https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Kako su uništene poljoprivredna preduzeća i industrija hrane i pića pokrajine Vojvodine

Gde smo bili i dokle smo stigli

Najveća srpska žitnica, pokrajina Vojvodina, bila je raspada bivše države prebogata poljoprivrednim kombinatima industrijom hrane i pića i prerađivačkom industrijom vezanom za prehranu. Ali, ne samo u Vojvodini, nego i ostalim krajevima države, poljoprivredna industrija je u međuvremenu uništavana, a rasprodavani su i pljačkani i svi agrarni resursi od životnog značaja za državu, kako tokom ratova devedesetih i još žešće, od 2000. godine pa sve do danas. Tako je došlo do potpune promene privredne fizionomije cele Srbije. Najplodnije područje panonskih ravnica, palo je u ruke stranim kompanijama i domaćom tajkunima, a veliki kombinati od kojih je živelo na stotine hiljada ljudi, pali su kao kula od karata pod naletom kriminalne privatizacije kojom se okoristila mala grupa beskrupuloznih lopova u sadejstvu sa političkim vođama koje su im se za dobar novac našle na usluzi. Kako je izgledala bogata Vojvodina 1990. godine, detaljno analizira Miodrag K. Skulić naš ugledni ekonomista i stalni analitičar Magazina Tabloid.

Miodrag K. Skulić

Da bi lakše bilo shvaćeno kako je vojvođanska poljoprivredna industrija i industrija hrane i pića uništavana tokom poslednjih četvrt veka, treba se odmah na početku podsetiti da je 1990. godine, u 582 privredna subjekta bila organizovana kompletna poljoprivreda AP Vojvodine, i uz nju naslonjena proizvodnja hrane i pića. Sistem ondašnjeg funkcionisanja ove, slobodno recimo, imperije hrane i pića, nedostižan je za današnje primitivne eksploatatore i isto tako primitivnu političku vrhušku, koja nema nikakvu predstavu o važnosti ove temeljne industrijske grane u agrarnoj državi kakva je Srbija.

Na početku 1990., godine u AP Vojvodina poslovalo je 15 SOUR-a i pet velikih radnih organizacija sa OOUR-a (Osnovna organizacija udruženog rada) i OOK (Osnovna organizacija kooperanata) u svom sastavu. To je predstavljalo organizacionu strukturu vojvođanske poljoprivrede i na nju naslonjene proizvodnje hrane i pića. Tada je pored tih 15 SOUR-a u njihovom sastavu bilo i 93 radne organizacija bez OOUR-a i 55 RO u čijem sastav je bilo 259 OOUR-a i 67 OOK (osnovne organizacije kooperanata).

U pet radnih organizacija koje nisu bile u sastavu nijedne složene organizacije udruženog rada bilo je 57 OOUR-a i 26 OOK. Pored toga SOUR PKB Beograd imao je u AP Vojvodina jednu radnu organizaciju i četiri OOUR-a, dok je Navip Zemun imao jedan OOUR. Samo je Republika Hrvatska imala dve radne organizacije za proizvodnju i preradu duvana na teritoriji ove naše pokrajine. Izvan ovog prikaza postojala su u ovim delatnostima i četiri pravna subjekta izvan tog sistema (Poslovna jedinica KPD Sremska Mitrovica, Poljoprivredni fakultet iz Novog sada privrednu jedinicu u Srbobranu, Selekciona stanica u Krčedinu i Poljoprivredna stanica u Senti). To govori o visokom stepenu koncentracije poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane i pića organizovanih skoro isključivo u ovih 20 vojvođanskih sistema.

SOUR-i su raspolagali sa poljoprivrednim zemljištem i na njemu organizovanoj ratarskoj, stočarskoj proizvodnji, te uzgoju goveda, svinja i živine, uz uzgoj ribe, preradi u prehrambene proizvode u sopstvenim klanicama, sa sopstvenim modernim hladnjačama, mlekarama, uljarama, šećeranama, pivarama, proizvodnji pića i fabrikama stočne hrane, uz specijalizovane privredne jedinice za trgovinu, ugostiteljstvo, korišćenje i održavanje poljoprivredne mehanizacije i druge opreme, pa, čak niki SOUR-i su imali i interne banke.

Sa današnje tačke gledišta to je bio savršen sistem organizovanja poljoprivredne proizvodnje i prerade tih proizvoda u hranu i piće, bez obzira što se nikad nismo slagali sa odlučivanjem na zborovima radnika. SOUR je bio nosilac razvoja, investicija, strateških odluka o setvi, izboru semena, đubriva i sredstava za zaštitu bilja, nabavci i održavanju mehanizacije, te je njegovo rukovodstvo donosilo odluke od koga će se šta nabaviti i kome će se izvršiti plasman gotovih proizvoda, i kako će se voditi komercijalna i finansijska politika. Privrednim jedinicama u sastavu, bilo da su bile radne organizacije ili osnovne organizacije udruženog rada, odnosno osnovne organizacije kooperanata, preostalo je da obave svoju osnovnu delatnostu ratarsku ili stočarsku proizvodnju.

Nakon 1990. godine ove organizacije su po Zakonu o preduzećima iz decembra 1989. godine morale svoje poslovanje usaglasiti sa Zakonom, nazvanim kolokvijalno "Zakon Ante Markovića" i nastalo je rasturanje SOUR-a i radnih organizacija sa OOUR-a u organizovana akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako je Srbija prošla kroz sedam privrednih „ratova" (raspad Sovjetskog Saveza, kao tradicionalnog velikog kupca, rasturanje naše SFRJ, rat u svim našim Krajinama, hiperinflacija iz drugog polugođa 1992 i tokom cele 1993. godine, Sankcije SB UN, rat na Kosovu i Metohiji i dolazak DOS-manlija na vlast) došlo je do rasturanja ovih kombinata (AIK, PIK, PK) i odvojena je primarna proizvodnja od prerade. To su fatalne pogreške na kojima je sprovedena pljačkaška privatizacija.

U prethodnih nekoliko brojeva doneli smo finansijski položaj ogoljene primarne poljoprivredne proizvodnje. Država je digla ruke od poljoprivrede, umesto da daje subvencije od 30 odsto za nabavku moderne poljoprivredne mehanizacije, ona je uništila domaću sopstvenu proizvodnju traktora, kombajna i sitne poljoprivredne mehanizacije. Umesto da daje 40 odsto subvencija za uvođenje navodnjavanja država je kroz budžet pojela naplaćenu vrednost dobijenu prodajom od domaćih kupca sa aukcija i tendera prilikom prodaje društvenog kapitala. Tako su kupci današnji vlasnici poljoprivrednog zemljišta ostali bez kapitala, a time i mogućnosti da iz sopstvenih sredstava finansiraju razvoj. U tom cilju i objavljujemo sliku organizacione strukture poljoprivrednih kombinata pre njihovog rasturanja. Evo tih pregleda:

15 SOUR-a i 5 velikih RO poljoprivrede

......

* SOUR IPK Servo Mihalj, Zrenjanin

* SOUR PIK Tamiš, Pančevo

* SOUR PIK Sirmijum, Sr. Mitrovica

* SOUR AIK Agros, Subotica

* SOUR PK Sombor

* SOUR PIK Vrbas

* SOUR PIK Agropanonija, Vršac

* SOUR PIK Halas Jožef, Ada

* SOUR AIK Apatin, Apatin

* SOUR AIK Bačka Topola

* SOUR AIK Srednja Bačka, Crvenka

* SOUR AIK, Čoka

* SOUR Južni Banat, Bela Crkva

* SOUR Agrouniverzal, Kanjiža

* SOUR DTD, Novi Sad

* RO Prehrambeni kombinat Plandište

* RO PIK Bečej

* RO PIK Spasoje Stejić, Novi Kneževac

* RO IP Banat, Kikinda

* RO PP Odžaci Delovi SOUR-a iz Centrale Srbije, Pokrajine KiM i drugih republika ............................................................................................................

* SOUR PKB Beogra - RO PKB Opovo OOUR Zlatica, Opovo OOUR Sakule, Sakule OOUR 5 jul, Opovo RO Imlek, Beograd - OOUR Mlekara, Šid

* SOUR Navip, Zemun - RO Fruškogorac, Petrovaradin

* SOUR Duvanprodukt, Zagreb - RO za proiz. i obradu duvana, Boka

* SOUR Duhan-Produkt, Zagreb - RO Čoka, za proiz. i obradu duvana SOUR IPK Servo Mihalj, Zrenjanin

* PD Zrenjanin

* PD Zadrugar

* PD Biserno Ostrvo, Novi Bečej sa 5 OOUR-a: PD Dušan Košutić-Bočar. PD Jedinstvo-Kumane, PD Sokolac-N.Bečej PD Vojvodina-Novo Miloševo i Žitoprerada-N. Bečej i dva OOK: Miloševo - Novo Milošev i Vranjevo - Novi Bečej PIP Srednji Banat, Sečanj PO Bečej, Žitište sa 4 OOUR-a: Bratstvo jedinstvo-Žitište, Kozara, Čestering -Žitište, Sloga-Srpski Itrebej i Živinoprodukt, industrija živinskog mesa, Žitište

* PD Boka, Radanovci

* PK Đuro Jakšić, Nova Crnja sa 11 OOUR-a: Fabrika ulja Banat, Fabrika šećera Banaćanka, Mlin Budućnos5, IGM 5 oktobar, Motel Kaštel, Veterinarska stanica, Bratstvo, PIO Jakšićevo, Polet-Velike Livade, 1 oktobar-Radujevo i Poljoprivrednik-Vojvoda Stepe i pet OOK: Nova Crnja - Nova Crnja, Napredak-Radujevo, Toba-Toba, Simo Šolaja - Srpska Crnja i Stepa Stepanović - Vojvoda Stepa

* RO BEK, industrija mesa

* RO Mlekoprodukt

* RO IPOK

* RO Fabrika ulja

* RO Fabrika šećera

* RO Industrija piva

* RO Luxol

* RO Toza, fabrika kože

* RO Žitoprodukt, Zrenjanin OOUR Žitar, Sečanj

* RO Jugoremedija, fabrika lekova

* RO Duvanska industrija

* RO Stočar, za uzgoj i preradu živine i perja

* RO Ribarsko gazdinstvo Ečka

* RO Budućnost, grafička RO

* RO Fabrika stočne hrane

* RO Saobraćaj

* RO Tehnorad OOUR Tehnogradnja

* RO Termoelektrana

* RO Tehnolođko - poljoprivredni institut

* RO Servo Mihalj - Komerc

* RO UT Vojvodina, ugostiteljstvo i turizam

* RO Računski centar SOUR PIK Tamiš, Pančevo

* RO PIK Kovin sa 9 OOUR-a: PD Pločice, PD 7 juli-Gaj, PD Sloga-Kovin, Zlatar-Mramorak PD Lune Milovanović-Bavanište, Ratarstvo-Skorenovac, Fabrika šećera, FSH Peščara- Deliblato, Silos-Kovin

* RO PIK Bratstvo, Kovačica sa 9 OOUR-a: Poljoprivreda Jednota-Kovačica, Poljoprivreda Jedinstvo-Uzdin, Poljoprivreda-Samoš, Poljoprivreda-Debeljača, Poljoprivreda Mihailo Pupin-Idvor Poljoprivreda-Crepaja, Pokrok Dosina-Padina, FSH-Debeljača i Sitra Usluge i sedam OOK: Kovačica Padina, Uzdin, Idvor, Crepaja, Kooperant-Samoš i Kooperant-Debeljača.

* RO Polj. dobro Peščara, Alibunar

* RO Banat, ind. mesa i konzerv i, Banatski Karlovac

* RO Fabrika šećera, Kovačica

* RO Poljoprivreda., Dolovo OOUR Polj. proizvodnje Livade, Dolovi i OOK Svetozar Marković, Dolovo

* RO Vojvodina, industrija skroba, Jabuka

* RO Krznara, za proizvodnju kožne i krznene odeće, Pančevo

* RO Fabrika stočne hrane Jedinstvo, Jabuka

* PO Vladimirci, Vladimirci OOUR Biljna proizvpdnja Pobeda OOUR Fabrika svinja Stočar, Vladimirci i OOK Proresul SOUR PIK Sirmijum, Sremska Mitrovica

* RO Boško Palkoljević-Pinki, Sremska Mitrovica OOUR Hladnjača OOUR Ribarstvo, Beneševo OOUR Voćarstvo - Vinogradarstvo, Manđolos

* RO Sremska mlekara, Sremska Mitrovica

* RO Žitopromet, Sremska Mitrovica

* RO Mitrosrem, Sremska Mitrovica OOUR Sremska Mitrovica OOUR Svinjogojska farma, Sremska Mitrovica OOUR Corn Produkt, Sremska Mitrovica i OOK Mitrokoop, Sremska Mitrovica

* RO Mitros, Sremska Mitrovica OOUR Proizvodnja s prometom, Sremska Mitrovica OOUR Transport, Sremska Mitrovica

* RO Provamin, fabrika stočne hrane, Sremska Mitrovica

* RO Mlin i pekara, Sremska Mitrovica OOUR Mlinpek, mlin i pekara, Sremska Mitrovica OOUR Sloga, mlin i pekara, Ruma OOUR Srem, mlin i pekara, Inđija OOUR 6 decembar, mlin i pekara, Šid OOUR Promet, Sremska Mitrovica

* RO Agrosarem, trgovina, Sremska Mitrovica OOUR Srem, Sremska Mitrovica OOUR Agrostroj, Sremska Mitrovica

* RO Poljoprivredsno-prehrambeni institut, Sremska Mitrovica OOUR Zavod za poljoprivredu, Sremska Mitrovica

* RO Mačva, Mačvanska Mitrovica

* RO Fabrika šećera, Sremska Mitrovica

* RO PI Šid, Šid sa 7 OOUR-a: Stočar, Mesna industrija, Emind-Erdevik, Ratarstvo-Kukuljevci Erdevik, Marocvić i IMOS-Šid

* RO Napredak, Stara Pazova sa 6 OOUR-a: Heroj Janko Čmelik, 7 juli, Agroremont, Pazovčanka, Standard i Auto kuća 25 maj sa šest OOK: Golubinci, Vjka, Stari Banovci, Belegiš, Surduk i Kooperacija iz S.Pazove

* RO Irig, Irig sa 7 OOUR-a: Poljoprivreda, Trgovina, Usluge, Koperativa, Fabrika stočner hrane, Veterinarska stanica i Trgovina na veliko i tri OOK: Irig, Krušedol-Krušedolski Prnjavor i Ekonomija-Jazak

* RO Agroseme, Sremska Mitrovica OOUR Seme, Sremska Mitrovica OOUR Agrostroj, Srewmska Mitrovica

* RO Agroruma, Ruma sa 15 OOUR-a: Plantaža, Stočar, Agrotrans, Agropromet, Velepromet, Korzo, Stremturtist, Rumen, 1 maj, Veterinarska stanica, Srem-Naselje Srem, Nova Brazda-Hrtkovci, Ratar- Kraljevci, Nova Budućnost-Žarkovac i 17 OOK: Sloga-Hrtkovci, Mlađi zadrugar-Buđanovci, Bratstvo-Nikinci, Mladost-Platičevo, Sava-Klenak, Graničar-Gakovo, Budućnost- Vitojevci,Jedinstvo- Kraljevci, Sremac-Dobrinci, Borac-Putinci, Elan-Žarkovac, Progres-M.Radinci, Zadrugar, Ruma, Napredak-Voganj, Brile -Stejanovci, Polet-Pavlovci

* RO UPI OOUR Borkovac, za ugostiteljstvo, Ruma

* RO Dnji Srem, fabrika šećera, Pećinci

* RO Rumen, Ruma sa 24 OOUR-a: Sloga-Pećinci, Ašanja, Brestač,Deč, Donji Tovarnik, 22 jul-Obrež, 27 juli- Pećinci, 27 mart-Brestač, Karlovčić, Nova Brazda-Karlovčić, Kupinac-Kupinovo, Novo doba- Prhovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, 7 juli-Subotište, Sivač, Sremski Mihajlovci, Subotište, Šimanovci, 3 oktobar-Šimanovci i Hotel Obed-Pećinci i pet OOK: Pećinci, Prhovo, Kupinovo, Brestač i Šimanovci

* RO PIK Šid

* RO Agrounija, Inđija sa 12 OOUR-a: PP Partizan, PP Srem, PP Bratstvo, Inđija Seme, Standard Ugostiteljstvo, Agrogradnja, Poljocoop, Agroprevoz, Vojvodinaprodukt, PP Fruška Gora-Maredik, PP Dunav-Novi Slankamen PP Usaoj-Inđija i sedam OOK: Progres-Inđija, Jedinstvo-Inđija, Sloga-Novi Karlovci, Gradina- Novi Slankamen, Krčedin, Maradik i Progres-Beška

* RO Juvitana, fabrika dečje hrane, Inđija SOUR AIK Agros, Subotica

* RO Agroseme Paoninija, Subotica

* RO Agrokombinat Subotica

* RO Čantavir, polj. industrijska proizvodnja

* RO 29 novembar, Subotica, industrija mesa i konzervi sa 7 OOUR-a: Proizvodnja, Kapilerija, Promet robe, Energetika, Transport Maloprodaja i Poljoprivreda

* RO Fidelinka, Subotica, prerada žitarica, proiz. hleba, testenina i skroba sa tri OOUR-a: Mlinarstvo, Prerada i Pekara

* RO Ravnica, Bajmok sa 5 OOUR-a: Poljoprivreda, Kooperacija, Trgopred, Ugostiteljstvo i Alatnica

* RO Mlekara, Sbotica

* RO Pionir, Subotica, ind. čokolade, bombona, i peciva

* RO Veterinarski zavod Subotica

* RO Palić, ugost. turistička RO OOUR Panonija, za ugostiteljstvo OOUR Hotel Patria SOUR Poljoprivredni kombinat, Sombor

* RO poljoprivrede Brazda, Sombor sa 5 OOUR-a: PP Kljajićevo, PP Ratar-Sombor, PP Stapar, Krivaja-M.Iđoš i Svet. Miletić sa pet OOK: Kooperacija-Doroslovo, Kordun-Kljajićevo, I vojvođanska- Stapare, Zadruga- Sombor i Zadrugar-Svetozar Miletić

* RO INUS, industrija ulja, Sombor

* RO Mlinarstvo sa 4 OOUR-a: Sombormlin, Partizan-Kljajićevo, Sloboda-Bezdan i Pekar-Sombor

* RO Somborpromet, Sombor SOUR PIK Vrbas

* RO Vital, fabrika ulja, Vrbas

* RO Bačka, fabrika šećera, Bač

* RO Carnex, Vrbas, industrija mesa

* RO Mepol, fabrika za preradu plastičnih masa

* RO Elan, agroindustrija

* RO PD Feketić, Feketić OOUR Ekonomija, Feketić OOUR Kooperacija, Feketić

* RO PD Mali Iđoš OOUR Ekonomija, Mali Iđoš OOUR Kooperacija, Mali Iđoš

* RO PD Njegoš, Lovćenac OOUR Lovćenčanka, Lovćenac, konfekcija OOUR Prehrambena proizvodnja, Lovćenac OOUR Poljoprivreda, Lovćenac

* RO PPK Odžaci, Odžaci, poljoprivredno - prehrambeni kombinat OOK Odžaci

* RO Poljoprivreda, polj. proizvodnja i kooperacija

* RO Votamix, za promet i preradu žitarica i stočne hrane

* RO Sekundarne sirovine

* RO Bačka trans, transport, špedicija i servisnoremontna RO SOUR PIK Agropanonija, Vršac

* RO Ugrouljma, polj. proizvodnja i prerada žitarica

* RO Vršački Ritovi, Vršac, polj. proizvodnja

* RO Novi Elan, Izbište, polj. proizv., biljna i stočarska

* RO Vršački vinogradi, Vršac

* RO Graničar, Vršac, klanička industrija

* RO Žitobanat, Vršac, prerada žitarica

* RO Pivara, Vršac

* RO Vojvodina, Vršac, konditorska industrija

* RO Dehidrator, Vršački Ritovi, proiz. dehidratora i ostale procesne opreme

* RO IGM Uljma, industrija građ. mat.

* RO Srbija, Vršac, hotelsko-ugostiteljsko

* RO Agrozavod, Vršac, naučna istraž. i pružanje stručnih usluga i dva ROK: Zadruga -Vršac i Vojvodina-Hajdučica, saradnja sa polj. proizvođ. SOUR PIK Halas Jožef, Ada

* RO Prehrambena industruja, Ada OOUR 8 oktobar, ADA OOUR Zora, Mol

* RO Ravnica, Ada, proizvodnja metli

* RO Vinar, Ada, ugostitiljstvo SOUR AIK, Apatin

* RO PIK 1 maj, Apatin sa 4 OOUR-a: Centar, Hladnjača-Apatin, Pionir i Pobeda i dva OOK: Snabdevanje-Apatin i Svilojevo-Svilojevo

* RO Sonta, Sonta OOUR Ekonomija, Sonta OOUR Mlin, Sonta i OOK Koperant, Sonta

* RO Užarija, Apatin, ind. užarskih proizvoda

* RO Podunavlje, Apatin, trgovina i ugostiteljstvo sa 5 OOUR-a: Hotelijerstvo-Ugostiteljstvo, Maloprodaja, Veleprodaja, Sonta i Trgovina-Prigravica

* RO PIK Crvenka, Prigrevica sa tri OOUR-a: Ekonomija, Mlin Lika i Dunav-Ciglana i OOK Kooperacija, Prigrevica

* RO Pivara, Apatin

* RO Severna Bačka, ugostiteljstvo, Apatin SOUR AIK Bačka Topola

* RO Bačka, polj. preh. RO, Bačka Topola OOUR Dožda Đerđ, Bačka Topola

* RO PIK Moravica, Stara Moravica sa tri OOUR-a: Bačka, Kooperacija i Standard

* RO PD Krivaja, Krivaja

* RO Orahovo, Novo Orahovo

* RO Panonija, polj. ind. organizacija, Duboka

* RO PD Zobnatica, Bačka Topola OOUR Proizvodnja, Bačka Topola OOUR Kooperacija, Bačka Topola

* RO Žitokombinat, Bačka Topola

* RO Živinostok, Baćka Topola

* RO Zavod za unapređenje polj. proiz. Bačka Topola SOUR AIK Srednja Bačka, Crvenka, opština Kula

* RO PPK Kula sa 4 OOUR-a: Đuro Stupar-Kula, Poljoprivreda Skolac-Lipar, Mlin Žito-Bačka i Pekara Klas-Kula

* RO IPK Crvenka, Crvenka sa 7 OOUR-a: PD Budućnost, Živinska farma, Fabrika šećera, Fabrika alkohola, Fabrika biskvita, FSH i Poljoprivreda Jedinstvo-Kruščić

* RO Prvi maj, polj. kombinat, Ruski Krstur

* RO Sivac, polj. kombinat, Sivac OOUR Bačka, proiz. ratarskih kultura, mesa i uzgoj junadi

* RO Kulatrans, autosaobraćaj, Kula sa tri OOUR-a: Putnički saobraćaj, Teretni saobraćaj i Remonta radionica

* RO Ugostiteljsko turistička RO, Kula sa tri OOUR-a: Panonija, društvena ishrana, 20 oktobar i Pobeda, Crvenka SOUR AIK Čoka

* RO Poljoprivredni kombinat, Čoka sa 7 OOUR-a: RIT-Čoka, Padej, Jazovo, Ostojićevo, Graničar-Vrbica, Vinogradi-Čoka i Silos sa FSH Udarnik-Čoka

* RO Industrija mesa, Čoka OOUR Proizvodnja, Čoka OOUR Usluge, Čoka

* RO Koperanata Tisa, Čoka

* RO Jedinstvo, trgovinska RO, Čoka

* RO 8 oktobar, Čoka, ugostiteljstvo

* RO Menta, Padej-Čoka, prerada lekovitog bilja

* RO SNAD, Čoka

* RO Crna Bara, Čoka

* RO Tisa, Čoka, za poslovnu saradnju sa proizvođačima na selu sa dva OOK: Kooperacija-Čoka i Kooperacija-Padej SOUR Južni Banat, Bela Crkva

* RO za poljoprivrednu proizvodnju sa 6 OOUR-a: Ekonomija, Zasadi, Rasadnik, Napredak, Strugar i Servis

* RO Budućnost, za kooperaciju, Bela Crkva sa tri OOK: Bela Crkva, Jasenovo, Vračev Gaj

* RO Ugostiteljstvo Banat, Bela Crkva

* RO Trgobanat, Bela Crkva OOUR Maloprodaja OOUR Komercijalni poslovi SOUR Agrouniverzal, Kanjiža

* RO AIK Kanjiža OOUR Metlara Reform

* RO Horgoško-kneževačka industrija paprike OOUR Aleva, Novi Kneževac OOUR Vitamini, Horgoš

* RO Univerzal, za promet robe, Kanjiža OOUR Maloprodaja, Kanjiža OOUR Velepromet, Kanjiža RO Prehrambeni kombinat, PlandiŠte sa 15 OOUR-a: Poljoprivreda, Plandište, Jedinstvo-V.Greda, Hajdučica, Jermenovci, Gaj- V.Gaj, Polet-Stari Lec, Terudbenik-Salaš Jagodić, 1 oktobar-Plandište. Napredak-V.Greda, Budućnost-Plandište, Avala-Plandište, Sloboda-Hajdučica, Gređanka-V.Greda, Agrobanat Promet-Plandište i Planima-Plandište RO PIK Bečej, proizvodnja, prerada i promet polj. proizvoda sa 11 OOUR-a: Ratarstvo, Mlekara-Senta, Pivara, Mlinska industrija, Živinopromet, Rubnjak, Flora, Svinjarstvo, Govedarstvo, FSH Bečejka i Bratstvo Jedinstvo- Bačko Gradište i pet OOK: Koperacija-Bečej, Koperant-Bačko Petrovo Selo, Sloga-Bačko Gradište, Koperacija-Radičević i Budućnost-Miloševo RO PIK Spasoje Stejić, Novi Kneževac sa 8 OOUR-a: Milivoj Lazin-Ban. Aranđelovac, Majdan-Rabe, Veliki Salaš, Kupusina, 8 oktobar-Krstur, Granićar-Đala, Mlekara i Mlin 29 novembar i četiri OOK: Novi Kneževac, Đala, Tromeđa-Majdan i Radivoj Rokvić-Banatski Aranđelovac IP Banat, Kikinda, industrijsko-poljoprivredna RO sa 23 OOUR-a: Bašaid, 29 novembar, Galsand, Iđoš, Jedinstvo, Kozara, Marko Orešković, Mkrin, Kinđa, Sajan, Sloga-Rusko Selo, Sloboda-N.Kozarci, Topola, Uglješa Terzin, Standard, Agroseme, Prehrambena industrija, Pekara, Mlekara, Prima, Grafika, Prevoz i Vet. stanica i devet OOK: Graničar-Banatsko Vel. Selo, Jovan Gligorin-Iđoš, Jedinstvo- Banatska Topola, Kooperacija-Bašadin, Kooperacija-Kikinda, Kooperacija-Nakovo, Kooperacija-Novi Kozarci, Rada Igrić-Mokrin i Rusko Selo RO PP Odžaci, poljoprivredno-prehrambeni kombinat sa 8 OOUR-a: Miletić-Srpski Miletić, Agroderonje, Agrodunav-Karavukovo, Agrolika-Bački Jarak i iz Odžaka: Jedinstvo, Mladost i Žitoprodukt i pet OOK: Odžaci, Odžačanka, Ratkovo, Poljokoop-Lalić, Vojvodina - Bački Brestovac SOUR DTD, Novi Sad

* RO AK, Novi Sad, Danubius, RO za proizv. hleba i dr. proiz. od brašna, N. Sad OOUR Minakva, N. Sad

* RO Agrocoop, N. Sad sa OOK: Zadrugar, Petrovaradin

* RO AIK Bačka Palanka ÎÎUR 20 oktobar Sladara, Bačka Palanka

* RO Polj. ind. RO, Čelarevo sa tri OOUR-a: Pivara, Poljoprivreda i Ciglana

* RO PIK Titel sa pet OOUR-a: Jedinstvo, Kooperacija, Fabrika konzervi i hladnjača, Carvena Zvezda, trgovina i ugostiteljstvo i Sloga, za proizvodnju građ. materijala

* RO Šajkaška, fabrika šećera, Žabalj

* RO PPK, Žabalj sa šest OOUR-a: Bačka, Šajkaška, PD Budućnost, PD Jedinstvo, Maloprodaja, Mlinovi, Poljoprivredna zadruga, Čurug

* RO Labudnjača, Bač sa tri OOUR-a: Agrobačka, Mostonoga i Selenča i tri OOK: Nizina-Plavna, 1 maj-Vajska i Zadrugar-Bač

* RO AIK Senta, Senta sa sedam OOUR-a: Fabrika šećera Kristal, Fermin, Žitopromet-Mlin, Poljoprivreda-Bogaraš. Napredak-Senta, industrija kudelje, Transport i Termoelektrana i četiri OOK: Senta, Bogaraš, Tornjoš i Gornji Breg

* RO Sojaprotein, Bečej, prerada soje

* RO Centroslavija, OOUR Slavijakoop, S. Pazova, delovi za vozila, građ. i polj. Elan, Srbobran, agroindustrijska RO sa tri OOUR-a: Napredak, mlin i silos, Staklena bašta, Srbobran i Fruška Gora Poljoprivrede ostale organizacije

* KPD Sr.Mitrovica - Privredna jedinica za poljoprivrednu proizvodnju Proleće

* Poljoprivredni fakultet, Novi Sad- OOUR PD Pionir, Srbobran

* Selekciona stanica za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, Krčadin

* RO Poljoprivredna stanica, Senta

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane