Natrag

Pravo

I radi zaštite socijalnih prava, možemo se obraćati Strazburu

Komitet za socijalna prava

Zanimljiv savete dostavila nam je gospođa Gordana Bančević o zaštiti socijalnih prava pred Komitetom za socijalna prava u Strazburu, koji je efikasniji od Suda za ljudska prava u istom gradu.

Piše: Gordana Bančević, dipl. pravnik

U Srbiji se ne zna, (građani, sudije, advokati, radnici CSR-ova, ministarstava, kao i svi drugi organi koji se bave postupcima obezbeđivanja, ili zaštite socijalnih prava, da naši građani, iako nismo članica EU, mogu zbog povrede nekog od socijalnih prava iz ratifikovane povelje („Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009.) da se žale Evropskom komitetu za socijalna prava.

Svi građani iz država članica Saveta Evrope, među kojima je i Srbija mogu da se žale ovom Komitetu čije su odluke zapravo presudne, jer su obavezujuće i imaju pravnu težinu. (Međutim, kao i presude EU suda, naši građani trebaju da znaju kako da odluku izvrše, moraju pred našim sudom da pokrenu postupak, prilažući presudu EU suda, ili Komiteta, ali i obavestiti ovaj organ da je to učinjeno. Imaju mehanizme za dalje postupanje.

Za razliku od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Komitet za socijalna prava, (koji se nalazi u susednoj zgradi), malo je poznat i malo ljudi mu se obraća iako su njegove odluke brže, preciznije i imaju obavezujuću težinu.

Razlike između Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, i Komiteta za socijalna prava:

1. Da bi se obratili Komitetu, ne moraju da se pravosnažno okončaju svi postupci u zemlji, do npr. Vrhovnog suda, što je uslov za EU sud u Strazburu, a to može da traje i po 10 godina, (zamislite postupke u vezi dece? Dete postane punoletno...).

2. Sud u Strazburu je pretrpan, postupak pred njim može trajati godinama... Za razliku od suda, Komitetu se može žaliti odmah, u bilo kojoj fazi postupka pred domaćim organima, ukoliko je neko socijalno pravo iz povelje povređeno, postupak je mnogo brži, traje do 15 meseci od dana obraćanja!

Korisna Radio emisiji RTS-a: 29. okt. 2012, , novinarke su opisale razgovor sa tadašnjim predsednikom Luisa Himene Kesade (sudija EU suda, a sadašnji predsednik Komiteta je Italijan, Giuseppe Palmisano). Kako su "Vesti" proverom ustanovile, postojanje Evropske konvencije o socijalnim pravima u Srbiji je velika tajna i zato se niko iz Srbije nikada nije obratio Strazburu. Samo Sindikat sudija zna da ona postoji, a ostali sindikati "nikad čuli"...

Na adresi: . Kada se otvori Srbija, vide se izveštaji Komiteta o našoj zemlji. U pitanju je šest Izveštaja od 2008. do 2015. godine. O čemu su izveštaji, ako ni nema privatnih tužbi, te se ni ne zna da građani mogu da se obrate tužbom ovom organu za kršenje socijalnih prava?

U izveštajima je Analiza opštih pravnih akata, (npr. Zakon o radu), koji su objavljeni, tj. poznati, kao i primena ratifikovanih pravnih akata EU, npr. primena ratifikovane Socijalne povelje o materinstvu i polnoj diskriminaciji...

Sa druge strane Evropski komitet za socijalna prava u svom izveštaju od januara 2015. godine navodi da nedostavljanje informacija koje je zatražio znači kršenje obaveze izveštavanja od strane Srbije, u izveštaju 2015. navodi se da je Komitet tražio dodatne informacije od Vlade Republike Srbije u julu 2014. godine, koje nikada nisu dostavljene. Posebno je zanimljiv tekst objavljen 23.01.2015. na si:

1. Srbija ne ispunjava svoje obaveze prema Evropskom komitetu za socijalna prava Saveta Evrope i da ne podnosi relevantne izveštaje, čime krši preuzete međunarodne obaveze...

2. Srbija ne ispunjava preuzete obaveze prema svojim građanima, odnosno da u čitavom nizu slučajeva građani ne dobijaju obim i kvalitet prava koji bi morali imati.

3. Apsolutno ništa nije urađeno da se postupi po preporukama i konstatacijama Komiteta u kojima je određeno kršenje Povelje;" Na kraju, Srbija ne ispunjava preuzete obaveze prema Evropskom komitetu za socijalna prava i svojim građanima, odnosno da u čitavom nizu slučajeva građani ne dobijaju obim i kvalitet prava koji bi morali imati. Jako je zanimljivo da apsolutno ništa nije urađeno da se postupi po preporukama i konstatacijama Komiteta u kojima je određeno kršenje.

Adresa, web adresa i telefonski kontakt Evropskog komiteta za socijalna prava

Department of the European Social Charter and the European Code of Social Security Council of Europe,

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/european-committee-of-social-rights

F-67075 Strasbourg Cedex

FRANCE

Tel. +33 (0)3 88 41 20 00

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane