https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Ko plaća školovanje lažnih diplomaca iz Elektromreže Srbije

Master na visokom naponu

Bivši kum Aleksandra Vučića, Nikola Petrović, na vreme je otišao iz EMS-a. Na mestu v.d. direktora ostavio je svoju ljubavnicu Jelenu Matejić. Ali, ni ona, kao ni Nikola, nema diplomu da bi bila na tom mestu. Zato je rešila da od FON-a, za sebe i svoje saradnike, kupi diplomu. EMS je platio milione dinara asistentima koji su im napisali master - radove. Zaposleni su Magazinu Tabloid u pismu opisali ko je sve dobio novac i na koji način. Tužilaštvo bi moglo da ih uhapsi istog dana.

......

Molimo vas se povodom sumnje da postoji organizovani kriminal i zloupotreba položaja u EMS-u i to od strane kadrova SNS-a i to v.d. direktora Jelene Matejić, operativnog direktora Nauparac Aleksandre ,Kristine Bojović izvršnog direktora za ljudske resurse i korporativnog direktora za komercijalne poslove Tanje Gavrilović u Elektromreži Srbije izvršite proveru i obavestite javnost.

Gore pomenuti su namestili višemilionske poslove Fakultetu organizacionih nauka (FON) odnosno njihovoj Katedri za organizaciju poslovnih sistema ( dr Mladenu Čudanovom, dr Ondreju Joški te njihovim saradnicima Stefanu Komazecu i Ivanu Todoroviću) a da bi im oni sredili master diplome na FON-u. Prvo su namestili dve javne nabavke i to JN 426 13 0 Optimizacija organizacije poslovnih procesa (krije se ugovorena cena ali je predpostavka daje oko 4.000.000 din.) i JN 19 14 0 - Normiranje radnih mesta (vrednost 3.450.000 dinara). Lako je primetiti da je FON jedini ponuđač u ovim nabavkama.

Odmah nakon realizacije ovih nabavki, gore navedeni direktori upisuju master studije na FON-u u 2015/2016god.Zatim da bi prikrili dogovor sa FON-om oko dobijanja master diploma, raspisuju novu javnu nabavku JN 114 16 0 - Projekat revizije normiranja radnih mesta vrednosti 6.000.000 dinara, iako je to po prethodnoj JN 19 14 0 normiranje radnih mesta trebao da odradi FON. Ovu javnu nabavku dodeljuju Stefanu Komazecu (asistentu gore pomenute katedre FONa) -PR Agencija za podršku poslovanja, odnosno njemu kao privatniku koji se jedini javio kao ponuđač (!?).Sada je asistent dobio da izvrši reviziju onog što je već urađeno i plaćeno njemu i profesorima sa FON-a, ali sada po mnogo većoj ceni.

Znači, asistent sa katedre po mnogo većoj ceni vrši reviziju posla koje je EMS platio FON-u, odnosno njihovoj Katedri za organizaciju poslovnih sistema. Odmah posle davanja posla Stefanu Komazecu odobravaju se završni master radovi na FON-u gore pomenutim direktorima EMS-a, i to baš kod profesora sa Katedre za organizaciju poslovnih sistema (dr Mladenom Čudanovim, dr Ondrej Joškom) i to baš sa temama master radova koje su već obrađene u gore pomenutim javnim nabavkama.Zatim ponovo raspisuju novu JN 436 16 0 Projekat ravizije sistematizacije (procenjene vrednosti 4.000.000) i po oprobanom receptu sada posao daju drugom asistentu Ivanu Todoroviću odnosno njegovoj privatnoj firmi PR Agencija za podršku poslovnim sistemima Menorg Solutions, Beograd, da izvrši reviziju onog što je već urađeno i plaćeno njemu i profesorima sa FON-a. Sada se zauzvrat odobravaju izrade završnih master radova (20.02.2017) i to Bojović Kristini i Matejić Jeleni v.d. direktoru AD Elektromreže Srbije, kako bi dotična mogla da konkuriše za mesto Generalnog Direktora AD Elektromreža Srbije.U komisiji za odbranu master radova je normalno dr. Ondrej Joška profesor FON-a koji je ovo sve dobro naplatio od AD EMS-a kroz gore pomenute nabavke.

Normalno, posao izrade završnih master radova za Bojović Kristinu i Matejić Jelenu će da odrade gore pomenuti asistenti koji su dobili poso preko svojih privatnih firmi i to naplatili od AD EMS-a. Da bi završili započeti posao, ali sada u strahu jer su otkriveni, raspisuju javnu nabavku JN 8 17 Uskladivanje koeficijenata sa novom organizacionom strukturom i radnim mestima (u vrednosti od 1.900.000 din.) i dodeljuju je firmi Training development consulting d.o.o Mostarska 13. iz Smedereva i to kao jedinom ponuđaču.

A, glavni ponuđač je, ustvari, asistent Ivan Todorović odnosno njegova privatna firma i PR Agencija za podršku poslovnim sistemima Menorg Solutions, Beograd koja dobija posao preko firme Training development consulting. Napominjemo da su pre dolaska ovih kadrova u EMS stručni ljudi iz EMS-a radili sami poslove organizacije firme i to bez ikakve naknade. EMS je morao pored školarine koju je platio svojim direktorima da plati i profesorima FON-a i asistentima Stefanu Komazecu i Ivanu Todoroviću, da bi gore pomenuti dobili diplome. Pripremu dokumentacije i nameštanje posla preko gore pomenutih javnih nabavki je sprovela direktor za komercijalne poslove Tanja Gavrilović.

Činjenice su sledeće:

-Namešta se posao profesorima i asistentima na FONu i to baš u isto vreme kada se gore pomenuti direktori upisuju na FON da se doškoluju

-Namešta se posao asistentima FONa odnosno njihovim privatnim firmama da vrše reviziju već urađenog i plaćenog posla i to baš u isto vreme kada gore pomenuti direktori upisuju master na FONu i odobravaju im se master radovi baš kod onih kojima su namestili posao

-Sve gore pomenute nabavke imaju samo i samo jednog ponuđača ili FON ili firme gore pomenutih asistenata na FON-u

-Odobravaju se teme za master radove gore pomenutim direktorima i to baš one teme koje treba da obradi FON za račun EMS-a

-Asistenti preko svojih privatnih firmi dobijaju nameštene poslove u EMS-u kao jedini ponuđači da vrše reviziju već urađenog, a za uzvrat će uraditi master radove gore pomenutoj četvorki

-Ovo sve podržava v.d. direktor Jelene Matejić, s obzirom da joj je hitno potrebna diploma mastera radi učešća na konkursu za Generalnog direktora EMSa (koji je još u toku) odnosno kako bi mogla da bude ravnopravan konkurent najozbiljnijem kandidatu za direktora EMS-a doktoru elektrotehnike Milošu Milankoviću bivšem direktoru Srbijagasa i EMS-a

-Nikada u istoriji EPS-a i EMS-a ovi poslovi nisu rađeni od strane trećih lica

- I sve ovo na kraju plaća EMS, odnosno građani Srbije.

Gore pomenuti direktori su postavljeni na ta mesta još 2012. godine, sa dolaskom Nikole Petrovića na mesto direktora EMS-a, pa se postavlja pitanje kakve su to oni diplome imali 2012. godine kad su postavljeni na najviše funkcije (ako su ih uopšte i imali) u EMS-u i sa najvećim platama, a da sada moraju da se školuju na FON-u i da im to plaćaju građani Srbije.Dovoljno je samo videti sa kakvom diplomom je došla Nauparac Aleksandra 2012. godine na mesto zamenika direktora EMS-a. Došla je sa srednjom stručnom spremom na mesto zamenika direktora EMS-a koji je u tom trenutku imao pet doktora nauka elektrotehnike, preko dvadeset magistara elektrotehnike i stotine inženjera, ekonomista, pravnika itd.

Koliko građane Srbije košta školovanje neškolovani kadrova, postavljenih na najviše funkcije u EMS-u, a koje građani plaćaju preko takse za prenos električne energije koja im se zaračunava u svakom računu za el.energiju?

Dovoljno je pogledati izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije i u imovinskom izveštaju za Tanju Gavrilović i videti da nije imala nepokretnu imovinu 2012.godine i da ima 2016.godine trosoban stan od 76m 2 u centru Beograda. Dovoljno je pogledati izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije i u imovinskom izveštaju za Nauparac Aleksandru i videti da je imala 2013.godine stan od 60m2 i da 2016.godine ima petosoban stan od 152m2 i ko zna koliku deviznu ušteđevinu.

U prilogu vam dostavljamo kompletnu dokumentaciju koja potvrđuje gore navedene činjenice.

podeli ovaj članak:

Natrag