Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

ER Srbija - bankotirana kompanija

Branko Dragaš

Rušenje totalitarnog režima šizofrenog Vučića je moguće jedino ukoliko se sruše svi njegovi demagoški mitovi o ekonomskim uspesima, kojih u stvarnosti nema, osim u njegovoj političkoj uobrazilji da je on jedini koji nešto zna u Srbiji i da je Srbija njegovo lično vlasništvo.

Pošto sam pokazao brojkama da u godinama njegove vladavine 2012-2017., uopšte nema nikakvog privrednog razvoja, stopa privrednog rasta je svega 0,62%, znači privreda stoji, što dovodi do velikog bekstva siromašnih građana iz Srbije, pa se nezaposlenost, kako se ludak hvali, ne smanjuje zbog rasta privreda i otvaranja novih radnih mesta, nego zbog iseljavanja građana; danas ću napraviti hirušku vivisekciju bilansa kompanije ER SRBIJA.

Važno je da građani vide da je ta velika propaganda oko spašavanja prizemljenog JAT-a bila samo jedna politička farsa za prikupljanje glasova naivnih građana, da je čitav posao štetan za Srbiju i da će, kako to uvek biva, cenu pogrešnih odluka nesposobne, korumpirane i izdajničke vlasti morati da plate građani. Mada smo imali ponudu ruskog AEROFLOTA da dokapitalizuje posrnuli JAT sa 47 aviona, da Beograd naprave središnom vazdušnom lukom između Evrope, Bliskog istoka i Azije, kriminalna grupacija Ace Dramosera se opredelila da sklopi štetan ugovor sa ETIHAD-om i da tako stvore još jedan poligon za pranje državnog novca.

Na osnovu zvaničnog izveštaja revizorske kuće KPGM, upućenog akcionarima ER Srbije, ima samo dva akcionara, država Srbija koja je većinski vlasnik sa 51% je prepustila manjinskom akcionaru ETIHAD-u da upravljaju kompanijom, što je nezabeleženo u istoriji akcionarstva i što je nova smišljena budalaština ucenjenog Dramosera, napraviću analizu bilansa stanja i uspeha Kompanije za 2016.godinu. Nažalost, nema konsolidovanog bilansa, za kćerke kompanije koje ima ER SRBIJA, što je veliki poslovni promašaj, jer konsolidovani bilansi moraju da idu zajedno sa bilansima Kompanije na kraju poslovne godine, umesto što su dozvolili da se konsolidovani bilansi dostave tek do 31.07.2017 godine. No, to je samo neznatan problem, koji pokazuje nesposobnost menadžmenta Kompanije da u isto vreme prikažu pravo stanje u Kompaniji i zavisnim društvima.

Poznata revizorska kuća u uvodu Izveštaja u poglavlju ODGOVORNOST REVIZORA piše :„ Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima".

Nisam uspeo nigde u Izveštaju da pročitam stručno mišljenje Revizora o katastrofalnoj situaciji u Kompaniji. Nisam uspeo nigde da pronađem da Revizor apeluje na nadležne državne organe, kojima se dostavlja godišnji izveštaj o poslovanju Kompanije, da hitno ispitaju kompletno poslovanje Kompanije i da predlažu državi da se odmah uvede vanredne mere u Kompaniju koja dramatično loše posluje, koja je prezadužena, koja rasipa novac, koja ima sve političke privilegije za poslovanje, oslobađanje plaćanja obaveza prema Aerodromu NIKOLA TESLA u godišnjem iznosu od oko 20 miliona evra, koja dobija godišnje državne subvencije u iznosu od preko 40 miliona evra, koja je bankrotirala, ali se o tome ćuti da se srpski Kralj Ibi ne bi uznemirio u svom ludilu.

Poseban tekst moram da napišem o revizorima koji su plaćeni od kompanija i koji brukaju ekonomsku struku, koji su saučesnici u propasti i prevarama mnogih svetskih kompanija u neoliberalnom korporativnom fašizmu.

Radi lakšeg razumevanja naših čitalaca neću upotrebljavati uskostručne ekonomske termine, nego ću izneti osnove poslovanja ove prezadužene i privilegovane Kompanije. Svi podaci su zvanični.AKTIVA- Stalna imovina iznosi -8,158 milijardi dinara. Stavka koja mora da se ispita je - Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi u iznosu od -1, 274 milijarde din. Koje su to tuđe nekretnine, postrojenja i opreme? Ko je vlasnik? Zašto Kompanija ulaže na tuđoj imovini? Koji je poslovni interes iz tog ulaganja? Zašto se baš kod njih ulaže? U zavisna društva Kompanija je uložila 463,7 miliona dinara, pa je neshvatljivo da tako veliki uloženi novac nema urađene istovremeno bilanse sa bilansima Kompanije, nego im je dostavljen rok do 31.07.2017. da urade izveštaje. Zašto? Na poziciji - Ostali dugoročni finansijski plasmani nalazimo iznos od - 496, 2 miliona dinara.

Ko je dobio dugoročna finansijska sredstva Kompanije? Zašto? Koji je ekonomski interes Kompanije iz tog dugoročnog aranžmana? Koji su uslovi korišćenja tih sredstava? Da li je Kompanija tim prenetim sredstvima mogla nešto bolje da uradi?

Obrtna imovina Kompanija je - 14,719 milijardi dinara. Koliko je ova cifra realna? Da li Kompanija zaista ima toliku obrtnu imovinu ili to samo fiktivno prikazuje? Potrebno je napraviti reviziju na, meni sumnjivim stavkama, - Kupci u inostranstvu - 1, 267 milijardi dinara. Ko su kupci u inostranstvu? Kako se izvršilo obezbeđivanje tolikog novca? Na stavci - Potraživanja iz specifičnih poslova se nalazi 935 miliona dinara. Koji su to specifični poslovi? Zašto je ovako veliki iznos sredstava potreban? I stavka - Ostali kratkoročni finansijski plasmani - 87,3 miliona dinara mora da se prekontroliše. Koji su to plasmani? Kako su obezbeđeni? Kome su otišli? Koji je prinos? Bilansna stavka - Gotovinski ekvivalenti i gotovina sadrži : Devizni računi 742 miliona dinara, Oročene devize 9,277 milijardi dinara, Tekući računi 433 miliona din, Devizna blagajna 9 miliona din i Dinaraska blagajna 3 miliona dinara. Ukupan iznos je 10, 464 milijardi dinara.

Revizor navodi da je Kompanija oročila kod komercijalnih banaka u Srbiji 79,2 miliona dolara do juna 2017. po kamati od 0,4%-2,2%. Zašto je Kompanija oročila slobodna devizna sredstva? Zašto po tako niskim kamatama? Da li je taj slobodan devizni novac mogao pametnije da se uloži?

PASIVA - Kapital Kompanije je 6,845 milijardi dinara ili 57 miliona evra. Gubitak iz ranijih godina -29,747 milijardi dinara ili 247,9 miliona evra. Neraspoređena dobit 105 miliona dinara ili 875.000 evra.Dugoročne obaveze - 24,489 milijardi dinara ili 245,7 miliona evra. Kratkoročne obaveze 16,3 miliona evra. UKUPNA OBAVEZE KOMPANIJE - 381.625.000 evra.Gubitak iznad visine kapitala iznosi 22,999 milijardi dinara ili 191,6 miliona evra. KOMPANIJA VIŠE NEMA KAPITALA!

OBAVEZE KOMPANIJA NE MOŽE DA SERVISIRA! KOMPANIJA JE BANKROTIRALA! Gde je otišao toliki novac? Javnost mora da zna gde je toliki novac potrošen. Ako se tome dodaju i gubici iz ranijih godina, onda je jasno da strateški partner ništa nije preuzeo na sebe, osim što je Kompaniju još više zadužio. Pa, koji je smisao povezivanja sa starteškim partnerom kada je još više zadužio Kompaniju

Pogledajmo BILANS USPEHA Kompanije. Poslovni prihodi -35,336 mild. din., Poslovni rashodi- 35,655 milijardi dinara. Kompanija pravi gubitke u poslovanju, mada ne plaća Aerodrom za 20 miliona evra. Finansijski prihodi-2,972 mld. din., Finansijski rashodi -3,468 milijardi din.

Uprkos subvenciji države od 40 miliona evra, Kompanija zbog velike zaduženosti pravi finansijski gubitak. Ostali prihodi - 1,095 mld din i Ostali rashodi-123 miliona dinara su doveli do naštimovanog neto dobitka od 105 miliona dinara ili 875.000 evra.Kako će Kompanija sa nameštenim profitom od svega 875.000 evra da pokrije gubitke iznad kapitala Kompanije u iznosu od 191,6 miliona evra? Kako će Kompanija sa fingiranim profitom od 875.000 evra da vrati obaveze od 381,6 miliona evra? Može li nam Revizor da odgovori na ovo pitanje? Može li da odgovori nestručna premijerka ili još nestručniji predsednik države, koji je pravio ove aranžamne sa svojim arapskim prijateljima? Ostali poslovni prihodi - SUBVENCIJA DRŽAVE - vidimo da je država Srbija poklonilaa Kompaniji pare poreskih obveznika u iznosu od 4,974 milijarde dinara ili 41,45 miliona evra, dok je ta subvencija u 2015 iznosila -5,92 milijarde dinara ili 48,9 miliona evra.

Za dve godine država je ER SRBIJI poklonila neverovatnih 90,35 miliona evra. Zašto? Odlukom Vlade državna kompanija AERODROM je otpisala u 2014 i 2015 mešovitoj kompaniji 4,3 milijardi dinara ili 36 miliona evra. Zašto?

Uprkos tome što dobijaju subvencije od države, što godinama ne plaćaju usluge Aerodroma i što se neprekidno zadužuju, ER SRBIJA posluje sa gubicima.Pogledajmo stavku OSTALI POSLOVNI RASHODI - Troškovi zakupa aviona -3,038 mld. din. ETIHAD nije uneo avione u Kompaniju, nego je Kompanija uzela avione na lizing i otplaćuje ih sama Kompanija. Troškovi ostalog zakupa 573 miliona dinara. Koji je to zakup? Na šta se odnosi zakup? Troškovi provizija-973 miliona dinara. Zašto Kompanija plaća provizije? Kome plaća? Troškovi reklame i propagande-346 miliona din. Zašto tolika reklama kada se prave gubici? Koji su efekti tolike reklame? Troškovi intelektualnih i konsalting usluga 702 miliona din. Šta mislite ko uzima ovaj novac? Koje su to intelektualne usluge? Ostali rashodi - 702 mil din. Idealna stavka za uzimanje novca.

Ako isključimo zakupce, onda Kompanija u 2016. izdvaja -3,296 milijardi dinara ili 27,42 miliona evra za nešto što se može jednim imenom zvati - izvlačenje novca Kompanije.

Novac iz Kompanije odlazi i niko ne kontroliše gde i kome odlazi.Zar Revizor nije ovo video? Zašto nije napisao? Zar u državi niko nije video poslovanje Kompanije?Pogledajmo kako se uzimaju provizije na dobijenim kreditima. Dana 15.09.2015 EA Partners BV je odobrio ER SRBIJI kreditnu liniju na pet godina od 56,539 miliona dolara, ali Kompanija je povukla 52,836 miliona dolara, dok je razlika od 3,703 miliona dolara ili 6,55% iznosa otišlo na transakcione troškove?!? Šta su to transakcioni troškovi? Kome se plaća toliki novac? No, nije to sve. Pravi biser tek sledi. Na ovu veliku kamatu od 6,96% godišnje dodaje se kvartalno uvećanje od 0,1725%. To je godišnje -0,5175%. Kako je ugovor na pet godina, uvećava se kamata sa 6,96% za još 2,5825%. Strašno! Skandal! Kamata na kamatu!

Preko tri decenije sam u finansijskim poslovima, bankar sam, ali nikada nisam video da se ugovorena velika kamatna stopa nadograđuje kamatnim uvećanjem.Arapi su stari trgovci. Majstori špekulacija. Videli su da je Vučić budala i da ništa ne zna, da je pohlepan i da voli da se slika, nahranili su mu sujetu šeikovskim dočecima i podmetnuli mu ovako štetan ugovor za našu državu. Kome odlazi ovih nadograđenih 2,5825%, Vučiću? Međutim, bezobrazluk se nastavlja.

Nije bio dovoljan jedan ugovor, pa je napravljen još jedan. Nekome se osladilo da uzima provizije. Kome? Šta mislite? Dana 20.05.2016 godine sklapa se novi ugovor na 63 miliona dolara , ali se povlači 58,873 miliona dolara. Na ime transakcionih troškova od 6,55% uzima se 4,127 miliona dolara. Ko je, Vučiću, uzeo tih 4,127 miliona dolara? Kamata je ponovo visoka -6,95% sa nadogradnjom od 2,5825%. Kakva je ovo sumanuta poslovna politika Kompanije?

Zašto Kompanija uzima skupe kredite kada svoja slobodna devizna sredstva od 79,2 miliona dolara plasiraju po niskim kamatama?Interesantno je da u januaru 2017. Fond za razvoj Republike Srbije daje kredit ER SRBIJI u iznosu od 14 miliona evra na 18 meseci sa kamatom od 3,5%. Koje je garancije dala već prezadužena Kompanija Fondu kada više nema svoga kapitala? Da li je Fond za razvoj pregledao bilanse bankrotirane Kompanije? Po kom kriterijumuje ER SRBIJA dobila taj kredit od Fonda za razvoj? Ako je država subvencijama, oprostom rashoda i kreditima uložila u Kompaniju 200 miliona evra i ako se tim novcem u privatnom biznisu moglo da zaposli 40.000 radnika, dok ER SRBIJA ima, sve sa sestrinskim firmama, svega 2.450 radnika, zašto država ulaže u kompaniju koja pravi gubitke i nagomilava dugove?

Pre dve nedelje je ETIHAD objavio da je u gubicima 1,87 milijardi evra. Koliko je našeg novca otišlo u te gubitke? Predsednik Nadzornog odbora Kompanije je gradonačelnik Siniša Mali. Koji se proslavio u pljačkaškim privatizacijama. Koji je ekonomista, ali koji priča kako ER SRBIJA dobro posluje. I koji najavljuje nova otpuštanja, jer žele, kako kaže, da povećaju profit Kompanije.Na osnovu svega gore iznetog, država je dužna da napravi detaljnu analizu poslovanja ER SRBIJE.

Potrebna je nezavisna grupa stručnjaka koja će ispitati kompletno poslovanje Kompanije i koja će našoj javnosti pokazati kako se prave štetni ugovori. Naravno, iza toga sve učesnike u ovoj prevari moraju da se pohapse, sudski procesuiraju i strogo zakonski kazne, uz obavezno oduzimanje imovine.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane