https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pogledi

Autoritet organizovanog naroda - regionalni i globalni nivo

(Advokat iz Novog Sada Boško Žilić pojašnjava potrebu stvaranje nove organizacije - pokreta Autoritet Organizovanog Naroda)

Boško Žilić

Ako neke organizacije opstaju vekovima, a isto je nesporno kroz mnogo oblika koje nije potrebno navoditi, posledično treba prihvatiti recepturu promocije sveopšteg načina ponašanja, razmišljanja i opstanka u zajedništvu.

Nerazumljiv je prepoznatljivi politički izraženi antagonizam u obliku večite latentne opasnosti, a u odnosu na narode država u okruženju. Lokalni političari vođeni potrebom da za slučaj neuspešne politike u vladanju svojim narodom, imaju alternativu ličnoj i grupnoj odgovornosti propagiranjem opasnosti od drugih, ciljano amortizuju svoje propuste.

Na tržištu laži i manipulacija efekat se na najlakši način postiže putem bukača i povike. Povika-propaganda je veoma efektan model borbi, a kroz istoriju je poznata kao lov na veštice, u Americi kao Makartijev sindrom - lov na komuniste, Sirija - bojni otrovi, itd. Bukači - barjaktari i skutonoše, ljudi bez morala vođeni sitno-svojinskim interesima orkestrirano i po potrebi promovišu lažima svakoga ko je od strane nalogodavca obeležen kao smetnja.

Međutim, u vremenu u kojem sada živimo, toliko je prepoznatih problema direktno vezanih za opstanak svih da je neminovno potrebno novim, sve opštim povezivanjem na ekonomskom i edukativno-moralnom planu stvarati iskrena prijateljstva, s ciljem da stara neprijateljstva budu slika i odličje prošlih vremena koja podsećaju na zlo.

Kroz istoriju je zlo imalo smisla u verovanju da će pobednik pljačkaško-osvajačkim pohodom i raspodelom plena imati opravdanje za prolivenu krv, ali na globalnom nivou danas nema više pobednika. Opasnosti je apsolutno izvesna i realno životno moguća i sve ostaje bez značaja. U koliko bi se mi mali narodi istrebili malim ratovima, samo bi grupama koje sebe predstavljaju kao klasu stvorenu da vlada, olakšali mogućnost opstanka. Upravo, akumulacija novca u bitnome promoviše moć zakulisanih uticaja i interesa. Posledično, inferiornošću u odnosu na suštinu, te međusobnim uništavanjem slabimo prvo brojno, a potom ekonomski, te naša slabost otvara njima životni prostor, sem u slučaju sukoba na globalnom nivou.

Za slučaj koji je pre par dana bio prisutan u svim medijima kao izvesni sukob velikih sila, nas niko ništa nije ni pitao ili da li hoćemo i želimo da živimo. Mi smo bili samo kolateral, objekti, nikom bitni sem svojim nebitnim porodicama. Jako je velika moć akumulirana u rukama sujetnih ljudi poznih godina bez ikakve moći kontrole od strane širokih narodnih masa. Zato, treba razvijati međusobno poštovanje, razumevanje, toleranciju, ekonomsku moć sitnog i srednjeg staleža, te organizovno i odmah reagovati.

Pri tome ne smemo dozvoliti manipulaciju našim patriotizmom i posebnošću, jer greška može biti sa nesagledivim posledicama. Naša svest mora biti visoko sofisticirana i bogougodna tj. na bazi prepoznatljivih božijih učenja.

Jedina šansa je u najnovijem svetskom poretku - sveopštoj povezanosti svih ljudi sveta putem osnivanja stranaka AON - autoritet organizovanog naroda u svakoj državi sa istom ideološkom osnovom opstanka celokupnog čovečanstva bez obzira na granice i različitosti ili nam je globalna zaživotna kremacija buduća sudbina. Zamislite, neizdrživa i nekontrolisana toplina vatrene stihije spaljuje sve, vaše najmilije, decu, suprugu, supruga, unuke, prijatelje, ljubimca i tada ljudska neorganizovanost neće više imati alternativu. Sve će biti evidentno kataklizmično, u haosu, posledično zbog naše nesvesti, finansijske nemoći i neorganizovanosti, a mogli smo preživeti u svome lebensraumu - planeti zemlji.

Vi ste deo pokrenute kritične mase, branite svoje i živote svojih najbližih.

Jači i najjači imaju pravo na sve vrste benefita, te svoje pravo životno promovišu kroz pravnu i stvarnu anarhiju. Suštinski, oni orkestracijom na bazi zajedničke pripadnosti organizovanoj grupi i autoritetima funkcija koje obavljaju, te hijerarhijom vlasti, postižu protivpravne i neustavne teško dokazive zakulisane ciljeve i interese .

Ilustracije radi, da malo pojasnimo lokalni nivo i vreme u kojem živite, a tumačenjem zakona donetim od strane narodnih poslanika koje ste Vi birali. Skupština ima zakonodavnu moć, te ću Vam predočiti samo par problema koji su životno prisutni.

Ne primenjuje se životno, kako ZKP.-u tako ni ZPP.- vezano za zahtev za izuzeće postupajuće sudije. Predsednik suda mnoge, mnoge, mnoge, mnoge, mnoge zahteve za izuzeće odbacuje tako da Vam do kraja sudi sudija koji je po čl. 37 st. 2 ZKP.-a ili čl. 66 st. 2 ZPP.-a bio dužan biti izuzet. Pristrasnost kao virtualni termin nikada u sebi nema dovoljno argumenata kojima bi precizno pojasnili sudu do uvažavanja Vaše mišljenje, a čl. 32 Ustava RS. pravo na pravično suđenje ostaje i na dalje Vaše pravo. Predsednik suda procenjuje termin „ nepristrasnost „. Isti članovi, kao i sam čl. 360 KZ.RS kršenje zakona od strane sudije... ostaju pravno prisutni. Postavite sebi pitanje kada je i jedan sudija platio prekršajnu kaznu i da li je i jedan sudija bio krivično procesuiran za eventualno neku odgovornost. Ako narod RS. ima tako dobre sudije, onda je naše pravosuđe idealno.

podeli ovaj članak:

Natrag