg dana, a ugovoreni rokovi su istekli davnog 1. decembra 2010.godine i 1. decembra 2011. godine plaćeni su u celosti, a prema pisanom Izveštaju odgovornih lica iz tog vremena, Slobodana Todorovića, Nikole L. Maksimović i Vlatka Vučetića iznose preko 30. miliona dinara, a sve je finansirano iz sredstava budžeta grada Loznica i budžeta Republike. Stoga je MUP, PS u Loznici operativnom akcijom ispitalo i podnelo krivične prijave Višem javnom tužilaštvu u Šapcu protiv odgovornih lica JP ''Vodovod i kanalizacija'' Slobodana Todorovića, Nikole L. Maksimovića, Saše Đunića, izvođača radova Zorana Tripkovića, Siniše Zorića i nadzornog organa preduzeća ''Projektomontaža'' iz Beograda (u stečaju).

Za ''Projektomontažu'' radove je nelegalno i nezakonito izvodilo preduzeće ''Ingrad''. Zaprećena visina kazne je preko 10 godina zatvora. Za sve malverzacije znao je i morao je znati, jer je osnivač javnog preduzeća gradonačelnik Vidoje Petrović, bivši član URS-a, a od aprila 2015. godine i poverenik SNS.

Jedini cilj prelaska u poziciju, tj.vladajuću stranku je ''izbeći odgovornosti zbog pokrenute borbe protiv korupcije''.

Građani Loznice pitaju se koliko je duboka ''fioka'' sa krivičnim prijavama protiv poverenika SNS Vidoja Petrovića, dokle će čekati rešavanje krivične prijave povodom neizgrađene industrijske zone koja je ovaj grad koštala preko 2,5 miliona eura daleke 2007. godine, kružni tokovi, sportsko-rekreativni centar u Tršiću, postavljeni stubići duž magistralnog puta u Lešnici bez sprovedenog tendera, a za posledicu imaju pad prometa malih zanatskih radnji u ovom mestu a obaveze moraju da izmire '' kako'', građani Loznice pitaju i zahtevaju odgovornost za brojne krađe u fabrici ''Viskoza'' za koje prvi čovek grada zna, pitaju za nezakonite privatizacije ''Mode'', ''Zidara'', ''FAKA'' , stare zelene pijace, izgradnje benzinske pumpe ''MOL'' po njegovom modelu. Na ovakav krajnje drzak, bahat način razrešio je najuspešnijeg direktora JP ''Vodovod i kanalizacija'' iz Loznice, Jovana Malovića.

Razrešava i direktora i ceo nadzorni odbor na istoj sednici, i to potpuno pravno neosnovano. Čin izvodi formiranjem Komisije od strane Skupštine grada koja po zadatku Gradonačelnika Vidoja Petrovića poverenika SNS, sačinjava Izveštaj koji ne odgovara stvarnom stanju i dokumentima, a predsednik Komisije kao lojalan za sprovedeni zadatak biva nagrađen i imenuje se za vd direktora JP ''Vodovod i kanalizacija, iako ne ispunjava ni zakonske uslove ni uslove određene Statutom preduzeća. O kakvom čoveku se radi građani znaju i kažu: lečeni alkoholičar koji je zbog pijanstva dobijao otkaze na poslu, trenutni je direktor vodovoda a duguje za utrošenu vodu u ulici Vojvode Putnika gde ima kuću i lokal preko 149.000 dinara. Kakva sramota, a građani koji nigde ne rade i penzioneri sa minimalnim primanjima redovno izmiruju svoj dug. U Jarebicama gde ima porodičnu kuću troši vodu bez mernog instrumenta.

Kako kažu građani istraga se ne vodi u JP ''Vodovod i kanalizacija '' samo po 4 investicije (fekalna pumpna stanica u Banji Koviljači, fekalna crpna stanica 1 u Loznici, kolektor 3 i kolektor 4), već i po još dve na isti način finansirane i za koje su tehnički prijemi odbijeni iz razloga odsupanja od date i izabrane ponude, projektne dokumentacije i neizvođenja radova prema ugovoru u količini koja je i naplaćena od strane izvođača Ingrad, a nadzorni organ bio je Nikola Maksimović, direktor Slobodan Todorović, tehnički direktor Vlatko Vučetić (brat bivšeg predsednika SNS i narodnog poslanika). O svemu do najsitnijeg detalja upoznat je gradonačelnik Poverenik SNS Vidoje Petrović, ali zašto bi on preduzimao zakonske mere kada su to njegovi saradnici, i koji su gotovo bili uništili vodovod gradeći cevovod prema Dragincu bez građevinske dozvole, bez Projekta, a sada odgovornost što građani nemaju vode treba da snosi neko drugi umesto Vidoje Petrović i direktor Slobodan Todorović.

Međutim, Poverenik SNS Vidoje Petrović sve ovo kao i uvek zanemaruje, i kao predsednik gradskog veća, kojim diriguje kako samo on želi, donosi 26.02.2016.godine Zaključak kojim daje saglasnost vd direktoru vodovoda Dragoslavu Dobriću da formira radnu grupu radi utvrđivanja činjeničnog stanja po investicijama za koje se vodi sudski postupak pred Privrednim sudom u Valjevu i istraga u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu. Sve ovo govori o nameri Gradonačelnika da na nezakonit način prikrije tragove krupnih krivičnih dela, i Vidoje Petrović preuzima ulogu i sudskog organa i javnog tužioca. Radnu grupu sačinjavaju njegovi poslušni, lojalni ljudi koji su učestvovali u izvršenju krivičnih dela, nadzorni organi Nikola Maksimović i Saša Đunić, Zoran Tripković i Miodrag Milovanović ispred izvođača Ingrad, Milan Radnić novoimenovani pomoćnik direktora i novoimenovani član nadzornog odbora, Marija Nešković, Dobrila Marković ispred JP ''Urboplan'' koja i nije u toku kao ni Jovana Mihajlović ispred gradske uprave koja je pripravnik. Veliki je paradoks da u ovom Zaključku stoji da oni treba da pripreme i dostave Informaciju Gradskom pravobraniocu kako bi se pokrenulo pitanje odgovornosti. Kako je Gradski pravobranilac Slavoljub Petković potpisnik odgovora na tužbu Jovana Malovića, koji je uz tužbu primio i sve priloge u kojima su i krivične prijave i tužbe u parničnim postupcima i on već zna ko je odgovoran.

On takođe zna da su tužioci razrešeni zato što traže utvrđivanje ove odgovornosti i naknade štete. Poznato mu je da ovo rade nadležni organi, Više javno tužilaštvo u Šapcu i Privredni sud u Valjevu. Upravo, zadatak Gradskog pravobranioca i jeste da zaštiti javni interes. Dužnost gradskog pravobranioca je da ukaže na sukob interesa predsednika Komisije Dragoslava Dobrića koji je imenovan za vd direktora vodovoda, zatim da ukaže da Dragoslav Dobrić ne ispunjava uslove za to radno mesto i da tom Dobrić Dragoslavu, sadašnjem vd direktoru ukaže da ne preduzima mere u cilju sprečavanja naplate potraživanja tog preduzeća i utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca krivičnih dela.

Nedavno, tačnije 30.marta 2016.godine Viši sud u Šapcu doneo je delimičnu presudu u predmetu P1. 11/2015 u pravnoj stvari tužilaca Jovana Malovića i Verice Petrović kojom se usvaja tužbeni zahtev tužioca pa se poništava rešenje o razrešenju direktora JP ''Vodovod i kanalizacija'' od 19. 11. 2015. godine.

Ovo je samo jedna u mnoštvu nezakonitih radnji Vidoja Petrovića, kao i njegovog vernog saradnika Jovice Todorović, predsednika skupštine grada Loznica, koji je imao izuzetnu volju da pomogne u nezakonitom razrešavanju najuspešnijeg direktora Jovana Malovića jer se on borio protiv korupcije i svega što nije u skladu sa legalnim procedurama.

Predsednika Skupštine dirnuo je u isključivo lični interes isključivši objekat u omladinskom naselju zato što je dugovao za utrošenu vodu preko 8 miliona dinara, a objekat je koristio njegov sin i na štetu svih građana, mislili su da su nedodirljivi, zato im je Jovan Malović i zasmetao jer je stao na put nečemu što se kosi sa propisima, a zarad opšteg interesa grada i građana Loznice, isključivši objekat sa vodovodne mreže uz poštovanje zakonske procedure. No, objekat duguje i za struju 9 miliona dinara.

Poverenik SNS Vidoje Petrović, i pored brojnih pisanih obaveštenja, održanih sastanaka ne preduzima zakonske mere rušenja nelegalnog objekta ''Pilana'', vlasnik Tihomir Vuković, iako se objekat nalazi u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta ''Zelenica'', a svi nadležni republički inspektori zabranili su rad ove Pilane obzirom da postoji ozbiljna opasnost od ulivanja fenola u izvorište i cevovod vodosnabdevanja.

Član Komisije za zaštitu izvorišta od opasnosti ovog objekta i delatnosti kojom se bavi je nažalost sadašnji vd direktor Dragoslav Dobrić. Po ovom pitanju neophodne zakonske mere morao je preduzeti i Gradski pravobranilac.

Građani Loznice ne mogu više da mirno posmatraju samovolju Vidoja Petrovića, koji zapošljava u javni sektor pre svega decu svojih poslušnika, Miodraga Dišića kojeg je imenovao i za direktora toplane, Zorana Tomića koji je bio direktor JP Grad na ''neodređeno vreme'' i zaposlio mu oba sina, toga je toliko nezakonitog da je teško o tome i pisati. Nadamo se da će konačno građani shvatiti kuda ide ovaj grad, kuda nas vode ljudi koji se nalaze na visokim funkcijama i koji zapošljavaju svoju decu na neodređeno vreme, uprkos zakonskoj zabrani.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane