Natrag

Tabloid je pozvan

Teška optužba protiv direktora JP Srbijašume iz Kučeva zbog multimilionske pljačke drveta

Brdo para, kod šumara

Grupa inženjera i tehničara JP Srbijašume, uputila je Magazinu Tabloid tekst prijave Tužilaštvu za organizovani kriminal koju su podneli protiv direktora JP Srbijašume ŠG Severni Kučaj iz Kučeva Nenada Živkovića, zbog nezakonitih, kriminalnih radnji, u kojoj izražavaju i sumnju da ima pomagače, kako među poslovnim partnerima, tako i u policiji, sudstvu i možda direkciji Srbijašuma u Beogradu. Redakcija objavljuje tekst te prijave u celosti.

......

Direktor JP Srbijašume ŠG Severni Kučaj iz Kučeva Nenad Živković u saradnji sa kriminalnim grupama već duže vreme sprovodi organizovanu pljačku ŠG Severni Kučaj iz Kučeva sa namerom da za sebe i određene firme na tržištu stvori monopol i neosnovano bogaćenje. Falsifikujući završni račun za 2017. godinu prikrio je istinite podatke o pljački ovog javnog preduzeća. Kroz završni račun za 2017. godinu zajedno sa Tatjanom Ivanović sklanjajući deo dokumentacije i iskazujući netačne podatke u cilju prikazivanja što boljeg poslovnog rezultata sakrio je sledeće podatke:

Nije iskazana tačna količina zaliha drvnih sortimenata po strukturi i kvalitetu Prikazan je prijem seče na glavnom stovarištu za mesec decembar i ako nije bilo privlačenja drvnih sortimenata

Nije urađen popis reporomaterijala (sadnica po rasadnicima)

Nisu urađeni detaljni popisi magacina rezervnih delova i opreme Nije izvršen popis oduzetog drveta u prometu

Izvršeno je takozvano probijanje ugovora za seču i privlačenje na terenu, a prilikom knjiženja nije iskazano. To se desilo u Šumskoj upravi Majdanpek, GJ Todorova Reka i Šumskoj upravi Kučevo i to u GJ Brodica, GJ Železnik GJ Pek, Gložana Komša.

Prilikom izrade završnog finansijskog izveštaja za mesec decembar za proizvodnju i gajenje šuma dati su netačni podaci (Nedostaju knjige primki za seče koje su rađene u GJ Pek, Gložana i Komša, mesto zvano Markova Krčma, i netačne su površine gde su izvođeni radovi na gajenju šuma - Da bi se uvećala dobit umanjena je količina stvarnih propalih zaliha drvnih sortimenata u šumi. Ukupne propale zalihe su oko 40.000 m3 Trenutno se vrši klasiranje 40.000m 3 propalih trupaca iz viših klasa u niže kako bi se stvorili uslovi za prodaju povlašćenim proizvođačima peleta za koje se i nameštaju količine, ostavljajući da trupci propadaju. Najveća količina propalih trupaca je u ŠU Žagubica, GJ Beljanica, u odeljenjima 103, 104, 105 i 106 i ŠU Kučevo GJ Pek, Gložana i Komša, mesto zvano Markova Krčma u odeljenjima 82, 83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 i 100. Proveriti u završnom računu za 2017. godinu kako je prikazana dobit van proizvodnje prodajom zemljišta od 170.000.000 dinara.

Takođe treba obratiti pažnju na javne nabavke pogotovu oko izgradnje šumskih puteva gde država ulaže ogromna finansijska sredstva jer je tenderska dokumentacija oko izgradnje tih puteva nameštena. Dokaz je u ŠU Žagubica, GJ Beljanica napravljena trasa puta Tikvice Rečke a umesto puta napravljena je šumska vlaka a isplaćeno je u celosti kao da je izgrađen put, zbog toga propalo je više od 4.000m3 trupaca u šumi.

U ŠU Požarevac u rasadniku Ostrovo zapaljeno je i uništeno ove godine na 1. 000 sadnica topole jer su izvađene iz zemlje i nisu posađene zbog nepripremljenog terena za sadnju. Potrebna je hitna revizija završnog računa za 2017. godinu. Direktor Nenad Živković je zajedno sa tehničarom Darkom Mikuljevićem zaposlenim u ŠU Kučevo kupio je kamione za prevoz trupaca i preko preduzeća Mikuljevićeve supruge, Mikuljević MDM iz Ravništa prevozi trupce i višemetarsko ogrevno drvo iz ŠU Kučevo oko 85% a uslov da neko preduzeće dobije drvnu masu je da sklopi ugovor o prevozu robe sa preduzećem Mikuljević MDM. EKO Pelet iz Petrovca na Mlavi na ovaj način dobilo 20.000 m3 drvne mase koju prevozi transportno preduzeće Makuljević MDM. Direktor Nenad Živković sa svojom saradnicom Tatjanom Ivanović uglavnom vikende i godišnje odmore provode o trošku sponzora preduzeća za koje oni čine poslovne usluge stavljajući ih u povoljniji položaj u odnosu na druge, posećuju utakmice gde obavezno borave u svečanoj loži, idu na organizovana putovanja po inostranstvu.

Molimo Vas da hitno reagujete jer ako Nenad Živković nastavi ovim tempom pljačke od ŠG Severni Kučaj neće biti ništa. Sumnjamo da Nenad Živković ima pomagače kako među poslovnim partnerima tako i u policiji, sudstvu i možda Direkciji Srbijašuma Beograd.

Grupa inženjera i tehničara JP Srbijašume

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane