Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ove majka ne rađa više

Ko je kandidat za člana Upravnog odbora javne kuće RTS

Vučićeva Monika Levinski

......

Centar za primenjena društvena istraživanja (CPDI) Hadži Milentijeva 48, 11000 Beograd dobio je prošle godine zadatak da predloži Vučićevog omiljenog profesora Vladimira Vuletića za člana Upravnog odbora Javne kuće RTS. Obrazloženje predloga sa radnom biografijom profesora Vladimira Vuletića.

''...Smatramo da profesor dr Vladimir Vuletić (1965) svojom radnom biografijom i moralnim kvalitetima u potpunosti odgovara zahtevnoj dužnosti člana Upravnog odbora Javnog medijskog servisa Srbije.

Profesor Vuletić je široj javnosti i generacijama studenata poznat kao ugledni univerzitetski profesor i objektivni komentator društvenih i političkih zbivanja. O primerenosti profesora Vuletića za člana UO najbolje svedoči njegova radna biografija:

Nakon završetka pančevačke Gimnazije upisuje Filozofski fakultet u Beogradu. Diplomirao je 1990., magistrirao 1996. i doktorirao 2002. godine na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od 1991. do 1994. godine bio je zaposlen kao asistent za predmete Opšta sociologija i Metodologija socioloških istraživanja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a zatim do 1995. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao asistent na predmetu Uvod u sociologiju. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu zaposlen od 1995. godine kao asistent na predmetima Uvodu u sociologiju i Opšta sociologija, a potom od 2003. godine do 2009. kao docent na predmetu Uvod u sociologiju. U zvanje vanrednog profesora izabran 2009. godine, a u zvanje redovnog profesora 2014. godine. U tom periodu, uvodi nove kurseve i razvija oblast sociološkog proučavanja globalizacije-Uvod u studije globalizacije, Sociologija globalizacije, Kulturna globalizacija i Ekonomska globalizacija. Kao gostujući nastavnik predavao na master studijama Fakulteta političkih nauka u Beogradu i na osnovnim studijama Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kao i na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Objavio naučne studije: Globalizacija - aktuelne debate (2006, Gradska biblioteka Zrenjanin); Između nacionalne prošlosti i evropske budućnosti (2008, Službeni glasnik, Beograd); Globalizacija - tematske sveske (2009, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd); Politička elita Srbije i EU (2013, Klett, Beograd); priredio jc zbornik Globalizacija - mit ili stvarnost (2003, Zavod za udžbenike, Beograd); Autor jc srednjoškolskog udžbenika Sociologija za III razrcd srednje stručnih škola i IV razred gimnazija (2012, Klett, Beograd); Koatuor je ranijeg srednjoškolskog udžbenika (2010, Zavod za udžbenike, Beograd) Obajvio više desetina naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu od kojih je više od deset štampano u zbornicima, a većina u stručnim i naučnim časopisima. Kompletna naučna bibliografija profesora Vuletića dostupna je na strani:

Tokom dva semestra 2002/3. i 2007. godine boravio na stručnim usavršavanjima na London School of Economics and Political Sciences u Londonu. Učestvovao na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Bio je angažovan na dva velika međunarodna naučno- istraživačka projekta (DIOSCURl 2003-2008 i INTUNE 2006-2011) i više domaćih koja su finansirana od strane Ministarstva nauke i prosvete.

Aktivno učestvovao u radu stručnih udruženja i uredništvu socioloških časopisa. lzmeđu ostalog bio ko-sekretar Jugoslovenskog udruženja za sociologiju (JUS) od 1991. do raspada Jugoslavije 1992. godine. U dva mandata bio član predsedništva Srpskog sociološkog društva (2009 -2013).

Bio je član uređivačkih odbora časopisa Sociološki pregled (1997-1999) i Sociologija (2007-2011). Kao predstavnik sociološkog udruženja u različitim vanfakultetskim telima promovisao sociološku profesiju i uticao na podizanje njenog ugleda i popravljanje njenog statusa u srednjim školama.

Osim akademskih, bavio se i drugim stručnim aktivnostima u oblasti istraživanja javnog mnjenja, medija i tržišta. U periodu o 1996. do 2000. godine bio direktor istraživačkih centara dve agencije za istraživanje javnog mnjenja.

Kao stručni konsultant radio na projektima za mnoge međunarodne organizacije (UNICEF, UNDP, SIDA itd) i domaća ministarstva (Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo nauke i prosvete) i institucije (Stalna konferencija gradova i opština).

U oblasti neformalnog obrazovanja aktivno učestvovao u koncipiranju i/ili izvođenju nastave koje su organizovale domaće nevladine organizacije (Centar za demokrtiju (Politea); BOŠ; Beogradska škola za političku izuzetnost, Istraživačka stanica Petnica itd).

U oblasti civilnog društva, kao student učestvovao u osnivanju prve nevladine organizacije „Zelena pega" u Pančevu 1987. godine, a 2002. bio jedan od osnivača udruženja građana “Centar za studije globalizacije - Pro et Contra" sa sedištem u Beogradu.

Medijski je aktivan od studentskih dana kao Član omladinskog pogona Radio Pančeva i lista Pančevac. Od 2002. godine redovno objavljuje kolumne u dnevnom listu Politika. U javnosti je prisutan kao politički komentator i analitičar društvenih zbivanja.

Oženjen, otac dvojac.

“...Saglasan sam sa predlogom Centra za primenjena sociološka istraživanja iz Beograda, ulica Hadži Milentijeva 48, da budem kandidat za člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije”, napisao je kandidat Prof. dr Vladimir Vuletić.

Svakog dana g. Vuletić nastupa na svim nacionalnim televizijama, po rasporedu koji dobija iz Vučićevog kabineta. Nema te Vučićeve prevare, laži, pljačke i izdaje koju Vuletić ne veliča kao istorijski uspeh, planetarnu pobedu, njega kao istorijsku ličnost...

Vuletić je Vučićeva Monika Levinski. Upamtimo ga, da bi mu sudili.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane