https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Polemika

Argumenti Albanaca za autohtonomaniju, iliromaniju i pelazgomaniju

Ko su Albanci?

Albanski akademici su predstavili svoje argumente u vezi svog pretendiranja da su autohtoni, sledbenici Ilira, pa i Pelazga. Ja sam ih citirao ad verbam u mom delu "Ko su Albanci?", prodiskutirao sam ih sa naučnom, akademskom akribijom, suprotstavio sam im se i predstavio dokumenta, činjenice i moje argumente, naučno, seriozno i bez uvreda i psovki, tvrdi najugledniji albanolog akademik Profesor dr Kaplan Bulović, stalni saradnik Magazina Tabloid

Piše: Prof. dr Kaplan Burović, akademik

Do danas, od tri albanskih akademija, nijedna još nije ustala da mi ih demantuje i negira. Apsolutno nijedan dokumenat mi nisu demantovali, porekli, nijednu činjenicu ni argumenat, predstavljeni od mene u vezi ovog problema, u pomenutom delu.

Naprotiv, Akademija nauka Albanije, u svom delu Fjalori enciklopedik (Enciklopedijski rečnik), Tirana 1985, i unela je tamo neka moja albanološka naučna otkrića, razume se-bez pomene mog imena, jer sam tada bio u zatvor. Zahvaljujem im i za toliko koliko su učinili.

Akademija nauka i umetnosti albanskih intelektualaca, sa sedištem u Istanbulu, ceneći moj istaknuti doprinos na polju albanologije, proglasila me ne samo za njenog običnog člana, već i za počasnog člana - kao književnika. Kao albanologu su mi poverili i upravu Otseka za albanski jezik i književnost. Zahvalio sam im se i opet im zahvaljujem.

Akademija nauka i umetnosti Kosmeta, u svom enciklopedijskom izdanju KOSOVO, Priština 2012, priznala me za književnika (i za albanskog književnika!), pa i zlostavljenog i persekutiranog jako teško, potpuno nevinog, kako od režima titoističkog u Jugoslaviji, tako i naročito tako od enverističkog rezima u Albaniji.

Ima pokoju netačnost ta biografija prištinskih akademika, koja je od vremena iskritikovana od čitalaca, ali ja, i pored toga, i pored tih grešaka, zahvaljujem im i za toliko koliko su pisali o meni. Posebno im zahvaljujem što su rekli istinu o karakteru mog tamnovanja u Albaniji, da se nisam složio sa banditizmom Envera Hodže, a ne da sam tobože bio kažnjen prispeo u Albaniji sa misijom od UDB-e! Isto tako i za roman IZDAJA, koji mi negiraju Enverovci, zahvaljujem im što jasno i glasno priznaju da je moje delo. Izražavam žaljenje Enverovcima što, eto, i Akademija Kosova mi priznaje autorstvo tog dela, kao što mi priznaje i borbu za slobodu i demokratiju, kako u Jugoslaviji, tako i u Albaniji! Naravno da sam u očekivanju da mi i mnogo što-šta drugo značajno priznaje, o čemu još uvek ćute.

Za moje stavove na polju nauke, u vezi porekla Albanac, koliko vidim i čujem, nijedna se od ovih akademija još nije prononcirala, ni službeno i niti neslužbeno, ni pro niti protiv. Štaviše nijedan od članova ovih akademija, bilo i u svoje ime, još ne znam da je bilo kako reagovao, iako su pozvani od čitalaca mojih albanoloških teza (Od njih nazvane i "crne teze"!), da mi ih poreknu, demantuju i da dokažu da su Albanci autohtoni, Iliri i Pelazgi, a ne kako to ja kažem. U suprotnom - kako oni misle - ne može se živeti ! Bez autohtonije i porekla od Ilira i Pelazga oni sebe ne mogu zamisliti.

Albanski intelektualac Atrea Kocani izjavio je preko medija:

"...Pročitao sam neke stvari od Kaplana Resulija koje su jako interesantne. Ja mislim da će on za kratko vreme 100% demantovati tezu da su Albanci poreklom od Ilira...Mi ne možemo demantovati ono što kaže on. Zabezeknuti smo od činjenica koje on prezantira..."

Atrea Kocani su prosledile mnoge firme drugih albanskih intelektualaca, pa i istoričara, naučnika, poznatih albanologa, na poseban način dr Ardian Kljosi, Ardian Vehbiu i Fatos Ljubonja sa čitavim jednim kvartom mladih albanologa, za što sam im se zahvalio. Doktoru Kljosi, koji položi i svoj život u odbrani mojih albanoiloški teza, posvetio sam i jedno delo, koje je već objavljeno. Jedno drugo moje delo posvetio sam mom profesoru, poštovanom akademiku, prof. dr Ećrem Čabej, za njegov rad od pionira na polju albanoloških istina, pa i na polju istine o poreklu Albanaca. Kako se već od svih zna, on ne samo što je rekao, već nam je to i dokazao da se albanski jezik formirao u Rumuniji, u VI veku nove ere i da su Albanci otuda, iz Rumunije, sišli na Balkan i smestili se u oblast Mata, iznad Tirane, u X veku nove ere. A ovo znači da ne samo što nisu autohtoni, već nisu ni Iliri, ponajmanje i Pelazgi.

Sa mojim albanološkim tezama su se složili i strani naučnici, nealbanski. Universitet Nju-Jorka mi ih prodiskutirao na engleskom jeziku preko interneta, pa mi ih je i objavio još 2005. Akademik prof. dr Fox Mulder reče preko medija i ovo:

"...Albanski istoričar disident Kaplan Resuli Burović je izvor dostojan poverenja za istoriju albanskog naroda..."

I druge naučne svetske institucije izjašnjavale su se najpozitivnije o mojim albanološkim tezama, dok su akademije nauka počele da me unose i u njihove enciklopedije sa punim imenom i sa mojim albanološkim tezama, što je Enverovce učinilo da pobesne i da urliču preko svojih medija do samog nebeskog vrha protiv mene. Setite se samo njihovih urlika protiv Enciklopedije Akademije nauka u umetnosti Makedonije! Oni se povezaše i sa Titoistima, koji im pritekoše u pomoć sa čitavom Akademijom nauka i umetnosti Srbije, koja je još od vremena bila u službi albanske feudo-buržuazije, njenog šovinizma i rasizma, posebno pod zastavom titoizma i pod rukovodstvom presednika Republike-Dobrice Ćosića, koji je umro, kao i svi drugi Titoisti, indoktriniran albanskom falsifikovanom istorijom, jer su se bojali i korice da vide mojim albanološkim izdanjima, kamoli i da koje od njih pročitaju.

I dok je Beograd Titoista instruirao svoje ljude da me napadaju, sred Tirane je jednoj ličnosti, koja je sa mojim tezama otišla u Akademiji nauka Albanije da pita kako stoji stvar sa ovim Kaplanon, odgovorili:

"...Sve sto kaže akademik Burović o poreklu Albanaca znamo mi to pre njega i bolje od njega, ali sada nije vreme da se to kaže. Treba da prethodno ujedinimo Kosovo sa Albanijom, pa ćemo tada i mi to priznati..."

Videći značaj ovih reči, postavih ih kao moto mog dela "Ko su Albanci?", svojevremeno objavljeno na svim jezicima Balkana, pa i na engleskom jeziku.

Dakle, evidentno je da protiv mojih albanoloških teza nisu svi Albanci: jedan značajan njihov deo, videći njihovu osnovanost, složio se sa ovim tezama još od vremena, još pre njihove afirmacije u svet od moje strane. Složili su se punim imenom i prezimenom, otvoreno, pošteno. Setite se samo akademika, prof. dr Ećrema Čabeja!

I pored svih nastojanja Titoista i Enverovaca da pokriju ćutnjom moja izdanja uopšte, bila su upravo moja albanološka otkrića u vezi porekla Albanaca ona, koja su, pored svekolikih prepreka i sabotiranja, prodrla u svet, pa i među samim Albancima. Tada su i ovi, Titoisti i Enverovci, bili prinuđeni da otvore usta i da počnu njihovu borbu protiv mene i na polju nauke. Tako, pored moje zasluge što sam svetu otkrio ove albanološke teze, posebnu zaslugu imam i zato sto sam razbio albanski TABU i angažovao Albance u diskusiji ovih teza. Sigurno da za ovo ima da zahvalim poznavanju albanskog jezika i švajcarskom narodu, koji mi je svojim znojem omogućio da privatno objavim i razdan na poklon moja dela. Nije slučajno što je albanska mafija učinila sve da mi švajcarske vlasti prekinu davanje onog parčeta hleba, pa i da me oteraju iz Švajcarske. U to vreme, pa i dan-danas, srpsko-crnogorske i makednoske vlasti ne samo što mi nisu dali ni najmanju podršku, već su i sarađivale sa albanskim kriminalcima protiv mene. To čine i dan-danas. Ili ovo nije istina?!

Ovako, protiv mojih albanoloških teza su ustali pre svih Enverovci (I Titoisti!), koji - urlajući protiv mene kao autora tih teza - hoće da prikriju, da denigriraju, da zamagle i učine nepostojećom moju borbu protiv titoizma i enverizma, protiv moje angažovanosti da dokumentima, činjenicama i naučnim argumenatima dokažem da ni Tito niti Enver Hodža nisu bili komunisti, već najcrniji kriminalci i banditi, koji nisu poštovali nikakve zakone, nikakva pravila i nikakve principe. Pod parolama političkim (titoizma i enverizma!) protiv ovog Kaplana, oni nisu mogli da mobiliziraju nikoga, ni članove svojih partija. Zato, čim je Kaplan izjavio da nije Albanac, već Jugosloven, Srbo-Crnogorac, Enverovci se digoše protiv njega sa zastavom najekstremnog nacionalizma, šovinizma i rasizma, gde su - sigurno - uspeli da mobiliziraju sve one koji su od vremena bili zaraženi sa šovinizmom i rasizmom do te mere, da je i Ismail Kadare bio prinuđen da sred Pariza kaže celom svetu da su njegovi Albanci jedan rasistički narod.

Titoisti su upotrebili (I nastavljaju da upotrebe!) protiv mene i verski fundamentalizam, prikazujući me pred hrišćanima kao muslimana i, pred muslimanima, kao hrišćanina. Tobože sam otišao u srpski manastir Mileševo i konvertirao se u hrišćanina, kao neki drugi, dok su me poslednjih dana, a u vezi mog dekorisanja od SPC sa zlatnim likom Petra II Petrovića Njegoša za životno delo i istrajnost po jugoslovenskim i albanskim zatvorima, prikazali kao proglašenog za Svetog Viteza Srpske pravoslavne crkve!

Naša porodica, Burović-Rizvanbegović-Resulbegović, poznata u Istoriji Crne Gore i Hercegovine, u pobratimstvu je lično sa Njegošem. Zato sam u očekivanju da i u vezi sa ovim počnu da koješta intrigiraju. Već su pisali protiv moje majke (Pokoj joj duši!), pa i da me našla u maslinjak Ulcinja, da - pošto nisam Albanac - mora da sam Ciganin, i to ruski Ciganin!

A pošto se ja nisam zadovoljio sa izjavom da nisam Albanac (Pa izjavih i da sam one nacionalnosti, koja je najomraženija od ovih Albanaca!). Izjavih preko toga i da se ne slažem ni sa njihovom istorijom. Počeh i da izlažem dokaze da je ta istorija izvitoperena, falsifikovana. Ovo je dobrodošlo ovim Albancima, enverističkoj bandi (I titističkoj!) da pod njihovom zastavom (tobože nacionalističkom!) mobiliziraju sav ološ društva, ne samo lumpen-proletere već i lumpen-intelektualce. Ovako buknu moje sataniziranje, jedno sataniziranje bez presedana ne samo u istoriji albanskog naroda, već i sveg čovečanstva. Negirali su drugi i Isusa Hrista, pa i samog Boga, ali se nisu satanizirali ovoliko i ovako gadno kako su mene satanizirali.

Spalili su na lomači Đordano Bruna, ali nisu ga klevetali i nisu lajali protiv njega ovoliko prljavo i na ovaj monstruozan način kao što su klevetali i lajali (pa nastavljaju da kleveću i lažu!) i protiv mene.

Nema albanskog medija, lista, sajta i radio-televizije Albanaca, Albanije i njene dijaspore, koje nije urlalo do neba protiv mene, sa svakakvim klevetama, lažima, intrigama i falsifikatima, psovkama, uvredama, prokletstvima i pretnjama. Nema mere koja nije preduzeta u brazdi mobinga protiv mene od Stalinista ne samo Istoka, već i Zapada, i Francuske, i Švajcarske. I ne samo od Staljinista, koji me od vremena imaju u svojim crnim listama kao "antikomunistu", već i od kapitalista, koji me isto tako imaju na njihovoj crnoj listi kao-kao komunistu !

Bezbrojni su njihovi pokušaji da me u ime demokratije likvidiraju fizički! Preko interneta ne samo što su tražili atentatora, koji će doći u Švajcarsku, gde živim, da me ubije, već su mi i opelo očitali (preko interneta!), primer ovaj do sada bez presedana u istoriji čovečanstva.

Albanci, koji su se po stranicama štampe poređali pod enverističko-titoističkom zastavom protiv ovog Kaplana su ne stotinama, već hiljadama, da ne kažemo da su desetinama hiljada. Na web-u lista Ballkanweb, u toku jednog sata pretstavili su se stotinama "komentatora" protiv mene. Skoro svi sa pseudonimima. Ne skoro, vec svi sa psovkama, uvredama i pretnjama da će ubiti ne samo mene, već i moju decu.

Zašto sa pseudonimima? Od koga se boje da izađu pravim imenom?! Za ovo treba da se napiše jedna posebna studija. Ovde ćemo reći ukratko da skoro sve te "komente" pisale su same redaksije. Iako imamo kojeg stvarnog autora, ako nisu profesori, doktori nauka i akademici, jesu ljudi koji sasvim dobro znaju da nemaju pravo, da njihos stav protiv mojih albanoloških teza ne samo što im ne služi na čast, već ih i kompromitira, naročito kad su upotrebili kao argumenta njihove teze psovke, uvrede i pretnje. Zato i ne izlaze njihovim pravim imenom.

U poslednje vreme smo konstatirali da redaksije, za njihove napise protiv mene upotrebljavaju i imena mrtvih ličnosti, pa i imena poznatih stranaca, koji niti znaju albanski jezik i niti imaju pojma da postoje ti albanski sajtovi, gde se njihovim imenima objavljuju optužbe protiv ovog Kaplana i njegovih teza. Na poseban način se ovo prakticira na sajtovima srbo-crnogorskim i makedonskim, gde nam se pretstavljaju Albanci sa srpsko-makedonskim imenima, dok ih njihov srpski jezik, ili makedonski, kojim ne vladaju u dovoljnoj meri, izdaje, skida im maske i kazuje nam ko su.

Ali, sem anonimusa, tu i tamo je istupio protiv mene i koji sa svojim pravim imenom, kao što su UDB-in agent Bahri Brisku i major UDB-e Nafi Čegrani, ili agenti albanskog SIGURIMI-a presednik Albanije i načelnik "komunističke" Partije rada Albanije Ramiz Alija, pa general SIGURIMI-a Ismail Kadare (Najjače enverističko pero Albanije!), kao i neki drugi, svi od vremena autodemaskirani sa svojim klevetama, intrigama, falsifikatima, psovkama, uvredama i pretnjama protiv mene.

U poslednje vreme istupi protiv mene i nekakav prof. dr Myslim Islami. Pred da ga citiramo, da vidimo ko je on. Evo što sâm kaže za sebe:

Rodio se 20 maja 1936. u selo Roshanj sreza Kolonja (Južna Albanija). Postao je poznat "značajnim" monografijama o dvojici albanskih komunista: Vasil Šanto (objavljena pod zastavom E.Hodže, 1981) i Ali Kelmendi (pod zastavom antikomunizma, 2002.). Do sada je napisao 25 glasova ENCIKLOPEDIJSKOG REČNIKA Albanske Akademije nauka, moguće i glas ENVER HOXHA. Godine 1964 Enver Hodža mu je dodelio titulu doktor nauka, dok mu 1983, pred samu svoju smrt, dodeljuje i titulu "Kandidat istorijskih nauka". Godine 1986. branio je titulu "Stari naučni saradnik". Godine 1993 - "Doktor na polju istorije". Godine 1995. Komisija naučnih kvalifikacija Republike Albanije dodelila mu je titulu "Upravljač istraživanja" (Prof. dr). Dodeljeno mu je i odlikovanje "Naim Frasheri" za "izvrstan" rad na polju istorije i dr., i dr.

Znači, nemamo posla sa svakakvom osobom, sa kojim uličarom, već sa istaknutim naučnim radnikom, kuadrom, uvaženim i istaknutim istoričarom, korifej albanske nauke. Kao takav on je objavio i studiju "Autoktonia iliro-shqiptare dhe prirja properëndimore " (Autohtonija iliro-albanska i njihova naklonjenost prema Zapadu), koju su mu preštampali svi albanski sajtovi, zemlje i dijaspore, kao poseban biser, koji osvetljava njihovo pelaško-ilirsko poreklo i autohtoniju, koje nema nijedan drugi narod ni Balkana niti Evrope, jer svi drugi narodi su prezreni uljezi, došljaci, otimači i okupatori albanskih teritorija.

Ja sam to našao na sajtu http://www.ikvi.at/?p=9439

Pre citiranja i komentiranja, hoću da naglasim da za onu albansku „naklonost prema Zapadu", isti ovi Albanci, koji su ga dekorisali sa medaljom „Naim Frasheri", dekorisali bi ga i medaljom „Enver Hoxha", ništa manje već jedno 10 ili 20 godina zatvora, i samo da je kome prišapnuo to na uho. Ali su Albanci od vremena rekli da zid ne mrda, čojak (na alb. Burri) ne, on mrda! A oni (Oni!) jesu kao što su kroz vekove bili Burrra-čojci sa tri R, dok mi-eh, da samo znate što smo mi bili i jesmo?!

On - koji nam se do jučer busao u prsa za proleterski internacionalizam - danas pretendira : " Nema rase starija od albanske u Evropi...Mi smo nikli pelazgo-ilirski u ovim oblastima, kao sama drveća zasađena mnogo vekova ranije od dolaska na ovom poluostrvu Grka, Rimljana, varvara (Huna i Gota), Slovena i na kraju, u XV veku, Osmana. Ilirsko poreklo Albanaca i njihovu autohtoniju istakli su u njihovim delima L.Majer, Jokl, G.Statmiler, R.Katiç, G.Vajgnoli, P.Skok, H.Bariç i desetinama i stotinama naučnika, albanologa, balkanologa proteklih vekova i naših dana...".

I pošto su to "istakli" oni, mi drugi nemamo pravo niti da diskutiramo to, kamoli i da se tome protivimo.

De pogledajte jednom kako i koliko je to istakao Gustav Weigand (Kome ovaj prof. dr Islami još nije naučio ni ime, jer mu ga piše Vajgnori, kao i Katičiću, kome ga piše Katiç, i G.Majeru - L.Majer!)!

Svet na sve strane danas zna da G.Weigand ne samo što nije istakao nigde da su Albanci autohtoni i Iliri, već nasuprot, pretstavio je nauci 12 njegovih strogo naučnih argumenata da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri. Norbert Jokl istina je da je pretendirao nekada, u njegovoj mladosti (pretendirao je, ali to nije dokazao!) da su Albanci autohtoni i Iliri, ali - kad je pročitao 12 argumenata akademika, prof. dr Gustava Weiganda digao je ruke od hipoteze o autohtoniji Albanaca i o njihovom poreklu od Ilira, kao i svi drugi iliromani. Pa i Albanci, na čelo sa njihovim Bogom albanologije, akademikom, prof. dr Eqrem Çabej, digoše ruke od hipoteza o autohtoniji i poreklu od Ilira i Pelazga! Myslim Islami izgleda da još nije pročitao ni ono što je pisao na albanskom jeziku Akademik Čabej, kamoli i ono što su napisali na nemačkom jeziku Akademik Weigand, Akademik Jokl i drugi, koje spominje kao papagal, ne videvši ni korice njihovih dela. Zato nam i "dokazuje" autohtoniju i pelaško-ilirsko poreklo Albanaca sa rekla-kazala, a ne sa dokumentima, činjenicama i naučnim argumentima, kako su to učinili svetski naučnici, koji su nam dokazali da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, ponajmanje i Pelazgi.

Ali - da, da, izvinite me: i on, kao i mnogi njegovi albanski prekursoru, pretstavio nam je svoje argumente ne samo za autohtoniju, već i za poreklo Albanaca od Ilira, pa i od Pelazga. Izvolite ih pročitati:

"Potresna je činjenica, jedna od najmonstruoznijih, nezavisno od bandite koji servira slovenski otrov, jedan šarlatan koga smo prepoznali iz lista "Tema"32), kao i dostojanstven odgovor, koji daje Kaplanu Resuli novinar, ali mene uznemirava činjenica, zašto Akademija nauka Albanije ćuti, čini letargijski san ili je sasvim umrla! Jer se ne strese od takvih napisa, što čeka, da vaskrsne Čubrilovič, jer vaistinu hoće da se mere sa "akademicima"!

Ovaj monstrum, poznat u Albaniji kao agent Beograda, što se sada zna od svih, poprimio je pečat onih neprijatelja albanskog jezika, autohtonije našeg naroda, pretstavljajući nam se karakteristikama jednog bastarda, koji nije ništa drugo, do samo sredstvo, jedan slepi instrumenat u ruke vekovnih šovinističkih neprijatelja albanskog jezika, naše kulture, korifeja naših, a koji ima ime jednog čudovišta Kaplan, i eto zašto njegov napis treba izgoreti, prosto iz činjenice, jer nema mesta za naučnu polemiku. Ovaj je jedna zmija koja gamiže da ujeda i koju ne treba ostaviti da prosipa šovinistički otrov?!"

Obratismo se i listu Tirane Tema, od dana 02.03.2003, da vidimo "dinjitozni odgovor koji daje" ovom čudovištu novinar, kako to pretendira Myslim Islami, ali tamo ne nađosmo nikakvog novinara, kamoli i njegov dinjitozni odgovor. Jeste, i tamo nađosmo istog ovog Myslim Islami, sa istim ovim dokumemntima, činjenicama i argumentima za autohtonomaniju i iliromaniju-pelazgomaniju Albanaca.

Znači, argumenti ovog profesora i doktora nauka, ovog kandidata istorijskih nauka i upravnika naučnih istraživanja na polju istorije, jesu: Kaplan je bandita, jedan šarlatan, monstruum, agent Beograda, neprijatelj albanskog jezika i albanske kulture, bastard, sa imenom čudovista, zmija.

Dodajte ovima i argumente njegovih kolega kao Ramiz Alija, Ismail Kadare, Bahri Brisku, Nafi Čegrani, Albert Kotini, Skender Škupi, Mojkom Zećo, Fatbardh Rustemi, Agron Tufa, Sadik Elshani i tutti quanti, koji su mi opsovali i vređali listom sve koje mi zaprema kućni prag, majku, suprugu, sestre, kćerku i rođakinje, kao žive tako i mrtve, kako rođene, tako i one koje će se roditi, sve jedan argumenat snažniji od drugog u prilog njihove autohtonomanije, iliromanije i pelazgomanije.

Zato oni optužuju i Envera Hodžu da je njegova najveća greška što me nije fizički likvidirao, jer - oni koji ne misle kao Myslim Ismaili - ne treba ni da žive. Zato on, kako vidite, poziva Albance da mi spale i dela (I spalili su mi ih, sred Tirane!), pa i da me fizički likvidiraju, zajedno sa decom, za što su tražili i pomoć švajcarske vlade, dok su sa jugoslovenskik vlastima i delovali. Setite se samo pokušaja da me ubiju u Božaj, na graničnom prelazu iz Jugoslavije u Albaniju, u januaru 1999 !

Myslim Islami je sigurno jedan od onih koji su me osudili na smrt još pre hapšenja i isleđivanja, čim su za to dobili naređenje iz Beograda. On mi je inscenirao i sudske procese jedan za drugim, naredni sa većom fašističkom bezobraznošću od prethodnog, optužujući me da sam činio neprijateljsku propagandu protiv socijalizma i komunizma i sa mojim potpisom, koji dan-danas pišem ćiriličnim slovima, ali koje su se njemu učinile kao ruska slova, kao i ona kojima je potpisivao i Lenjin. Pred sudom je uskliknuo:

-Vidite, vidite! On i potpisuje ruski!

I zato što sam potpisivao "ruski" kaznio me doživotnom robijom, jer sam time u Albaniji pretstavljao diversionin politik dhe ideologjik (političku i ideološku diversiju). Ko ne veruje neka vidi moje delo sa dokumentima Enveristički sudski procesi (Ulcinj 2016). Ovaj Myslim Islami mi je razorio porodicu, prostituirao mi ženu, masakrirao mi decu, mom sinu je ubio u utrobi neveste bebu od pet meseci i - posle svega ovoga - umesto da mi se izvini, umesto da učini autokritiku za svoj neoporecivi banditizam-naziva mene banditom. I ovim banditima je poverena Albanija da je demokratiziraju!

Kad sam demaskirao Josipa Broza Tita, za njega i njegov soj, za Myslima Islami, bio sam genije, dok sada, pošto sam počeo da demaskiram i njegovog Envera Hodžu, sada sam ŠARLATAN.

Monstrum Envera Hodže, koji se udavio u krvi nevinih ljudi, naziva mene monstrum, koji do danas nisam zaklao ni kokošku.

Agent Beograda, koji je izvršio zapovest Tita za moje likvidiranje, naziva mene Agentom Beograda, iako vidi sasvim dobro da taj Beograd nema tog zločina i svinjarije koju nije učino i ne čini dan-danas protiv mene!

Bastard, koji menja zastave kako se menja situacija, naziva mene bastardom zato što nisam promenio zastavu ni kada me drao na živo. Naziva me bastardom zato što sam postojao i stojim kao niko drugi na svetu! Kao niko drugi na svetu! Sam samca u borbi protiv svih!

Neka sve to, već me napravi i neprijateljem albanskog jezika i kulture! Mene, koji sam albanskom jeziku i kulturi poklonio glavno delo albanske književnosti u prozi i toliko drugih dela, koja Myslim Islami, sa svima onima koji laju protiv mene, niti su dali niti će ikada dati dok god budu živi.

Albanski šovinista i rasista Myslim Islami, koji dan-danas nije rekao ni pola reči protiv svog, albanskog šovinizma i rasizma, iako mu taj šovinizam i rasizam sa osedelom bradom sedi na čelo odaje, optužuje mene za šovinistu, mene koji sam demonstrirao činjenice, flagrantne i najsjajnije činjenice protiv šovinizma mog naroda, koji sam demonstrirao i svakodnevno demonstriram internacionalizam par excellence.

Idi, o Myslim Islami, i učini za jezik i kulturu albansku (albansku, ne srpsku!) jedan stoti deo onoga što sam ja, Srbin i srpski šovinista, antialbanac, učinio za albansku kulturu! Posle toga dođi i reci mi, optuži me da sam neprijatelj albanskog jezika i kulture, kao što si ti neprijatelj srpskog jezika i kulture, pa zato i misliš da smo i mi kao ti i tvoje kolege!

Pokrij se, o Myslim Islami, jer te vide Stari grad! (Albanska izreka - za jer te vide ceo sve!)

Pokrij se, jer si diskreditirao ne samo sebe i svoja naučna zvanja, koja predmećeš svom imenu, već i sve one koji su ti ih dodelili, jer sigurno ne mogu biti ni bolji ni sposobniji od tebe, ni kao ljudi i ni kao naučnici, dok te vide takvog - i ne suprotstavljaju ti se.

Kao pod zastavom Envera Hodže, tako i dan-danas, vi ste bili i nastavljate da ste sramota albanskog naroda, najcrnije poglavlje istorije albanskog naroda! Prezrena bagra i monstruozni kriminalci, koje je porodila društveno-politička svetska kriza!*)

________________

*) Napisano i objavljeno najpre na albanskom jeziku, na sajtu Albanaca u emigraciji Bashkimi i ShqiptarËve (www.ikvi.at ), Beč-Austrija, 08.XI.2016. Za nekoliko dana su ga pročitali više od stotinu posetilaca tog sajta. Apsolutno niko nije zucnuo ni reč. Ni protiv, niti za. Ovo nam dokazuje da su Albanci počeli da zdravo razmišljaju, da razlikuju istinu od laži. Nije se javio ni Myslim Islami, ni izvinjenjem, niti opravdavanjem. Ja sam pismeno izrazio zahvalnost redakciji sajta što mi je objavila ovaj odgovor, primer ovaj u suštoj suprotnosti sa praksom sajtova i svih drugih medija Albanije i njene dijaspore, gde se dozvoljava da me psuju i vređaju svakako, kao ovaj Myslimi Islam, ali ne i da mi dozvole da bar njihove laži i falsifikate demantujem. Izgleda da je redakcija ovog sajta pre svega shvatila kako treba demokratiju i slobodu štampe, a zatim i značaj konstruktivih diskusija za proveravanje istine o svemu. Ja im još jednom čestitam i zahvaljujem. Istovremeno naglašavam da ovi ljudi predstavljaju albanski narod, a ne oni koji guše svakakvu demokratiju, sve slobode, pa i osnovna ljudska prava, kako se to aktuelno čini ne samo u Albaniji, već i kod nas, sred Beograda.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane