https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Druga strana

Okružen ulizicama, izgubio kontakt s realnošću, uvek željan pažnje...

Psiholog CIA napravio Vučićev profil ličnosti

Direktor programa za političku psihologiju Univerziteta "Džordž Vašington", Džerald Post, punih dvadeset godina radio je u Centralnoj obaveštajnoj službi (CIA), gde je osnovao specijalizovanu službu za izradu psiholoških profila svetskih lidera za potrebe američke vlade. Magazin Tabloid preneo je ovaj deo analize Džeralda Posta u celini, a koji se odnosi na srpskog dikatora Aleksandra Vučića, u broj 392. Zbog akltuelnih događaja, preštampavamo tekst, da podsetimo čitaoce Neverne Tome, ko je čovek koji nam uništava državu i živote

Džerald Post

Značajan aspekt ovog tipa ličnosti na vlasti predstavlja način na koji pokušava da ulogom vođe zadovolji svoje psihološke potrebe. Primarni cilj je da stekne priznanje, popularnost i slavu. Ta težnja za priznanjem proizilazi iz njihove izuzetne egocentričnosti, snažne ambicije i grandioznih fantazija. Pokretački poriv koji leži u pozadini ove potrage je, međutim, unutrašnja praznina i nesigurnost u pogledu sopstvenog identiteta. Neki autori pišu i o "kompleksu Nobelove nagrade" kao potrazi za priznanjem.

Međuljudski odnosi redovno su poremećeni, i to na karakterističan način. Prisutna je sklonost ka iskorišćavanju drugih, uz zanemarivanje njihovih potreba i osećanja. Okružuju se obožavaocima, od kojih očekuju neprestano divljenje i laskanje.

To, međutim, nije uzajamno koristan odnos, a verni sledbenik može da bude bezobzirno odbačen kad više nije od koristi. Ovaj nagli pad u nemilost često ume da zapanji i zbuni odbačenu osobu koja je pogrešno verovala da je njen junak visoko ceni. On je, međutim, zaista ceni samo to što mu obezbeđuje psihološku "hranu", stalni priliv laskanja i divljenja... Za njega je, međutim, karakteristično da teško može dugo da održi lojalne odnose.

Potreba za dodvoravanjem uslovljava osetljivost na najmanju uvredu i kritiku. Ranjiv je, lako ga je povrediti i on preduzima složene manevre kako bi izbegao da bude povređen. On može da stavi masku hladne ravnodušnosti i da se obavije takozvanim "staklenim balonom". Poput Malog Princa, veruje da vodi slavan ali usamljenički život, opkoljen neprobojnom ali providnom zaštitom. Pošto je tako ranjiv na psihološko povređivanje, on ne može sebi da priušti da prizna neznanje. Ukoliko želi da sačuva sliku o sebi kao o nekome ko je savršen i briljantan, niko ne može da mu prenese novo znanje i nijedan aspekt njegovog poimanja stvari ne može da bude pogrešan.

Ovaj tip osoba na vlasti ima posebne psihološke prednosti u smislu očuvanja grandiozne slike o samom sebi.

On, zapravo, može da restrukturiše svoju stvarnost na taj način što će da obezvredi ili čak eliminiše one koji prete njegovom krhkom samopoštovanju. To dovodi do toga da se vođa okružuje ulizicama koje osećaju potrebu svog lidera za nekritičkim dodvoravanjem i povlađivanjem, dok svi oni savetnici koji su se usuđivali da ga kritikuju ili mu donose neprijatne vesti naglo odlaze.

Na taj način, vođa može da bude u kontaktu s realnošću u psihološkom smislu, ali pošto se okružio zabrinutim ulizicama, moguće je da je potpuno izgubio kontakt s političkom stvarnošću. Vešti savetnik će u takvim okolnostima naučiti da pruža preporuke vođi na taj način što će naglašavati da su sve to zapravo njegove sugestije. "Slažem se s vašom sugestijom da..."

Ovaj tip osoba u suštini ima savest, ali je to veoma rastegljiva savest. On iskreno veruje da se rukovodi visokim principima, ali može brzo da promeni stavove i obaveze zato što su se "okolnosti promenile". Iskrena indignacija s kojom iznosi sud o moralnom neuspehu drugih često je u oštroj suprotnosti s njegovim sebičnim ponašanjem.

Iako je to licemerno za nekoga sa strane, on je stvorio sliku o sebi kao o principijelnoj i skrupuloznoj osobi koja je bila prisiljena da promeni stav zbog promenjenih okolnosti. On uspeva da prenese iskrenost svojih uverenja drugima tako da će osoba koja nije upoznata sa situacijom u potpunosti biti ubeđena u njegovu iskrenost; i zaista, u tom trenutku on jeste iskren.

Teško ga je dovesti u vezu s bilo kojim konstantnim uverenjima o svetu, protivniku itd. zbog toga što se ta uverenja menjaju. Povrh toga, više od bilo kojih drugih tipova ličnosti sve što ova ličnost kaže „sračunato je na efekat".

Za njega reči ne odražavaju duboko ukorenjena uverenja. One mu služe samo da bi se ojačale njegove lične pozicije i steklo divljenje i podrška. Jedino ključno i čvrsto uverenje jeste uverenje da se on nalazi u središtu svega. Ono što je dobro za njega, dobro je i za njegovu zemlju. U suštini, takav pojedinac počinje da veruje da nacionalni interes i nacionalna bezbednost zavise od njegovog ponovnog izbora i imenovanja na funkciju.

Sklonost da bude u središtu svega ima zanimljive implikacije za njegovo viđenje protivnika. Možda je još značajnije to što je on sklon da znatno preuveličava uticaj koji može da ima na unutrašnje ili spoljašnje ponašanje drugih zemalja. Ove osobine stvaraju izvesne ozbiljne probleme u rešavanju problema ili obradi informacija. Za njega problemi nisu, recimo, kakve pretnje ugrožavaju zemlju u ovom trenutku i šta može da se uradi kako bi se na te pretnje odgovorilo, već „kako ja mogu da iskoristim ovu situaciju da bih sačuvao ili povećao vlastiti ugled". Potraga za informacijama sprovodi se na veoma javan način kako bi se vođa prikazao „u najboljem svetlu".

Generalno govoreći, ovaj tip ličnosti će se opredeliti za stil upravljanja u kome se on nalazi u centru, a istovremeno se stavlja veliki naglasak na „timski rad" i na veliku grupu saradnika koji ga podržavaju.

Zbog osetljivosti na uvredu i zbog slabosti njegovog samopoštovanja, postoji snažan pritisak da se izbegava neslaganje da bi se udovoljilo potrebi takve osobe za ohrabrivanjem i da bi se sprečilo da bude prikazana u lošem svetlu. Štaviše, zbog njegove potrebe da bude sveprisutan, da sve zna, veoma mu je teško da izloži novu informaciju.

To bi značilo da je on neznalica, a to je neprihvatljivo. Često na suptilan način uspeva da zavadi jednog savetnika protiv drugog da bi obezbedio svoj položaj gazde.

Osoba je zaokupljena fantazijama koje imaju nerealne ciljeve. Ti ciljevi mogu da podrazumevaju sticanje neograničene moći, bogatstva, inteligencije, lepote ili slave. Ovakve fantazije često zamenjuju realno delovanje radi postizanja uspeha. Ali čak i kad se ciljevi postignu, to često nije dovoljno jer postoji kompulzivna sklonost ka ambicijama koje je nemoguće zadovoljiti.

...Traži stalnu pažnju i divljenje i ova težnja je neutoljiva, tako da postoji stalna potreba za uveravanjem da je sve u redu, stalna zabrinutost koliko mu dobro ide, šta drugi misle o njemu i preterane reakcije na kritiku ili poraz koje mogu dovesti do osećanja besa, niže vrednosti, stida, poniženja i praznine.

Ove osobe nisu u stanju da saosećaju s drugima. Druge, zapravo, vide kao sopstvene produžetke, koji su tu samo da bi im pružili divljenje ili zadovoljstvo, tako da osoba koja se više ne doživljava kao psihološki korisna može naglo da bude odbačena. U međuljudskim odnosima često je prisutno iskorišćavanje drugih. Ove osobe koje umeju da budu izuzetno šarmantne često se opisuju kao „ajkule".

Od drugih očekuje poseban tretman, da drugi rade šta one hoće i naljutiće se ako ne ispunjavaju njihove nerazumne zahteve. Po pravilu, ignoriše tuđa prava i potrebe, te stoga uglavnom nije u stanju da dugo održe lojalne odnose.

Slika sujetne veličine koju prikazuje, obično prikriva osećaj niže vrednosti, što objašnjava stalnu potragu ličnosti za slavom i popularnošću. Prisutna je velika glad za potvrđivanjem i sklonost da se realno tumačenje stvarnosti menja ukoliko je samopoštovanje ugroženo. Spoljna slika nepokolebljive moralnosti prikriva podmitljivu savest.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane