https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pogledi

Najnoviji svetski poredak - globalni nivo

Uzvišena devijacija

Stigao je odgovor na već prevaziđeno stanovište o novom svetskom poretku. Naime, Džordž Buš stariji, promoviše ga kao jednu jedinstvenu državu na bazi jedinstva vlasti državnog aparata i novca, apsolutnu kontrolu populacije kroz vakcinaciju, čipovanje i kontrole bankovnog računa kroz kartice, još i više, a radi vršenja selekcije na korisne i nepotrebne.

Boško Žilić

Najnovijim svetskim poretkom na bazi sveopšte povezanosti celokupnog naroda, te novcem svih zainteresovanih da slobodno žive u okvirima svojih porodica, stvoriće kontrolu nihilizma, satanizma, informacija, prava na školovanje, straha, apsolutizma vlasti, a sve do granica učinkovitog. Prema tome, novac organizovanog naroda je u svemu bitan i isti je protiv teg novcu organizovanih grupa kao izvorištu svih oblika moći koji svoju respektabilnost grade na uzvišenoj mentalnoj devijantnosti.

Suštine njihovih moći je u organizaciji i pripadnosti velikim porodicama. Nasuprot tome, mi ćemo izgrađivati naše male porodice na bazi međusobne prepoznatljivosti jedino mogućeg opstanka putem celine i putem novca celine. Morate shvatiti da mi mali ljudi nismo dobrodošli u zlatnu milijardu izabranih jer nemamo autoritet novca i moći iz novca. Moramo se braniti jedinstveno jer je jedinstvo i sveopšta povezanost jedina naša snaga na bazi našeg zajedništva.

Lokalni nivo

Najnoviji svetski poredak kao bipolaran mora kontrolisati sve, čak i zagovornike rata, po cenu njihovog brisanja. Postoje osnovane indicije da su 1999. godine u period bombardovanja SR Jugoslavije, svi naši poreski obveznici i dalje bili obveznici, tj. da im je država u period od 78 dana naplaćivala porez kao da rata nije ni bilo. U koliko su navodi tačni, RS ima obavezu da otpiše svakom tadašnjem obvezniku ili nj. nasledniku poreze i doprinose u period trajanja bombardovanja. U suprotnom, svi državni aparati sebe promovišu kao Kurte i Murte. Do sada ni jedan državni aparat nije pokrenuo takvo pitanje.

Postoje indicije da je državnom aparatu u interesu da je broj penzionera minimiziran, sve iz razloga zahvatanja iz budžeta u korist penzija. Suština je naime da je aleatornost kao izvesnost - neizvesnost od smrti izvesna, jer se rapidno broj penzionera smanjuje, a penzije predstavljaju niži osnov od visine bivšeg minulog rada. Trebalo bi da je penzija bude 120 % od bivšeg minulog rada jer je svakom starom čoveku potrebna veća briga i nega, te finansijska podrška, s obzirom na celokupno ekonomsko - socijalno stanje u zemlji. Međutim ni to nije problem koliko je problem da državni aparat putem svog zakonodavnog tela - većine u Skupštini i nadalje održava protivpravno i neustavno stanje - protivpravnog prisvajanja novca kroz poreze i doprinose preminulog penzionera u period kada je isti bio radno sposoban. Preciziram, da u koliko neko uživao primera radi, penziju u period od 10 godina, sav preostali novac u period od 35 godina minuloga rada ima se vratiti prvom stepenu srodstva penzionera. Ovako, državni aparat autoritetom jače strane i privilegovanih autoriteta funkcija koju obavljaju svojim autoritetom skupštinskog poslanika prisvajaju novac koji im ne pripada. Demagogija u ponašanju i razmišljanju im je jako izražena do granica perfidnosti, tako da su postoje indicije - obespravili celokupni narod, kao i penzionere koji su im ukazali poverenje.

Postoje indicije da je cilj državne politike da čovek bude što duže radno eksploatisan, sa što kraćim vremenskim trajanjem uživanja penzije, sa umanjenim penzijama u odnosu na uvećane potrebe pezionera, te protivpravnim prisvajanjem dugogodišnjih plaćenih poreza i doprinosa. Zašto uživanje penzije nije izbor građana i zašto su penzije ozbiljan dugogodišnji izvor protivpravno prisvojenog novca na osnovu minulog rada.

Da bi se naš novčanik oporavio potrebno je da se PDV prepolovi za 50%, prihodi JKP.-a preduzeća za 50%, parking servis i pauk servis i komunalna policija se imaju ukinuti jer su nametnute institucije punjenja budžeta, a sve poreze minimizirati ili ukinuti (porez na oružje).

Narodni poslanici nisu u Skupštini radi nas nego radi obezbeđivanja ličnih interesa i promocije, te je broj od 250 nepotreban. Njihovu delatnost mogu da obavljaju mnogo manji broj narodnih poslanika. Do sada niko nije isticao da bi valjalo proveriti finansijska stanja i novostečene imovine naročito značajnih ličnosti koje se profesionalno bave politikom sa pravom na konfiskaciju bespravno stečenog kapitala i novca. Raniji guverneri i finansijski stručnjaci NBS su sada verovatno u inostranstvu i niko ih ne promoviše. Zašto se ne pokreću pravni postupci pred pravosuđem, a verovatno zato što pravni sledbenik - Kurta štiti svog pravnog prethodnika - Murtu, a kobila je sve više raga. Nezavisno pravosuđe je okupirano autoritetima iz politike, a to je glavna prepreka ulaska R. Srbije u evropsku zajednicu.

Regionalni nivo

Se mora bazirati na sveopštem poštovanju naroda i na zajedničkoj borbi svih bez obzira na nacionalnu, rasnu i versku pripadnost. Danas, mi - narodi stare SFRJ a sada samostalnih država nismo nikome interesantni. Shodno tome svi se moraju ekonomski povezivati radi kvalitetnijeg življenja, stvaranja autoriteta moći na bazi visoko razvijene svesti, kao i bogatstva celokupnog stanovništva u regionu, jer nam je svima već i sada neopisivo zlo nad glavama.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane