https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tragom vesti

Povodom teksta iz prošlog broja - "Čuvajte se advokata"

O klijentu sve najgore

Gospođa Gordana Raković iz Londona opisala je u prošlom broju Magazina Tabloid na koji način je izigrana od advokata Predraga Božovića iz Kraljeva. A o kakvom advokatu je reč, pokazuje i njegovo izjašnjenje disciplinskom tužiocu u Čačku, povodom prijave gospođe Raković. Nažalost, takvi su nam advokati, takvo nam je pravosuđe...

......

Izjašnjene advokata Predraga Božovića Advokatskoj komori u Čačku "...Primio sam disciplinsku prijavu izvesne gospođe Raković Gordane, koja prijava predstavlja ne gomilu neistina, već gomilu laži, koju je mogla da smisli samo osoba sa takvim ljudskim kvalitetima.

Naime, ova osoba čije ime ne želim da izgovorim nije bila stranka u postupku I.br. 2-09/2014. Osnovni sud u Kraljevu, već se na suđenjima pojavljivala u svojstvu javnosti. Meni je punomoćje dao gospodin Raković Bane. Kontakt sa tom osobom ostvario sam 2014. godine na njen zahtev i to u hotelu Turist i tom prilikom je bio prisutan Ivan Ćirović iz Kraljeva i izvestan Ranko iz Kraljeva. Nikakav novac od 5.500 evra pomenuta osoba nije mi dala. Taj iznos predstavlja notornu laž, koji ne zaslužuja komentar. Da bi ste razumeli šta ta osoba piše, navodim da je prethodnom advokatu gospodinu Otoviću, kao avans dali 100 evra. Zar je moguće, da sam ja odredio 56% veći iznos, i da je ona taj iznos bez pogovora prihvatila!? Naravno da to nije tačno i ta osoba mi je na ime postupanja u više predmeta i na ime odlazaka u Čačak i Berane ukupno dala 700 evra i 260 engleskih funti. Na suđenjima u ovom predmetu doživljavao sam velike neprijatnosti, a pomenuta osoba je nazivana ološem i tome slično.

Dostavljam vam jedan zapisnik sa glavne rasprave od 15.06.2016. godine, pa bi ste na trećoj strani zapisnika u drugom pasusu mogli da pročitate šta je o njoj rekao advokat Otović, i što je njemu rekla Stana Tomović.

Kada je u pitanju neki drugi predmet i kafana u Brđanima, navodim da ja nikada nisam postupio u tom predmetu, da je u tom predmetu postupio advokat Vlada Nedeljković iz Čačka, da je on sa pomenutom osobom dogovorio naknadu za postupanje u navedenom predmetu i da nikakav avans nisam mogao da ja uzimam za taj predmet imajući prednje navode u vidu. S tim u vezi predlažem da zatražite izjavu advokata Nedeljkovića, pa ćete imati vrlo jasnu sliku da se radi o izmišljenim navodima.

Kada je u pitanju odlazak u Berane, koji se pominje pod tačkom 3. ove prijave za nekakav ostavinski postupak, zaista ne znam šta da kažem. Nikada nisam učestvovao u tom postupku, niti sam imao ovlašćenje za postupanje u tom predmetu i ne znam kako pomenutu gospođu nije sramota da se na takav način izjašnjava. Pošto ne znam o kom se postupku radi pred Osnovnim sudom u Beranama, molio bih da od pomenute osobe zatražite broj predmeta, izvršite uvid u taj predmet, o trošku moje advokatske kancelarije i utvrdite da li sam ja postupao u tom predmetu, po bilo čijem punomoćju.

Tačno je da sam sa tom osobom dva puta išao u Berane. Prvi put sam išao 30.04.2015. godine putničkim vozilom engleske proizvodnje na kojem se volan nalazi na desnoj strani i kojim je upravljao izvesni Ranko, u vozilu je bila Rankova supruga, ova osoba i ja. Na graničnom prelazu u Špiljanima policija je privela gospodina Ranka, on je odveden u PU u Kraljevo, a vozilom je nastavila da upravlja Rankova supruga. Toga dana bio sam sa tom osobom u katastru u Beranama i doživeo zaista velike neprijatnosti, jer je gotovo došlo do fizičkog sukoba sa njenim bivšim deverom Milojem Rakovićem iz Bara.

Tom prilikom bilo je psovanja, pretnji, a fizički obračun je izbegnut u zadnjem momentu. Raspravu u katastru u Beranama u vezi nekakve imovine u selu Lubnice kod Berana vodio je izvesni gospodin Radević, a svemu tome, odnosno izlaganju na uvid nepokretnosti, ja sam prisustvovao. Te večeri osoba čije ime ne želim da pomenim dala mi je 100 engleskih funti.

Još jednom sam išao u Berane sa tom osobom išli smo u selo Lubnice, da ona obiđe tetku svog bivšeg muža Maru Ojdanić, koja je prema mojim saznanjima posle izvesnog vremena preminula. Na put smo išli mojim putničkim vozilom do Berana i Lubnica, preko 200 km. i smatram da je najlogičnije da onaj ko zahteva uslugu, snosi i putne troškove. Ja sam toga dana prešao preko 400 km. vozeći svoj automobil i izgubio sam 12 radnih sati, zbog te osobe, a ona mi je ponovo za te usluge platila 100 engleskih funti. I, iskren da budem, ona je izvršila plaćanje utrošenog goriva. Toga dana u Beranama ta osoba je u kafiću imala susret sa gospodinom Miomirom Ojdanićem iz Podgorice, koji je navodno trebalo da bude svedok u predmetu Osnovnog suda u Kraljevu P.br. 2309/2014.

To su bile moje aktivnosti u Beranama, a koje se nje tiču i smatram da laži koje je napisala o iznosima od po 400 evra zaista ne zaslužuju bilo kakav komentar.

Navedena osoba je pored svih tih aktivnosti koje sam ja imao uvek isticala da ima izvanredne veze u Crnoj Gori, u srpskoj vladi, da će njeni prijatelji načelnici, porodica Karađorđević, sve njene probleme rešiti. Pa i ovaj postupak pred Osnovnim sudom biće rešen u njenu korist, jer ona ima veze, koje će upotrebiti.

Napominjem, da ova osoba nije izvršila plaćanje usluga, kojoj je moja advokatska kancelarija pružila i da je lažima, kojima se služila u ovoj prijavi meni nanela ljagu, a što ne može proći bez podnošenja i krivičnih prijava i dostavljanja troškovnika. Posebno bih želeo da napomenem da moja advokatska kancelarija ima nenaplaćena potraživanja u iznosu koja prelazi osam miliona dinara, pa je za očekivati da moji dužnici, a u cilju isplaćanja nespornog duga, kao i ova osoba podnese potpuno neosnovane i neutemeljene prijave.

I na kraju, još jednom predlažem da izvršite uvid u spise predmeta 3412309/2014 Osnovnog suda u Kraljevu, iz kojeg ćete se uveriti da u tom predmetu nisam statirao već sam imao veoma aktivno učešće, gde sam se borio za svoju stranku zbog koje sam doživljavao raznorazne neprijatnosti od suprotne strane.

Predlažem, da nakon objektivnog sagledavanja stvari navedenu prijavu odbacite, a ja ću u cilju zaštite moje ličnosti i naplate svojih nespornih troškova nastaviti postupak protiv ove osobe pred Osnovnim sudom u Kraljevu.

S poštovanjem,

Predrag Božović, advokat iz Kraljeva

podeli ovaj članak:

Natrag