https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Kakvu i od koga Brković prima nagradu - i kome je daje?

Oj, Jevreme loše seme

Prof. dr Kaplan Burović, akademik

Ne verujemo da Jevrem Brković zna što znači za Albance nagrada "Teuta". Zato smo preko jednog posebnog dopisa to objasnili za njega i za sve druge. Ovde kažemo ukratko da je to nagrada koju su osnovali ekstremno-nacionalistički, šovinistički i rasistički nastrojeni Albanci, koji pretendiraju da su autohtoni na teritoriji Crne Gore (I Srbije i Makedonije, širom Balkana !), pa i genealoški sledbenici Ilira; koji pretendiraju da Srbi, Crnogorci i Makedonci ne postoje, da su svi oni slovenizirani Albanci i da treba ili da se povrate u Albance, ili da se sele sa Balkana, jer - za sada (!) - ceo Balkan je njihova ilirska prćija.

Kako to priznaju i sami Albanci, Teuta - takozvana "kraljica" Ilira - pripada njima i simbol je njihovog pretendiranja na autohtoniju i poreklo od Ilira, iako sasvim dobro znaju da je od vremena nauka dokazala da Albanci niti su autohtoni, niti imaju ma kakve veze sa Ilirima, što u poslednje vreme priznaju i sami trezveni i pošteni albanski naučnici.

Jednu takvu nagradu, ne samo Srbo-Crnogorci i Makedonci, već niko na svetu, pa ni sami pošteni Albanci, ne bi trebalo da je prihvate, pa bila i od jednog tona zlata. Naprotiv, ljudska je dužnost za sve poštene ljude da je preziru i da učine sve da se ovi Albanci otrezne i mane svojih pretendiranja na teritorije susednih naroda, jer su njihovu Ve-e-eliku Albaniju realizovali još 1912-1913, kad su im od Velikih Sila poklonjene teritorije Crne Gore, Srbije, Makedonije, Grčke i Vlaha, od kojih je sačinjena savremena njihova zasebna i nezavisna država Albanija. Crnoj Gori su oduzeli i glavni grad - Skadar, a Vlasima i dušu.

I eto, Jevrem Brković je među prvima PRVI koji je primio tu nagradu. Ponavljam, bilo to iz neznanja!

Ove godine ta je organizacija nagradila sa "Teutom" Albanca iz Duresa (Drača), ali ne svojeručno. Dali su je Jevremu da je on uruči Mojkomu! I to - na teritoriji Crne Gore! A ko je ovaj Mojkom? Je li se za to pitao naš Jevrem pre nego što ga udostojio tog čina ?

On je izjavljeni neprijatelj svih Slovena i posebno Srbo-Crnogoraca i Makedonaca, koji od vremena indoktrinira Albance falsifikovanom istorijom. I pošto je suočen sa dokumentima kojima su svetski naučnici, akademici, dokazali da Albanci nemaju ništa zajedničkog sa Ilirima, i pošto je ovo priznao i Bog albanske albanologije, akademik, prof. dr Eqrem Çabej, on nastavlja sa njegovim lažima: "etnogeneza iliro-shqiptare është e pranuar nga tërë shkencëtarët e botës - etnogeneza iliro-albanska je priznata od svih nauđšćčžnika sveta". Praveći se kao naučnik, pa i akademik, ovaj Mojkom ponižava sve one koji dokumentima dokazuju da Albanci nisu ni autohtoni niti genealoški sledbenici Ilira. Pa ih i vređa, naziva ih smešnim i nenormalnim, ludim. Da bi indoktrinirao Albance iliromanijom on je napisao i knjigu KALORËSIT DARDANË (Dardanski vitezovi). Kako i sam priznaje, i lično Sali Berisha ga otpustio sa posla zato što je branio 29 Novembar - "komunistički" praznik oslobođenja Albanije. Mojok Zećo je aktuelno jedan od najvećih i najbesnijih Enverovaca, a to znači ne samo neprijatelj drugih naroda, već i samih Albanaca. U Crnoj Gori on je naišao na topao prijem samo od Titoista i Albanaca u službi UDB-e. Zato su mu i dodeljili nagradu "Teuta".

Je li moguće da Jevrem Brković nije svestan ni ovoga ?!

Rekli bismo, ne znajući ovo, on je prihvatio za sebe nagradu "Teuta", pa je pristao da, u službi tih Albanaca, preda tu nagradu i zatucanom i bezobraznom Enverovcu Mojkom Zećo. Da je znao ovo, moguće da ne bi pristao ni da je dodaje drugima, pa ni da se sretne sa tom enverosvkom protuhom.

Ovo nije prvi put što Jevrem Brković podržava reakcionarne stavove Albanaca Albanije i njihove dijaspore u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Ovo nije prvi put što on istupa javno protiv svog crnogorskog naroda, ako je Crnogorac, jer je moguće pronašao svoje korene kod kojeg Albanca. Ali, i kao osvešćeni Albanac, trebalo bi da se ujedini sa osvešćenim Albancima, a ne sa albanskim vetrogonjama koji su se upregli da stvore super Ve-e-eliku Albaniju teritorijama susednih naroda.

Kako on najbolje zna, njemu pripadaju i neke druge nelepe stvari, neki drugi neslavni stavovi, zbog čega Crna Gora i crnogorski narod od vremena je trebalo da zauzme prema njemu odgovarajući stav. I ne samo crnogorski narod, već i svi narodi sveta, pa i sâm albanski narod, koji se upravo ove godine kao nikada pre, digao na javno protestiranje protiv Enverovaca na vlast, koji ne dozvoljavaju demokratiziranje zemlje. Primajući nagrade od Enverovaca i dodeljujući nagrade Enverovcima ne podržava se albanski narod u borbi za slobodu i demokratiju, niti se služi svom narodu, gospodine Brkoviću !*)

.......

Reagovanje: Ličnost akademika Burovića

Aleksa MUZAKA

U broju 400 beogradskog Magazina Tabloid, koji je izašao iz štampe danas, 19.X.2017, glavni urednik Milovan Brkić objavljuje svoj uvodni članak "Radodajka", gde - pošto napada kao uvijek sa teškim optužbama aktuelnu srpsku vladu - kaže da su proslavili taj jubilarni broj lista "...posebno se zahvaljujući akademiku Kaplanu Buroviću, albanskom disidentu, koji je u ovom magazinu objavio stotinu naučnih tekstova o ''albanskom pitanju'. Srpske vlasti ga nisu odlikovale za taj težak i mukotrpan naučni rad..."

Zaboravio je da doda da ovaj disident nije samo albanski, već i jugoslovenski (srpski) i da aktuelna srpska vlast, kako nekada u sastavu jugoslovenske države, tako i danas kao zasebna država, ne samo što ga nije odlikovala, već ga i proganjala i persekutirala (i persekutira ga još uvijek!), u zemlji i u emigraciji, sama i u zajednici sa albanskim vlastima. Štoviše, nekoliko puta su pokušali i da ga fizički likvidiraju, za što se govorilo i preko medija.

Za monstruozno persekutiranje Akademika Burovića, bez presedana u istoriji čovječanstva, sada cvrkuću i ptice na granama, dok titoisti i enverovci, imenima i bez imena, nastavljaju sa njihovim ubuđalim i najabsurdnijim optužbama da je tobože bio agent UDB-e, iako - iz dokumenata predstavljenih od njega javno - vidi se jasno da, kako u Jugoslaviji, tako i u Albaniji, uhapšen je i osuđen sasvim nevin. Pa i sasvim svesni da ga kažnjavaju nevinog.

Albanski mu je parlament i priznao sa zvaničnim dekretom punu nevinost, pa mu i plaća odštetu, dok Narodna Skupština Srbije nastavlja da ga drži na crnim listama i da ga tretira kao svog neprijatelja Br. 1, kako ne tretira ni one koji su formirali i političke partije i ciljaju da joj oduzmu vlast.

Preko posebnih ličnosti albanski narod je protestirao za ovaj protuzakonski i nezasluženi tretman njihovih vlasti, izjavljujući mu i zahvalnost za sve što je doprinio i što je pretrpio za albanski narod u borbi za slobodu i demokratiju. I Sali Beriša, sa položaja predsednika Albanije, pa i Fatos Nano, sa položaja predsednika Vlade Albanije i šefa Partije rada Albanije ("komunističke"), izjavili su mu sažaljenje za sve što je pretrpio u Albaniji, lično i porodično. Štaviše, i pozvali su ga da se vrati, priznajući ga i za konstruktivnog građanina. Ovom osuđenom za antikomunizam od " komunista " Josipa Broza Tita i Envera Hodže, pošto je izašao iz albanskog zatvora, jedna Komunistička Partija poslala mu je svoju člansku kartu.

Srpski narod odlikovao ga zlatnim medaljama i proglasio ga za Srpskog Viteza, pa i za Svetog Ratnika (Narodni Heroj). Srpska Pravoslavn Crkva odlikovala ga svojom najvišom zlatnom medaljom " Petar II Petrović - Njegoš ". Dva druga odlikovanja stigla su mu iz Moskve.

Sve ovo znaju Albanci sasvim dobro. I bolje od svih, oni koji na ovom WEB-u (Lista GAZETA SHQIPTARE, Tirana) nastavljaju sa njihovim apsurdnim optužbama, izašle iz kuhinja albanskog Sigurimia i jugoslovenske UDB-e.

Milovanu Brkić, zahvaljujući mu za tretman i uvažavanje, koje je učinio Akademiku Buroviću, kažemo mu da i Srpska Vlada, preko Jugoslovenske Vlade, uvažila je i odlikovala Akademika Burovića godine 1959. sa 18 mjeseci strogog zatvora i razaranjem porodice, dok godine 1970, preko Albanske Vlade - sa 43 godina monstruoznog zatvora, sa razaranjem druge porodice i masakriranjem dece. Ovo su dva najvažnija odlikovanja, koja su dodjeljena ovom Akademiku, a koje će vjekovima optuživati kako Srpsku Vladu (Do dana kada će mu priznati punu nevinost !), tako i Albansku Vladu, koja - iako mu je priznala nevinost - preko svakakvih svojih bezobraznika i tretmana, koji mu čini, nastavlja sa persekutiranjem i njenim novim zločinima, pa i organiziranjem atentata na njega, za što je i preko interneta pozvala svoje junake da pođu u Ženevu i da ga ubiju. Preko interneta mu je očitala i opelo, primjeri ovi bez presedana u istoriji čovječanstva.

Primjer bez presedana u istoriji čovječanstva je i sama ličnost akademika, prof. dr Kaplana Burovića, sa njegovim publicističkim, književnim i naučnim stvaranjem, preko svega i sa njegovom ustrajnom i herojskom borbom za naučnu istinu, slobodu i demokratiju, za što i sami njegovi najbesniji neprijatelji kažu : " Da je umro u zatvor, proglasili bismo ga za Narodnog Heroja " !

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane