Natrag

Tabloid je pozvan

Vučić ne odgovara na pisma obespravljenih građana

Lažna poema o pravnoj državi

Gospodin Srećko Jovanović iz Kokinog Broda, piše povodom novih činjenica u vezi sa kršenjem Ustava i zakona u slučaju opisanom u Magazinu tabloid, broj 359. Redakcija objavljuje njegovo pismo bez skraćenja

......

Povodom mog obraćanja vašoj redakciji ranije objavljenim u "Tabloid" br. 359, u novinskom članku pod naslovom "Krivi, pravi i neobavešteni" u kome sam, između ostalog, pisao o pristrasnosti celokupnog pravosuđa prilikom donošenja sudskih odluka, kao i o kršenju Ustava i zakona od strane istih, te s obzirom da je od tada došlo do nekih novih saznanja i činjenica, a sve u prilog navedenom, to vam se ponovno obraćam.

Nezadovoljan postojećim činjeničnim stanjem kao sto sam već pisao iz razloga ostanka bez posla to sam tražeći odgovore za primenu ustavnih odredbi bar onih kojima se obavezuje Republika Srbija pa samim tim i Vlada kao izvršna vlast zadužena za sprovođenje zakona i ustava odnosno sankcionisanje kršenja tih odredbi (čl. 97 Ustava RS) to sam se tim povodom ovog puta obratio samom predsedniku Vlade kao nosiocu-predstavniku izvrsne vlasti da da odgovore na postavljena mu pitanja s tim u vezi-(prilog redakciji obraćanje predsedniku Vlade 08.04.2016 god.).

Ponovno sam kao i u prethodnom obraćanju dobio posredan odgovor od strane Ministarstva Pravde umesto same Vlade (prilog redakciji, dopis br 071-00-01616 2015-02 od 04.05.2016 godine), u kom između ostalog stoji, a kao završni deo istog, konstatacija kojom me obaveštavaju da utvrđivanje eventualne povrede ustavom propisanih i garantovanih ljudskih prava mogu zatražiti pred Ustavnim Sudom i u skladu sa zakonom o Ustavnom sudu, potpisanim od strane gospođe Nele Kuburović, tadašnjeg pomoćnika ministra pravde.

S obzirom da su imali uvid u prethodno im poslato rešenje Ustavnog suda Srbije br Uz - 4330 2011 od 12.06.2012 (prilog) kojim se potvrđuje da sam to pravo žalbe ustavnom sudu iskoristio proizilazi pitanje kako se po istom sudskom predmetu može izjaviti žalba dva puta?

Mogu donekle da razumem gospođu Nelu koja, s obzirom na završeni Pravni fakultet verovatno zna da se po istom sudskom predmetu ne može izjaviti ustavna žalba dva puta, te je verovatno nepažnjom potpisala navedeni dopis bez prethodnog upoznavanja sa istim, međutim, postavlja se pitanje lica koje je pisalo navedeni dopis čiji su inicijali na dopisu označeni sa V.V., kako je takvu pravnu kvalifikaciju donelo na potpis?

Da li je u pitanju greška ili je u pitanju nesavestan rad ostavljam vama i čitaocima da zaključite. Međutim, moram da vas podsetim da je u mom slučaju greška permutovanja cifara kao računopolagača, o čemu sam ranije pisao u sudskom sporu, okarakterisana kao nesavestan rad od strane suda što je imalo za posledicu gubitak sudskog spora te ostanka bez posla.

To napominjem iz razloga jednakosti prava i zakona kao i ozbiljnosti shvatanja pojedinih odredbi zakona i ustava a što se vidi kroz pomenuti dopis Ministarstva pravde, kao i samih sudskih presuda pristrasno donesenih u korist tuženog poslodavca JP PTT Srbija, kao što sam već napomenuo i o čemu sam pisao opširnije već ranije.

Kako i koliko se Ustav, odnosno zakon, primenjuje od strane same Vlade Republike Srbije zadužene za njihovu primenu i sprovođenje donetih od strane Narodne Skupštine govori sledeće:

Vlada Republike Srbije kao i njen predsednik koji je na čelu izvršne grane vlasti u smislu čl.123 stav 2 ustava (sl. glasnik RS 98/2006) ima obavezu da izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine.

Ustav takođe kao i zakone donosi Narodna skupština. Na moje traženje primene čl .97 stav 2 Ustava iz nadležnosti Republike Srbije u pogledu obezbeđivanja primene ustavnosti i zakonitosti kao i odgovornosti i sankcija za povredu zakona propisa i opštih akata Republike Srbije, samog razjašnjenja primene istog.

Vlada se tim povodom nije neposredno oglasila već oba puta moje obraćanje prosleđuje Ministarstvu pravde. Nejasno je po kom pravnom osnovu to čini, jer Ministarstvo pravde nema ovlašćenja da menja ili ukida pravosnažne sudske odluke što i sami u svom gore pomenutom dopisu, obraćajući mi se, naglašavaju.

Razlog mog prvog obraćanja Vladi je bio upravo taj sto vansudska zaštita nije dozvoljena jer je predmet okončan pravosnažnom sudskom presudom a pritom je došlo do povrede zakona i ustava o čemu im je skrenuta pažnja.Ostaje pitanje zašto u okviru svojih ovlašćenja gore pomenutog čl. 123 st. 2 Ustava ne postupe po ustavnoj odredbi čl. 97 stav 2, gde nedvosmisleno stoji da pomenuta prava-povredu određenih prava Republika Srbija obezbeđuje i uređuje navedenim a kao svoju obavezu regulisanim najvišim pravnim aktom države prema svojim građanima?

Zar je teško poštovati zakon i Ustav jer navedene odredbe idu u prilog običnom građaninu, a sa druge strane u sudskom sporu je Javno preduzeće, čiji je vlasnik država, a koje bi, kao što sam već naveo u pomenutom broju 359. vašeg lista, trebalo da isplati u slučaju gubitka spora zaostale zarade, ćime bi oštetilo svoje finansijske resurse?

Da li to znači da svojim postupkom Vlada Republike Srbije nije u mogućnosti ili neće da poštuje svoje dužnosti iz pomenutog čl. 123 stav 2 ustava, same Vlade kao i predsednika iste u pogledu primene navedenog čl. 97 st. 2 Ustava te se iz tog razloga nije neposredno izjasnila ostaje nerazjašnjeno?

Odgovore na navedena pitanja nisam dobio do danas niti je bilo ko od opozicionih političkih stranaka smeo niti hteo da ih postavi gospodinu Vučiću, predsedniku Vlade, na nekim od zasedanja Narodne Skupštine onih dana kada dođe red da i njemu postavljaju pitanja. Moguće je da je moja greška ta da nisam shvatio pojam reči narodni poslanik ili je svakako moje poimanje značenja izraza pravna država za kojom gospodin Vučić, po svojim izjavama tezi netačni? Bilo kako bilo procenu na osnovu iznetog da li je Republika Srbija pravna država ostavljam čitaocima, ukoliko nadam se ovo moje obraćanje objavite.

podeli ovaj članak:

Natrag