https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

NOVAC

Branko Dragaš

Novac nije smisao ljudskog života. Novac je sredstvo za život. Bez novca ne možemo da živimo, ali život ne može da nam se pretvori u pohlepno nagomilavanje novca. Niti možemo preko novca da merimo vrednost nekog čoveka. Novac dođe i prođe,ali delo, koje doprinosi dobrobiti zajednice, trajno ostaje. Da li neko zna ko je u vreme, recimo, tribuna i zmijanskog Prometeja Petra Kočića bio ministar finansija?

Neoliberalni kapitalizam je postavio nagomilavanje novca u osnove komercijalne civilizacije. To je bila kobna greška. I zbog toga smo danas propali. Čovek se pretvorio u izmanipulisanog potrošača. Konzumenta jedne narcisoidne, sebične i gramzive civilizacije u propadanju. Koja veliča primitivizam, vulgarizam, glupost i debilizam.Nema nikakve mogućnosti da se čovečanstvo spasi od ove sumanute propasti u narkotizovanoj novčanoj civilizaciji gde je novac merilo svih vrednosti. Spas mora da se dogodi jedino u velikom zaokretu. Preobražaju.

U temeljnoj promeni smisla naše civilizacije. A ta promena mora da počne od, ničeovski rečeno, rušenja političkog totalitarnog sistema i neoliberalne ekonomske politike, jer to rušenje je početak stvaranja novog društva. Kako se u ovom tekstu bavimo novcem, postavlja se pitanja da li bi se ukidanjem novca, kako predlažu neki savremeni ludistički pokreti, čovečanstvo izbavilo iz nevolje? Na to pitanje možemo da odgovorimo i kontrapitanjem- da li se odbacivanjem svih tehničko-tehnoloških sredstava možemo spasiti sigurne propasti? Sve da to pobunjeni čovek i uradi, problem se ne bi rešio, jer problem nije u sredstvima koje nam služe za život, nisu krive mašine, internet i mobilni telefoni, nego u nama koji smo izgubili svoju ljudsku suštinu i koji vodimo isprazan i dosadan život robotizovanih debila. Sredstva moraju da budu u funkciji razvoja čoveka i njegove zajednice, umesto što su sredstva porobila čoveka i pretvorila ga u privezak mašine.

Pretpostavimo da ukinemo sav novac u prometu, kako bi ljudi vršilu razmenu roba i usluga? Trampom? Pa, to je silno gubljenje vremena. Vraćamo se u pećinu pre nego što su atomske bombe, očito da će ih biti više u ovom idiotskom nuklernom naoružavanju, eksplodirale. Nije problem, dakle, u mašinama, robotima, novcu, karticama, internetu i mobilnim uređajima, nego u nama, koji ne znamo da koristimo ta sredstva za svoje oslobođenje.Moramo sva ta sredstva staviti u funkciju oslobađanja čoveka od carstva nužnosti borbe za životnu egzistenciju. Za to nam ne trebaju neke nove tehnologije, nego ono malo duše i ljudskosti što smo izgubili u večitoj trci za nagomilavanjem novca.

Ako 64 bandita, nema boljeg naziva za te svetske skotove milijardere, poseduju oteti novac u visini novca koga poseduje 3,5 milijardi ljudi na planeti, onda je to upravo ključni dokaz mojoj tvrdnji da nije novac, kao sredstvo za funkcionisanja života, kriv za takvo žalosno stanje naše planete, nego pohlepni i proždrljivi ljudi koji ne mogu da nahrane svoju bolesnu taštinu i svoje demonske apetite. Ne mogu da napišem životinjske apetite, jer su životinje pokazale više razumevanja za svoju vrstu od nas ljudi.

Nema dokaza da su životinje pravile masovne genocid nad pripadnicima svoje vrste, niti životinje uzimaju više od prirode nego što im je potrebno da bi preživeli. Čovek jedini u prirodi ima tu demonsku crtu da želi sve da uzme za sebe i jedini je stvor u prirodi koji nastoji da sve uništi, nakon njegovog nestanka.

Zašto onih 64 razbojnika, koji su na prevaru, otimanje, krv, suze i znoj drugih ljudi došli do tolikog bogatstva, jer na drugi način se ne može steći toliki kapital, oni imaju, jer milijarde drugih nemaju, zašto se oni ne odreknu tolikog novca u korist onih 3,5 milijardi ljudi koji nemaju i koji se muče da prežive? Zar nemaju samilosti prema drugim ljudima? Zar ih siromaštvo, beda i bolest drugih ljudi ne boli? Teško je očekivati da će se kod tih okrutnih gangstera probuditi samilost i saosećajnost prema svojoj vrsti. No, to ne treba ni ostaviti na volju onima koji duše nemaju, nego se mora stvoriti i izgraditi takav društveni sistem koji neće dozvoljavati takve socijalne razlike, sistem koji će svima omogućavati dostojan život savremenog čoveka, poštujući različitosti i želje preduzimljivih i vrednijih ljudi da imaju više i da zarade više od drugih.

Ali te njihove zarade neće ugroziti zajednicu, jer naši daleki preci u neolitu, Lepenci i Vinčanci, nisu poznavali prisvajanja na štetu drugih ljudi u zajednici, nego su branili principe zajednice u kojoj su se dobro osećali, jer su znali da svojim veštinama, znanjem i radom doprinose napretku zajednice. Pošto se danas ne možemo preko noći, odjednom, čarobnim štapićem da vratimo u to vreme, kada nije bilo robovanja novcu i kada se nije znalo za reči rat i oružje, onda moramo početi da radimo na humanizaciji naše planete i našeg društva, koristeći postojeća sredstva kojim raspolažemo, moramo raditi na humanizaciji naših odnosa, jer to je jedini način da opstanemo kao vrsta koja je ugrozila planetu.

Znači, sve počinje od nas samih. Počinje u našoj duši i završava se u glavi koja osmišljava šta i kako da radimo.Mi smo sami sebi najveći problem. Evo, radi razumevanja, jednog primera. Kada nemate bukvalno ništa i kada prosite na ulici ili kada operete nekome stakla na automobilu, kada vam neko pokloni ili, pak, plati za vaš rad sto dinara, onda je to ogroman napredak za vas, jer niste imali ništa. Sa sto dinara možete već da kupite hleb i mali jogurt i da utolite glad i izbegnete umiranje od gladi. Zatvorenici u konclogorima su se hranili mrvicama suvog hleba i preživeli.Volja za životom i borba su im presudno pomogli.

Razlika između toga da nemate ništa i da gladujete i toga da ste u posedu sto dinara je bibijskih razmera. To je mnogo veća razlika nego razlika između sto dinara i hiljadu dinara. Razlika između deset evra i sto evra je mnogo veća, nego razlika između sto evra i hiljadu evra. Kada imate milijardu evra i otmete na prevaru od građana sveta još nekoliko milijardi evra, onda između svih tih otetih milijardi više nema nikakve razlike.

Ne možete da spavate u nekoliko kreveta istovremeno. Fizički je to neizvodljivo.

Ali, čovekova bolesna pohlepa i želja za moći i dokazivanjem ga tera da kupuje stotinu kreveta i stotinu vila kako bi preostalom svetu pokazao svoju važnost. Ne pokazuje taj svoju veličinu, nego glupost. A pošto ne može da se sam obuzda, onda moraju da postoje u zajednici državni mehanizmi i instrumenti koji mu neće dozvoliti da se tako ponaša. Pošto nema svesti o zajednci, država ga primorava da se ponaša u skladu sa principima humanističke zajednice.

Novac nam tehnički omogućava da se svi u zajednici razvijamo, neko brže a neko sporije, ali u celini zajednica napreduje jer potpuno i trajno iskorenjava siromaštvo, bedu, prosjačenje, nemarštinu i obezbeđuje svakom čoveku na planeti osnovne uslove za život dostojan doba u kome živimo. Funkcija novca mora biti u funkciji razvoja čitave naše zajednice, umesto što je u funkciji bogaćenja privilegovanih slojeva političara i tajkuna.Pošto Srbija ne može da promeni čitav svet, ona može da uredi novčane odnose u svojoj kući tako da to bude u interesu čitave naše male zajednice. Kako? Presudno je važno da imamo našu Narodnu banku i našu valutu dinar. Pošto se dolar i evro štampaju bez pokrića, onda se očekuje njihov potpuni krah.

Papirni novac visi u vazduhu. Nema nikakvu svoju realnu osnovu. Finansijski slom je izvestan. Kada? Kada narkomani u FED i ECB budu prisiljeni da zaustave štampanje papirnog novca bez pokrića.Kada će se to dogoditi? Kad sistem bude toliko predoziran da će sam sebe ugroziti.Danas je problem mnogo veći nego juče, jer je veća količina bezvrednog novca u prometu.Finansijski cunami će potopiti sve banke. Koje danas drže depozite građana i koje više ne mogu svim građanima taj novac da vrate jer ga nemaju.Otuda odluke evropskih banka da zabrane dizanje gotovog novca, jer banke taj novac nemaju i plaše se stampeda uplašenih štediša.

Šta treba da urade štediše? Pisao sam to mnogo puta. Štediše moraju da fizički uzmu svoj novac u svoje ruke. To je jedini način da im kompjuter ne izbriše sve što imaju. To je jedini način da sačuvaju svoju slobodu i da ne postanu robovi, jer njihov novac će odneti svetski finansijski cunami. Kada znamo šta će se dogoditi, onda je važno da se Srbija što pre oslobodi unutrašnje okupacije i da skine izdajnike i konvertite koji rade za interese međunarodne finansijske oligarhije.

Srbiji treba Vlada nacionalnog spas i oslobođena Narodna banka koja će, umesto da bude ekspozitura MMF-a i menjačnica, postati naša centralna kreditno-monetarna institucija pod kontrolom isključivo Vlade. Sve strane namesnike moramo da izbacimo iz NBS , jer to je jedini način da vodimo samostalnu kreditno-monetranu politiku u interesu naše privrede i građana. Novac je krv koja snabdeva čitav državni organizam da može da funkcioniše.

Novac ne sme da stoji na računima neplasiran, da ne bi nastala tromboza sistema, nego novac mora da se okreće što brže i mora da snabdeva ćelije društva životom. Kada banke imaju novac na svojim računima i ne znaju kome da ga plasiraju, to je velika opasnost za nastanak finansijskog infrakta u državi.Ukoliko želimo to da izbegnemo, moramo sve banke u Srbiji da podvrgnemo detaljnom finansijskoj magnetnoj rezonanci, koja mora da pokaže ugroženost našeg finansijskog sistema. Sama činjenice, koja se nalazi u kvartalnim izveštajima NBS, da sve naše banke imaju 5,63 milijardi evra kapitala, mada mislim da je taj podatak falsifikovan i da je realan kapital banaka znatno manji, dok su im obaveze najmanje 25 milijardi evra, kriju se vanbilansne pozicije jer je to atomska bomba čitavog finansijskog sistema, onda svakom razumnom našem građaninu mora da bude jasno šta se iza brda valja. Pogotovo štediše moraju da budu zabrinute za svojih 8,6 milijardi evra depozita koje drže u ovakvim prezaduženim bankama. Zašto se o ovome ćuti?

Zašto estradni ekonomisti ne smeju da pomenu stanje finansija u bankama? Treba ovde samo da podsetim da za poslovanje stranih banaka u Srbiji ne odgovaraju njihove matične banke u zemljama u kojima su osnovane. Pošto je od 2001 do 2017 izvučeno preko banaka od države i građana 28 milijardi evra i pošto strane banke nisu donele kapital u Srbiju, nego su radile sa našim kapitalom, onda je jasno šta sledi i kako će građani proći u svim ovim finansijskim mahinacijama. Realne finansije, kojima se bavim 35 godina, su vrlo jednostavne - ne možeš da trošiš ono što nemaš na računu, što nisi zaradio i naplatio. Ali moderno, prevarantsko, Volstrit bankarstvo je stvorilo finansijske derivate, izmišljaju ih danas svakoga dana sve više, koje su realne finansije pretvorile u hokus-pokus prevare. Niste moderni ako ne znate nazive novih finansijskih instrumenta.

Niste moderni ako ne kupujete kriptovalute. Ako ne kopate, rudarite i stvarate maglu iz nepostojeg novca. Pitajte sve te japijevce i kriptomanijake - šta je podloga tim vašim valutama? Ništa! Vazduh! Koji mora da se napumpa u veliki balon kako bi prevara bila što veća. Kako bi pohlepa za brzom zaradom privukla što više kockara. Stariji čitaoci se sećaju kada je režimska prevarantica Dafina pred televizijskim kamerama pokazala, na sve veće priče da je to što radi velika prevara , da se novac njenih ulagača nalazi u sefu banke. Otvorila je mučenica veliki metalni sef pred kamerama i pokazala gomile složenog novca. Kada bankar drži novac u sefu, to znači da banka sigurno propada. Bankar mora da novac drži u proizvodnji, tamo gde se stvaraju nove vrednosti, jer to je jedini način da se taj novac oplodi i vrati.

Zapamtite, to znaju oni koji su prošli ratne katastrofe i koji su morali da beže sa svojih ognjišta u jednom trenu, neka vam i oni ovo potvrde, kapital koji imate je samo ono što nosite u glavi i što možete da stavite u džepove. Sve ostalo ne postoji. Ni njive , ni kuće, ni pare u bankama. Samo ono što je u vašim rukama, vašim poslovima i pod vašom kontrolom. Sve ovo pišem da vas obrazujem, naučim i da budete spremni za velike finansijske lomove koji dolaze. Sve to možemo lakše pregurati, ako budemo imali stručne ljude na čelu države koji će znati da iskoriste postojanje domaće valute i naše Narodne banke.

Naučimo da novac počne da radi za nas. Srbija ima ljude od znanja, iskustva i ugleda, koji mogu da preporode Srbiju. Srbija ima sve kapacitete da se novac sigurno uloži i dobro oplodi. U Srbiji ima preko 20 milijardi evra koje nije plasirano u ili koje je pogrešno plasirano. Ne moramo da se zadužujemo! Novcem moraju da upravljaju inteligentni ljudi koji znaju taj posao da rade. Novac je samo sredstvo za ostvarivanje boljeg i humanijeg života u zajednici slobodnih i različitih ljudi.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane