Natrag

Propadanje

Pitanje decenije: šta će Srbija da radi sa sto najvećih privrednih gubitnika

Platićemo i svoje i tuđe

U prošloj, 2017. godini, sa gubitkom je poslovala skoro četvrtina svih privrednih društava u Srbiji. U pitanju je čak 26.592 privredna društva koja su dostavila godišnje obračune, uz ukupno iskazan gubitak u iznosu od milijardu i 940 miliona evra, dok su kumulirani gubici na kraju prošle godine dostigli 44,1 milijardu evra, a ukupan sopstveni kapital na kraju te godine iznosio je samo 45,5 milijardi evra. A, gubitnici su svi: i domaće i strane kompanije i preduzeća, svih vrsta delatnosti. U ovaj gubitnički vrtlog, ubacio ih je Vučićev režim zajedno sa grupom poslovnih banaka, koje su se kreditima stavile na raspolaganje čak i onim privrednim subjektima za koje se znalo da ih nemaju odakle vratiti. Do ove zapanjujuće činjenice došao je ekspert Magazina Tabloid, ugledni ekonomski stručnjak, Miodrag K. Skulić, u najnovijem istraživanju poslovanja privrednih subjekata sa neto gubitkom.

Miodrag K. Skulić

Gubici u privredi Republike Srbije predstavljaju jedan od najvećih problema za stabilizaciju privrede i povećanje sopstvenog kapitala privrednih društava i njegovog učešća u finansiranju ukupne vrednosti poslovne imovine. Polazeći od činjenice da je u 2017. godini ukupna vrednost poslovne imovine svih privrednih društava, koja su APR-u dostavila godišnje obračune, iznosila 119,8 milijardi evra, u čemu je učešće stalne imovine 59,85 odsto, a obrtne imovine 40,15 odsto, i da se ona na kraju te godine finansirala sopstvenim kapitalom sa samo 38 odsto, što je nedovoljan nivo i za finansiranje stalne imovine.

Da bi sopstvenim kapitalom naša privreda finansirala ukupnu vrednost stalne imovine nedostaje joj 26,2 milijarde evra, ili polovina sopstvenog kapitala. Taj iznos i ukupnu vrednost obrtne imovine u iznosu od 48,1 milijardu evra privreda finansira iz tuđih izvora. Dakle, iz tuđih izvora privreda finansira 74,3 milijarde evra, pa da nije u poslednje dve godine došlo do znatnog pada kamatnih stopa, privreda bi bila u totalnoj nelikvidnosti.

Javno preduzeće Srbijagas, N. Sad, prednjači u visini kumuliranih gubitaka, ali u 2017. godini ovo javno državno preduzeće nije iskazalo gubitak, pa se ne nalazi na listi sto najvećih gubitnika u 2017. godini. Ali zato, ono prednjači na listi kumuliranih gubitaka i na kraju decembra 2017. godine kumulirani gubitak u ovom javnom preduzeću je dostigao iznos od 128,5 milijardi dinara, odnosno milijardu i 85 miliona evra, što ga ostavlja na prvo mesto privrednih društava u Srbiji, po visini kumuliranih gubitaka.

Najveći doprinos poslovanja sa minimalnim dobitkom JP Srbijagas imalo je smanjenje finansijskih rashoda, usled opšteg pada kamatnih stopa, na svetskom i domaćem tržištu. Garant za pretežan deo obaveza JP Srbijagas je država Srbija.

Na drugom mestu po visini kumuliranih gubitaka je JP Elektroprivreda Srbije, sa 122,1 milijardom dinara, odnosno nešto više od milijardu evra.

Treće mesto pripada novoorganizovanom akcionarskom društvu Infrastruktura železnica Srbije, sa kumuliranim gubitkom, uključivo u to i preneti gubitak iz jedinstvenog preduzeća Železnice Srbije, što ukupno čini 86,8 milijardi dinara, ili više od 730 miliona evra. Na četvrtom mestu po kumuliranim gubicima je VIP Mobile, doo sa ukupnim iznosom gubitaka 65,7 milijardi dinara, ili 554 miliona evra. U ovom konkretnom slučaju gubitak nije pokrivan odlukama osnivača, već je iz meseca u mesec uvećavan kapital novim ulozima prispelim iz inostranstva od matičnog društva. Prema tome, ovaj gubitak, u neku ruku, može se smatrati, osvajanjem tržišta mobilne telefonije i borbom za dostojno treće mesto na srpskom tržištu odmah posle norveškog, sada češkog Telenora i naše domaće firme Telekom.

Peto mesto na rang listi najvećih gubitnika sa kumuliranim gubicima zauzima Železara, doo, Smederevo, koja je posle prodaje imovine, ostala sa kumuliranim gubicima 65,2 milijarde dinara, odnosno nešto više od 550 miliona evra. Pi našem mišljenju ovaj privredni subjekt je nadležni privredni sud odavno trebao uvesti u stečajni, odnosno likvidacioni postupak, jer ovo privredno društvo nema imovinu, nema neki značajni obim prihoda, nema delatnost, a broj zaposlenih sveden je na minimum.

Pad kamatnih stopa, i po tom osnovu, značajno smanjenje rashoda u poslednje dve godine, u veoma visokom procentu, doprinelo je iskazivanju pozitivnog reultata ukupne privrede. Evo tog pregleda u milijardama evra:

Posmatrajući 2014. godinu I neto finansijski rashod ukupne privrede od 2,26 milijardi evra i 2017. godinu kada je ukupna privreda zabeležila prihod od 340 miliona evra po osnovu finansijskog podbilansa, jasno je zašto je u toj godini ostvaren neto pozitivan rezultat od, čak, tri milijarde i 390 miliona evra, jer samo po osnovu finansijskog podbilansa u njemu je doprinos od čak 1,4 milijarde dinara.

Zašto je kumuliran gubitak na 44,1 milijardu evra, a kumulirana neraspoređena dobit na samo 23,4 milijarde evra?

Privredna društva, u velikom broju, po pravilu, u prvom polugođu naredne godine vrše raspodelu neto dobiti ostvarene u prethodnoj godini, te se neraspoređena dobit ne uvećava iz godine u godinu, dok se gubutak kumulira sve do zaključenja stečajnog postupka. Evo tog obračuna prikazanog u milijardama evra:

* dobitak na kraju 2013. godine iznosio je 15,4 milijarde evra

* ako se dodaju ostvareni dobici u naredne četiri godine od 17,25 milijrdi evra

* ukupna neto dobit na kraju 2017 mogla je dostići 32,65 milijardi evra,

* a ona je na kraju te godine bez raspodele u 2017 godini u bilansu stanja iznosila 23,40 milijardi evra, prema tome raspodeljeno je neto dobiti iz 2013-2016 devet milijardi i 250 miliona evra.

Na drugoj strani kumuliranje neto gubitka iz godine u godinu raste, a stečajni postupci traju veoma dugo, pa se iz ukupnog bilansa privrede isključuje gubitak, tek kada se zaključi stečajni postupak i kad se privredno društvo iz stečaja briše iz Registra APR-a, kao privredni subjekat. Evo istog obračuna za kumulirani gubitak u milijardama evra:

* gubitak na kraju 2013. godine iznosio je 35,3 milijarde evra

* ako se dodaju iskazani gubici za četiri godine u iznosu od 11,60 milijardi evra

* ukupan neto gubitak na kraju 2017. godine u bilansu stanja mogla je dostići 46,9 milijardi evra

* a ona je na kraju te godine u bilansu stanja iznosila 44,1 milijardu evra, prema tome smanjena je samo za 2,8 milijardi evra, koliko je bila u privrednim društvima sa zaključenim stečajnim postupcima i koliko je u manjem broju društava pokrivena novim povećanjem kapitala.

Prema tome, u ovih četiri godine, za 2013 do 2016, raspodeljena je neto dobit u iznosu 9,25 milijardi evra, a nestali su gubici u privrednim društvima u kojima je okončan stečajni postupak, ili je, pak, pokriven gubitak, za samo 2,8 milijardi evra. I iz tih razloga je došlo do velikog rasta kumuliranih gubitaka, pa su oni, sasvim razumljivo, narasli na, čak, 44,1 milijardu evra. Od tog iznosa gubici do visine kapitala su 31,1 milijardu evra, a gubici iznad visine kapitala 13 milijardi evra.

Pet grupa privrednih društava sa liste sto najvećih gubitnika u 2017. godini

Da bi smo bolje prikazali sto najvećih privrednih društava koja su u 2017. godini iskazala gubitke u poslovanju, izvršili smo podelu u pet grupa privrednih društava:

* prva grupa, društva u stečaju, njih 30, stim što su u 2018. godini otišla u stečaj još njih dva

* druga grupa, javna preduzeća, njih tri i državni Akcijski fond

* treću grupu, čine, 16 uglavnom bivših društvenih preduzeća,

* četvrta grupa su privredna društva čiji su vlasnici naši građani i inostrana lica, njih 46 i

* petu grupu čine ogranci inostranih kompanija, njih četiri

Trideset preduzeća u stečaju sa liste sto najvećih gubitnika

U ovim privrednim društvima skoro da nema nijednog zaposlenog, izuzev u Rudniku Lece 397, Robnim kućama 46 i ZZ Pecka 34, dok su dva zaposlena u Holding Kompaniji Interspeed, a po jedan u IKO Food, doo, MB Konsalting i Zvezda, AD, Zemun. U prvom polugodištu 2018. Godine u stečaj su ušla još dva privredna društva: Alpine, doo, Beograd i SEMP - Sistem elektro mašinskih postrojenja iz Jagodine. U narednom pregledu prikazaćemo osnovne pokazatelje ovih 30 preduzeća u stečaju (u milionima dinara):

Ovih 30 društava u stečaju u 2017. godini iskazali su gubitak u poslovanju 58,7 milijardi dinara, što iznosi 496 miliona evra, ili više od 16 miliona evra po jednom društvu. U toj godini ova društva ostvarila su prihod od samo 5,1 milijardu dinara, što je manje od deset odsto iskazanog gubitka u to godini. Ukupna vrednost imovine ovih društava je 64,7 milijardi dinara, ili 547 miliona evra, dok je na kraju 2017. godine kumulirani gubitak u ovih 30 društava u stečaju dostigao čak 350,5 milijardi dinara, što u evrima iznosi dve milijarde i 959 miliona evra.

Tri javna preduzeća i državni Akcijski fond sa liste sto najvećih gubitnika u 2017. godini

U tri javna preduzeća: Putevi Srbije, Resavica i Elektrokosmet-Priština, sa privremenim sedištem u Beogradu, imaju ukupno 6.202 zaposlena i u 2017. godini iskazali su ukupan gubitak 10,9 milijardi dinara, što po srednjem kursu predstavlja 92 miliona evra. Ukupan prihod ova tri javna preduzeća je 295 miliona evra. Kapital ima samo JP Putevi Srbije u iznosu od 388,2 milijarde dinara, ili 3,3 milijarde evra, dok ostala dva javna preduzeća nemaju ni dinara sopstvenog kapitala. Kumulirani gubici u ova tri javna preduzeća su dostigli više od 95 milijardi dinara, ili 803 miliona evra.

Preduzeće za puteve Srbije

Na rang listi sto najvećih gubitnika je na rednom broju dva. Sa 1.595 zaposlenih u 2017. godini JP Putevi Srbije iskazali su gubitak veći od osam milijardi dinara, što čini 68 miliona evra, a to predstavlja trećinu ostvarenog prihoda u toj godini. Ukupno kumulirani gubici dostigli su iznos od skoro 54 milijarde dinara, što predstavlja 456 miliona evra. Obzirom da je ukupan preostali kapital na kraju decembra te godine iznosio 388,3 milijarde dinara, ili 3,3 milijarde evra, ukupan kumulirani gubitak umanjio je sopstveni kapital ovog javnog preduzeća za više od 12 odsto.

JP REU Resavica

Na rang listi sto najvećih gubitnika u 2017. godini je 20, sa 2,2 milijarde dinara iskazanog gubitka u toj godini, što iznosi 18,7 miliona evra, ali su u ovom javnom državnom preduzeću ukupni kumulirani gubici dostigli 30,74 milijarde dinara, ili 259 miliona evra, što je ovo javno preduzeće ostavilo bez dinara sopstvenog kapitala, pa je deo gubitka koji prelazi iznos kapitala dostigao 8,5 milijardi dinara, ili 72 miliona evra. Imajući u vidu da je ukupan godišnji prihod u toj godini ostvaren 6,6 milijardi dinara, ili 56 miliona evra, kumulirani gubici nikako se ne mogu sanirati bez velike pomoći države, koja u krajnjem mora nadoknaditi više od 200 miliona evra, da bi ovo javno preduzeće moglo uopšte da funkcioniše.

JP Elektrokosmet, Priština

Ovo javno preduzeće je ba rang listi sto najvećih gubitnika u 2017. godini 68, sa iskazanim gubitkom u toj godini u iznosu od 636 milion dinara, ili 5,4 miliona evra. U ovom javnom društvu na evidenciji zaposlenih ima 591 lice. Društvo je ostalo bez dinara sopstvenog kapitala, dok je ukupan kumulirani gubitak na kraju decembra 2017. godine dostigao 10,4 milijarde dinara, ili 88 miliona evra.

Državni Akcijski fond

Na rang listi sto najvećih gubitnika 2017. godine ovaj Akcijski fond je 43, bez ijednog zaposlenog, jer je pre nekoliko godina ovaj fond pripojen Agenciji za privatizaciju, a ova ukinuta i pripojena Ministarstvu privrede, ali je Akcijski fond, AD, kao pravno lice ostao u Centralnom registru hartija od vrednosti, sa 195 miliona evra vrednosti poslovne imovine, koju čini novčani kapital, ali u 2017. godini Akcijski fond nije imao nikakvog prihoda, pa je iskazao gubitak u iznosu 115 miliona dinara, ili skoro milion evra.

Šesnaest bivših društvenih preduzeća i sadašnjih preduzeća u državnom vlasništvu

* 26/ Infrastruktura železnice sa 7.787 zaposlenih i gubitkom u iznosu od 156 miliona din.

* 67/ Srbija voz sa 2.425 zaposlenih i gubitkom u iznosu od 638 miliona

* 71/ GSP, Beograd sa 5.614 zaposlenih i gubitkom u iznosu od 620 miliona dinara

* 03/ Simpo, AD, Vranje, sa 1.709 zaposlenih i gubitkom u iznosu od sedam milijardi din.

* 06/ HIP Azotara, doo, Pančevo sa 875 zaposlenih i skoro punih pet milijardi evra gubitka

* 21/ RIO Sava, doo, sa 22 zaposlena i gubitkom u iznosu od 2,13 milijardi dinara

* 24/ PKB Korporacija, sa 1.736 zaposlenih i 2,m1 milijardu dinara gubitka

* 31/ Železara Smederevo, sa 18 zaposlenih i 1,56 mlijardi dinara gubitka

* 41/ SFS, ad, Paraćin, sa 767 zaposlenih i gubitkom od 1,2 milijarde dinara

* 42/ Beograd na vodi, sa 63 zaposlena i 1,18 milijardi dinara gubitka

* 45/ Vojvodinaput - Bačka put, N. Sad sa 160 zaposlenih i 1,03 milijarde din. gubitka

* 60/ PIM, AD, Beograd, sa 190 zaposlenih i 723 miliona dinara gubitka

* 61/ Energetika, Kragujevac, sa 469 zaposlenih i 695 miliona dinara gubitka

* 74/ Politika, AD, Beograd, sa 249 zaposlenih i 593 miliona dinara gubitka

* 76/ MKS, AD, Kikinda, sa 536 zaposlenih i 586 miliona dinara gubitka

* 85/ Zastava oružje, AD, sa 2.422 zaposlena i gubitkom od 478 miliona dinara.

Četvrti na rang listi sto najvećih gubitnika u 2017. godini je Mercator S, doo, N. Sad, sa 8,346 zaposlenih i iskazanim gubitkom u toj godini 6,8 milijardi dinara, zatim na 11 mestu trgovački lanac LIDL Srbija sa 338 zaposlenih i gubitkom u iznosu od 3,3 milijarde dinara, na 38 mestu rang liste je IKEA Serbia, sa 187 zaposlenih i kao novootvoren trgovački lanac u prvoj godini poslovanja iskazao je gubitak 1,3 milijarde dinara, dok je na 78 mestu rang liste IDEA, doo, Beograd sa samo 30 zaposlenih, obzirom da je nekoliko stotina radnika preuzeo Mercator S, paje iskazani gubitak u toj godini samo 573 miliona dinara.

* Victoria Group, AD, Beograd na 14 mestu rang liste, sa zavisnim društvima

* Sojaprotein, AD, Bečej, na 5/ mestu rang liste

* Victoria Logistic, doo na 25 mestu rang liste i

* Victoria Starch, doo na 65 mestu rang liste

Sojaprotein, AD, Bečej na petom je mestu ove rang liste sa 379 zaposlenih iskazanim gubitkom 6,5 milijardi dinara, koliko iznosi i ukupan kumulirani gubitak, pa je u 2017. godini došlo do iznenadnog iskazivanja gubitka, koji je ukupan sopstveni preostali kapital ovog privrednog društva sveo na samo 4,95 milijardi dinara. Taj gubitak iskazan je na ukupnom prihodu ostvarenom u 2017. godini u iznosu od 17,1 milijardu dinara i on učestvuje u ukupnom prihod sa 38 odsto, pa uzrok treba tražiti u posebnoj analizi. Vlasnik ovog akcionarskog društva je Victoria Group 50, 97%, Babović Milija (6,03%) , Mitrović Zoran (5,97%), samo društvo vlasnik je 7,40 odsto , dok je razlika u vlasništvu 6.996 malih akcionara.

Victoria Group, AD na 14 mestu je rang liste sa gubitkom od 2,5 milijardi dinara i 70 zaposlenih. Vlasnici ovog akcionarskog društva su: po 22,55 odsto Milja Babović i Zoran Mitrović, treći deo akcija u istom iznosu pripada samom ovom akcionarskom društvu, dok 21,36 odsto drži EBRD London, a 11 odsto Apsara Lmited. Interesantno je da je u 2017 godini na ukupnom prihodu od 1,2 milijarde dinara Victoria Froup iskazala dvostruko veći gubitak od 2,4 milijardi dinara.

Victoria Logistic, doo, društvo za skladištenje i saobraćajne poslove sa 248 zaposlenih iskazalo je gubitak u 2017. godini, na 25 mestu rang liste u iznosu od 2,08 milijardi dinara. Victoria Starch, doo, je na 65 mestu rang liste gubitnika, a sa 20 zaposlenih iskazan je gubitak u toj godini u iznosu od 663 miliona dinara.

Rakita Exploration, doo, Bor je sedmo na rang listi sa gubitkom u 2017 godinu u iznosu od 4,1 milijardu dinara, ima 119 zaposlenih, nema sopstvenih prihoda jer se bavi istraživanjem, a u vlasništvu je holandske firme Čukaru Peki. Društvo je kod nas registrovano 4 maja 2007. godine, a sa 31 uplatom dodatnog kapitala obezbeđuje sredstva za finansiranje istraživačkog rada u rudarstvu.

Štampa plus 2017, doo, Beograd, u vlasništvu je Beo Holdinga i na 13 mestu je rang liste gubitnika u 2017. godini sa iskazanim gubitkom u iznosu od 2,8 milijardi dinara. Društvo nema zaposlenih, a obavlja trgovinsku delatnost. Ukupan preostali kapital ovog privrednog društva je 3,8 milijardi dinara.

Farmaceutska kuća Ivančić i sinovi, doo, Beograd, zauzima 15 mesto na toj rang listi gubitnika sa iskazanim gubitkom 2,3 milijarde dinara. Ovo društvo za farmeceutsku proizvodnju lekova i medicinskih preparata kupila je kiparska firma Barfi Enterprises, a novi vlasnik je promenio naziv u IIS Farmaceutical. U konkretnom iskazani gubitak verovatno predstavlja "čišćenje" bilansa.

Livnica, AD, Kikinda, po visini gubitka na 17 mestu je rang liste sto najvećih gubitnika. Livnica ima 682 zaposlena i iskazala je u 2017 godini gubitak u visini od 2,27 milijardi dinara. Livnica je u vlasništvu slovenačke firme Cimos iz Kopra.

Ostali gubitnici: Property Development, doo, društvo za promet nekretninama sa jednim zaposlenim (22 sa liste), Star Šećer, doo Senta sa 14 zaposlenih obavlja trgovinu (23), Alpine, doo, sa tri zaposlena obavlja putogradnju (29), Fortuna Astrum LTD, doo društvo za stručne, naučne i inovativne poslove sa jednim zaposlenim (30), MEL TA Europe, doo, Barič, obavlja poslove livenja čelika, osnovana je od kiparske firme MEL TA Co, koji vlasnik je sa 12 uplata povećao kapital na 7,3 milijarde dinara, na 35 je rang listi gubitnika sa kumuliranim gubitkom u iznosu od 1,6 milijardi dinara, i gubitkom u 2017 godini u iznosu od 1,4 milijarde dinara. Na 37 mestu je društvo za pružanje stručnih usluga, YU Pint, doo, Beograd, bez zaposlenih, Genel, doo,Beograd obavlja poslove građevinarstva nema zaposlenih (40), M.D. Nini, doo, Niš sa 30 zaposlenih na 49 mestu je rang liste.

Star Imobiliare, doo, Beograd, nema zaposlenih, registrovala osnovnu delatnost građevinarstvo na 50 mestu je rang liste, WEBG, doo, Beograd sa deset zaposlenih registrovao osnovnu delatnost proizvodnja el. energije zauzima 51 mesto, OTP factoring, doo, N. Sad sa12 zaposlenih registrovan za finansijske usluge (53), KGL- Kolubara Građevinar, doo, Lazarevac u vlasništvu je 71,9 odstvo JP EPS i 28,1 odsto Republike Srbije, sa 566 zaposlenih u oblasti građevinarstva na 56 je mestu rang liste gubitnika u 2017. godini.

Dunav Grupa, doo, Beograd nema zaposlenih (59). KBM Asco, doo, Beograd, nema zaposlenih (62), Delta Investment, doo, Beograd, bez zaposlenih, društvo za stručne usluge (64), Nutchinton, doo, Ruma, proizvodi ostale proizvode od gume, ima 581 zaposlenog na 66 mestu je rang liste sa iskazanim gubitkom u 2017 godini u iznosu od 660 miliona dinara, uz preostali iznos sopstvenog kapitala od 1,2 milijarde dinara.

Mesopromet, doo, Beograd (69) sa deset zaposlenih iskazao je čist gubitak od 634 miliona dinara.

Nerma kapital, COOPER Standard Srbija,doo, Beograd (70) sa 466 zaposlenih iskazao gubitak 621 milion dinara, raspolaže ostatkom kapitala u vusini 1,9 milijardi dinara, Vibac Balcan, doo, Kočino Selo (72), sa 188 zaposlenih, iskazao gubitak 617 miliona dinara, a raspolaže ostatkom kapitala u visini 7,7 milijardi dinara, Sout Danube Metals, doo, Beograd (73) sa 11 zaposlenih i gubitkom 600 miliona dinara, društvo skoro ostalo bez kapitala, Molson Coors Ser, doo, Apatin (77), sa 19 zaposlenih u delatnosti finansija, iskazan gubitak 584 miliona dinara. Društvo ima preostali kapital21,7 milijardi dinara, Agrometod, doo, Pančevo (80), sa dva zaposlena iskazan gubitak 544 miliona dinara, Piramida Invest, AD, Ruma (81) sa pet zaposlenih u delatnosti poljoprivrede iskazan gubitak 520 miliona dinara, društvo ostalo sa kapitalom u visini 85 miliona dinara, BG Mibras, doo, Beograd (82), sa šest zaposlenih u delatnosti trgovine iskazan gubitak 502 miliona dinara, društvo ostalo bez sopstvenofg kapitala, SEMP, doo, Beograd (83) sa osam zaposlenih iskazan gubitak 481 milion dinara, društvo nema više sopstveni kapital, NCA Investment Group, doo, Beograd (87) sa šest zaposlenih, iskazan gubitak 451 milion dinara, društvo preostao kapital 3,5 milijardi dinara, Agrocrnja, doo, Srpska Crnja (88), sa 17 zaposlenih obavlja trgovinsku delatnost, a ima iskazan gubitak 449 miliona dinara, društvo ostalo bez sopstvenog kapitala, Hidrotehnka-Hidroenergetika, AD, Beograd (89) sa 316 zaposlenih, iskazan gubitak 445 miliona dinara, društvo ostalo bez sopstvenog kapitala, Torex Co, doo, Beograd (93 ima samo jednog zaposlenog, gubitak 427 miliona dinara, nema sopstveni kapital, Žitomlin, doo, Beograd (95) sa dva zaposlena i gubitkom 415 miliona dinara, društvu preostao sopstveni kapital 753 miliona dinara, NEPI Real Estate Project One, doo, Bgd (97) nema zaposlenih, nema sopstveni kapital, iskazan gubitak 414 miliona dinara, Euro Mall, doo, Bgd (98) nema zaposlenih, obavlja građevinsku delatnost, nema sopstveni kapital, iskazan gubitak 413 miliona dinara, GP Auto-Shop, doo, Čačak (99), nema zaposlenih, nema sopstveni kapital, iskazan gubitak 411 miliona dinara, kumulirani gubitak 4,6 milijardi dinara, Delta Real Estater, doo, Bgd (100) sa 59 zaposlenih u oblasti pružanja stručnih usluga, iskazan gubitak 409 miliona dinara, preostao sopstveni kapital 4,9 milijardi dinara.

Četiri ogranka inostranih firmi

Inostrane firme registrovale su u Srbiji svoje ogranke, čija je osnovna delatnost izgradnja koridora kroz Srbiju. To su: Aktor A.T.E., Beograd sa 350 zaposlenih i sa 3,5 milijardi dinara iskazanih gubitaka u 2017. godini i kumuliranim gubicima u iznosu od čaj 22,9 milijardi dinara, Azvi S.A, Novi Sad, 89 na listi sto najvećih gubitnika sa 39 zaposlenih i iskazanim gubitkom u 2017. godini u iznosu od 1,2 milijarde dinara, nešto više od 10 miliona evra, Terna S.A. sa 52 zaposlena i iskazanim gubitkom u istoj godini u iznosu od 822 miliona dinara i Subterra A.S. sa četiri zaposlena i iskazanim gubitkom z iznosu od 443 miliona dinara.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane