https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli kriminal

Zločini u srpskim bolnicama koji ne dotiču ministra zdravlja

Koga štite Sveti Vračevi

Istraživači Magazina Tabloid opisali su zločine u Specijalnoj bolnici za psihijatrijska oboljenja Sveti Vračevi u Novom Kneževcu. Opisali smo eksperimente nad pacijentima koji se sprovode za račun stranih farmaceutskih kompanija u ispitivanju novih lekova, muke kojima se izlažu neuki i duševno oboleli pacijenti, količini novca koje u svoj džep stavlja direktorka bolnice dr Jovanka Petrović sa svojom lekarskom kamarilom. Pobrojali smo nasilne smrti pacijenata, zlostavljanje bolesnika i otimanje njihove imovine pod patronatom direktorke Petrović. kojoj podršku pruža brat Jovan Drobnjaković, načelnik operative u BIA. Ministar Lončar se ne oglašava.

Arpad Nađ

Direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijska oboljenja Sveti Vračevi iz Novog Kneževca dostavila je redakciji zahtev za objavljivanjem odgovora, koji objavljujemo, jer pokazuje moral pomenute direktorke. Jedan biznismen je posredno pokušao da zaustavi pisanje o gospođi Petrović, jer joj sledi reizbor. Možemo, reko je, da pišemo o njenim saradnicima, o dr Snežani Stijović i njenoj porodici, o dr Ljiljani Nikolić...samo ne o njoj. Obećao je sponzorstvo listu.

Nismo stigli da odgovorimo njegovom posredniku, jer nam je stigla poruka da je dr Jovanka Petrović konsultovala beogradskog advokata Gorana Petronijevića, koji je objasnio da će on da nas tuži, da je ona kolateralna šteta, jer smo mi ruski špijuni koji se obračunavamo sa Službom! (U sledećem broju osvetlićemo delatnost gospodina Petronijevića).

Iako je Jovan Drobnjaković, brat gospođe Jovanke, na ledu u BIA, ona ne miruje. Uz pomoć Ljubomira Arnovljeva, direktora za pravne poslove u Bolnici, koji je izgubio licencu advokata, jer je varao klijente u kupoprodajnim ugovorima i podmetao ih lihvarima, preti, pojedinačno, svakom zaposlenom otkazom.

Direktorka se iz vile na Senjaku privremeno preselila u Novi Sad. Vozi nov automobil marke "Opel", bele boje, registracija BG 666 ZĐ, srednje veličine, dakle, nije "Astra" i ne vozika se više službenom "Škodom Oktavijom". Preti ljudima i dalje otkazima. Arnovljev Ljubomir je specijalista za falsifikate dokumenata i njihovo retroaktivno zavođenje, nameštanje tendera. Predsednik nadzornog odbora Oros Urban Cila je mađarski agent.

Preko puta bolnice nalazi se jedna kuća u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 60. Tu je navodno neka fiktivna veterinarska ordinacija Monns Vet. U APR-u u piše da je osnovana u maju 2016. Ali, kuća nije to za šta je registrovana, a iz nje izlazi Tanja Vasić-supruga dr Bobana Vasića, žena od poverenja direktorke Jovanke Petrović. Izgleda da su tamo postavili opremu za prisluškivanje i spornu medicinsku dokumentaciju. Dakle ne zna se ko je vlasnik kuće i ordinacije, i šta bolnica tamo traži. Kamere u bolnici održava firma Alarm sistems iz Subotice.

„Svinja sa Dedinja" (kako direktoricu Jovanku Petrović zove onih desetak procenata časnih upošljenika ove bolnice) i njen verni pas i saučesnik u svim izvršenim krivičnim delima „antipravnik" Ljubomir Arnovljev, ovih dana u nastupu svog ludila nastavljaju da prete zaposlenima bolnice, pozivajući se na „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti" i „Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama" u pokušaju da zaposlene ućutkaju, jer podaci cure sa svih strana. Pozivaju jednog po jednog u svoje kancelarije i prete.

Ali ne vredi, ne mogu zaposleni više da gledaju ovu ljudsku patnju pacijenata, a mnogi se posle serije članaka u Magazinu Tabloid stide da kažu gde rade. U upozorenju koje se deli zaposlenima, poput letaka za vreme okupacije, kaže se: „...Zabranjuje se svako iznošenje van ustanove: dokumentacije, informacija, ili podataka o lečenju lica u ustanovi ili podataka o zaposlenima bilo u pisanoj ili usmenoj formi ili činjenje dostupnim na drugi način bez saglasnosti direktora ili ovlašćenog lica; takođe se zabranjuje svako iznošenje podataka ili dokumentacije o poslovanju bez saglasnosti direktora ili ovlašćenog lica...".

U nastavku ovog dokumenta tipa „Daje se na znanje..." preti se "najstrožim disciplinskim merama".

Dakle, o svemu što se u bolnici radi mora da se pod pretnjom ćuti, pa i onda kada se radi o teškim krivičnim delima. Pre nego što su informacije objavljene u Magazinu Tabloid, direktorici Jovanki Petrović su više puta od strane zaposlenih podnošene razne prijave nadležnoj zdravstvenoj inspekciji i inspekciji rada, okružnom javnom tužilaštvu, MUP-u (anonimne, neanonimne, krivične...) sa ozbiljnim navodima koji ukazuju na teška krivična dela izvršena od strane Jovanke Petrović i njene organizovane kriminalne grupe. Na žalost, ništa do sada nije preduzeto, a sve prijave bez izuzetka završile su u njenim rukama što joj je omogućilo da surovo kažnjava svakoga na koga u nastupu svoga paranoidnog ludila posumnja.

Kulminacija nezadovoljstva nezaposlenih ove bolnice nastala je kada je anonimna prijava kojom su se na kraju obratili kabinetu premijera Aleksandra Vučića, umesto da završi u Republičkom javnom tužilaštvu, ponovo došla u ruke republičkog zdravstvenog inspektora Branke Bulatović, koja je kako sama piše „Na ruke" (n/r) dostavila prijavu direktorici i time je po ko zna koji put upozorila i podučila kako da izbegne krivičnu odgovornost.

Umesto da energično reaguje i proveri navode ove prijave, premijer je "prodao" ljude koji su mu se obratili u najboljoj nameri i sa mnogo nade da će ova organizovana kriminalna grupa najzad biti zaustavljena. Da su se kojim slučajem potpisali, sada bi bili na ulici ili ispod nivoa ulice. Eto konkretnog primera kako premijer Srbije štiti uzbunjivače-tako što ih predaje dželatima. U žaru „borbe protiv korupcije", ponosno i hrabro kaže „Bacite te naivne budale lavovima. U ovoj zemlji ja određujem ko će da bude uhapšen ! Ja sam država !"

Direktorka dr Jovanka Petrović preselila se u Novi Sad. Poverljivim saradnicima tvrdi da je debelo platila kockarske dugove pokrajinskog sekretara za zdravstvo, docenta dr Zorana Gojkovića, koji je obećao da će je ponovo postaviti za direktora Bolnice. Urednik Magazina Tabloid poslao je pismo dr Gojkoviću tražeći objašnjenje. Nismo dobili odgovor. Ni ministar Zoran Lončar, koji je prijatelj Jovana Drobnjakovića ne oglašava se. Kriminal u Novom Kneževcu ga ne dotiče.

(Nastavak u sledećem broju)

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi"

Zahtev za objavljivanje odgovora

Na osnovu čl. 83-87 Zakona o javnom informisanju, zahtevamo da se u prvom, a najkasnije u drugom narednom broju Magazina Tabloid, u odnosu na datum prijema ovog zahteva, objavi odgovor Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi" iz Novog Kneževca, povodom tekstova sadržanih u zadnja 4 broja ,,Tabloida", prema sledećem:

Informacije, iznete u Vašim novinama, u brojevima: 65 (372), 66 (372), 67 (373) i 68 (374), koje su sadržane u ovim naslovima: "Valter brani tajnu službu", "Ta divlja stvorenja sa Banjice", "Skuvaće nas u loncu ministra Lončara" i "Lončar u Vučićevom loncu", a koje se odnose na Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" iz Novog Kneževca i zaposlene u istoj, su neistinite, nepotpune i netačne.

U Vašim tekstovima je izneto niz proizvoljnih tvrdnji, bez ikakvih prethodnih provera, sa očiglednim ciljem narušavanja ugleda ustanove i zaposlenih, radi senzacionalizma i podizanja tiraža.

Ovakav pokušaj degradiranja jedne uspešne ustanove, koja je uspostavila visoke standarde, kao i pokušaj srozavanja ugleda vrsnih lekara specijalista i drugih zaposlenih, učinjen je na nedopustiv način, klevetnički, vulgarno i, samim tim, krajnje zlonamerno. Zbog toga ukazujemo na niz spornih elemenata koje sadrže Vaši tekstovi i upozoravamo na odgovornost zbog objavljivanja istih.

Nalazimo da u navedenim tekstovima postoje elementi više krivičnih dela (uvreda, kleveta i dr.), a posebno smatramo da ste flagrantno kršili i nastavljate i dalje da kršite imperativne odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naime, nije dozvoljeno javno iznošenje podataka o ličnosti: ime i prezime, informacije o lečenju i sl. bez saglasnosti tog lica, a u slučaju smrti istog, bez saglasnosti rodbine. U Vašim tekstovima, dakle, Vi, pored neistina, iznosite i ono što je zabranjeno.

Što se tiče kliničkih ispitivanja, koja se obavljaju u našoj ustanovi, netačne su informacije da se ista rade nezakonito, uz kršenje ljudskih prava, uz nehuman pristup pacijentima i slično.

Klinička ispitivanja se obavljaju u skoro svim ustanovama sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite u Srbiji. Ova oblast uređena je zakonom i brojnim podzakonskim aktima državnih organa, a preduslov za obavljanje istih je pribavljanje više dozvola i saglasnosti. Naša Ustanova postupa po svim pozitivnim propisima i aktima iz predmetne oblasti (Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva).

Takođe, ova ispitivanja su podložna brojnim kontrolama raznih komisija i instanci, tako da je bilo koja zloupotreba odmah uočljiva i podleže izuzetno strogim sankcijama. Imali smo kontrolu Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove, inspekcija, nezavisnih revizora i sponzorovih revizora i nisu nađene nikakve nepravilnosti.

Nadzor i monitoring su svakodnevno prisutni.

Lekari, medicinsko osoblje i saradnici, su visoko specijalizovani, edukovani i ozbiljni ljudi, etični i posvećeni svom pozivu. Njihov rad se kontroliše kako internim proverama (redovnim i vanrednim stručnim nadzorom), tako i spoljnjim nadzorom, pa je nečasno takvim ljudima davati najpogrdnije kvalifikacije i urušavati im profesionalni i lični ugled, kao i ugled bolnice.

Centar za mentalno zdravlje u Kikindi otvoren je u okviru projekta "Otvoreni zagrljaj", koji je finansirala Evropska unija, a koji se sprovodio u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

U projektu su učestvovale sve specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti i domovi za duševno obolela lica. Centar je organizaciona jedinica naše ustanove, koja čini da usluge zaštite mentalnog zdravlja budu pacijentima teritorijalno dostupnije i sveobuhvatnije. Pitanje rada Centra je transparentno u svim segmentima. Nakon završenog projekta, bili su revizori Evropske delegacije, koja je finansirala projekat iz tzv. IPA sredstava.

Takođe su netačni Vaši navodi o sistemu video nadzora u našoj ustanovi, jer je nalazom i mišljenjem Poverenika za informacije od javnog značaja, koji je vršio proveru zakonitosti video nadzora, od 10. 08. 2015.godine, konstatovano sledeće:

"Nisu utvrđene nepravilnosti u sprovođenju i izvršavanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u odnosu na video nadzor u navedenoj bolnici, pa je postupak nadzora okončan".

Svi navodi koji su objavljeni u Vašem listu, a koje šalje nekolicina nezadovoljnih zaposlenih iz naše Ustanove, već su bili prosleđeni Ministarstvu zdravlja, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i kancelariji predsednika Vlade.

Po svim tim anonimnim navodima izvršena je kontrola u našoj Ustanovi, pri kojoj nisu nađene nikave nepravilnosti. Nikakve nepravilnosti nisu nađene ni pri redovnim kontrolama RFZO.

Ovim tekstom dotakli smo samo deo neistina koje ste objavili o našoj ustanovi, što ne znači da je istinit deo koji nismo dotakli. Upozoravamo Vas da ćemo legitimnim putem pozvati na odgovornost urednika, novinara i lica koja su vršila dostavu zaštićenih podataka.

Direktor

Petrović dr Jovanka

(Odgovorićemo u sledećem broju)

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane