https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Belo roblje u Vučićevoj strahovladi

Vampir sa Drine

Priča o sudbini bračnog para Simić koji više od 35 godina predano rade u firmi koja je danas privatizovana, pokazuje da nasilje Vučićeve mafije postaje neizdržljivo i nekažnjeno.

M. Hadžić

Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinskog materijala Ravnaja iz Malog Zvornika, uz hidroelektranu, obezbeđuju posao za one koji su ostali u ovoj siromašnoj varoši na desnoj obali Drine. Sa leve i desne obale Drine uzdižu se brda, kao isukani noževi. Život u ovim krajevima je težak i surov.

U Ravnaji se proizvodi više vrsta kamena i veći broj proizvoda od kreča. Bilo je to nekada snažno preduzeće.

Danas ovim akcionarskim društvom rukovodi direktor Aleksandar Savanović, bahat i ohol čovek, koji je surovo opljačkao Ravnaju. On je značajan čovek u ovoj opštini, sve drži u šaci. I policiju i opštinsku vlast, koju čine naprednjaci, koji su se često presvlačili u razne stranačke odore. Sudbina bračnog para Simić, iz sela Crnča, opština Ljubovija, pokazuje koliko su radnici izloženi nasilju poslodavaca, svedeni na nivo roblja.

Milenko Simić je građevinski tehničar, a u Ravnaji je zaposlen od 1982. godine. Bio je cenjen, vredan i marljiv radnik, koga su svi poštovali. Ali, kada je Ravnaja prestala da bude društveno preduzeće, počele su nevolje. Direktor Savanović je čovek dugih prstiju, preduzeće koje proizvodi strateške proizvode koji lako nalaze kupca, doveo je do prosjačkog štapa. Opljačkao ga je.

Zaposleni godinama primaju plate koj su niže od minimalne zarade.

Kada se više nije moglo, zaposleni su se organizovali i za predsednika sindikalne organizacije Ravnaje izabrali su Milenka Simčića, koji u ovom preduzeću radi 36 godina. Direktor Savanović, koji jedinom ulicom u Malom Zvorniku ide kao paša, ne voli da mu se drugi mešaju u kasu. Tako je predsednik sindikata, kao jedan od najstarijih radnika u ovoj firmi, koji je radio na najznačajnijim poslovima, održavajući proizvodne procese, prebačen za pomoćnog radnika. U ovoj firmi zaposlena je i Milenkova supruga Danka, koja u preduzeću radi od 1983. godine. Ona je radila kao laborant, na kontroli kvaliteta proizvoda. Takvo iskustvo se svuda ceni i poštuje, ali ne i kod Savanovića.

Da bi ućutkao predsednika sindikata, Savanović Simićevu suprugu, koja i onako ima težih zdravstvenih problema, premešta za čistačicu, sa mesta laboranta, mada ima višu školu. Potom je iznajmljuje drugom poslodavcu, na određeno vreme, za manju platu!

Dana 8. septembra prošle godine direktor Savanović privremeno udaljuje sa rada njenog supruga Milenka.

"...Dana 7. septembra 2017. godine oko 13,45 časova zaposlena Simić Danka je bila na razgovoru kod direktora Aleksandra Savanovića zbog neslaganja sa načinom obračuna zarade. Tokom sastanka zaposlena Simić Danka se potresla i uzrujala se zbog problema sa zdravljem, javila dežurnom lekaru u Domu zdravlja Mali Zvornik, u kojoj joj je ukazana hitna medicinska pomoć.

Nakon toga suprug Simić Danke, zaposleni Simić Milenko je oko 14,35 časova telefonom pozvao direktora Aleksandra Savanovića, obrativši mu se rečima: "...Šta to radite sa mojom ženom, završila je na infuziji, treba da se šlogira, Vi vršite mobing nad mojom ženom''.

Policijski službenik PS Mali Zvornik Novica Resimić uzima izjave od bračnog para Simić u ''vezi službenog razgovora sa direktorom AD Ravnaja''. Lokalne paše su štićene od državnih organa kao beli medvedi. Zbog ove rečenice Savanović otkazuje ugovor o radu sa Simićem, zbog ''teže povrede radne dužnosti''. Potom Simić podnosi tužbu Osnovnom sudu u Loznici, pokreće radni spor, a njegovu molbu za odlaganjem od izvršenja rešenja o prestanku rada glatko odbija inspektor rada odeljenje u Loznici Ivanka Sekulić, koja smatra da je duševni bole direktora Savanovića dovoljan za otkaz radniku koji je 36 godina stvarao ovu firmu!

Međutim, 8. februara ove godine Simić dobija rešenje Ministarstva za rad i socijalna pitanja koje je doneo direktor Inspektorata rada, kojim je poništeno rešenje inspektorke Ivanke Sekulić i odloženo je izvršenje odluke o prestanku rada. Milenko Simić je vraćen na posao. Ali...Savanović ne miruje. On 8. juna donosi rešenje kojim Danki Simić, posle 35 godina, prestaje radni odnos u Ravnaji, kao tehnološkom višku!

Milenko Simić je, nakon što je vraćen na posao po rešenju Inspektorata rada Ministarstva za rad i socijalna pitanja, opet dobio otkaz! Budući da je njemu već otkazan ugovor o radu, da se po drugi put ne može otkazati taj ugovor, Inspektorat za rad je naložio Simićevo vraćanje na posao. Može li se u Vučićevoj Srbiji, u kojoj ona sva usta vređa radnike, stati na rep samovolji Aleksandra Savanovića. Sava Savanović je sisao krv tajno i noću, a Savanović, iz Malog Zvornika, sisa krv radnicima usred belog dana.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane