Natrag

Tragom vesti

Nezakonito naplatili školarinu, pa je proćerdali na brzinu

Akademska prevara

Visoka poslovna Škola u Novom Sadu nije dobila akreditaciju master studijskog programa iako je već upisala 50 studenata i uredno im naplatila školarinu. Direktorka novosadske škole, Jelena Damnjanović prkosi zakonu i Komisiji za akreditaciju i na sajtu Škole kao glavno obaveštenje iznosi termine svojih ispita za master studije.

A. Nađ

Direktorka Visoke poslovne Škole u Novom Sadu sa osporenim doktoratom, nesmetano održava ispite na master studijama, za koje nema dozvolu za rad i za koje je Komisija za akreditaciju podnela školi Akt upozorenja, zbog neispunjavanja propisanih standarda.

Komisija za akreditaciju je Školi uputila Akt upozorenja, jer ne ispunjavaju zakonske standarde, prvenstveno, jer je diploma direktorke, doktora nauka, Jelene Damnjanović (ex Simić) sporna. Naime, direktorka je jedna od 95 predavača u celoj Srbiji (o čemu je štampa, uredno obaveštavala javnost), čiji rad nije prošao kontrolu Komisije za akreditaciju i jedina je koja je zbog toga podnela žalbu Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i koja joj je odbijena.

Generalni sekretar Nacionalnog saveta Miodrag Popović je izjavio po tom pitanju da se odsustvo žalbi može objasniti time da je većina vlasnika osporenih diploma prihvatila odluku Komisije za akreditaciju i biće "vraćeni u prethodno zvanje - kao predavači bez doktorata". Ukoliko profesori "pređu" preko odluke Komisije, Popović je rekao da će reagovati inspekcija Ministarstva prosvete, a i Komisija za akreditaciju, koja ima pravo na vanredni nadzor ustanove.

Identična situacija kao u Visokoj školi u Novom Sadu je bila i u Visokoj školi u Vranju, gde je bivša direktorka, Svetlana Trajković, stekla titulu na neakreditovanoj ustanovi FAM u Novom Sadu i zbog toga Komisija nije mogla da izda uverenje o akreditaciji za novoprijavljeni studijski program Visoke Škole u Vranju.. Odmah nakon dobijene informacije od Komisije, Savet Škole je razrešio direktorku, obzirom da ne ispunjava uslove za profesora, a samim tim i za direktora visokoškolske ustanove. Ujedno su osporene diplome i drugim profesorima Škole na koje je ukazala Komisija za akreditaciju, kao nadležno, stručno telo.

Dok sve visokoobrazovne ustanove u zemlji sačekaju da dobiju Uverenje, licence i dozvolu za rad, pa otpočnu sa upisom studenata, dotle je nestrpljiva direktorka novosadske škole prvo upisala studente, naplatila školarinu, pa im sada još naplaćuje i prijave ispita i to sve mimo zakona, jer dozvole nema.

Za ovakvo delo po Zakonu o visokom obrazovanju (čl.135 i 136.) predviđene su kaznene odredbe od 2 miliona din. do privremene zabrane rada, uz predlog ministru za razrešenje poslovodnog organa, ukoliko ne postupi po inspekcijskom nadzoru.

Međutim, u tom grmu i leži zec. Nadležni Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje, prof. dr Zoran Milošević je glavni zaštitnik direktorke novosadske škole, Jelene Damnjanović i ceo slučaj zataškava , iako je nedavno opomenut od strane pokrajinskog premijera po tom pitanju.

Razlog zataškavanja je taj, što je direktorka, protivzakonito (iako je na snazi zabrana zapošljavanja) i to bez konkursa, u radni odnos na neodređeno vreme zaposlila ćerku pokrajinskog sekretara Isidoru Milošević, koja je tek diplomirala na privatnom falultetu.

Odluka o zapošljavanju je nelogična kada je Škola u teškoj finansijskoj krizi, sa nepokrivenim gubicima i velikim brojem izgubljenih sudskih sporova.Ujedno se veliki broj zaposlenih kadrova otpušta kao tehnološki višak i ne produžava se ugovor asistentima, koji na doktorskim studijama državnih fakulteta imaju prosek 10.Takvi su višak, jer se moraju obezbediti sredstva za platu ćerke pokrajinskog sekretara ( koji izjavljuje da zbog toga, stvari ne treba personalizovati). Kao nagradu, pokrajinski sekretar i APV prebacuje Školi ogromna sredstva na ime popravke krova 7 miliona dinara, za šta se direktorka svesrdno zahvalila prilikom posete Pokrajinskog sekretara Školi.Međutim, pored izdvajanja tolikih sredstava svih poreskih obveznika Vojvodine, direktorka nemilosrdno troši sredstva škole na luksuz i raskoš. Tako je za samo mesec dana potrošila preko 4 miliona dinara (nakon uplate školarine u oktobru 50 studenataa po 80. 000 din.) i to na restoranske usluge i na kupovinu luksuznog automobila.

Samo za Internacionalnu i italijansku kuhinju, kao i za ketering je sa PDV-om uplaćeno oko 2 miliona dinara, a za luksuzan auto marke Hyundai i preko 2 miliona dinara. Zajedno sa popravkom krova i još nekim "popravkama" za mesec dana je na ime javnih nabavki sa PDV-om, potrošeno 15 miliona dinara.

Zaposleni ne mogu da veruju da je direktorka samo za mesec dana potpisala javne nabavke u visini od 15 miliona dinara i da se tako olako arče i banče budžetska sredstva, kada se njima predstavlja teška finansijska situacija i zbog toga im se smanjuje zarada. Dok svi u javnom sektoru u celoj Srbiji, željno očekuju povećanje zarade, samo se zaposlenima u novosadskoj školi smanjuju plate.

Zaposleni su jako zabrinuti, obzirom da je Vlada APV-a 2016.god. zbog nenamenskog trošenja sredstava za oko 200 miliona dinara, predlagala zatvaranje Škole, kao jedno od rešenja krize. Ipak su se odlučili za smenu rukovodstva, pa su postavili sadašnju direktorku, da razotkrije eventualne nepravilnosti iz rada bivšeg rukovodstva škole. Međutim, direktorka nije ustanovila niti jednu, jedinu nepravilnu javnu nabavku bivše vlasti, obzirom da je i sama bila potpisnica istih u svojstvu tadašnje predsednice saveta Škole.

Zaposlenima je nejasno šta je svrha nezakonite smene bivšeg rukovodstva od strane APV-a, (sudski procesi su još uvek u toku P1 21/16, Fi.52/2016 i dr.), kada su imali validne akreditacije, nije bilo smanjivanja plata i otpuštanja radnika u ovolikom broju i Škola je bila među najbolje uređenim i opremljenm školama u zemlji, a koliko vidimo do danas nije ustanovljena niti jedna malverzacija u javnim nabavkama iz pređašnjih vremena.

Zbog svega navedenog, svi su uvideli da je obraćanje pokrajinskim organima izlišno, te je adresa za rešavanje krize u novosadskoj školi preseljena u Beograd. Tako je, kako saznajemo, u toku procedura izjašnjavanja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o akademskom ponašanju direktorke dr Jelene Damnjanović i to po više osnova.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane