Natrag

Propadanje

Ekskluzivno: šta će sve biti finansirano novim Budžetom Republike Srbije za 2019. godinu

Kome je sve upala sekira u med

U toku je izrada predračuna Budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, što je bio i povod da istraživač Magazina Tabloid, Miodrag. K. Skulić, naš poznati ekonomski ekspert, analizira ambicije sadašnje Vlade sa 17 ministarstva i njihovih direktnih i indirektnih korisnika budžeta sa tri ministra bez portfelja, ali i megalomanske apetite raznih vladinih agencija, saveta, uprava, direkcija, kancelarija, fondova i drugih poznatih i manje poznatih korisnika državnog novca. Ekskluzivno, srpskoj javnosti je ovom, prilikom predstavljeno, šta se sve finansira iz republičkog, pokrajinskog, gradskih i opštinskih budžeta.

Miodrag K. Skulić

Građani Srbije uglavnom ne znaju šta plaćaju i koliko njihovog novca ide u budžet. To nije nova vest, ali je novo to, što je režim Aleksandra Vučića, takozvanom budžetskom politikom koju donosi uzak krug njegovih ljudi (i pod njegovom strogom, ličnom kontrolom), smislio da nagradi svoje stranačke i koalicione "skakavce", ali, istovremeno, da još više otme iz usta gladnih građana. Podsetimo, pretprošle i prošle godine, šest gradova u Srbiji dobilo je skoro dve milijarde evra čistog budžetskog novca. Na žalost, taj novac se na terenu ne vidi. A, gde i kako ga lokalne samouprave troše, kako se ponašaju režimske paše i subaše, nije teško zaključiti.

U ovom prikazu Vučićevog budžetskog "optimizma bez pokrića", prezentiraćemo najvažnije korisnike javnih sredstava, javnih sredstava, direktne i indirektne, bilo da se isplate vrše iz budžeta: Republike, Pokrajine Vojvodine, 29 upravnih okruga 26 gradova (Beograd, 17 u Centralnoj Srbiji i osam u AP Vojvodini),107 opština u Centralnoj Srbiji (17 grada Beograda, pet grada Niša, i po jedna gradska opština Požarevca, Vranja i Užica i 82 opštine izvan gradova), 37 opština u AP Vojvodina, pa i deo opština u AP Ksovo i Metohija.

U prikazu korisnika budžetskih sredstava iz republičkog budžeta pored Skupštine Srbije, Predsednik Republike, Vlade sa 17 ministarstva i njihovih direktnih i indirektnih korisnika budžeta i tri ministra bez portfelja, prikazaćemo koje sve agencije, saveti, uprave, direkcije, kancelarije, fondove i drugi organizacioni oblici se finansiraju iz tog budžeta.

Kada bi se prikazale i sve ustanove kulture, fizičke kulture, sportske profesionalne organizacije, diplomatska i konzularna predstavništva, nevladine organizacije i brojni drugi korisnici budžeta, posebno oni indirektni korisnici, čitaoci bi stekli pravu sliku da ovoliko veliku potrošnju poreski obveznici, bili oni građani ili privredni subjekti, ne mogu izdržati. Kada se prikažu korisnici pokrajinskog budžeta Vojvodine, korisnici gradskih i opštinskih budžeta, što donosimo u narednom broju, stećiće se potpuna slika o teretu koji stoji na leđima poreskih obveznika, bilo da oni to plaćaju preko poreza na dodatu vrednost, akciza, poreza na imovinu, taksi, ili, pak iz i na lična primanja. Zato ukazujemo da bez rasterećivanja glomazne organizacije budžetskih korisnika i privatizacije javnih preduzeća, ne samo dela republičkih, već i dela gradskih i opštinskih, nema nam boljitka.

Kad je donošen budžet za 2018. godinu, Vlada Srbije je kašnjenje pravdala "monitoringom" MMF-a. Treba očekivati isto kad se bude definitivno donosio Budžet za 2019. godinu, pa možda čak i onu istu frazu koja je prethodne godine upotrebljena, a koja glasi: "...U odnosu na realizaciju u tekućoj godini, investicije će u sledećoj godini po prvi put biti trideset odsto veće i iznosiće više od 180 milijardi dinara na nivou opšte države, odnosno 128 milijardi dinara na nivou republike, navodi se u saopštenju ministarstva. Prioritet ostaje dalje unapređenje poreskog sistema koji stimulativno deluje na privrednu aktivnost i zapošljavanje i istovremeno obezbeđuje veću efikasnost naplate poreza i smanjenje sive ekonomije. Fokus će biti i na jačanju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, otklanjanju prepreka privrednom rastu i podizanju konkurentnosti sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi, nastavku reformi javnih preduzeća, kao i podizanju ukupne efikasnosti javnog sektora.

Ne treba zaboraviti da je na istoj sednici, Vlada Srbije usvojila je i Fiskalnu strategiju za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. Navodno je ta strategija predstavljala okvir za izradu Predloga zakona o budžetu za 2018. godinu. A, kakva će "strategija" biti za 2019. godinu ako znamo da se broj korisnika još više uvećao u odnosu na period od proteklih godinu dana?

17 vladinih agencija

* Bezbednosno-informativna agencija

* Agencija za borbu protiv korupcije

* Agencija za privredne registre

* Agencija za restituciju

* Agencija za osiguranje depozita

* Razvojna agencija Srbije

* Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

* Agencija za licencira stečajnih upravnika

* Agencija za vođenje sporova

* Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

* Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

* Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Ratel

* Agencija za zaštitu od jonizirajućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

* Agencija za bezbednost saobraćaja

* Agencija za upravljanje lukama

* Agencija za energetiku R. Srbije

* Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza R. Srbije dva saveti

* Fiskalni savet

* Savet za borbu protiv korupcije

26 uprava sa 26 policijskih i šest poreskih uprava

* Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

* Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

* Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

* Uprava carina

* Poreska uprava, sa pet regionalnih odelenja po gradovima i jednim centrom za velike poreske obveznike u Beogradu

* Uprava za trezor

* Uprava za agrarna plaćana

* Uprava za duvan

* Uprava za javni dug

* Uprava za veterinu

* Uprava za poljoprivredno zemljište

* Uprava za zaštitu bilja

* Uprava za šume

* Uprava za rezerve energetika

* Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

* Uprava za sprečavanje pranja novca

* Uprava za slobodne zone

* Uprava za biomedicinu

* Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

* Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

* Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

* Uprava za javne nabavke

* Uprava za poslove ishrane i smeštaja MUP-a

* Uprava za brzi odgovor

* Uprava za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije

* Zavod za zdravstvenu zaštitu MUP-a

11 zavoda

* Republički zavod za statistiku

* Republički hidrometeorološki zavod

* Republički geodetski zavod

* Geološki zavod Srbije

* Republički seizmološki zavod

* Zavod za intelektualnu svojinu

* Zavod za socijalnu zaštitu

* Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

* Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

* Zavod za zaštitu prirode Srbije

* Zavod za ispitivanje oružja i municije, doo, Kragujevac

Sedam direkcija

* Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

* Direkcija za vodne puteve

* Direkcija za mere i dragocene metale

* Direkcija za nacionalne referentne laboratoreije

* Republička direkcija za imovinu

* Direkcija za železnice

* Republička direkcija za robne rezerve

Dva sekretarijata

* Republički sekretarijat za zakonodavstvo

* Republički sekretarijat za javne uprave

13 kancelarija

* Kancelarija za Kosovo i Metohiju

* Kancelarija Službe za upravljanje kadrovima

* Kancelarija za kordinaciju sa opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa

* Kancelarija za nacionalnu bezbednost

* Kancelarija za saradnju sa medijima

* Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

* Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU

* Kancelarija za koordinaciju u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

* Kancelarija za ljudska i manjinska prava

* Kancelarija za borbu protiv droge

* Kancelarija za upravljanje javnim nabavkama

* Kancelarija Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa RF i Kinom

* Kancelarija informacione tehnologije i elektronsku upravu

Devet kabineta

* Predsednika vlade

* Potpredsednika i ministra inostranih poslova

* Potpredsednika i ministra unutrašnjih poslova

* Potpresednika i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

* Potpredsednika i ministra građ., saobr. i infrastrukture

* Ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

* Ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i javna preduzeća

* Ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

* Generalni sekretar vlade

28 fondova

* Fond za razvoj R. Srbije

* Republički fond PIO

* Republički fond za zdravstveno osiguranje

* Budžetski fond za vanredne situacije

* Budžetski fond za naoružanje i vojnu opremu

* Budžetski fond za potrebe vojnog obrazovanja i vojnu naučno istraž. delatnost

* Budžetski fond za potrebe sistema specijalnih veza

* Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje

* Republički fond energetske efikasnosti

* Budžetski fond za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i ID

* Budžetski fond za finansiranje sporta

* Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite

* Budžetski fond za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

* Budžetski fond za profes. rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

* Budžetski fond za nacionalne manjine

* Budžetski fond za potrebe lokalne samouprave

* Budžetski fond za finansiranje stambenih potreba profesion. pripadnika vojske

* Budžetski fond za šume

* Budžetski fond za razvoj lovstva

* Budžetski fond za vode

* Budžetski fond za restituciju

* Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta

* Budžetski fond za lečenje obolenja koja se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji

* Zeleni fond Republike Srbije

* Fond za mlade talente

* Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

* Kompenzacioni fond Republike Srbije

* Fond za inovacionu delatnost

Inspektorati

* Inspektorat za rad

SANU i njeni organizacioni delovi (11) te Istorijski institut i Astronomska opservatorija

* Srpska akademija nauka i umetnosti

* SANU - Odsek u Novom Sadu

* SANU - Odsek u Nišu

* Matematički institut SANU

* Institut tehničkih nauka SANU

* Balkanološki institut SANU

* Vizantološki institut SANU

* Etnografski institut SANU

* Gegografski institut Jovan Cvijić SANU

* Institut za srpski jezik SANU

* Muzikološki institut SANU

* Istorijski institut (do 1961. bio u sastavu SANU i postoje inicijative za vraćanje)

* Astronomska opservatorija (1954. bila u sastavu SANU)

20 ustanova i 41 ustanova kulture

* Državna revizorska institucija

* Akademija za nacionalnu bezbednost

* Zaštitnik građana

* Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostima

* Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

* Pravosudna akademija

* Nacionalna akademija za javnu upravu

* Ustanove u oblasti fizičke kulture

* Ustanova za registar obaveznog socijalnog osiguranja

* Ustanova za ostvarivanje prava zaposlenih iz radnog odnosa i Saveta za razvoj socijalnog dijaloga

* Ustanova u oblasti standarizacije

* Ustanova u oblasti akreditacije

* Ustanova za obrazovanje za nacionalnu bezbednost

* Ustanova iz antidopinga

* Vojna ustanova Tara

* Vojna ustanova Morović

* Vojna ustanova Dedinje

* Vojnograđevinska ustanova Beograd

* Vojna ustanova za održavanje zgrada i stanova

* Informaciono-komunikaciona ustanova Akademska mreža R. Srbije

Tri centra

* Centar za razminiranje

* Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju

* Centar za osnovnu policijsku obuku Sremski Karlovci

13 ostalih organizacionih jedinica

* Diplomatska i konzularna predstavništva

* Komesarijat za izbeglice i migracije

* Komitet za zaštitu konkurencije

* Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju

* Državna revizorska institucija

* Nacionalna korporacija za osiguranje kredita

* Regulatorno telo za elektronske medije

* Nacionalna služba zapošljavanja sa 33 filijale

* Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje

* Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

* Srpsko - ruski humanitarni centar Niš

* Komisija za hartije od vrednosti

* Beolot, društvo za priređivanje igara na sreću

18 ministarstava

* Ministarstvo unutrašnjih poslova

* Ministarstvo finansija

* Ministarstvo spoljnih poslova

* Ministarstvo evropskih integracija

* Ministarstvo odbrane

* Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

* Ministarstvo privrede

* Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture

* Ministarstvo pravde

* Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

* Ministarstvo zaštite životne sredine

* Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

* Ministarstvo zdravlja

* Ministarstvo rudarstva i energetike

* Ministarstvo rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja

* Ministarstvo omladine i sporta

* Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

* Ministarstvo kulture i informisanja

20 saveta nacionalnih manjina

* Savet mađarske nacionalne manjine Subotica

* bunjevačke nacionalne manjine Subotica

* rusinske nacionalne manjine Kula

* hrvatske nacionalne manjine Subotica

* egipatske nacionalne manjine N. Sad

* bošnjačke nacionalne manjine N. Pazar

* ugrajinske nacionalne manjine Kula

* bugarske nacionalne manjine Boselegrad

* češke nacionalne manjine Bela Crkva

* nemačke nacionalne manjine Sombor

* slovačke nacionalne manjine N. Sad

* vlaške nacionalne manjine Petrovac na Mlavi

* slovenačke nacionalne manjine Beograd

* rumunske nacionalne manjine N. Sad

* makedonske nacionalne manjine Pančevo

* albanske nacionalne manjine Bujanovac

* romske nacionalne manjine Pančevo

* grčke nacionalne manjine N. Sad

* aškalijske nacionalne manjine N. SAD

* Crnogorske nacionalne manjine Vrbas

12 organizacija za informisanje i kulturu nacionalnih manjina

* Ustanova za kulturu Bunjevaca Subotica

* Bunjvački informativni centar Subotica

* Ustanova za nov. izd. del. Novo Bratstrvo, Niš

* Makedonski informativni centar, doo, Pančevo

* Nov. izd. ustanova Libertatea, Pančevo

* Nov. izd. ustanova Hrvatska riječ, Subotica

* Nov. izd. del. Net NAP Capkiado KTT, doo, Subotica

* Nov. izd. ustanova Ridne slovo, Kula

* Nov. izd. ustanova Hlas ljudu, N. Sad

* Nov. izd. ustanova Ruske slovo, N.Sad

* Rusinsko nariodno pozorište Kula, Ruski Krstur

* Modul SZO KFT, doo, N. Sad

Sudovi, tužilaštva, pravobranilaštva, poverenik i zaštitnik građana

* Ustavni sud Srbije

* Visoki savet sudstva

* Vrhovni kasacioni sud

* Upravni sud

* Privredni apelacioni sud

* Prekršajni apelacioni sud

* Državno veće tužilaca

* Republičko javno tužilaštvo

* Tužilaštvo za ratne zločine

* Državno pravobranilaštvo

* Zaštitnik građana

* Poverenik za informacije od javnog značaja

* Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

* 64 osnovna javna tužilaštva

* 36 viših sudova

* 27 javnih tužilaca po gradovima

* 4 apelacione javne ustanove

* 67 osnovnih sudova

* 16 privrednih sudova

* 45 prekršajnih sudova

207 zdravstvenih ustanova

* 4 klinička centra

* 5 kliničko bolničkih centara

* 4 specijalizovane klinike

* 36 specijalne bolnice

* 20 specijalizovanih zavoda

* 18 specijalizovanih institute (izvan KC)

* 23 zavoda za javno zdravlje

* 64 domA zdravlja

* 30 opštih bolnica

* 3 zdravstvena centra na KiM

39 republičkih javnih i državnih preduzeća i 21 preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

* Elektroprivreda Srbije

* Elektromreža Srbije

* JP Srbijavode

* JP Srbijašume

* Jp Pošta Srbije

* JP Jugoimport

* Telekom Srbija, AD

* Infrastruktura železnica Srbije, AD

* Srbija kargo, AD

* Srbija voz, AD

* Srbijagas

* Preduzeće za putevie Srbije

* Koridori Srbije

* Transnafta

* PEU Resavica

* HIP Petrohemija

* HIP Azotara, Pančevo

* MSK Kikinda

* Tanjug

* JP Emisiona tehnika i veze

* Radio Jugosalavija, u likv.

* Radio televizija Srbije

* Radio televizija Vojvodine

* Nuklearni objekti Srbije

* JAT tehnika

* JAT privredna avijacija

* Preduzeće za izgradnju železničkog čvora

* Službeni glasnik Srbije

* Zavod za udžbenike

* Državna lutrija Srbije

* Skijališta Srbije

* Nacionalni park Fruška Gora

* Nacionalni park Đerdap

* Nacionalni park Tara

* Nacionalni park Kopaonik

* Nacionalni park Šar planina

* Park prirode Mokra Gora

* Turistička organizacija Srbije

* JP Stara planina

* 21 organizacija za zapošljavanje invalida

Među korisnicima budžetskog novca su i 1984 obrazovne ustanove za učenički i studentski standard, 1311 osmogodišnjih škola, 481 srednja škola, 30 ustanova za učenički standard 147 za više univerzitetsko obrazovanje i 15 za studentski standard.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane