Natrag

Osvrt

Upotreba ružne prošlosti ili produžena ruka duhovnog zločina

Vladan Đorđević i Albanci

Kako je kompromitovani savremeni albanski pisac Ismail Kadare iskoristio za svoje antisrpske teze, pisanje dr Vladana Đorđevića, predsednika Ministarskog saveta Kraljevine Srbije, koji je živeo i radio drugom polovinom XIX i početkom XX veka i šta je akademik prof. dr Kaplan Burović u svom osvrtu primetio u vezi sa tim.

Piše: Prof. Dr Kaplan Burović, akademik

Mislim da istorija albanskog naroda ne poznaje nijednu drugu ličnost koju su Albanci (pa i oni koji se busaju u prsa za proleterski internacionalizam!) mrzeli tako besno, atavistički morbidno, kao što su to mrzeli i mrze aktuelno mene. Ni turskog sultana, koji ih je za 500 godina redom držao u ropstvo, promenio veru i zamalo ih je sve poturčio, nisu mrzeli ovako besno kao mene. Ni fašistu Benita Musolinija, pa ni nacistu, ultra fašistu Adolfa Hitlera, koji su im majke odenuli u crno, navodnjavajući albanske gore i doline krvlju i kostima njihovih najboljih sinova.

Skoro kao mene, Albanci su mrzeli i mrze i Vladana Đorđevića (1844-1930), srpski lekar, književnik, političar, predsednik Ministarskog saveta Kraljevine Srbije, sanitetski pukovnik, osnivač Srpskog lekarskog društva, član Srpske kraljevske akademije, predsednik Vlade i ministar inostranih poslova.

Godine 1913., u jeku Prvog balkanskog rata, kada su se svi balkanski narodi digli na oružje protiv turskog okupatora, a Albanci se poređali pod tursku zastavu i borili se rame uz rame sa Turcima, Vladan Đorđević piše na njemačkom jeziku delo Albanesen und die grossmaschte, gde je, uzgred, rekao i nekoliko reči protiv ovih Albanaca, koji - umesto da da budu ujedinjeni sa balkanskim narodima i da se bore za oslobođenje svoje domovine, ujediniše se sa svojim okupatorima protiv balkanskih naroda, što nije prvi slučaj.

Da bude protiv Albanaca Vladan Đorđević je imao i jedan drugi razlog: on je po majci, Mariji Leko, bio Vlah (Cincar), pa je i upisan u crkvenim klnjigama pod imenom Hipokrat (otuda je izveo svoje ime Vladan!).

Vlasi su se borili rame uz rame sa svim balkanskim narodima za oslobođenje svoje domovine od turskog ropstva. Na kraju Balkanskog rata, Albanci su uzurpirali njihove pobede, okupirali njihove teritorije i bezobrazno radili (i rade!) da ime Vlaha izbrišu i iz svesti samih Vlaha. Kao odgovor na ovaj stav Albanaca, jedan drugi Vlah iz Korče (jugoistočna Albanija, nastanjena pretežno Vlasima), zvani Temistoklo Grmenji, u toku Prvog svetskog rata će tu oblast proglasiti za Vlašku Republiku Korča, organizovati vojsku i uspostaviti tamo svoju vlast, ali ga na kraju rata izdaše Francuzi, koji su ga streljali i tu Vlašku Republiku predali Albancima.

Antialbanske reči Vladana Đorđevića albanski ekstremni nacionalisti, šovinisti i rasisti, čim su saznali za njih, stavili su ih na vrh koplja kao svoju zastavu, huškajući ovako ne samo svoj narod, već i ceo svet, ne samo protiv Vladana Đorđevića, već i protiv srpskog naroda, koji im, zajedno sa grčkim narodom, doneše na tanjir oslobođenje od turske okupacije.

Ako bacite i samo letimičan pogled na njihovu štampu, videćete da ona vri kao ucrvljena urlicima protiv Vladana Đorđevića i Srba. Učinili su od njega bauka i simbol najcrnijeg Srbina, crnjeg i od samog đavola. Ne samo tada, pre Drugog svetskog rata, pod zastavom nacionalizma, već i posle DSR, pod zastavom proleterskog internacionalizma. I to niko drugi do lično Ismail Kadare - politički komesar Envera Hodže, koji nam se busao u prsa za jedinog verodostojnog predstavnika proleterskog internacionalizna na svetu. Izvolite videti što piše taj Kadare i dan-danas: ...Fatos Ljubonja (Albanac, visoki intelektualac, nekadašnji kolega Kadarea, prevaspitan u zatvor Bureli od mene!- KB), bez i najmanje stida pisao je da je Ismail Kadare, u poslednje vreme, u jednoj njegovoj knjizi nazvao srpski jezik cigankom u poređenju sa albanskim jezikom, koji predstavlja kao veliku gospođu...

Ima jedan kontekst koji izgleda kao ubedljiv, jer citira i knjigu gde sam tobože to rekao ja. Ali, ja sam reč ciganka upotrebio u jednoj rečenici mnogo kompleksnoj. Ja pišem: "...Godine '30, protiv Albanaca razbuktala se jedna velika propaganda Srba, rezbešnjena, i ne beše samo od uličara kojima je to običaj, već poglavito od predsednika Vlade Srbije, od Đorđevića, i istina je da je on objavio jednu knjigu, gde čini jedan portret Albanaca, koji je najpotcenjeniji na svetu, najprljaviji, najnepopustljiviji...Da su Albanci ušljivi, idioti, nepošteni, neoprani, histerični, koji nemaju ni jezik, ni kulturu, ništa..." (Zaboravio je da je među Albancima naročito rasprostranjeno da je V.Đorđević tobože rekao za njih da su i sa repom!- KB).

"I ja citiram" - nastavlja Kadare - "...citiram Đorđevića i kažem da je na ovu knjigu Đorđevića odgovorio predsednik Vlade Albanije i Albanci videše svojim očima ovaj užas, koji je rečen za njihovu zemlju. Videsmo objavljeno u Tirani našim očima...

I ja pišem u mojoj knjizi: '...u ovo vreme albanski emotivci, pod uticajem ove knjige, padoše pod uticaj Srba i počeše da psuju srpski jezik istim klišeima potcenjivanja, kojima su oni psovali nas. Oni počeše da govore da je srpski jezik kao jedna 'ciganka', u poređenju sa albanskim jezikom, koji je kao 'velika gospođa'. I kao za utehu albanskom jeziku, postaviše mu mnoge epitete kao 'ruža' i drugo. Loš sused te indiktira, prilepi ti lošu bolest. Zato Albanci nisu trebali da upadnu u tu zamku. Sada ovaj gospodin (Ljubonja) uzima to i kaže da je Kadare pisao za srpski jezik da je 'ciganka'..."

Ako je i rekao bilo što protiv Albanaca V. Đorđević, rekao je to on, a ne srpski narod, gospodine Kadare. Ako je i izašao iz krila srpskog naroda koji kriminalac i loše stvorenje, srpski narod nije nikada bio loš sused ni za koga, posebno ne za vas Albance, već naprotiv - bio je i jeste najbolji sused, koji se i borio rame uz rame sa albanskim narodom za oslobođenje, koji je albanskom narodu dao i nacionalnog heroja, koji je prvi na svetu priznao Albaniju za nezavisnu državu, pa i posle DSR prvi je priznao vladu Republike Albanije, poklonio im ratne reparacije, skidao zalogaje hleba sa usta svoje dece i slao albanskom narodu da ne umre od gladi, dao im je i disidenta Br. 1, pa i glavnog borca za slobodu i demokratiju u borbi protiv terora Envera Hodže.

Vi ste Kadare bili i ostali neprijatelj srpskog naroda, što nam svedoči i ovaj vaš citat. Vi - a ne albanski narod, koga predstavljaju njegovi sinovi kao Fatos Ljubonja, koji vas je demaskirao, svestan da ovaj Kadare, koji je neprijatelj drugih naroda, ne može biti ni sin, kamoli i prijatelj svog, albanskog naroda.

Vladan Đorđević je produkt buržoaskog društva, kao što je i Ismail Kadare produkt buržoaskog društva, iako nam se tu i tamo, gde mu je to trebalo, busao u prsa i za svoj proleterski internacionalizam. A, kako su pametni, ova sorta Albanaca se prema drugim narodima i ponaša buržoaski, ali od njih, posebno od susednih naroda, traže da se prema njima ponašaju internacionalistički, pa i sami njihovi buržuji. Gazeći obema nogama sve zakone, ne samo međunarodne, već i svoje, oni od drugih traže da poštuju te zakone.

Kao buržuj, Vladan Đorđević ima pozitivne, ali i negativne strane. Dobar deo njegovih negativnih strana Srbi nisu čekali Albance da mu ih kritikuju, jer su ga još za života, pa i dok je bio na vlast podvrgli kritici. Sami su ga blagovremeno, podložili najoštrijoj kritici. Kad Albanci još nisu bili ni saznali ime Vladana Đorđevića, oni su ga stigmatizirali preko svojih medija, nazivajući ga i "suludim Cincarom", i "političkim bankrotom", koji sve konce reakcije drži u svojim rukama. Lično književnik Janko Veselinović piše o njemu čitav roman ("Junak naših dana"), gde nam ga pod imenom Sreten Srećković prikazuje kao negativnu ličnost.

Kadareovi Albanci se prave kao da ovo ne vide, ne znaju, ne shvataju...Pogotovo se prave kao da ne vide što njihova buržoazija čini od Vlaha i Srba, i ne samo od njih! Oni ne vide da su se u njihovom kritičkom stavu prema Vladanu Đorđeviću srozali za sebe na iste te pozicije ! Ili, kad nazivaju Srbe stokom, ne srozavaju se na njegove pozicije ?! Ili je srpska stoka bez repa ?!

______________

1) Kadare, Ismail: Eshtë shpifje, nuk i kam quajtur refugjatët "jashtëqitje e kombit"!, list GAZETA SHQIPTARE, Tirana, 15.IX.2017.

2) Kako vidite iz citata Kadarea, on ne spominje naslov knjige gde je to pisao, jer sigurno njegov citat nije autentičan, već stiliziran, kako mu to treba za odbranu. Ja sam mu u komentu WEB izdanja tog lista tražio da nam kaže naslov njegove knjige, ne samo što to nije učinio, već i moj komentar-potražnja nije prihvaćena od redakcije tog lista. Nisu mi to objavili.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane