https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Albanac sa Kosmeta Sinan Kastrati svedoči o zločinima njegovih saplemenika

Svedočanstva o zločinima

Albanska dijaspora na Kosmetu, indoktrinirana svojom falsifikovanom istorijom, tobože su autohtoni, Iliri i Pelazgi, od početka nacionalnog preporoda svog naroda ogrezla je u krvi i svakakvim zločinima ne samo protiv srpskog naroda, već i prema svojim sunarodnicima. Ne samo prema onima koji želje miran suživot sa meštanima, Srbima, već i prema svakom drugom, koji im se ne priključi u njihovim zločinima. Tako su ovi Albanci nemilosrdno i ubijali ne samo nealbance Kosmeta, u prvom redu Srbe, već i sve druge Albance, pre svega one koji se nisu slagali sa njihovim neprijateljstvom prema srpskom narodu, sa njihovim zločinima, a zatim i sve druge, koji ih u tim zločinima nisu podržali.

Boro Jugović

Albanac sa Kosmeta Sinan Kastrati, videći ove zločine svojim očima, udaljio se sa Kosmeta i sada živi na Zapadu. Otuda, s vremena na vreme, piše i objavluje na sajtu SHQIPTARI.eu poneki članak, preko kojih tu i tamo kaže i pokoju istinu u vezi događaja na Kosmetu.

Tako, dana 21.septembra ove godine, on je objavio na tom sajtu članak "Evo kako su streljani Ramiz Hodža i Selman Biniši od strane OVK" ("Ja si u pushkatuan Ramiz Hoxha dhe Selman Binishi nga UÇK-ja, http://www.shqiptari.eu/pse-u-pushkatuan-ramiz-hoxha-dhe-selman-binishi-nga-uck-ja/>).

Citiramo original na albanskom jeziku uz faksimil naređenja OVK za njihovo streljanje:

"...Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Drejtoria e Shërbimit të Policisë Sekrete, në emër të popullit shpall këtë fletëekzekutim: për shkak të bashkëpunimit me okupatorin, ndjelljes së frikës, panikës dhe urrejtjes, në emër të popullit shqiptar dhe në emër të luftës tonë çlirimtare dënohet me vdekje Ramiz Hoxha - Bellanicë si tradhtar i kombit. Fati i tillë do t'i pret çdo tradhtar tjetër", shkruan në fletëekzekutimin që i ishte lënë në trup Ramiz Hoxhës, më 2 tetor 1998.

Prevod: "...Oslobodilačka Vojska Kosova, Uprava službe Tajne Policije, u ime naroda donosi ovu odluku: zbog saradnje sa okupatorom, provociranja straha, panike i mržnje, u ime albanskog naroda i u ime našeg oslobodilačkog rata, kažnjava se na smrt Ramiz Hodža-Belanica kao izdajnik nacije. Ista sudbina očekuje svakog drugog izdajnika..." - piše u listu izvršenja smrtne kazne, koji je stavljen na mrtvo telo Ramiza Hodže, dana 2.oktobra 1998.

U njegovom članku on svedoči da su se od srpske vojske osećali nesigurni: "...'Pasiguri" nuk e 'ndienin' vetëm udhëheqësit bashibozukë të bandave të UÇK-së. Një grup i vogël fshatarësh të Bellanicës bashkë me ta edhe imami i xhamisë, mulla Imer Kadria kishin shkuar te Shupat e Bajes, aty ku ishte stacionua ushtria serbe dhe iu kishin thënë udhëheqësve ushtarakë Serbë: '

A mundemi me i punua tokat tona?' Këto kanë qenë akuzat e 'udh' Hoxha dhe haxhinjtë e fshatit Bellenicë kanë bërë 'marrëveshje' me ushtrinë serbe, me shkie. Dhe për ti humbur gjurmët e veta, për ta humb "tragin" ata, një skuadër prej disa ushtarësh të UÇK-së i pushkatojnë Ramiz Hoxhën dhe Selman Binishin..."

Prevod: " '...nesigurnost' su 'osećali' ne samo rukovodioci bašibozlučkih bandi OVK. Jedna mala grupa seljaka sela Belanica, zajedno sa njima i imam džamije, mula Imer Kadrija, behu otišli u Šupe Baje, tu gde je bila stacionirana srpska vojska i pitali su srpske vojne rukovodioce: 'Možemo li da obrađujemo našu zemlju?' "

Ovo su bile optužbe „rukovodioca" OVK, prema kojima su tobože („rukovodioci" OVK činili su sramnu i nisku Hodža i hadžije sela Belanica su napravili „dogovor" sa srpskom vojskom, sa shkie (pogrdno ime za Srbe!- BJ). I da bi prikrili svoje tragove, da izgube „trag" oni, jedna ekipa od nekoliko vojnika OVK, streljali su Ramiza Hodžu i Selman Binišu...

Kako vidite, ovaj albanski nacionalista, iako i sam na neprijateljskim pozicijama prema srpskom narodu, „vojsku" OVK-a naziva bashibozlucima, bandama OVK, pa i njihove rukovodioce. On otvoreno, jasno i glasno optužuje OVK da je činila zločine i nad samim Albancima Kosmeta, da je streljala nevine ljude. A, kad su se tako ponašali prema svojima, može se zamisliti kako su se ponašali prema Srbima i drugim nealbancima Kosmeta.

Interesantno je da pogledate njihove liste ubijenih Albanaca „od Srba". U tim listama su i imena ovih ljudi, koje su sami oni, svojeručno streljali, između ostalog i službi te njihove sramne i niske, kriminalne propagande, da bi primorali ostale da im se pridruže.

U njegovim napisima, objavljenim na pomenutom sajtu, ovaj Albanac ne štedi ni vrhovne rukovodioce albanskih aktuelnih vlasti na Kosmetu, kao što je Hasim Thaçi i njegove kolege.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane