https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Zašto je bivšem ministru vojnom Aleksandru Vučiću smetao major dr Danilo Mladenović iz Vojne bolnice Niš

Panika zbog unapređenja u potpukovnika

Od 2011. godine traje stradanje majora, dr Danila Mladenovića iz Vojne bolnice Niš, koje su mu nezakonitim i zlonamernim postupanjem naneli nadležni organi Ministarstva odbrane. Mladenović je dobio u svoju korist čak pet pravosnažnih i izvršnih presuda Upravnog suda, kojima je poništeno čak pet nezakonitih naredbi raznih ministara odbrane (između ostalih i Aleksandra Vučića!), pri čemu su poslednje dve presude donete čak u postupku pune jurisdikcije, ali Ministarstvo odbrane i dalje odbija da ih izvrši i nastavlja sa dosadašnjom praksom nezakonitog postupanja. Zbog Vučića je major Mladenović, umesto da bude unapređen u potpukovnika, vraćen u čin kapetana!

major Goran Mitrović

Sve je počelo još u 2011. godini u Vojnoj bolnici Niš, kada je tadašnji upravnik pukovnik dr Radiša Vitas preko organa Ministarstva odbrane uspeo da premesti majora dr Danila Mladenovića u garnizon Požarevac na formacijsko mesto kapetana, a da bi time obezbedio svojoj supruzi, lekaru fizijatru da bude neosnovano postavljena na radno mesto čina potpukovnika, inače predviđeno za profesionalno vojno lice.

Nakon toga, dovoljno je samo da se pođe od naredbe tadašnjeg ministra odbrane Aleksandra Vučića broj 1-264 od 22.07.2013. godine, donete u ponovljenom postupku po presudama Upravnog suda 2012. godine, kojom se negira nalog iz tih presuda i ponovo se nezakonito imenovani vraća u garnizon Požarevac na isto kapetansko mesto. Navedenim presudama nije osporeno i dokazano da je takvo prethodno postupanje Ministarstva odbrane bilo nedopušteno i nezakonito.

Organi Ministarstva odbrane, preko starešina iz Vojne pošte 5302 Požarevac, pokušali su da primoraju majora dr Danila Mladenovića da potpiše prijem dužnosti kapetana po toj nezakonitoj naredbi ministra odbrane, ali je on ukazivao da je to nezakonito i da prvo treba da mu se omogući da preda dužnost u Vojnoj bolnici Niš, što je iskorišteno da se nezakonito inscenira navodno odbijanje naređenja od njegove strane i nenadležno pokretanje sudskog postupka pred Vojno disciplinskim sudom u Beogradu.

U novom upravnom sporu major Mladenović dobija u svoju korist novu presudu Upravnog suda - Odeljenja u Nišu broj od 12.06.2014. godine, kojom se poništava ta nezakonita naredba tadašnjeg ministra odbrane Aleksandra Vučića, ali Ministarstvo odbrane nastavlja sa ranijom nezakonitom praksom izbegavanja postupanja po nalogu iz sudskih presuda, na način da donose nezakonitu naredbu tadašnjeg ministra odbrane Bratislava Gašića broj 1-340 od 09.09.2014. godine, kojom imenovanog stavljaju na raspolaganje, umesto da ga postave na formacijsko mesto lekara u Vojnoj bolnici Niš i da ga konačno redovno unaprede u čin potpukovnika sa danom 01.01.2012. godine, kada je ispunio opšte i posebne uslove iz Zakona o Vojsci Srbije.

Nakon isteka zakonskog roka od šest meseci probavljenog u stanju u službi na raspolaganju, novom naredbom ministra odbrane Bratislava Gašića od 23.02.2015. Mladenović se nezakonito postavlja na dužnost formacijskog mesta majora u Vojnoj bolnici Niš, a po presudama su bili u obavezi da ga isključivo postave na dužnost lekara formacijskog mesta potpukovnika u Vojnoj bolnici Niš.

Major dr Danilo Mladenović osnovano utužuje obe navedene nezakonite naredbe ministra odbrane Bratislava Gašića i ponovo dobija u svoju korist nove dve presude Upravnog suda - Odeljenje u Nišu ali ovaj put donesene u postupku pune jurisdikcije, gde se imperativno obavezuje upravni tuženi organ Ministarstvo odbrane da više ne može ponavljati postupak i donositi neke nove naredbe, već da po službenoj dužnosti moraju da sprovedu u život odredbe jedine naredbe ministra odbrane koja je ostala na pravnoj snazi, po kojoj se imenovani nalazi na dužnosti lekara u Vojnoj bolnici Niš, na formacijskom mestu čina potpukovnika.

Po dobijanju presuda Upravnog suda - Odeljenje u Nišu od 28.01.2016. godine, koje su postale izvršne sa danom 01.04.2016. godine, Ministarstvo odbrane postaje svesno da više ne može nastaviti sa nezakonitom praksom ponovljenog donošenja naredbi kojima bi se izbeglo da se imenovani konačno postavi u Vojnoj bolnici Niš na dužnost lekara formacijskog čina potpukovnika i da ga konačno moraju redovno unaprediti u čin potpukovnika sanitetske službe, pa odmah pribegavaju nečuvenom i skandaloznom „aktiviranja" onog već zaboravljenog bespredmetnog pokrenutog postupka pred Vojno disciplinskim sudom, tako da vrše neviđeni pritisak na Prvostepeni vojno disciplinski sud u Nišu, koji bez prisustva optuženog i njegovog punomoćnika (?!), donosi sramnu drakonsku presudu od 23.03.2016. godine, kojom se imenovanom oduzima čin majora i isti se vraća u prethodni čin kapetana (?!), zbog toga što je navodno „odbio" da izvrši onu naredbu tadašnjeg ministra odbrane Aleksandra Vučića broj 1-264 od 22.07.2013. godine.

Suočen sa nečuvenim kršenjem zakona od strane Ministarstva odbrane, a sve u cilju da mu se i dalje nanese neosnovana nenadoknadiva šteta, major dr Danilo Mladenović se na legalan, propisan i blagovremen način prvo obratio svom prvopretpostavljenom starešini, upravniku Vojne bolnice Niš pukovniku dr Goranu Damnjanoviću, da ovaj iz svoje nadležnosti dostavi zvaničan predlog Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane, da se imenovani konačno postavi na dužnost lekara formacijskog čina potpukovnika u Vojnoj bolnici Niš, upravo onako kako to predviđaju i nalažu navedene presude donesene u postupku pune jurisdikcije.

Po nalogu pretpostavljenih iz Ministarstva odbrane, upravnik Vojne bolnice Niš pukovnik dr Goran Damnjanović uporno izbegava da izvrši tu svoju zakonsku obavezu, čime on i druga službena lica iz Ministarstva odbrane, a pre svega pukovnik Uglješa Jovičić iz Uprave za Vojno zdravstvo MO, načelnik Uprave za kadrove, Sektora za ljudske resurse, Ministarstva odbrane brigadni general Dragosav Lacković i vojni službenik pravnica Sanda Marjanović koja vodi ovaj predmet za majora dr Danila Mladenovića, zajedno čine krivično delo zloupotrebe službenog položaja zaprećeno odredbama člana 359. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

U takvoj situaciji major dr Danilo Mladenović se zvanično obraća i ministru odbrane Zoranu Đorđeviću radi prijema na službeni razgovor, koji to prvo izvrdava i odbija, ali nakon što ga imenovani zvanično obaveštava i upozorava da u slučaju da ga ne primi, da je spreman da se ispred zgrade Ministarstva odbrane u ulici Birčaninova broj 5, u prisustvu sredstava javnog informisanja, u uniformi polije benzinom i zapali, ministar odbrane odlučuje da ga dana 23.05.2016. godine sa saradnicima primi na traženi službeni razgovor.

Ministar odbrane Zoran Đorđević neosnovano je sprečio majora dr D. Mladenovića da povede na službeni razgovor i svog punomoćnika advokata, kao pravnog savetnika i svedoka, s obzirom da je on laik i potrebna mu je pravna pomoć, u situaciji kada službena lica i pravnici iz Ministarstva odbrane svesno lažu i obmanjuju ministra odbrane i pred njim skrivaju činjenice.

Kako mu je major dr Danilo Mladenović na službenom razgovoru izneo nesporne dokaze o odlučnim činjenicama na okolnost ovog slučaja, ministar odbrane je bio prinuđen da predloži imenovanom da ovaj iznese svoj konkretan predlog, sa obećanjem ministra da će ga uvažiti i hitno realizovati, ako za to postoje mogućnosti i ako to omogućavaju propisi.

U međuvremenu je major Mladenović saznao da se nadležna službena lica iz Ministarstva odbrane ponovo spremaju da izigraju sve ono što je dogovoreno na službenom razgovoru sa ministrom odbrane i da mu podnesu na potpis predlog koji će predstavljati dalju opstrukciju naloga iz presuda Upravnog suda. Od strane organa Vojne policije, major je grubo izbačen-iznesen iz zgrade i zabranjen mu je dalji ulazak u zgradu Ministarstva odbrane, kao da se radi o svojevrsnom teroristi, neprijatelju države ili kriminalcu. Zbog toga je major Mladenović pokušao da se u zgradi Vlade Republike Srbije obrati zahtevom i premijeru Vučiću, ali je i tamo naknadno sprečen da uđe.

Kao kruna beščašća, manipulacije i izigravanja i istine i prava i pravde i presuda Upravnog suda, na kraju je na kućnu adresu (?!) majora dr Danila Mladenovića dana 06.06.2016. godine stigao dopis-odgovor Uprave za vojno zdravstvo, Ministarstva odbrane, po ovlašćenju ministra odbrane, u kome se na stupidan i neargumentovan način, koji se ne zasniva na slovu zakona i utvrđenim činjenicama, ponovo manipuliše i otvoreno izbegava da se postupi prema realnim mogućnostima i propisima.

A 1. Ko je major Danilo Mladenović?

Major dr Danilo Mladenović je jedan od retkih aktivnih oficira VS koji je u leto 1998.godine otišao dobrovoljno na KiM, gde je u rejonu karaula Košare, Morina, Ćafa Prušit, general Pavle Ilić, Đeravica, kao i sa područja Dečana, Junika i Radonjićkog jezera helikopterskim transportom izvlačio i spašavao pripadnike Vojske Jugoslavije, policije, ali i ranjene teroriste, a potom odmah učestvovao u hirurškom zbrinjavanju istih ranjenika sa hirurškom ekipom iz Vojne bolnice Niš na isturenom komandnom mestu, tj. u ambulanti Đakovica, a potom helikopterom vršio dalju evakuaciju ranjenih u VB Niš i VMA, za koje vreme su mu svi povereni ranjenici ostali živi! Tokom 1999. godine major dr Danilo Mladenović je formirao ratnu bolnicu u Podujevu čije je sanitetsko osoblje pod komandom majora Mladenovića odlično organizovano na način da je uspešno zbrinjavalo sve povređene i obolele sa prostora severnog dela Kosova i Metohije sve do kraja rata. Major dr Danilo Mladenović je aktivan u Vojsci Srbije punih dvadeset godina i do sada je obavljao uspešno sve upravničke i komandne dužnosti u miru i ratu u raznim garnizonima: Kuršumlija, Đakovica, Beograd, Užice, Sremska Mitrovica, Bela Crkva, Novi Sad, Leskovac, Požarevac i Niš, ali ga se upravo zbog svoje uspešnosti i poštenja boje mnogi pripadnici Ministarstva odbrane, koji su nakon rata "izronili" iz brojnih skrovišta i podruma i kojima ratni heroji i časni ljudi u današnje vreme otvoreno smetaju u Vojsci Srbije.

E, baš takav čovek je na meti guzonja iz Ministarstva odbrane. A samo zato što je jedan probisvet i dezerter poželeo da svoju ženu postavi na njegovo mesto. I ona je ratovala! Dižući noge. E, to je onda u redu. Srbija slavi dezertere i fukare, poput Vučića, a proganja one koji su krvarili za otadžbinu. Sve će to jednog dana, narod pomlatiti!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane