https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Druga strana

Britanska kompanija "Arriva" preuzima gradska i prigradska saobraćajna preduzeća u Beogradu, Nišu, Kragujevcu...

Put pod noge

Naprednjačka vlast u Beogradu je odlučila da do kraja uništi Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) koje je nekim čudom uspelo da preživi prethodnu vlast Demokratske stranke. Aneksom ugovora sa firmom „Appex", GSP je ovom privatnom preduzeću dužan da za potrebe „Bus-Plusa" faktički besplatno daje svoje radnike, dok privatnom Domu zdravlja „Vizim" plaća kako bi njegove radnike proglasio radno nesposobnim, zbog čega će linije morati da preuzimaju privatni prevoznici, na prvom mestu multinacionalna kompanija „Arriva"

Igor Milanović

Kontrolori u vozilima beogradskog Gradskog saobraćajnog preduzeća od sredine septembra imaju pravo da putnike bez validne karte legitimišu i da im na licu mesta izdaju rešenje, odobreno od strane dežurnog komunalnog policajca, o plaćanju mandatne kazne. Skupština Beograda, koja je donela izmene podzakonskih akata koji kontrolorima daju ovakva ovlašćenja, objasnila je svoj potez time da GSP konstantno pravi gubitke zbog putnika koji ne plaćaju prevoz.

Istina jeste da je GSP u dugovima, ali gradska vlast krije da su ti dugovi nastali kako bi se privatnom preduzeću „Appex Solution", koje predvodi konzorcijum okupljen oko projekta „Bus-Plus", obezbedili dodatni prihodi tako što ne mora da plaća svoje radnike.

Kako je saznao „Savez ozbiljnih sindikalaca" (SOS) GSP-a, ovo javno preduzeće je sklopilo Anex 2 osnovnog Ugovora o poslovnoj saradnji broj 4444 od 24.04.2012. godine i Aneksa 1 broj 10787 od 29.10.2012. godine sa „Appex"-om o iznajmljivanju preko 200 radnika GSP-a ovom privatniku. Kao naknadu, Gradsko saobraćajno preduzeće, po članu 3.8 Aneksa, dobija samo 5 odsto od neto mesečnog prihoda ostvarenog od prodaje posebnih karata u vozilu. Sa druge strane, iznajmljeni radnici su i dalje primali platu od GSP-a, a SOS je izračunao da je samo za njihove neto plate Gradsko saobraćajno preduzeće oštećeno za preko 45 miliona dinara!

Treba, poređenja radi, napomenuti kako je „Appex" u 2015. ostvario prihod od 955 miliona dinara, a da je imao samo 368 zaposlenih.

Pomenuti aneks osnovnog ugovora GSP je krio kao zmija noge, pa je SOS-u na uvid dat tek pošto su platili kaznu od 200.000 dinara zbog nepoštovanja odluke Poverenika za pristup informacija od javnih značaja Rodoljuba Šabića. I tu novčanu globu platili su građani Beograda, a ne funkcioneri gradskog prevoznika!

Šest miliona dinara GSP plaća privatnom Domu zdravlja „Vizim" koji je u vlasništvu porodice dr Zorice Dinić. I ovaj ugovor je strogo čuvana tajna. Na zahteve sindikata da im se dostavi kopija ugovora, poslovodstvo GSP-a im odgovara da za time nema potrebe, jer je, navodno, potpisan isti ugovor kao što je bio onaj sa prethodnim domom zdravlja. U svakom slučaju, iako DZ "Vizim" prvenstveno treba da vrši ocenjivanje radne sposobnosti zaposlenih Gradskog saobraćajnog, ova ustanova zaposlene šalje na dodatne kontrole u druge zdravstvene centre, takođe o trošku GSP-a.

Iako je verovatno da jedan deo para koje "Vizimu" po ugovoru daje GSP nađe svoj put do džepova direktora gradskog prevoznika, zarada iz ovog izvora nije glavni razlog zbog koga je odabran upravo ovaj dom zdravlja.

Slanjem na lekarski pregled zaposlene u DZ „Vizim", GSP se rešava stalno zaposlenih vozača koje, manjim delom, želi da zameni novima, primljenim preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a daleko većim delom tako što će linije koje nije više u stanju da pokriva prodati privatnicima, čija su imena već sada svima poznata. Po pravilu, vozači se proglašavaju nesposobnim uz ocenu da imaju psihičke probleme, preciznije zbog navodnog patološkog stanja, ali lekari u svojoj dokumentaciji obavezno stavljaju oznaku "OBS", što znači da nisu sigurni u dijagnozu, čime se štite od eventualne odgovornosti.

Da „Vizim", očigledno, donosi lekarske nalaze kako mu sugerišu funkcioneri GSP-a, vidi se iz slučaja Nikole Antića, koga je dr Mihailo Filipović 24. maja 2016. u jednoj oceni proglasio nesposobnim za rad sa mašinama, dok je drugoj, od istog dana, taj deo izostavljen?!? Dijagnoza je na formularu unapred ispisana i glasi: "patološko stanje".

Kako je SOS saznao, „Vizim" je samo u ovoj godini, do sada izdao oko hiljadu ocena radne sposobnosti zaposlenih u GSP-u i pitanje je u koliko slučajeva je rađeno mimo lekarske etike, odnosno u koliko slučajeva su lekari samo potpisali već pripremljeni formular sa ispisanom dijagnozom, a u dokumentaciji stavili oznaku "OBS" kako bi sebe zaštitili u slučaju provere?

Što se tiče privatnika koji će preuzeti autobuske linije koje zbog ocenjivanja dr Filipovića i njemu sličnih „stručnjaka" ostanu bez vozača, najviše šansi ima multinacionalno preduzeće „Arriva", koje je već kupilo požarevački „Litas" (vlasnik „Arriva International Ltd" iz Velike Britanije) i nekadašnje beogradsko preduzeće „LUV Braća Šarac", a danas „Arriva Luv" (u vlasništvu „Arriva Europe GmbH" iz Nemačke).

„Arriva" je još ranije najavljivala kako je zainteresovana da potpuno preuzme gradski prevoz u Beogradu, nakon što je u isti ušla kupovinom „Braće Šarac", ali i pošto je zakoračila na gradske ulice Niša i Kragujevca. „Arriva" je trenutno najozbiljniji kandidat i za preuzimanje preduzeća „Lasta", koje ne samo da prevozi putnike u okviru beogradskog „Bus-Plus" sistema za račun GSP-a, već je i najveći prevoznik putnika u beogradskom prigradskom saobraćaju, a ima i veliki broj međugradskih i međunarodnih linija.

Da bi „Arriva" preuzela linije koje još nema i postala dominantni, ako ne i jedini prevoznik putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju prestonice, potrebno je prvo uništiti Gradsko saobraćajno preduzeće i to finansijski, što je posao „Appex"-a i sistema „Bus-Plus", ali i kadrovski, što radi DZ „Vizim".

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane