https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Ekskluzivno: privredni resursi Srbije na Kosovu i Metohiji do 1999. godine: kako iz privatizacije uložiti u Fond za razvoj Zajednice srpskih opština

Povratak otpisanih

Javnost u Srbiji, i stručna i laička, kao da je zaboravila na to čime je Srbija na Kosovu i Metohiji raspolagala, kakvi su joj bili privredni resursi i koliko je država bila jača sa tom svojom pokrajinom, prebogatom rudama, šumama i pre svega orgomnim poljoprivrednim potencijalom, koji je samostalno mogao da parira i nekim bolje stojećim evrpskim agrarnim ekonomijama. Ali, sve je to politikom predaje, veleizdajom političkih elita, došlo u posed albanskih separatista. Cilj ovog sagledavanja privrednih subjekata na Kosovu i Metohiji i podsećanje na privredne resurse uoči raspada prethodne države i ratova iz devedesetih, pre svega podrazumeva razmatranje mogućnosti da se Zajednici opština sa većinskim srpskim stanovništvom obezbede sredstva od privatizacije za Fond razvoja te zajednice, kao i da se ulaganja do 1999. godine, pojedinih privrednih subjekata izvan Pokrajine u konkretne kapacitete moraju revalorizovati, pa, taman, na teret NATO-Alijanse, koja je okupator ove naše južne pokrajine.

Miodrag K. Skulić

Pokrajina Kosovo i Metohija prostire se na 10,910 km2, ili 12,3 odsto teritorije cele Republike Srbije sa 1.762.000 stanovnika u 1990. godini, u 23 opštine: Priština, K. Mitrovica, Peć, Prizren, Gnjilane, Uroševac, Đakovica, Podujevo, Vučitrn, Lipljan, Suva Reka, Srbica, Istok, Dečane, Glogovac, Klina, Kosovska Kamenica, Orahovac, Štrpce, Zubin Potok, Leposavić, Kačanik, Vitina i Dragaš,a do danas su organizovane još šest opština: Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Štrpce, Štimlje i Gora.

Nakon NATO-okupacije ove naše južne pokrajine, došlo je do privatizacije svih privrednih društava koja su se nalazila izvan Severne Mitrovice i po tom osnovu naplaćena sredstva od prodaje društvene imovine, otišla su u budžet Pokrajine. Zato sredstva dobijena od prodaja društvenih preduzeća na Severu Kosova mora biti uplaćena u Fond za podsticanje razvoja privrede u tom delu Pokraine i podsticaju razvoja privrede u srpskim enklavama, posebno u Gračanici, Štrpcu, Vitini, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću.

Ulaganja u privredne subjekte u Pokrajini izvršena od 1974. do 1999. godine privrednih preduzeće i društava iz Centralne Srbije i Pokrajine Vojvodine, ne mogu se ni po kojem pravu oduzeti, već ih tzv. država Kosovo i okupator ove pokrajine - NATO Alijansa, mora nadoknaditi tim ulagačima, pa i ona koja su bila uložena u sopstvene prodavnice, stovarišta i druge maloprodajne objekte, uključivo i ulaganja Interexporta, Beograd na Šari.

Dug prema Svetskoj banci, MMF-i i drugim finansijskim organizacijama, namenski ugovorena i uložena u Elektroprivredu Kosova , Hidrosistem Ibar-Lepenac, Feronikl u Glogovcu, infrastrukturi i druga ulaganja, u iznosu od više od 600 miliona dolara, od kojih je značajni iznos vratila Republika Srbije od druge polovine 1999. godine, moraju se refundirati Srbiji, bilo da i dalje funkcioniše tzv. država Kosovo, ili ona postane Pokrajina, sa visokim stepenom autonomije. To NATO-Alijansa zna, jer je ta zločinačka organizacija zloupotrebila međunarodno pravo.

Ulaganja Elektroprivrede Srbije u Termoelektrane Obilić i ugljenokope su poseban problem i njega treba u narednom periodu pažljivo analizirati i posebnim zahtevom tražiti nadoknadu tih sredstava. U tom cilju dajemo pregled privrednih subjekata Kosova i Metohije iz 1990. godine, uz isticanje svih privrednih subjekata koji su tada egzistirali, bez obzira da li bili SOUR-i, RO sa i bez OOUR-a, OOUR-i, ili osnovne organizacije kooperanata (OOK). Prema zbirnom pregledu tada je u Pokrajini bilo 392 privredna subjekta, od kojih osam SUOR-a, 209 RO, 154 OOUR-a, 12 ZZ, pet OOK, tri pogona i jedna poljoprivredna stanica. Od tog broja 33 privredna subjekta, bilo da su oni RO, OOUR-i i pogoni, osnivači su imali sedište izvan Pokrajine.

U Pokrajini je tada u privredi bila osam složenih organizacija udruženog rada, i to:

* SOUR Agrokosovo, Kosovo Polje - u oblasti poljoprivrede

* SOUR Elektroprivreda Kosova, Priština - u oblasti elektroprivrede

* SOUR RMKH Trepča, K. Mitrovica - u rudarstvu, metalurgiji i hemiji

* SOUR Investmetali, Priština - u metaloprerađivačoj industriji

* SOUR Kosovodrvo, Priština - drvna industrija i šumarstvo

* SOUR Ramiz Sadiku, Priština - u oblasti građevinarstva

* SOUR Trgovina Kosaova, Priština - u oblasti trgovine

* SOUR Vodoprivreda Kosova - u oblasti vodoprivrede

Poljoprivreda i prehrambena industrija: SOUR Agrokosova činilo je 22 radne organizacije i tri ZZ:

* RO PIK Kosovo-Eksport, Kosovo Polje, sa sedam OOUR-ima: Poljoprivreda, Ratarstvo, Stočarstvo, Svinjogojska farma, Fabrika stočne hrane, Industrija mesa sa Hladnjačom i OOUR Kooperanata.

* RO PIK Dušan Mugoša - Duć, Peć

* RO PIK Progres-Eksport, Prizren, sa tri OOUR-a: Industrija konz. voća, povrća, mesa i suhomesnatih proizvoda, Kooperacija i Remontni servis

* RO PIK Erdeniku, Đakovica

* RO PIK Milan Zečar, Uroševac

* RO PK Mladost, Gnjilane

* RO Žitopromet, Gnjilane, sa OOUR Industrija brašna i hleba, Gnjilane

* RO Dubrava, Istok, sa tri OOUR-a: Poljoprivreda, Stočarstvo i OOUR Koperacija n„Budućnost", svi iz Istoka i dva OOK: Vrelo i Rakoš

* RO Drenica, Glogovac

* RO PI Orahovac, Orahovac, sa tri OOUR-a: Vinarstvo, Vinogradarstvo i Kooper.

* RO Produkt, Srbica

* RO PIO Suva Reka, Suva Reka

* RO Šarproizvod, Dragaš

* RO Agromorava, Vitina

* RO PI Vrelo, Vrelo, Istok

* RO Žitopromet, Priština, sa OOUR-om: Industrija brašna i hleba, K. Mitrovica

* RO Agrokosova-commerce, Priština

* RO Institut za ekonomiju i razvoj, Kosovo Polje

* RO Unikosprijekt, Priština

* RO Kijevo, Kijevo

* PRO Miruša, Mališevo

* ROK Koperimi, Suva Reka

* ZZ Vučitrn, Vučitrn

* ZZ Sloga, Podujevo

* ZZ Kosovo, Lipljan, sa dva OOUR-a: Ratarstvo i Živinarstvo i tri OOK: Lipljan, Donja Gušterica, i Bujku, Magura SOUR Elektroprivreda Kosova, Priština

* RO Elektro Kosovo, sa sedam OOUR-a distribucije i OOUR tehn. pos. - Priština

* RO za proizvodnju i transport Kosovo, Obilić, sa OOUR Površ. otkop Dobro Selo

* RO Termoelektrana Kosovo, Obilić

* RO Termoelektrana Kosovo „A", Obilić

* RO Termoelektrana Kosovo „B", Obilić

* RO Kosovomont Priština-Dobro Selo, sa tri OOUR-a: Montaža Kosovo, Elektroremont Kosovo, Centralni remont Kosovo, svi iz Prištine

* RO Rudnik boksita Kosovo, Volujak - Klina

* RO Elektrokosovo, Priština - OOUR za distribuciju i proizvodnju, Peć

Rudarstvo, metalurgija i hemija, 8 RO: SOUR RMHK Trepča, Kosovska Mitrovica

* RO Rudnik i flotacija Stari Trg

* RO Rudnici i flotacija Kišnica

* RO Rudnici i flotacija Kopaonik, Leposavić

* RO Rudnici i flotacija Novo Brdo

* RO u oblasti metalurgije i hemije, K. Mitrovica

* RO Metalurgija olova, K. Mitrovica

* RO Metalurgija cinka, K. Mitrovica

* RO Hemijska industrija, K. Mitrovica 16 RO u oblasti prerade:

* RO Industrija akumulatora, K.Mitrovica

* RO RO Fabrika industrijskih baterija,

* RO Fabrika nikl-kadijum baterija, Gnjilane

* RO za proizvodnju pocinkovanih traka i limova, Vučitrn

* RO za proizvodnju lovačke municije i preradu plastike, Srbica

* RO Metaliku, metalna industrija, Prizren, sa šest OOUR-a: Fabrika žice i korda, Fabrika čeličnih cevi, Fabrika pocinkovanog i emajliranog posuđa, Fonderija i Energetika, svi iz Đakovice i Fabrika armaturne mreže, Dečani

* RO Fabrika procesne opreme, K. Mitrovica

* RO Famipa, proizvodnja nakita od srebra i zlata, Prizren

* RO Uslužne delatnosti, K. Mitrovica

* RO Transporttrans, K. Mitrovica

* RO Energetika, K. Mitrovica

* RO Laboratorija, K. Mitrovica

* RO Društveni standar, K. Mitrrovca

* RO Trepča-komerc, K. Mitrovica

* RO Elektroračunski centar, K. Mitrovica

* RO Obezbeđenje imovine, K. Mitrovica

Metaloprerađivačka industrija: SOUR Investmetali, Priština, sa osam RO

* RO Fabrika amortizera, Priština

* RO Metalac, Janjevo

* RO Fabrika procesne opreme i mašinogradnje, Prizren

* RO Jugoterm, Gnjilane

* RO Vinex, Vitina

* RO Plastika, Priština

* RO Kosovosirovina, K. Mitrovica

* RO Imkos, K. Kamenica

Šumarstvo i drvnoprerađivačka industrija: SOUR Kosovodrvo, šumarstvo, industrija, promet, Priština, sa 10 RO:

* RO Drvni kombinat Tefik Čanga, Uroševac

* RO Drvni kombinat, Peć sa dva OOUR-a: Fabrika nameštaja i OOUR Pilana

* RO Napredak, industrija nameštaja, Priština, sa OOUR-om Fabrika nameštaja Napredak, Podujevo

* RO Hrast, industrija i trgovina, Leposavić

* RO Mokra Gora, K. Mitrovica

* RO Raduša, Istok

* RO Đeravica, Dečani

* RO Dubravica, šumarstvo, ind. trgovina, Dečani sa pet OOUR-a: Šumarstvo, Pilana i parketara, Fabrika masivnog nameštaja, Fabrika tarolita i Đeravica-komerc.

* RO Kosovodrvo. komerc, Priština

* RO Šar, Priština, OOUR Šumsko gazdinstvo, Vučitrn

Putnički i gradski drumski saobraćaj Kosovotrans, Priština, RO drumskog saobraćaja sa 14 OOUR-a:

* OOUR za putnički saobraćaj, Priština

* OOUR za gradski saobraćaj, Priština

* OOUR za putnički saobraćaj, K. Mitrovica

* OOUR za putnički saobraćaj, Peć

* OOUR za putnički saobraća, Prizren

* OOUR za putnički saobraćaj Đakovica

* OOUR za putnički saobraćaj Gnjilane

* OOUR za putnički saobraćaj, Uroševac

* OOUR za putnički saobraćaj, Podujevo

* OOUR za putnički saobraćaj, Vučitrn

* OOUR za putnički saobraćaj, Lipljan

* OOUR za putnički saobraćaj, K. Kamenica

* OOUR za putnički saobraćaj Glogovac

* OOUR Remont, Priština

Trgovinske organizacije udružene u SOUR Trgovina Kosova, Priština, sa 14 RO:

* RO Grmija, Priština, sa OOUR-om LAB, Podujevo

* RO Lirija, Prizren, sa četiri OOUR-a: Maloprodaja-Prizren, Maloprodaja-Dragaš, Maloprodaja-Sretska i Velikoproda-Prizren

* RO LUX, K. Mitrovica, sa OOUR-om Univerzal, Leposavić

* RO Agrometohija, Peć

* RO Agimi, Đakovica, sa četiri OOURE-a: Meso, Robn kuća, Trgovina na malo i Trgovina na veliko, svi iz Đakovice

* RO 16 novembar, Gnjilane

* RO Pomoravlje, Gnjilane

* RO 17 novembar, Uroševac

* RO Sitnica, Lipljan

* RO 25 maj, Suva Reka

* RO Šar, Kačanik

* RO Mehanizacija, Priština

* RO Koćar, K. Mitrovica

* RO Duvan, Priština

Vodoprivredna organizacija: SOUR Vodoprivredna organizacija Kosova

* RO Hidrosistem Ibar-Lepenac, vodoprivredna RO, Priština

* RO Metohija, Prizren, sa OOUR Dukađini, Prizren

* RO Ndertimi, Prizren, sa tri OOUR-a: Istok, vodoprivreda, Đurakovac, Kosovohidrotehnika Priština i Bistrica Dečani

RO i OOUR-i iz Centralne Srbije, Vojvodine i bivših republika SFRJ:

* SOUR EI Niš - RO EI-Fabrika elektromotora, Đakovica i RO Fabrika poliestera Fapol, Podujevo i RO EI-Elektrometalna industrija, Uroševac

* SOUR Jugoduvan, Niš - RO Boris Kidrič, duvanski kombinat Gnjilane sa tri OOUR-a: Bair-K. Mitrovica, Prizren i Gnjilane

* SOUR Goša Sme. Palanka - RO Metalac, rudarska oprema i građ. konstrukcije

* SOUR Magnohrom, Kraljevo - RO Deva, rudnik hroma, Đakovica i RO Strezovica, industrija i rudnici magnezita, sa dva OOUR-a Rudnik magnezita Strezovica i F-ka sintermagnezita Borivojci

* SOUR Minel, Beograd - RO Minel-Livnica, Đakovica

* SOUR Utva, Pančevo - RO Konstrukcije, Pančevo, OOUR Boris Kidrič, fabrika metalnih konstrukcija, Peć

* SOUR Jug. ind. ravnog stakla, Pančevo - RO Staklopan, Beograd, OOUR Staklo, Priština

* RO Ivo Lola Ribar, Železnik - Fabrika alata i delova, Zubin Potok

* RO Javor, Ivanjica - Pogon za proizvodnju sportske odeće,Borjak- Zubin Potok

* SOUR INA, Zagreb - RO INA-Trgovina Zagreb, OOUR Naftni derivati, Prištna i OOUR Kosovoplast, Đeneral Janković

* SOUR Energoinvest, Sarajevo - RO Elektromontaža Blažuj - OOUR Energomontimi, Priština i RO F-kaelektropribora i postrojenja, Priština

* SOUR Slovin, Ljubljana - RO IBI, OOUR Lipljan-punionica Coca-Cole

* SOUR RMK Zenica - RO Metalno-OOUR Tvornica građ. armature, Podujevo

* SOUR Đuro Đaković, Sl. Brod - RO Fabrika izmenjivača toplote, Uroševac

* RO Kompresor, Beograd - OOUR Kompresor, auto-kuća, Đakovica

* RO Rekord, Beograd - Rekord, proizvodnja gumeno-tehničke robe, Đakovica, i OOUR Trgovina autodelovima na veliko i malo, Đakovica:

* RO Izolacija, Beograd - OOUR Priština

* RO Jugoinspekt, Beograd - OOUR Jugoisnpekt, Priština

* RO Komunist, Beograd - OOUR Komunist-Priština

* RO Niskogradnja, Vranje - OOUR Gradnja, Priština

* Putnik, Beograd - OOUR Putnik Kosovo, Priština

Ostale radne organizacije na Kosovu i Metohijhi:

Rudarstvo:

* RO Muharem Babuš, rudnik lignita, Lipljan Poljoprivrede, vodoprivreda i prehrambene industrija:

* RO PIK Karačevo, OOUR Ugostiteljstvo Minerali, K. Kamenica

* RO Ribarsko gazdinstvo Priština,

* RO Ribarsko gazdinstvo Priština RJ Motel Ribnjak Istok

* RO Erozija, zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica, Peć

* RO Beli Drim, vodoprivredna organizacija, Peć, sa dva OOUR-a: Niskogradnja i Navodnjavanje

Industrija:

* RO Kosovska metalna industrija za proizvodnju cevi, Uroševac

* RO Metalunis, radionica za izradu svih vrsta burgija i alata, Peć

* RO Fabrika radijatora i klima uređaja, Gnjilane

* RO Kosovka, tekstilna industrija, Priština sa OOUR-om Proizvodnja pamučnog prediva, Priština

* RO Drita, za izradu dekorativnog i konfekcijskog materijala, Priština

* RO Printeks, prizrenska tekstilna industrija, Prizren

* RO Progres, industrija filamenata, Prizren

* RO Emin Duraku, Đakovica sa šest OOUR-a: Predionica, Tkačnica, Dorada, Konfekcija, Trikotaža i Trgovina-Napredak, svi iz Đakovice

* RO Tesktilni kombinat INTEGJ, Gnjilane, sa četiri OOUR-a: Gival, Taftisan, Trikotex i Hegejkomerc, svi iz Gnjilana

* RO Drateks, tekstilna industrija, Dragaš

* RO Sloga, konfekcija i HDZ oprema, K. Mitrovica

* RO Polet, fabrika savremene konfekcije, Vučitrn

* RO Kombinat, Peć, koža, obuća, krzno i konfekcija, Peć

* RO Komuna, industrija obuće, Prizren

* RO Balkan, gumarsko-hemijska industrija, Suva Reka, sa pet OOUR-a: Priprema materijala, Balbo, Klinasto remenje, Transportne trake i Balkan-komerc

* RO 18 novembar, ind. za preradu plastike, Orahovac, sa tri OOUR-a: Špricanje, Ekstruzija i Vakumplast

* RO Karačevo, rudnici i industrija keramike, K. Kameni ca, sa dva OOUR-a: OOUR Poljoprivredna proizvodnja i OOUR Trgovina na malo i tri OOK: Bujku-Rogačica, Kamenica-K.Kamenica i Živka Vasić - Ranilug

* RO Stanoje Aksić, fabrika papira, kartona i ambalaže, Lipljan

* RO Farmakos, fabrika farmaceutskih i hemijskih proizvoda, Prizren

* Pogon za proizvodnju stolica u Ugljarima-Zubin Potok

* RO Filigran, izrada nakita od srebra i zlata, Prizren

* Pogon Nade Tomić, za preradu dlake i proizvodnju četaka, Zubin Potok Građevinarstvo i građevinski materijali:

* RO Investinženjering, Priština

* RO Unikosprojekt,za studije, projektovanje, i konsalting, Prištins

* RO Priština, za završne radove u građevinarstvu, Priština

* RO Put, za puteve, Priština

* RO Montaža Kosova, Priština, sa tri OOUR-a: Elektromontaža, Hidromontaža i Termomontaža

* RO Fazita, fabrika zidnih tapeta, Priština

* RO Bistrica, građevinsko zanatska RO, Peć, sa tri OOUR-a: Eklektroinstalaterski i montažni radovi, Mofast, molesko - farbarski radovi i Vodovod

* RO Metohijaprojekt, projektovanje, urbanizam, inženjering, Peć

* RO Rugovo, promet građ. materijala na veliko i malo, Peć

* RO Izgradnja, visoko i niskogradnja, građ. zanatstvo i preojektovanje, Peć

* RO Elan, Prizren

* RO Pobeda, montažna industrija, K. Mitrovica

* RO Binačka Morava, hidro-građevinska RO, Gnjilane

* RO Dukađini, građ. ind. kombinat, Đakovica, sa tri OOUR-a: Građevinska operativa, Industrija građ. materijala i Transport

* RO Trajko Grković, građevinsko - industrijska RO, Uroševac

* RO ŠAR, proizvodnja građ. materijala, Kačanik sa četiri OOUR-a: Cementara, OOUR za promet Hani, Lepenac-Kačanik, proizvodnja hidratisanog i komadnog kreča, kamena, tucanika i krečnjaka i Salonit, General Janković, proiz. azbest-cementnih proizvoda svih vrsta i profila

* RO Miruša, građevinska industrija, Klina

* RO Trajko Perić, građevinsko-proizvodna RO, K.Kamenica sa četiri OOUR-a: Građevina, Ciglana, Bloketara i Vozni park

* RO Ulpijana, građevinska organizacija, Lipljan

* RO Ždrelo, Orahovac sa dva OOUR-a: Građevinarstvo i Mermerikos-Zrce

* RO Betontokos, za izradu i tehničku preradu benoinita, Vitina

* RO Kosovo, građevinska organizacija, Vučitrn

* RO Budućnost, visokogradnja i proiz. građ. materijala, Srbica

* RO Seko, fabrika metalne stolarije, Suva Reka

* RO Kosovo, ind. građ. mat. Priština - OOUR 8 novembar, ind. cigle, Podujevo

Saobraćaj i auto servisi:

* RO Boško Čakić, Auto kuća, Uroševac

* RO Petrans, transport tereta u drumskom saobraćaju, Peć

* RO Metohijaremont, remont, servis i promet motornih vozila, Peć

* RO Transkosova, prevoz tereta u drumskom saobraćaju, K. Mitrovica

Ugostiteljstvo i turizam:

* RO Sloga, ugostiteljstvo, Priština, sa OOUR-om: Grand-Hotel, Priština

* RO Turist-Kosova, za turizam, saobraćaj i ugostteljstvo, Priština

* RO Metohija, ugostiteljstvo, Peć

* RO Banja Ilida, Centar za rehabilitaciju, ugos. i turizam, Peć, sa dva OOUR-a: Ugostiteljstvo i turizam i OOUR za fizikalnu medicinu

* RO Dušanov Grad, Prizren, sa tri OOUR-a: Teranda-Prizren, Dukađini-Orahovac, Paštrik-Đakovica

* RO Kosovo, ugostiteljstvo, Gnjilane

* RO Ilirija-Turist, turistčka organizacija, Đakovica

* RO Visoki Dečani, ugostiteljstvo Turist - Dečani

* RO Paštriku, ugostiteljstvo Đakovica

* RO Sutjerska, ugostiteljstvo, Uroševac

* RO Sitnica, ugostiteljstvo, Lipljan

* RO Kristal, ugostiteljstvo, Suva Reka

Trgovina:

* RO Eximkos, spoljnotregovinska RO, Priština

* RO Voćar, Priština

* RO Farmeg, medicinsko snabdevanje, Priština

* RO Dardanija, za promet građ. materijala, Priština

* RO 17 mentori, promet robe na veliko i malo, Peć

* RO Kosovosirovina, K. Mitrovica

* RO Model, industrija i trgovina, Đakovica

* RO Prosveta, knjižarska trgovina, Gnjilane

* RO Kopernik, Istok

* RO Podrima, Orahovac

* RO Gornja Morava, Vitina

* RO Čičavica, Vučitrna

Medija i štamparije:

* RO Radiotelevizija Priština sa tri OOUR-a: Radio, Televizija i Muzička produkcija

* RO Jedinstvo, novinsko-izdavačka RO, Prištinaa, sa dva OOUR-a: Redakcija lista Jedinstvo i Izdavačka delatnost

* RO Rilindja, novinsko izdavačlka RO, Priština sa pet OOUR-a: Rilindja, Časopisi, Edicija izdanja, Zeri i Rinise i Štamparija

* RO Službeni list - SAPK, novinsko izdavačka RO, Priština

* RO TAN, novinsko - izdavačka RO, Priština

* RO Nikol Tesla, organizacija za prikazivanje filmova, Priština

* RO Progres-Svetozar Marković, grafičke usluge, K. Mitrovica

* RO Planika, štamparija RO, Peć

* RO Rad, za prikazivanje filmova, Peć

* RO Ramiz Sadiku, grafičko-knjižarska RO, Prizren

Komunalnih delatnosti:

* RO Batlava, regionalni vodovod, Priština

* RO Gračanka, vodovod i kanalizacija, Priština

* RO Higijeno - Tehnika, komunalna RO, Priština

* RO Hotikultura, projektovanje, održavanje i podizanje zelenila, Priština

* RO Termokos, za toplifikaciju, Priština

* RO Urgens, održavanje zgrada, stanova i poslovnog prostora, Priština

* RO Tregu, za snabdevanje robom na pijaci, Priština

* RO Zavod za urbanizam i projektovanje, Priština

* RO Zavod za geodetske i fotogrametrijske poslove, Priština

* RO Vodovod, K. Mitrovica

* RO Standard, komunalna RO, K. Mitrovica

* RO Vodovod, vodsovod, kanalizacija i čistoća, Peć

* RO Komuna, izgradnja i održavanje komunalnih objekata, Peć sa dva OOUR za izgradnju i održavanje pijaca i OOUR za izgradnju i održavanje komunalnih objekata, Peć

* RO Zavod za urbanizam i projektovanje, Peć

* RO Univerzal, stambeno-komunalna izgradnja i usluge, Prizren sa pet OOUR-a: Niskogradnja i usluge, Visokogradnja i usluge, Vodovod i kanalizacija, Pijace i pijačne usluge i Javna higijena - Zelenilo i usluga

* RO 5 oktobar, komunalna organizacija, Dragaš

* RO Čabrati, komunalna RO, Đakovica

* RO Zvezda, komunalna RO, Uroševac

* RO Ljuboten, komunalno-uslužne delatnosti, Kačanik

* RO 29 novembar, komun.-uslužna organizacija Leposavić

* RO Napredak, komunalna organizacija, K. Kamenica

* RO za održavanje stam. zgrada i komunalnih objekata

* RO Fer Parimi, komunalna organizacija, Vučitrn

* RO 18 novembar, komunalna organizacija, Srbica

* RO Zanatsko-komunalni i uslućžni servis, Podujevo

Zadruga (zanatskih, stambenih i zemljoradničkih):

* ZZ Devet Jugovića, Devet Jugovića-Priština

* ZZ 22 novembar, K. Mitrovica

* ZZ Morava, Parteš-Gnjilane

* Pčelarska zadruga Ljuboten, Uroševac

* ZZ Dečani, Dečani

* ZZ BEC sa četiri OOUR-a: Klanica živine, Biljna proizvodnja, Promet na malo i Promet na veliko, svi iz Beca i četri OOK Bec, Skivjan, Punoševac i Bistražin

* ZZ Kruše e Madhe, Orahovac

* ZZ Zubin Potok

* Poljoprivedna zadruga Ramadan Aguši, Kačanik

Ostale organizacije:

* RO Pokrajinsko lovno gazdinstvo, Priština

* RO Kosovarja, proizv. i promet proizvoda domaće radinosti i suvenira, Priština

* RO Lautrija Kosova, Priština

* RO Domaća radinost, proizvodnja, trgovina, otkup i usluge, Prizren

* RO DES, K. Mitrovica

* RO Husni Zajmo, prikazivanje filmova, Đakovica

* RO Jedinstvo, krojačko trgovinska organizacija, Gnjilane

* RO Metalografika, Uroševac

* Stanica za unapređenje poljoprivrede, Gnjilane

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane