Natrag

Tabloid je pozvan

Ko u Novom Pazaru i Tutinu štiti i nagrađuje direktora-kriminalca?

Što više kradu, bolje ih štite

Elektro-inženjer Besim Dazdarević, zaposlen u Elektrodistribuciji Novi Pazar, pogon Tutin, inače Viši saradnik za održavanje, obratio se pismom Magazinu Tabloid sa namerom da upozna javnost sa štetnim ugovorima koje su napravili rukovodioci ovog preduzeća, ali i sa spregom korumpirane lokalne samouprave, pravosuđa i, po svemu sudeći, policije. Redakcija objavljuje njegovo pismo u celosti

......

Radim u Elektrodistribuciji Novi Pazar-Pogon Tutin pune 34 godine, imam 62 godine života, a prošao sam sve radne strukture od poslova elektromontera do direktora Pogona Tutin, a trenutno radim na poslovima višeg saradnika za održavanje EEO i MM. Najpre bih Vas obavestio da su Zvonimir Milanović direktor ED Novi Pazar, Hajran Hodžić bivši direktor Pogona Tutin i sadašnji direktor Pogona, Murat Ujkanović, oštetili firmu za iznos od najmanje 4.000.000 dinara, tako što su sklapali štetne ugovore u svoju korist a na štetu elektrodistribucije. Štetni ugovori se odnose na: TS „Velje Polje MZ", TS „Stambeni blok 1", TS „Centar 1"...

Ove ugovore dostavio mi je jedan od njih, najmlađi Murat Ujkanović onog trenutka kada je javni tužilac pokrenuo istragu protiv njega za zloupotrebu položaja i proneveru 1.450.000 dinara, a ovo je uradio kada je shvatio da je ispao „žrtveno jagnje" Hodžića i Milanovića, govoreći da neće samo on u zatvor nego će i oni zajedno sa njim, dostavio mi navedene ugovore koji terete samo Hodžića i Milanovića, kako bi se na taj način revanširao svojim saborcima, ja sam odmah obavestio pretpostavljene u Kraljevu, te je formirana komisija koju su činili (Muamer Smailbegović, Nebojša Gvozdenović i ja (Besim Dazdarević), i ispitali smo slučaj „Stambeni blok 1", gde smo utvrdili da je bilo zloupotreba i sačinili smo izveštaj, ali je opet neko sve stopirao i preostala dva slučaja nisu ispitana.

Murat Ujkanović je u mojoj kancelariji kada su dolazili pretpostavljeni iz Kraljeva detaljno objasnio kako i na koji način su Hajran Hodžić i Zvonimir Milanović, oštetili preduzeće po gore navedenim štetnim ugovorima.

Svima u Elektroprivredi Srbije je poznato da Ogranak Novi Pazar sa Pogonom Tutin, posle „Elektrodistribucije NIŠ" posluju sa najvećim gubicima koji se kreću od 30-40%.

I ako treba staviti akcenat na smanjenje gubitaka i otkrivanje slučajeva neovlašćenog korišćenja el.energije direktor Pogona Tutin Murat Ujkanović je preokupiran privatnim poslovima što se može i videti po otkrivenim slučajevima neovlašćenog korišćenja el.energije, a ja ću dati podatke za poslednjih pet godina: u toku 2012.godine, otkriveno je 216 slučajeva neovlašćenonog korišćenja el.energije, u toku 2013. godine, otkriveno je 153 slučaja, od Marta meseca Ujkanović stupa na dužnost direktora Pogona Tutin, u toku 2014.godine, otkriveno je 10 slučaja, u toku 2015.godine, otkriveno je 36 slučaja, do 28.07. 2016.godine, otkriveno je 10 slučajeva.

Sve ovo ide u prilog tome da Muratu Ujkanoviću nije u interesu da smanji gubitke, već je očito da ima neke druge ciljeve i interese koje je postavio ispred interesa „EPS Distribucija" (novoosnovane firme u sklopu „Elektroprivreda Srbije"), u okviru koje je Ujkanović trenutno raspoređen na poslovima rukovodioca Pogona Tutin.

Na osnovu ovih nepobitnih činjenica Ujkanović je pohvaljen i nagrađen kao direktor koji je dao veliki doprinos u suzbijanju neovlašćenog korišćenja el.energije, što je svojevrsna bruka i sramota onih koji su ovakav nerad nagrađivali i pohvaljivali.

Moram napomenuti da se protiv Ujkanovića vode četiri krivična postupka pred Osnovnim sudom Novi Pazar-Sudska jedinica Tutin, po optužnicam javnog tužioca i to: zloupotreba ovlašćenja u privredi čl.238.st.2 KZ, k.delo učinjeno na štetu preduzeća iznos štete 1.450.000,oo dinara, br.predmeta 27K-514/12, povodom ovog slučaja formirana je tročlana komisija (Muamer Smailbegović, Redžep Tutić i Izet Dazdarević), koja je utvrdila da je Ujkanović lažnim fakturama pribavio sebi i drugom protivpravnu imovinsku korist u pomenutom iznosu, a na štetu tada Elektrodistribucije, a javni tužilac na osnovu krivične prijave podiže optužnicu protiv Ujkanovića.

U vezi ovog slučaja bitno je istaći da tadašnji i sadašnji direktor Ogranaka Novi Pazar Zvonimir Milanović odbija da da pismenu saglasnost-punomoćje zastupniku „ED" kako bi je zastupao na sudu, već šalje dopis sudu da se „ED" kao oštećena strana ne pridružuje gonjenju protiv Ujkanovića i da je firma po tom osnovu namirena, direktno na taj način pomaže i spašava Ujkanovića od zakonskih posledica.

Sledeći krivični postupak koji se vodi protiv Ujkanovića je za k.delo izazivanje opšte opasnosti čl.278.st.2 KZ, u kom postupku je osuđen na kaznu zatvora 6 (šest) meseci uslovno za 1 (jednu) godinu, i novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara, u predmetu br. 9K-215/12, presuda nije pravnosnažna.

U vezi ovog krivičnog postupka koji se vodi protiv Ujkanovića bitno je istaći da je direktno odgovoran za pogibiju radnika Senada Ramovića, jer je kao nalogodavac izdao nalog za rad br.59/2010 od 10.04.2010.godine, za otklanjanje kvara na dalekovodu-rastavljaču, te je na osnovu naloga bio u obavezi da uzme izveštaj o radu ekipe gde bi uočio da su radnici pogrešno prespoili dalekovod-rastavljač i tako mogao sprečiti tragediju koja se tada desila.

Treći krivični postupak vodi se za k.delo izazivanje opšte opasnosti čl.278.st.2 u predmetu 9K-263/12, suđenje u toku.

Četvrti krivični postupaka koji se vodi protiv Ujkanovića je za k.delo kleveta čl.170.st.1 KZ, suđenjeu toku br.predmeta 27K-1160/13.

Kako je uspešan i sposoban rukovodilac Ujkanović dokazuje da i ako potiče iz skromne seoske porodice sa Pešterske visoravni, za kratko vreme je stekao enormno bogatstvo i to kuća u Sarajevu BIH od najmanje 150.000 evra, plac u Tutinu od 40.000 evra, dvospratna kuća u Tutinu 200.000 evra, jedno je sigurno da to nije doneo od kuće, i da nije za 10 godina rada u Distribuciji mogao pošteno da ih zaradi, i ne može da čudi što se hodnicima Pogona Tutin često mogu čuti nezadovoljni potrošači kako uzvikuju „lopovi,lopovi".

Murat Ujkanović je proveo više vremena pred inspektorima, istražnim sudija i javnim tužiocima nego svi drugi radnici zajedno, ali u svemu uživa podršku pojedinih ljudi (lidera lokalnih stranaka) koji ga štite i uz čiju zaštitu se oseća sigurno, i ako sam ja lidere lokalnih opozicionih stranaka upoznao sa kriminalnim aktivnostima Hodžića, Milanovića a naročito Ujkanovića, a svi oni peru ruke od njih, međutim stalno su na zajedničkim ručkovima, političkim skupovima i raznim druženjima.

Ove činjenice koje sam izneo niko ne može pobiti kao neistinite, mislim da je vreme da se ovakvim i sličnim korumpiranim rukovodiocima stane na put i završi njihov teror kako prema radnicima, potrošačima tako i prema „ EPS Distribucija", odnosno da se omogući radnicima koji imaju želju da rade i daju svoj maksimum kako bi stvari učinili boljima da rade i opravdaju veliku platu koju primaju.

Toliko su se pomenuti direktori osilili da su sebi dali za pravo da mi ne dozvole korišćenje godišnjeg odmora za 2013. godinu, zatim sam ja svoje zakonsko pravo potražio na sudu, takođe nisu mi dozvolili uvid u tehnički i finansijsku dokumentaciju Pogona Tutin što su dužni da urade, a sve ovo kako se ne bi otkrio njihov lopovluk i pljačkanje.

Ja sam odlučan u nameri da razotkrijem lopove i kriminalce koji lopovišu u Pogonu Tutin, moja borba protiv kriminala i lopovluka traje dugi niz godina unazad, odnosno u sklopu distribucije bezuspešno sam pokušao da stanem na kraj ekipi pljačkaša državne imovine, međutim to nije dalo rezultata jer su sve vešto prikrili i falsifikovali, o svemu ovome posedujem pismenu dokumentaciju koju mogu dostaviti svim zainteresovanim licima, onda sam se obratio nadležnima u policiji o lopovluku u svojstvu građanina i to 13.03.2007. godine i 09.04.2015.godine.

Posle ovih mojih prijava policiji, počinju se dešavati čudne stvari nalik na krimi romane tj. nepoznati počinilac ili više njih obijaju službene prostorije (kancelarije) Pogona Tutin odakle odnose svu dokumentaciju!

Slučaj obijanja kancelarije tadašnjeg šefa Poslovnice Tutin Hajrana Hodžića i blagajne (poznato je da se na blagajni ne čuva novac, već se isti predaje pošti u 15 časova svakog dana), što dovodi do zaključka da je blagajna bila paravan za obijanje druge kancelarije. Sve ovo deluje mnogo čudno obzirom da se u Poslovnici nalazi dežurna služba koja dežura 24 časa, odnosno da je njihova kancelarija odmah do kancelarije blagajne i kancelarije šefa Poslovnice. Takođe, i slučaj obijanja dve kancelarije iz kojih je odneta dokumentacija vezana za ekonomski, tehnički i pravni sektor, odmah su pojedini radnici Pogona odvedeni na poligrafsko testiranje koje nije dalo željene rezultate, a najčudnije u svemu je to da direktor Pogona Ujkanović nije pozvan na testiranje kao ni niko iz dežurne službe Pogona. Sve ovo govori da je neko vešto izvodio i organizovao krađu dokumentacije iz kancelarije Pogona, i toliko vešt bio da ni do dana današnjeg nije otkriven. Za svaku svoju tvrdnju imam konkretne i pismene dokaze i sve što napišem ne pišem napamet već argumentovano, u suprotnom sam spreman da odgovaram i moralno i materijalno.

Da sam ja bilo šta uzeo, ukrao pa makar i jedan najobičniji šaraf ja bi do sada visio na stubu srama, a njima za milionske krađe niko ništa ne može, jer imaju zaštitu od očigledno nekog moćnog, sa punim pravom pevaju pesmu „ne može nam niko ništa jači smo i od države".

podeli ovaj članak:

Natrag