Natrag

Propadanje

Kako su opljačkana, prisvojena i oteta srpska društvena i državna preduzeća za preradu hrane i pića (2)

Naša hrana iz tuđeg kazana

U Srbiji je do početka privatizacije bilo 241 društveno preduzeće u oblasti prerađivačke industrije hrane i pića, uključivo u to i hranu za domaće životinje i proizvodnju duvanskih proizvoda. Današnje stanje vlasništva u tim privrednim subjektima pokazuje da je stanje katastrofalno i da se Srbija neće skoro oporaviti od udarca koji je dobila zbog politike takozvanog liberalnog kapitalizma kojim je, kao gvozdenom metlom, počišćena državna i društvena imovina, radnici i radnička prava, pa konačno i industrijska baza na kojoj svaka pametna država počiva. Uz učešće kriminala, dobre veze sa političarima i malo birokratskih igara, desila se srpska verzija privatizacije. Milioni ljudi postali su "gubitnici tranzicije" jer im niko nije rekao da je društvo u koje ulaze, kriminalno. Detaljnu analizu sadašnjeg vlasništva nad nekadašnjim društvenim i državnim preduzećima, napravio je Miodrag K. Skulić, naš ugledni ekonomski ekspert

Miodrag K. Skulić

U Srbiji je bilo 241 društveno preduzeće u oblasti prerađivačke industrije hrane i pića, uključivo u to i hranu za domaće životinje i proizvodnju duvanskih proizvoda, nakon procesa privatizacije sagledali smo današnje stanje vlasništva u tim privrednim subjektima, a nalazi ovog istraživanja govore da su katastrofalni, jer u ukupnom prihodu od 2,7 milijardi evra, strana preduzeća i vlasnici inostranih firmi učestvuju sa 80,16 odsto!

U prethodna dva broja doneli smo sudbinu 345 društvenih preduzeća iz oblasti poljoprivrede, koja su posle 2000. godine podvrgnuta oštrim merama vlasničke privatizacije, uglavnom prodajom na aukcijama. Od tog ukupnog broja poljoprivrednih preduzeća, uključivo u to i 63 zemljoradničke zadruge, jedan manji deo njih do danas nije privatizovan.

Nastavljajući prirodni proces proizvodnog lanca na samu poljoprivredu, direktno se naslanja, prerada plodova poljoprivredne proizvodnje, njenom preradom u gotove proizvode hrane i pića, na kojoj osnovi na kraju XX veka, je bilo 186 privrednih subjekata, 14 proizvođača hrane za domaće životinje i devet proizvođača duvanskih proizvoda. O sadašnjem stanju tih 209 privrednih subjekata, nakon opsežnog istraživanja, donosimo ovaj prigodan tekst. Međutim, broj tih proizvođača uvećan je za još 39 društvenih preduzeća koja su prodata na Beogradskoj berzi ili ih je Ministarstvo za privredu ispustilo iz popisa društvenih preduzeća, kao što je slučaj zavisnih preduzeća Navip, AD, Zemun i Fidelinka, AD, Subotica.

Inostrani vlasnici postali su gospodari 66 naših bivših društvenih preduzeća za proizvodnju hrane i pića, uključivo u taj broj i tri fabrike stočne hrane i četiri proizvođača odnosno prerađivača duvanskih proizvoda. To su najatraktivniji i na tržištu najpoznatiji proizvođači. Tih 66 privrednih društava ostvaruju 80,16 odsto ukupnog prihoda ove grupacije, dok naša privredna društva u kojima su naši građani vlasnici ostvaruju samo 19,84 odsto prihoda. Smatramo veoma korisnim za naše čitaoce da u ovom broju prikažemo koja su to preduzeća, ko su danas njihovi vlasnici da bi smo u narednom broju prikazali "restlove" koji su ostali našim građanima kao pojedinačnim kupcima, uz prikaz koja su preduzeća otišla u stečaj, odnosno kod kojih je nakon okončanog stečajnog postupka, zaključen stečaj i ona su, sasvim razumljivo, brisana iz Registra aktivnih privrednih subjekata.

Uljara Dijamant, AD, Zrenjanin, jedna je od sedam naših uljara i kupljena je od strane hrvatske firme Agrokor, koja je u prošloj godini zbog prezaduženosti zapala u ogromne teškoće. Agrokor je vlasnik 98,45 odsto akcija, a 106 malih akcionara 1,55 odsto. Kapital ovog društva dostiže skoro deset miliona evra i njime se finansira 58,8 odsto ukupne vrednosti imovine, dok obaveze društva iznose nešto manje od sedam miliona evra. Ukupan prihod ostvaren u 2016. godini dostigao je više od 17 miliona evra i na tom prihodu iskazana je neto dobit 3,33 odsto od prihoda. Društvo ima 731 zaposlenog.

Miloduh, AD, Kragujevac proizvođač alkoholnog pića u vlasništvu je Rodoljuba Draškovića, preko njegove švajcarske firme. Imovina društva je oko dva miliona evra, a sopstvenim kapitalom društvo pokriva 82,66 odsto ukupne vrednosti imovine. Sa 30 zaposlenih u 2016 godini ostvaren je prihod 1,6 miliona evra uz iskazanu neto dobit u visini od 8,11 odsto tog prihoda.

Četiri pivare su u inostranom vlasništvu (Apatinska, Čelarevo, Zaječar i od skora Niška pivara).

Apatinska pivara u vlasništvu je holandske firme Molson Coors SER. Vlasnik Pivara iz Čelareva je švedska firma Baltic Beverages Holding a Pivare Zaječar, posle odlaska turskog partnera danas je vlasnik Heineken Holandija. Ove tri pivare u ino-vlasništvu učestvuju u ukupnoj proizvodnji sedam domaćih proizvođača piva sa 95,2 odsto, što čini vrednost od 23 miliona evra. U 2016. godini u ove tri pivare bilo je 1.529 zaposlenih, a u svim ostalim 577 radnika. Niška pivara kupljena je iz stečaja od bugarske firme Capital Projects. Sladara iz Bačke Palanke u vlasništvu francuske firme Compagnie Internationale de Malteries.

Stranci su vlasnici šest proizvođača flaširane vode. Palanački kiseljak je u vlasništvu slovenačke firme Droga Kolinska, koja je vlasnik i Soko Štarka, pa je ovo privredno društvo pripojeno AD Soko Štark-u. Nova Sloga, doo, Trstenik u vlasništvu je hrvatskog Agrokora i ostvarila je u 2016. godini, sa 55 zaposlenih prihod 8,6 miliona evra, uz iskazanu dobit od dva miliona evra.

Knjaz Miloš, AD, Aranđelovac u vlasništvu je holandske firme Clates Holding. Usled teškoće u poslovanju u nekoliko prethodnih godina izgubljen je skoro celokupan kapital društva, pa sopstvenim kapitalom pokriva samo 3,27 odsto ukupno angažovane imovine, te su obaveze društva na kraju 2016. godine dostigle, čak, 56 miliona evra. Sa 514 zaposlenih u 2016. godini ostvaren je prihod u iznosu od 51,5 miliona evra i na tom prihodu iskazana dobit od 2,25 odsto.

Vlasnika, doo, Zemun, proizvođač poznate flaširane vode "Rosa" preuzeta je od vranjanskog proizvođača nameštaja Simpo, AD. U vlasništvu je grčke kompanije Coca Cola Hellenenic. Sa 144 zaposlena u 2016. godini ostvaren je ukupan prihod od skoro 15 miliona evra, uz iskazanu neto dobit u visini od 2,72 odsto tog prihoda. BB Minaqua, doo, Novi Sad u vlasništvu je firme Global Water Investment sa Devičanskih (Britanskih) Ostrva i raspolaže sa kapitalom od 29,5 miliona evra, kojim pokriva 90,28 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. U 2016. godini sa 199 zaposlenih ostvaren je prihod u iznosu od skoro 14 miliona evra, uz iskazanu neto dobit od 8,71 odsto.

Voda Vrnjci, AD, Vrnjačka Banja u većinskom vlasništvu je kiparske firme. Raspolaže kapitalom u visini od 11 miliona evra i njima pokriva 84,2 odsto vrednosti ukupno Angažovane imovine. Sa 233 zaposlena u 2016. godini ostvaren je prihod u iznosu od 12 miliona evra i na tom prihodu ostvarena neto dobit u visini od 3,01 odsto.

Voćar, doo, Koceljeva, proizvođač sokova od voća i povrća jedino je privredno društvo u ovoj grupaciji od 14 preduzeća koja su predala godišnji obračun za 2016 godinu, a da je u inostranom vlasništvu. Vlasnik Voćara iz Koceljeva je 100 odsto u vlasništvu austrijske firme Rauch Fruchtsae FTE, sa kapitalom od od 2,37 miliona evra. Dok sva ostala društva poseduju kapital od samo 7,9 miliona evra. Voćar, doo, Koceljeva ima 183 zaposlena i u 2016. godini ostvario je ukupan prihod u iznosu od skoro 41 milion evra, dok su sva ostala društva ove grupacije imala prihod u iznosu samo deset miliona evra. Neto dobit koju je u toj godini ostvario Voćar iznosi 3,6 miliona evra, dok su sva ostala društva imala gubitak u poslovanju te godine od, čak, 5,1 milion evra. Poslovanje ostalih privrednih društava ove grupacije, nasuprot ovom društvu u ino vlasništvu, je katastrofalno, pa i broj zaposlenih kod njih je sveden na samo 152. U ovoj grupaciji su Hladnjača Apatin u stečaju, Voće Subotica, Voćar Beograd, Šapčanka Šabac, Tamiš Hladnjača u stečaju Pančevo, Voćar Produkt Guča, Simbi Crna Trava, Aquatus Novi Sad, Zaplanka Donji Dušnik, BAP Bačko Gradište, Medo Produkt, Donji Tavankut, Srbijanka DP u stečaju Valjevo, Budimka u stečaju iz Požege, te šest privrednih društava koja nisu dostavila godišnje obračune: Hladnjača Pirot, Fungi voće iz Pirota, Jermenovci AD Jermenovci, Frigi Srem DP Irig, Herbogal Svrljig i Svileuva.

Šest društava iz oblasti prerade i konzerviranja mesa je u inostranom vlasništvu

Karneks, Neoplanta, Yuhor, IM Topiko iz Bačke Topole, Živinoprodukt iz Vranjske Banje i BEK iz Zrenjanina, tih šest privrednih društava u 2016. godini učestvovalo je u ukupnom prihode ove grupacije sa 95,58 odsto.

Karnex, doo, Vrbas u vlasništvu je 51,31% Ashmore Holding i 40,86% firme Ashmore Carnex, obe sa Kajmanskih Ostrva i 1,60 odsto u vlasništvu našeg građanina Miodraga Kostića. U 2016. godini Karnex je raspolagao sa kapitalom od 8,5 miliona evra i tim kapitalom pokrivao je 81,47 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Sa 874 zaposlena u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 75 miliona evra i na tom prihodu iskazana neto dobit od 6,5 miliona evra.

Neoplanta, AD, Novi Sad u vlasništvu je kiparske firme Neregelia Trading sa kapitalom od 56 miliona evra kojim pokriva 75,61 odsto ukupne vrednosti imovine koju koristi. Sa 821 zaposlenim u 2016. godini ostvaren je prihod u iznosu od 62 miliona evra, uz iskazani gubitak u poslovanju u toj godini od 400 hiljada evra.

Yuhor, AD, Jagodina u vlasništvu je Delta Agrar, čiji je osnivač kiparska firma biznismena Miškovića. Kapital ovog privrednog društva je 11,3 miliona evra i njima pokriva 43,18 odsto ukupne imovine koju koristi. Sa 523 zaposlena u 2016 godini ostvaren je prihod u iznosu od 25,5 miliona evra, uz iskazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 4,3 miliona evra.

IM Topiko, Bačka Topola (Ptuj-Topiko, doo) u vlasnštvu je slovenačke firme Perutnina Ptuj, koja na kraju 2016. godine raspolaže sa kapitalom od 15,8 miliona evra i njima pokriva 63 odsto vrednosti ukupne imovine. Sa 629 zaposlenih u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 30,5 miliona evra, uz iskazanu neto dobit od dva miliona evra.

Živinoprodukt doo, Vranjska Banja u vlasništvu je makedonske firme Panto Group sa kapitalom od 4,7 miliona evra, kojim pokriva 50 odsto ukupne vrednosti imovine. Kako je ovo privredno društvo kupljeno iz stečaja u 2016 godini nije imalo zaposlenih, pa ni prihoda, a u toj godini iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 123 hiljade evra.

BEK doo, Zrenjanin u vlasništvu je američke firme Vincent Holding i kupljen je iz stečaja, pa u 2016 godini nije imao zaposlenih ni ostvarenog prihoda, a iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 615 hiljada evra.

Šest preduzeća mlinske industrije je u stranom vlasništvu

Kikindski mlin, Danubius Novi Sad, Somborski mlin, Žito-Bačka iz Kule, Žitoprerada iz Novog Bečeja i Žitoprodukt iz Kragujevca predstavljaju šest preduzeća mlinske industrije Srbije. Kikindski mlin, AD u vlasništvu je hrvatskog Agrokora, preko uljare Dijamant Zrenjanin, a pre neku godinu njemu je pripojena Fabrika stočne hrane Standard, Kikinda. Kapital ovog društva na kraju 2016. godine iznosio je nešto više od deset miliona evra i njime je pokriveno 37,68 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine ovog društva. Sa 112 zaposlenih ostvaren je prihod od 13,6 miliona evra u toj godini, uz neto dobit u visini od 5,84 odsto.

Danubius, doo, Novi Sad u vlasništvu je Miškovićeve firme sa Kipra. Kapital društva na kraju 2016. godine iznosio je 18 miliona evra i sa njim je pokriveno 68,41 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Sa 131 zaposlenim u toj godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 19,5 miliona evra, uz ostvarenu neto dobit u visini 4,30 odsto tog prihoda.

Somborski mlin, doo, Sombor u vlasništvu je kiparske firme Welkino Limited. Kapital društva na kraju 2016. godine iznosio je 2,4 miliona evra i sa njim društvo pokriva 48,48 odsto vrednosti ukupne poslovne imovine. Sa 45 zaposlenih u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 4,6 miliona evra, uz iskazanu neto dobit u visini od 156 hiljada evra.

Žuto-Bačka, doo, Kula u vlasništvu je biznismena Miodraga Kostića, preko holandske firme Agri Holding. Kapital društva na kraju 2016. godine iznosio je 4,4 miliona evra i sa njim ovo društvo pokriva 25,75 odsto vrednosti celokupne poslovne imovine. Sa 190 zaposlenih u toj godini društvo je ostvarilo prihod u iznosu od 43,5 miliona evra i na tom prihodu iskazalo neto dobit u visini od samo 0,35 odsto.

Žitoprodukt, doo, Kragujevac pripojen je 17.08.2017 godine privrednom društvu DON DON, Beograd, čiji je vlasnik slovenačka firma. U 2016. godini ovo društvo iz Kragujevca raspolagalo je kapitalom od skoro osam miliona evra i tim kapitalom pokrivalo je 72,43 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Sa 94 zaposlena u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 7,7 miliona evra I na tom prihodu ostvarena neto dobit od 10,35 odsto. Žitoprerada, doo u stečaju, Novi Bečej u vlasništvu je američke firme Tele Data Onc LLC, a za 2016. godinu nije dostavljen ispravan, niti neispravan godišnji obračun.

Osam privrednih društva pekarske industrije u inostranom je vlasništvu

To su Beogradska pekarska industrija, Klas Beograd, Žitopek Niš, Trgopek Prijepolje, Jaffa fabrika biskvita iz Crvenke, Fidelinka-Pekara, Fidelinka Pekara Trade i Fidelinka-Fabrika testa, sve iz Subotice. Beogradska pekarska industrija, doo u vlasništvu je kiparske firme Molinska Trading. Kapital Društva na kraju 2016. godine iznosio je 530 hiljada evra i sa njim je pokriveno samo 9,15 odsto vrednosti ukupne imovine koju društvo koristi. Sa 283 zaposlena u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od pet miliona evra, uz gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 1,5 miliona evra.

Klas, Beograd u vlasništvu je iste kiparske firme kao i BPI, kapital društva na kraju 2016. godine iznosio je 8,9 miliona evra i sa tim kapitalom pokriveno je 63,54 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Sa 12 zaposlenih u toj godini ostvaren je minimalan prihod, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od 900 hiljada evra

Žitopek, AD, Niš u vlasništvu je slovenačke firme DON DON. Društvo je ostalo bez sopstvenog kapital društva na kraju 2016. godine, tako da u celosti posluje tuđim sredstvima, pa su ukupne obaveze društva dostigle 7,3 miliona evra. Sa 155 zaposlenih u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 6,9 miliona evra, uz iskazanu dobit od 150 hiljada evra.

Trgopek, doo, Prijepolje u vlasništvu je nemačke firme Suanita Brdar. Kapital društva iznosi samo 250 hiljada evra i njime je pokriveno samo 11,87 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine. Sa 61 zaposlenim u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 850 hiljada evra, uz simboličnu neto dobit.

Jaffa, fabrika biskvita, doo iz Crvenke u vlasništvu je kiparske firme Kappa Star. Kapital društva na kraju 2016. godine iznosio je 17,2 miliona evra I sa njim je pokriveno 57,46 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine koju društvo koristi. Sa 415 zaposlenih u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 29 miliona evra i na tom prihodu iskazana ostvarena neto dobit u visini 11,24 odsto tog prihoda.

Fidelinka - Pekara, doo u stečaju iz Subotice, Fidelinka - Pekara Trade, doo, Subotica, Fidelinka fabrika testa, doo u stečaju iz Subotice. U vlasništvu su firme sa Britanskih Devičanskih Ostrva. Imaju ukupno pet zaposlenih. Raspolažu sa oko 2,5 miliona evra preostalog kapitala. Ukupan prihod sva tri društva u 2016 godini iznosi 250 hiljada evra.

Šest privrednih društava konditorske industrije je u inostranom vlasništvu

To su: Soko Štark, Bambi, Banat, AD Vršac, PIK Takovo, Banini, doo Kikinda i Fidelinka - Konditorska industrija. Soko Štark, doo, Beograd u vlasništvu je slovenačke firme Kolinska. Kapital društva na kraju 2016 godine iznosio je 18 miliona evra i sa njim je pokriveno 19,66 odsto vrednosti ukupne imovine koju ovo društvo koristi. Sa 1.028 zaposlenih u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 89 miliona evra i iskazana dobit u visini od 7,11 odsto tog prihoda.

Bambi, AD, Požarevac preko naše firme Imlek, u vlasništvu je holanskog fonda Danube Foods Group. Kapital društva sa kojim na kraju 2016 godine raspolaže ova konditorska industrija iznosio je 71,3 miliona evra i sa njim društvo pokriva 76,77 odsto ukupne imovine koju koristi. Sa 805 zaposlenih u toj godini društvo je ostvarilo prihod u iznosu od 78 miliona evra i na tom prihodu iskazana je neto dobit 16,36 odsto ili 12,7 miliona evra. PIK Takovo, sada Koncern Swisslion u vlasništvu je biznismena Rodoljuba Draškovića preko švajcarske firme. Kapital društva na kraju 2016. godine iznosio je 38,6 miliona evra i sa tim kapitalom pokriveno je 81,90 odsto vrednosti ukupne imovine društva. Sa 364 zaposlena u toj godini ostvaren je prihod u iznosu od 26 miliona evra i na tom prihodu iskazana minimalna dobit od samo 50 hiljada evra. Banini, doo, Kikinda kupljen je iz stečaja od privrednog društva Jaffa, fabrike biskvita iz Crvenke, čiji je vlasnik kiparska firma. U 2016. godini bila su samo dva zaposlena i društvo je imalo promet od samo 260 hiljada evra, pa je razumno što je iskazan gubitak u toj godini od 733 hiljade evra. Fidelinka - Konditorska industrija, doo, Futog bila je u vlasništvu 68 odsto firme sa Britanskih Devičanskih Ostrva, ali je nakon zaključenog stečajnog postupka obrisana iz Registra aktivnih privrednih društava 20. januara 2014 godine. Banat, AD, Vršac pripojen je privrednom društvu Bambi, Požarevac

Pet šećerana, koje su jedino aktivne su u inostranom vlasništvu

Jedinstvo Kovačica, Donji Srem Pećinci i Zapadna Bačka iz Bača, pripojene su privrednom društvu Sunoko, doo iz Novogg Sada, dok su u vlasništvu grčke kompanije šećerane iz Crvenke i Jedinstvo iz Kovačice.

Četiri proizvođača ostalih prehrambenih proizvoda su u ino vlasništvu

To su: Aleva, AD Novi Kneževac, Fidelinka Prehrambena industrija, AD, Subotica, Centroproizvod, AD, Dobanovci i Alttech Fermin, doo, Senta

Deset proizvođača mleka i mlečnih prerađevina su u inostranom vlasništvu

To su: Imlek, AD, Beograd i njemu pripojene Niška mlekarska, Subotička mlekara i Novosadska mlekara, te Frikom, Beograd, Mlekoprodukt Zrenjanin, Sremska mlekara, PIK Pešter - Mlekara Sjenica i Mlekara Lajkovac.

Tri proizvođača stočne hrane su u ino vlasništvu

To su: Proteinka FSH, Šabac, UNIP FSH Valjevo I Standard, AD Kikinda koji je pripojen Dijamantu, Zrenjanin.

Četiri proizvođača duvana i duvanskih prerađevina su u ino vlasništvu

To su: DIN Niš, DIV Vranje, DIB Bujanovac i Tabak Niš.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane