https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Profesor medicine Aleksandar Milovančev najopasniji je kriminalac koji operiše Vojvodinom (15)

Sa doka u Dunav

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Milovančev je godinama na glasu. On nije profesor za katedrom, ali njegovi eksperimenti sa ljudima su originalni. Uz asistenciju svoje vanbračne supruge Mire Ač, devizne penzionerke, Milovančev je sa ''pažnjom'' pomagao pacijentkinjama na Institutu za plućne bolesti, kojim je rukovodio, a one su mu testamentom ostavljale stanove, kuće, milione dolara. Potom je on, kao human čovek, pomogao pacijentkinjama da imaju laku smrt. Kada su ga najurili iz DS-a, otišao je kod čiča Tome, a Vučić mu je omogućio da postane direktor Luke Novi Sad. Tu šansu nije propustio. Nastavio je sa eksperimentima, a švercujući preko Luke kokain, direktor u belom mantilu je u saradnji sa narko mafijom zaradio preko 30 miliona evra. Protivnike je nemilice ubijao i uklanjao, a stradali su i oni koji su za njega ubijali. Opisujemo u nekoliko nastavaka ''eksperimente'' profesora Milovančeva, od koga bi svaka mafija mogla da nauči. Možda će u zatvoru napisati i memoare, koji će i druge odvesti na robiju

Arpad Nađ

Luka Novi Sad je na izdisaju. Milovančev je uspeo da je opljačka. Prevario je sve one koje je uvlačio u ''projekat'' privatizacije. Otarasio se svih prijatelja, kumova, saradnika. Zgrnuo je sa svojom, pet godina starijom vanbračnom suprugom milione evra. Potkazivao je sve žestoke momke koji su radili za njega. Oni sada traže naplatu!

Milovančev je ostao sam. Podneo je protiv Magazina Tabloid 40 tužbi, ali Beograd je ipak daleko. On je samo lokalni mafijaš na izdisaju. Smenejni su i načelnici u policiji koji su ga štitili. Čeka na hapšenje. Podsećamo kako je sa kartelom iz SNS-a, koji ga je napustio, urušio Luku Novi Sad, i ko su mu bili saradnici.

Dana 17. jula 2013 godine, na unapred pripremljenoj i režiranoj sednici Skupštine akcionara Luka Novi Sad AD, kojom je predsedavala Marijana Dukić - Mijatović, Predsednik skupštine akcionara Luka Novi Sad AD i član SNS-a imenovani su članovi Nadzornog odbora Luka Novi Sad AD (4 SPS, 3 SNS), koji su istog dan na istoj sednici izabrali 7 Izvršnih direktora Luka Novi Sad AD (4 SNS, 3 SPS). a za generalnog direktora Luka Novi Sad AD, imenovan je Milovančev Aleksandar, lekar - hirurg na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici

Dana 17.07. 2013. godine Milovančev Aleksandar je stupio na dužnost generalnog direktora Luke uz asistenciju dugogodišnjeg "stručnog saradnika" Vojislava Voje Škrbić (ubijen 2014) iz Kaća i njegovih 30 batinaša.

Na dan imenovanja za generalnog direktora, Luka je imala 92 zaposlena radnika, a generalni direktor Milovančev je pisanim putem zatečenim radnicima garantovao da Luka neće biti privatizovana - prodata.

Od 17. juna 2013. godine do danas je zaposleno više od 90 partijskih vojnika.

Prvog septembra 2013. godine na mesto savetnika za ekonomsko finansijske poslove, Aleksandar Milovančev "zaposlio" je Govedarica Aleksandra, kuma Maje Gojković.

Aleksandar Govedarica je sin Milutina Miše Govedarice koji je 70 - tih godina opljačkao Novosadsku firmu "Centropapir" i pobegao u Austriju, gde je boravio do polovine 90 - tih godina, do zastarevanja postupaka. Aleksandar je "školovanje" završio u Austriji. Biografije Aleksandra Milovančeva i Aleksandra Govedarice su vezane za Austriju.

Aleksandar Milovančev je sin Ilije Milovančeva, koji je bio potpredsednik Trgovinsko - industrijske i zanatske komore u Dunavskoj Banovini koja je postojala i poslovala pod Austro - ugarskom vlašću. Ilija Milovančev je pre završetka drugog svetskog rata,zbog izbegavanja odgovornosti za saradnju sa okupatorom, iz sličnih razloga kao i Milutin Goverdarica, pobegao i našao utočište u Austriji.

Aleksandar Milovančev generalni direktor Luka Novi Sad je rođen 1953 u Gracu u Austriji. Aleksandar Govedarica "savetnik" Milovančev Aleksandra,je obučen i školovan da uništi opljačka i organizuje šverc a zatim se skloni. Od 1988 do 2016 godine Aleksandar Govedarica je "organizovao" poslove u 9 firmi.Govedarica je 2004 godine, u vreme "šećerne afere" na mestu direktora za spoljnu trgovinu bio zaposlen u MK Komercu Miodraga Kostića. Zbog prepakivanja i šverca šećera Republiciu Srbiji su od strane Evropske unije uvedene sankcije-zabrana izvoza šećera.

U postupku kontrole utvrđeno je da je u "šećernoj aferi" nestala količina od 250.000 tona šećera.

U septembru mesecu 2013 godine za upravnika carinarnice na ranžirnoj stanici (železničkoj) u Novom Sadu, postavljen je carinski službenik Miroljub Okiljević, član SNS-a (nekadašnji radikal) Luka Novi Sad je zaključila ugovor sa zakupcom AG Transri - logistik koji je u 100% u vlasništvo Hrvatskih firmi. ( Luka Rijeka (50%) i Trans agent iz Rijeke(50%) U okolini Rijeke u Hrvatskoj živi kontroverzni biznismen Ćazim Osmani. U oktobru mesecu 2013 godine (22 - 24),Milovančev Aleksandar i njegov savetnik Govedarica boravili su "na službenom putu" u Rijeci u Hrvatskoj. Nakon povratka sa "službenog puta" iz Hrvatske, u Luku Novi Sad kamioni firme registrovane u Kaću donosili su kontejnere, koje su istovarali u skladište Hrvatske firme AG Transri - logistik. Iz Luke Novi Sad iz skladišnog prostora koji se nalazio u zakupu Hrvatske firme AG Transri logistik, kontejneri su nakon utovara na voz, prugom krenuli na krajnje odredište. Zbog neuredne - sumnjive dokumentacije koja je pratila transport, novopostavljeni upravnik ranžirne stanice u Novom Sadu, Miroljub Okiljević, nije dozvolio prolaz transporta. Nakon savesnog obavljanja posla carinika u vezi sa kontrolom kontejnera iz Luke Novi Sad AD, Miroljub Okiljević je odmah "nagrađen"premeštanjem na carinu u Šabac,nakon čega su kontejneri iz Luke nesmetano prolazili carinsku kontrolu na ranžirnoj stanici u Novom Sadu.

U oktobru mesecu 2013 godine (26 - 30) Milovančev i njegov savetnik Govedarica boravili su "na službenom putu" u Londonu u Engleskoj. U Londonu je sedište firme MACE. Direktor MACE za Balkan je Simović Branislav, kum Aleksandra Govedarice.

Nakon povratka sa "službenog puta" iz Hrvatske i Londona, Milovančev i Simović Branislav zaključili su Ugovor o izradi Studije izvodljivosti za razvoj Luke Novi Sad. Studijom izvodljivosti postavljen je kamen temeljac za prodaju Luke Novi Sad poslednje neprivatizovane luke.

Simović Branislav je međunarodni ''tajkun'' u beloj košulji i kravati, koji je od 1998 - 2004 godine "radio" u Ujedinjenim arapskim emiratima (UAE). Simović je stručnjak za privatizacije, javna privatna partnerstva i pranje prljavog novca. Radio je od 2004. godine i sa Filip Morisom u Nišu (šverc cigareta),radio je kao nadzorni organ na izgradnji Delta Sitija (pranje para Miroslava Miškovića),učestvovao je u izgradnji luksuzne luke u Crnoj Gori,Porto Montenegro u kojoj mirno i zaštićeno borave svetski kriminalci.

Na osnovu ovakvih preporuka, Aleksandar Vučić je odlučio da nadzorni organ na izgradnji projekta - perionice novca BEOGRAD NA VODI, koji "finansiraju" Ujedinjeni arapski emirati,bude Simović Branislav direktor MACE D.o.o Beograd.

U decembru 2014 godine na mesto načelnika kriminalističke policije u Policijskoj upravi Novi Sad postavljen je prijatelj Aleksandra Milovančeva Saša Barjaktarović (obojica živeli u Vrbasu)

U decembru mesecu 2015 godine,nakon što je uspešno obavio sve radnje i zadatke koje je dobio od kuma Simovića, autora Studije izvodljivosti za razvoj Luke, Govedarica je napusto Luku, a Milovančev je Govedarici, za ispraćaj, isplatio je 6.000.000 dinara) Govedarica se do okončanja privatizacije Luke sklonio na bezbednu udaljenost . Trenutno se nalazi u Singapuru. Iako je napustio mesto savetnika generalnog direktora Luke, Govedarica i dalje poslove drži pod kontrolom. preko dispečera Luke Nade Ljubić i Ivane Olujić (član SNS-a) i rukovodioca službe pristaništa Nenada Davidovića. Ivana Olujić je zajedno sa Mihaljom Kertesom nekadašnjim direktorom Uprave carina suđena za šverc cigareta devedesetih godina.

Luka Novi Sad najviše robe pretovara za MK GROUP Miodraga Kostića, u kojem je Govedarica u vreme "šećerne afere" bio direktor spoljne trgovine. Količinu pretovarene robe utvrđuje Nenad Davidović, rukovodilac službe pristaništa, čija supruga je zaposlena u MK GROUP Miodraga Kostića.

Tehnologija utovara u barže je sledeća.Na Dunavu barže čekaju u redu na utovar u Luci. U kanal DTD, Luku Novi Sad barže radio vezom uvode dispečeri Nada Ljubić i Ivana Olujić. Kostićeve barže imaju prioritet. Kada se barža usidri na pristaništu Luke, Kostćevi kamioni (25 tona) na pristaništu Luke preko "levka" iz kamiona kipuju "žitarice" U kamionu se nalaze džakovi sa kartelskom robom. Prilikom kipovanja podigne se velika prašina,pa je nemoguće videti da sa žitaricama upadaju i džakovi koje žitarice u barži prekriju.

Prilikom utovara barži Carina nije prisutna. MK GROUP Miodraga Kostića na Carinu nosi samo dokumentaciju o žitaricama. Barže su zapremine od 800 do 3.500 tona. Luka pretovar naplaćuje 4 eura po toni. Količinu pretovara utvrđuje Nenad Davidović čija žena radi u MK GRUOP Miodraga Kostića. Obzirom na zapreminu barži umanjivanjem količina svakodnevno se pravi velika razlika. Za razliku od Govedarice, Aleksandar Milovančev, računajući na podršku i zaštitu ambasadora stranih država,odlučio je da pravi svoje samostalne kombinacije oko privatizacije - prodaje Luke

U martu 2016 godine Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv za dostavljanje ponuda za privatizaciju - prodaju Luke Novi Sad.

U novembru mesecu 2016 godine Skupština Srbije donela je dopune i izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama Luka Novi Sad koja je decenijama imala pravo korišćenja nad zemljištem na kojem se nalazi, ovo pravo više nema. Pravo korišćenja nad zemljištem na kojem se nalazi Luka Novi Sad preneto je na Agenciju za upravljanje lukama.

U 2016 godini Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu poslovanja Luke Novi Sad za 2015 godinu. Državna revizorska institucija je javno objavila izveštaj.Iako se iz navedenog izveštaja jasno vidi da postoje razlozi za pokretanje krivičnih i prekršajnih postupaka protiv Milovančeva, revizor Radoslav Sretenović se ućutao!

Od 2013 godine o plovidbi i kartelskom transportu na Dunavu kod Novog Sada, jedne dnevne novine su objavile serijal u kojem se navodi da se baržama Karin Komerc - a u vlasništvu Mirka Dubroje, švercuje oružje za Ramuša Haradinaja. Ministar za unutrašnje poslove Nebojša Stefanović nije demantovao ove navode, ali je požurio da iznese stav da načelnik policijske uprave Novi Sad Siniša Radaković sigurno nije učestvovao u ovom poslu. Međutim u januaru 2017. godine Radaković je smenjen. U februaru 2017 godine, zbog sve češćih obračuna narko dilerskih grupa na ulicama Novog Sada je postalo vruće i opasno, pa je prijatelj i zaštitnik Aleksandra Milovančeva, načelnik kriminalističke policije Saša Barjaktarović smenjen. Prijateljstvo Milovančeva i porodice Dubroja datira od 1993 godine, kada je Milovančev poslovao sa Slobodanom Dubrojom, u to vreme vlasnikom PP BONEX Novi Sad. Milovančev je u Crvenom krstu Novog Sada obezbeđivao dozvole za izvoz humanitarne pomoći, a paštete su potom prodavane po ceni od 5 nemačkih maraka za jedan komad.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane