https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

BLOK ČEJN

Branko Dragaš

TIRANIJA - Konfučije je prolazio preko planine sa svojim učenicima. Iznenada naiđe na jednu ženu koja je plakala nad jednim grobom. Mudrac joj priđe i upita je zašto plače. Uplakana žena mu je odgovori da je tu ubijen otac njenog muža od jednog tigra, da je tigar ubio i njenog muža i da je ubio i njenog sina.Učitelj je onda upita zašto je ona nastavila da živi na tako opasnom mestu. Žena mu odgovori : „ Ovde nema ugnjetačke vladavine." Tada se Konfučije okrene svojim učenicima i reče : „Deco moja, zapamtite ovo : Ugnjetačke vladavine su opasnije od tigra!"

Politička tiranija ološa na vlasti je opasnija po zajednicu od divlje zveri, koja može da ubije nekoliko ljudi, dok politička tiranija ubija okupiran, porobljen i opljačkani narod.Nema spasa naroda, dok se ne sruši politička tiranija lopova i prevaranata na vlasti.

Danas je potpuno nevažno pod kojom ideologijom, političkom demagogijom i marketinškim sloganom nas uništvaju satrapi na vlasti. Sve varijante političkih prevara smo prošli za poslednje tri decenije, od uspostavljanja višepartijskog sistema. Danas smo se vratili na početak. Krug zla se zatvorio. Postoje samo političke stranke koje vladaju uspostavljanjem političke tiranije i, na drugoj strani, neorganizovani okupirani narod.

Borba za našu slobodu mora da počne od rušenje političke tiranije.Mora, dakle, da se sruši uspostavljeni totalitarni sistem koji stvara političku tiraniju.Podelili smo se na dve, potpuno suprotstavljene grupacije. Privilegovanu manjinu političkog ološa i njihovih plaćenih sluga, koji nas zlostavljanju, pljačkaju i lažu, i ,nasuprot njih, negacija njihova, okupirani, poniženi i osiromašeni građani. Gde vi pripadate? Svako može slobodno da izabere. Ali, ne možete da pripadate i jednoj i drugoj strani.To prostituisanje lažne srpske kvaziinteligencije je šizofreno. Ili ste na strani tiranina ili branite Slobodu, Pravdu i Republiku od tiranije.

Danas se jasno vidi ko gde pripada.Rušenje političke tiranije i oslobađanje naroda unutrašnje okupacije je glavni zadatak srpske elite.Nove srpske elite koju moramo da stvorimo. Ako to ne radite, niste elita. Začepite! Umuknite! Pripadate totalitarnom sistemu i podržavate zlo. Nema saradnje sa takvim zlikovcima. Žena je ostala da živi na mestu gde tigar napada ljude, jer tu ima više slobode,manja je straha za život, nego u tiraniji gde vam je sloboda već oduzeta.

ZLO - U tiraniji nema manjeg zla. Zlo nema gradaciju. Zlo je samo i uvek zlo.

Zabluda je onih koji izlaze na nameštene i izrežirane izbore totalitarnog režima jer, kako se pravdaju, glasaju za manje zlo.To su gluposti izmanipulisanih, neobrazovanih malograđana. Veće zlo se ne može pobediti manjim zlom, jer, kada manje zlo pobedi, ono odmah postaje veće zlo.

Punih tri decenije posmatram dolazak manjeg zla na vlast i njegovu brzu transformaciju u veliko zlo. Problem se nalazi u tome, koje ciljeve želimo da postignemo. I ovde želim da razjasnim tu veliku podvalu koja nam se podmeće pod parolom - cilj opravdava sredstva. Ovako kako se to u javnosti decenijama unazad u nas predstavlja je potpuno pogrešan način.

Tačno je da Makijaveli govori da cilj opravdava sredstva, ali tu njegovu, ne samo njegovu, misao su zli ljudi izvrnuli. Izvrnuli su namerno da bi našli pokriće za svoje činjena zla. Naime, suština je da razumemo da ima dobrih i rđavih ciljeva. Dobar cilj podrazumeva upotrebu dobrih sredstava.Ne mogu se dobri ciljevi postići primenom rđavih sredstava.To jednostavno nije moguće. Ne može se činjenjem zla postati dobar. Ako se to, ipak, dogodi, onda se ruši bit dobrog cilja. Znači, da ponovim za raskrinkavanje matrice političkog ološa, ne može se dobar cilj postići nameštanjem izbora, potkupljivanjem, prećenjem, krađama glasova, manipulacijama, lažima u predizbornoj kampanji, nasiljem,uništavanjem političkih protivnika, rasprodajom i zaduživanjem države, pljačkom države i građana i ispostavljanjem totalitarne vlasti.

Samo činjenje zla vodi u zlo. Samo zlo može da se dostigne zlom.Paradoks da se zlom stiže do dobra ne funkcioniše. Može se zlo pokušati da leči dobrim, zavisi samo kolika je jačina zla i da li je zlo na putu bez povratka, ali dobro se ne može izlečiti zlom, jer onda, ako se to nekako i dogodi, nije više dobro, nego postaje zlo. Zar Geteov Faust nije oslepeo i umro na kraju sklopljenog zlikovačkog ugovora sa Mefistofelom? Rekoh, dobar cilj ima dobra sredstva.

Ako moraju da se primene zla sredstva, onda to mora biti samo na tačno ograničeno vreme, da bude kontrolisano od javnosti i moraju da se primene isključivo na samo zlo.Recimo, hrišćanska zabluda je da će se zlo popraviti ako mu, posle udarca po obrazu dobra, okreneš drugi obraz. Neće! Proverio sam to na svom životnom iskustvu. Zlo se ne plaši dobra, jer misli da je biti dobar ljudska slabost. Zlo je spremno da ide do kraja. Sve dok ne uništi dobro. Otuda je nužno da se u odbranu dobra primeni drevno srbsko pravilo, staro nekoliko hiljada godina, da se zlo kazni na jedini njemu razumljiv način - oko za oko, zub za zub! To zločinci jedino razumeju i toga se jedino plaše. Mora se za njih upotrebiti sredstva koja oni jedino razumeju. Ali se mora voditi računa da ne dođe do zloupotrebe, pa sam napisao da se mere moraju primeniti tačno određeno vreme. Dobar čovek ne sme da provede previše vremena u tome.

Njegoš bi rekao - „ šta je čoek no slabo živinče", pa se, stoga,ograničava upotreba takvih sredstava protiv zla.Veliki dobar cilj se ne može dosegnuti nanošenjem žrtava drugima, nego samopožrtvovanjem i svojom ličnom žrtvom.Politički ološ kroz istoriju uvek žrtvuje druge ljude, radi sopstvenih materijalnih interesa i lične vlasti. Dobri ciljevi ne žrtvuju nikoga. Oni traže samožrtvovanje.To je ogromna razlika.Teror uvek rađa teror. Tiranija uvek rađa nove tirane, koji počinju od manjeg zla i koji uvek, na početku, počinju sa lažnom pričom u rušenju tiranije. Zapamtite, lepo, dobro i istinito se jedino mogu da dosegnu lepim, dobrim i istinitim sredstvima. Demon zla se ukorenio u totalitarnom političkom sistemu. Moramo ga srušiti. To je naša prava borba.

DEMONKRATIJA - DEMONkratijom nazivam predstavničku parlamentarnu demokratiju, koja je danas obesmislila vladavinu naroda, jer umesto građana, koji jedini imaju suverenu vlast, vladaju njihovi predstavnici i politička oligarhija. Njihova vladavina je totalitarna i nije u funkciji naroda, nego tog političkog ološa. Tako je svuda u svetu. Živimo u vremenu propasti predstavničke demokratije. Nužna je promena političkog sistema i rušenje totalitarizma predstavničke demokratije. Zbog očite propasti predstavničke demonkratije, građani traže izlaz iz sadašnje nesreće. Tu leži velika zamka.Traže se novi oblici demokratije, ali se zagovara priča o čvrstoj ruci i prosvećenom apsolutizmu. To je nova prevara.

Apsolutisti se uvek pretvaraju u tirane. Nikakvu promenu nismo dobili. Građani nisu vratili suverenu vlast izvorne Demokratije u svoje ruke. Pojasniću kroz primer sa finasijskog tržišta. Gotovo je istovetno. Akcionari su vlasnici kompanija. Oni na godišnjim skupštinama glasaju za menadžere i brokere koji zastupaju njihove vlasničke interese. Ali, menadžeri i brokeri ne rade za interes akcionara, nego za svoje lične interese.

Kotacija akcija na berzama je virtualna. Akcionari postaju toga svesni tek kada kompanija bankrotira i njihove akcije propadnu.Vol Strit je negacija slobodnog tržišta. Neoliberalni korporativni fašizam je uništio slobodnu konkurenciju. Ušli smo u završnu fazu raspada neoliberalnog kapitalizma.Propada neoliberalna ekonomija i parlametrana demokratija. Lažne maske spadaju. Šta je novo? Diktatura robota ili Humanizam? Veštačka inteligencija je potrebna savremenom čoveku, kako bi ga oslobodila od nužnosti carstva rada i kako bi se oslobodilo vreme ljudskoj vrsti da se posveti svom mestu u humanoj zajednici slobodnih ljudi. Moramo početi pripremu za to doba Humanizma. Velika prevara je da se lobotomijom nametne diktatura robota. Izbor je naš.

BLOK ČEJN - Ako smo razumeli da nema spasa čovečanstva u predstavničkoj demonkratiji i da prosvećeni apsolutizam jednog mesije je nova prevara, onda je izlaz iz sadašnjeg stanja uvođenje direktne ili neposredne demokratije.Znači, umesto negiranja demokratije i bekstva od toga da se oduzme suvereno biračko pravo građaninu, zalažem se da se vratimo izvornim načelima demokratije koju ćemo primenitu u elektronskom dobu.Problem ljudi koji ne žele ovo da razumeju se ne nalazi u upotrebi tehnologije za njihovo oslobađanje, nego u njihovoj glavi u kojoj i dalje čuči neki politički tiranin kome oni, nesretnici, još uvek veruju da će ih spasiti. Neće! Moramo se spasiti sami!

Ne verujemo više u mesije, vođe i gospodare! Svi su oni frustrirani tirani i prevaranti.Verujem samo u odbranu principa slobodne demokratije. Nikome ne želimo da prenesemo suvereno pravo građanina da sam odlučuju. Naprotiv, omogućavamo, putem elektronskih sredstava, da potpuno srušimo političku tiraniju političke oligarhije.Oni nam u elektronskom dobu više nisu potrebni.

Ne trebaju nam političari, poslanici,političke stranke i čitava ta politička bulumenta parazita i prevaranta. Podvlačim, za sve one koji se plaše nove slobode građana, nisam rekao da nam ne treba internet, kompjuteri, mobilni telefoni, email, FB, Twitter ili elektronske aplikacije. To bi bio novi ludistički pokret protiv doba u kome živimo.Zalažem se za primenu tih elektronskih pomagala za oslobađanje građana i da srušimo političku tiraniju ološa i tajkuna.To je danas apsolutno moguće. Ne možete da živite u elektronskom dobu i da se ponašate kao srednjevekovni feudalci, koji imaju svoje robove i kmetove.

Izlaz iz ove nacionalne tragedije je u uspostavljanju direktne ili neposredne demokratije. Ona se, naravno, ne može uvesti preko noći, ali moramo da načinimo prvi korak. Taj prvi korak je uvođenje blok čejn tehnologije u izborni proces. To podrazumeva da se donese novi izborni zakon i da se srede birački spiskovi. Sadašnja totalitarna vlast na to neće nikako da pristane, jer bi to bio konačno njen kraj. Zato je potrebno da se građani izbore za taj novi izborni zakon i nova izborna pravila.

Ta borba počinje odbijanjem da se izlazi na izbore, bojkotom svih nameštenih izbora, neglasanje više za politički ološ i građanskim, mirnim demonstracijama na ulici da se izborimo za primenu novog izbornog zakona. Znači, samo masovnim demontracijama probuđenih građana možemo da dobijemo novi zakon o izborima. U tom zakonu mora da postoji član koji će odrediti da se glasanje vrši primenom blok čejn tehnologije.

Šta je blok čejn tehnologija? Moj IT tim stručnjaka, koji radi kompjuterske programe i aplikacije za najveće svetske kompanije, razradio je model primene blok čejn tehnologije u Srbiji. Blok čejn tehnologija znači da nema jednog centralizovanog mesta koji kontroliše izbore i koji namešta ko će da pobedi, nego postoji decentralizovani sistem sa velikim brojem kompjutera i servera kod kojih se baza ne nalazi na jednom mestu, već je sastavljena od manjih baza/ blokova/ koji su međusobno digitalno povezani i koji pamte istoriju svih digitalnih operacija.

Nema nikakvog posrednika u razmeni podataka na mreži, nego se direktno informacije upisuju u svaki blok. Nema mogućnosti zloupotrebe niti hakovanja.Čitav sistem glasanja je otvoren, efikasan, jeftin i brz. Izrade aplikacije za mobilni telefon košta 30 miliona evra i može da se uradi za šest meseci.Svaki izbori u Srbiji toliko koštaju. Kada se ovaj sistem jednom napravi nema potreba daljeg trošenja sredstava za kampanje, izbore i glasanja, nema papira i listića, sve se završava elektronski i rezultati se dobijaju za nekoliko sekundi. Glasanje može da bude otvoreno 24 sata i tako se omogućava našim ljudima iz rasejanja da glasaju. Kada napravimo ovu aplikaciju, možemo je prodavati drugim zemljama.

Kako većina građana već ima mobilne telefone, onda će država preostalim građanima ponuditi jeftine pametne mobilne telefone sa mesečnom ratom od 100 dinara, da mogu da glasaju. Referendumi se mogu održavati svakog dana.Tehnički je sve ovo moguće i postoje IT stručnjaci koji svojim znanjem stoje iza ovog projekta.Zakon se donosi da svi punoletni državljani Srbije imaju zakonsku obavezu da glasaju. Ko ne bude glasao,moraće da plati kaznu.

Znači, posle toliko godina nepoverenja, došli smo, razvojem tehnologije, do mogućnosti da svi građani postanu jedinstvena Skupština, koji će odlučivati o suštinskim pitanjima zajednice. Recimo, u današnjim trenutku odlučivaće se o Ustavu, Kosmetu, EU, GMO, vakcini i NATO. Naravno, pre toga, potrebno je izvršiti oslobađanje medija od cenzure. Mora se u zajednici da vodi otvorena rasprava o svim navedenim gorućim temama.Model demokratije koje predlažem je mešavina direktne demokratije građana i hijerarhije struke koja će biti kontrolisana da se ne pretvori u novu oligarhiju. O tome modelu, više u nekom od narednih tekstova. Važno je da pomeramo granice i da sve više ljudi veruje da nam političari više nisu potrebni.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane